Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
thoclep

Xin lệnh gán thuộc tính contents cho text

Các bài được khuyến nghị

Trong bản vẽ có nhiều text khác nhau. Em cần lệnh có thể lấy thuộc tính contents (nội dung) của 1 text bất kỳ để gán cho những text bất kỳ khác. Mặc dù em biết dùng ctrl+1 cũng có thể làm được điều trên, nhưng nó không pro lắm. Em muốn lệnh trên nó sử dụng tương tự như lệnh MATCHPROP.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Trong bản vẽ có nhiều text khác nhau. Em cần lệnh có thể lấy thuộc tính contents (nội dung) của 1 text bất kỳ để gán cho những text bất kỳ khác. Mặc dù em biết dùng ctrl+1 cũng có thể làm được điều trên, nhưng nó không pro lắm. Em muốn lệnh trên nó sử dụng tương tự như lệnh MATCHPROP.

Bạn thử cái này, lệnh MCT:

 

(defun C:MCT( / et1 t1 et2 d2);;;Matchprop Content of Text
(setq
et1 (car (entsel "\nSelect Source text:"))
t1 (assoc 1 (entget et1))
)
(redraw et1 3)
(while (setq et2 (car (entsel "\nSelect Destination text or :")))
(setq
	d2 (entget et2)
	d2 (subst t1 (assoc 1 d2) d2)
)
(entmod d2)
)
(command "regen")
(princ)
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Bạn thử cái này, lệnh MCT:

 

(defun C:MCT( / et1 t1 et2 d2);;;Matchprop Content of Text
(setq
	et1 (car (entsel "\nSelect Source text:"))
	t1 (assoc 1 (entget et1))
)
(redraw et1 3)
(while (setq et2 (car (entsel "\nSelect Destination text or <Exit>:")))
	(setq
		d2 (entget et2)
		d2 (subst t1 (assoc 1 d2) d2)
	)
	(entmod d2)
)
(command "regen")
(princ)
)

bạn bổ sung thêm chọn nhiều phần tử thay đổi cùng lúc luôn đi, hiện giờ chỉ pick từng text 1 thôi...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×