Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
khanhkasu

Thêm dấu chấm"." sau toạ độ X,Y

Các bài được khuyến nghị

Chào các anh (chị) diễn đàn,

 

Em có file notepad chứa các dòng lệnh trong máy CNC, em muốn thêm dấu chấm "." sau toạ độ X,Y như hình, 

Mong anh (chị) giúp em với ạ.

Cụ thể như sau ạ.

Ví dụ: Em xuất file notepad có toạ độ là:

N1 X125 Y905
N2 X201 Y905
N3 X277 Y905
N4 X353 Y905
N5 X429 Y905
N6 X505 Y905
N7 X581 Y905
N8 X657 Y905
N9 X733 Y905
N10 X809 Y905
N11 X885 Y905

Bây giờ em muốn thêm dấu chấm "." sau toạ độ X,Y của file notepad để được kết quả như thế này ạ

N1 X125. Y905.
N2 X201. Y905.
N3 X277. Y905.
N4 X353. Y905.
N5 X429. Y905.
N6 X505. Y905.
N7 X581. Y905.
N8 X657. Y905.
N9 X733. Y905.
N10 X809. Y905.
N11 X885. Y905.

 

Mong anh chị giúp đỡ,

Em xin cảm ơn anh (chị) nhiều.

9007.txt

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
11 giờ trước, khanhkasu đã nói:

Chào các anh (chị) diễn đàn,

 

Em có file notepad chứa các dòng lệnh trong máy CNC, em muốn thêm dấu chấm "." sau toạ độ X,Y như hình, 

Mong anh (chị) giúp em với ạ.

Cụ thể như sau ạ.

Ví dụ: Em xuất file notepad có toạ độ là:

N1 X125 Y905
N2 X201 Y905
N3 X277 Y905
N4 X353 Y905
N5 X429 Y905
N6 X505 Y905
N7 X581 Y905
N8 X657 Y905
N9 X733 Y905
N10 X809 Y905
N11 X885 Y905

Bây giờ em muốn thêm dấu chấm "." sau toạ độ X,Y của file notepad để được kết quả như thế này ạ

N1 X125. Y905.
N2 X201. Y905.
N3 X277. Y905.
N4 X353. Y905.
N5 X429. Y905.
N6 X505. Y905.
N7 X581. Y905.
N8 X657. Y905.
N9 X733. Y905.
N10 X809. Y905.
N11 X885. Y905.

 

Mong anh chị giúp đỡ,

Em xin cảm ơn anh (chị) nhiều.

9007.txt

Cái này bạn dùng excell với hàm nối text là được mà. sau đó lưu lại dưới dạng text

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
11 giờ trước, khanhkasu đã nói:

Chào các anh (chị) diễn đàn,

 

Em có file notepad chứa các dòng lệnh trong máy CNC, em muốn thêm dấu chấm "." sau toạ độ X,Y như hình, 

Mong anh (chị) giúp em với ạ.

Cụ thể như sau ạ.

Ví dụ: Em xuất file notepad có toạ độ là:

N1 X125 Y905
N2 X201 Y905
N3 X277 Y905
N4 X353 Y905
N5 X429 Y905
N6 X505 Y905
N7 X581 Y905
N8 X657 Y905
N9 X733 Y905
N10 X809 Y905
N11 X885 Y905

Bây giờ em muốn thêm dấu chấm "." sau toạ độ X,Y của file notepad để được kết quả như thế này ạ

N1 X125. Y905.
N2 X201. Y905.
N3 X277. Y905.
N4 X353. Y905.
N5 X429. Y905.
N6 X505. Y905.
N7 X581. Y905.
N8 X657. Y905.
N9 X733. Y905.
N10 X809. Y905.
N11 X885. Y905.

 

Mong anh chị giúp đỡ,

Em xin cảm ơn anh (chị) nhiều.

9007.txt

Dùng Excel nha, sau đó copy cột E vào notepad là được

Cột A: dữ liệu dán vào

Bột B:=LEFT(A1,FIND(" ",A1))

Cột C:=MID(A1,FIND("X",A1),FIND("Y",A1)-FIND("X",A1)-1)&"."

Cột D:MID(A1,FIND("Y",A1),10)&"."

Cột E:B1&C1&" "&D1

 

9007.txt

them dau cham.zip

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

@vietduc147258 & huunhantvxdts

 

Em muốn chạy trên notepad để giảm thời gian, chứ copy qua lại excel sợ lỗi file CNC lắm ạ.

Mấy anh xem có cách nào dùng lisp được ko ạ.

Em cảm ơn hai anh.

 

Thân mến.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn thử dùng Lisp này:


(defun c:AddDot(/ fname fname ifile ofile)
 ; By Gia Bach
 (if (and (setq fname (getfiled "Select Input File" (getvar "dwgprefix") "txt" 8))
	  (setq fname (findfile fname))
	  (setq name (getfiled "Select Output File" (getvar "dwgprefix") ";txt" 9)))
  (progn   
   (setq ifile (open fname "r"))
   (setq ofile (open name "w"))
   (if (and (/= ifile nil)(/= ofile nil))
	(progn
	 (while (setq line (read-line ifile))
	  (write-line (strcat line ".") ofile))
	(close ifile)
	(close ofile) )	) ) ) 
 (princ) )

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

@gia_bach

 

Em cần thêm dấu "." sau tọa độ X nữa anh ạ, lisp hiện tại chỉ có dấu chấm sau tọa độ Y thôi,

Mong anh giúp đỡ,

 

Thân mến.

 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Thêm dấu chấm "." sau toạ độ X,Y :

(defun c:AddDot(/ fname fname ifile ofile)
 ; By Gia Bach
 (if (and (setq fname (getfiled "Select Input File" (getvar "dwgprefix") "txt" 8))
	  (setq fname (findfile fname))
	  (setq name (getfiled "Select Output File" (getvar "dwgprefix") ";txt" 9)))
  (progn   
   (setq ifile (open fname "r"))
   (setq ofile (open name "w"))
   (if (and (/= ifile nil)(/= ofile nil))
	(progn
	 (while (setq line (read-line ifile))
	  (setq pos (vl-string-search " Y" line)
		 str (strcat (substr line 1 pos) "." (substr line (+ 1 pos) ) "."))
	  (write-line (strcat str) ofile))
	(close ifile)
	(close ofile) )	) ) ) 
 (princ) )

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Không thấy 1 lời cảm ơn gì lun, botay.com!!

Hèn chi người viết free ngày càng vắng!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×