Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
Luongquocsonxd

LOAD NHIỀU FILE .CUI CÙNG MỘT LÚC

Các bài được khuyến nghị

Trong file Lisp này chỉ Load được có một file ISO-Vinx.cui

Nếu muốn load thêm một file nữa, ví dụ là ISO-Vinx-01.cui thì đoạn code sẽ như thế nào?

Tsk!

(defun c:loadit (/ cui_database mnbar flag)
  (vl-load-com)
  (setq cui_database (list "ISO-VINX" "C:\\ISO-Vinx.cui" "ISO")
flag nil)
  (vlax-for n  (setq all_menus (vla-get-MenuGroups  (vlax-get-Acad-Object)))
    (if (= (strcase (vla-get-name n)) (car cui_database)) (setq flag T))
  )
  (if (null flag)
    (progn
      (vla-load all_menus (cadr cui_database))
      (setq MnBar (vla-get-MenuBar (vlax-get-Acad-Object)))
      (vla-InsertInMenuBar
(setq mewPopUpMenu (vla-Item (vla-get-Menus
  (setq newMenuGroup (vla-Item (vla-get-MenuGroups (vlax-get-Acad-Object)) (car cui_database))))
 (caddr cui_database)))
(1- (vla-get-Count MnBar))
      )
     )
     (princ "\n>>..MENU IS ALREADY LOADED..<<")
   )
   (setq newToolBar (vla-item (vla-get-Toolbars newMenuGroup) 0))
   (vla-put-Visible newToolBar :vlax-true)
 
   (setq ltb nil lpm nil)
   (vlax-for item newToolBar (setq ltb (cons (vla-get-name item) ltb)))
   (vlax-for item NewPopUpMenu
     (setq lpm (cons (list (vla-get-Index item) (vla-get-TagString item) (vla-get-Caption item) (vla-get-Macro item)) lpm))
   )
   (setq lpm (vl-sort lpm '(lambda(x y) (car x) (car y))))
  (princ)
)

 

  • Vote giảm 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×