Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
lispteur

Hỏi về cách định tỉ lệ bản vẽ trong layout

Các bài được khuyến nghị

Ví dụ như tôi muốn in một bản vẽ bằng layout với khổ giấy A3. Tôi đặt setup cho layout đó về khổ giấy A3. Sau đó tôi tạo các khung nhìn để sắp xếp các bản vẽ. Nhưng có một vấn đê là tôi vẫn chưa định được công thức tỉ lệ liên quan giữa bản vẽ thực tế và tỉ lệ trong khung nhìn. Chẳng hạn như tôi muốn in một khung nhìn với tỉ lệ 1/100 so với thực tế . Tôi phải zoom 1/100xp cho khung nhìn đó. Nhưng thực tế ko phải vậy . Tôi phải in thử ra giấy , đo rồi xác định lại . Công thức tôi lập được cho từng bản vẽ lai khác nhau . tôi ko hiểu tại sao . Mong các bác giúp đỡ .

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ví dụ như tôi muốn in một bản vẽ bằng layout với khổ giấy A3. Tôi đặt setup cho layout đó về khổ giấy A3. Sau đó tôi tạo các khung nhìn để sắp xếp các bản vẽ. Nhưng có một vấn đê là tôi vẫn chưa định được công thức tỉ lệ liên quan giữa bản vẽ thực tế và tỉ lệ trong khung nhìn. Chẳng hạn như tôi muốn in một khung nhìn với tỉ lệ 1/100 so với thực tế . Tôi phải zoom 1/100xp cho khung nhìn đó. Nhưng thực tế ko phải vậy . Tôi phải in thử ra giấy , đo rồi xác định lại . Công thức tôi lập được cho từng bản vẽ lai khác nhau . tôi ko hiểu tại sao . Mong các bác giúp đỡ .

Giả sử bản vẽ của bạn bên model được thiết lập bằng Mvsetup là tỷ lệ 1/100 chẳng hạn, bây giờ bạn tạo 1 cái khung tên A3 chuẩn rồi copy và paste sang layout, sau đó bạn tạo 1 khung nhìn (ý bạn là khung nhìn với tỷ lệ 1/100) thì bạn sẽ zoom 100/100=1xp, nếu định khung nhìn là 1/50 thì bạn zoom 100/50=2xp, cứ như vậy cho các tỷ lệ khác, mình thề với bạn là tỷ lệ hoàn toàn chính xác.

Thêm 1 gợi ý cho bạn nữa là nếu bạn dùng Cad2008 hay Ca2009 thì đã có sẵn các tỷ lệ zoom (VP scale)để bạn lựa chọn và bạn có thể thêm mới các tỷ lệ zoom cho phù hợp với cách trình bày của bạn (ở đây là các tỷ lệ có chữ gp.... mình tạo để dễ lựa chọn)

untitled_8.jpg

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nếu tôi làm một bản vẽ mới thì mọi việc ok . Nhưng khi tôi copy hay bắt đầu từ một bản vẽ có sẵn , mọi việc lại trở nên lộn xộn vô cùng . Bác thử xem có cách nào định lại trên một bản vẽ có sẵn không .

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ví dụ như tôi muốn in một bản vẽ bằng layout với khổ giấy A3. Tôi đặt setup cho layout đó về khổ giấy A3. Sau đó tôi tạo các khung nhìn để sắp xếp các bản vẽ. Nhưng có một vấn đê là tôi vẫn chưa định được công thức tỉ lệ liên quan giữa bản vẽ thực tế và tỉ lệ trong khung nhìn. Chẳng hạn như tôi muốn in một khung nhìn với tỉ lệ 1/100 so với thực tế . Tôi phải zoom 1/100xp cho khung nhìn đó. Nhưng thực tế ko phải vậy . Tôi phải in thử ra giấy , đo rồi xác định lại . Công thức tôi lập được cho từng bản vẽ lai khác nhau . tôi ko hiểu tại sao . Mong các bác giúp đỡ .

 

Có một cách đơn giản cho việc xắp xếp bản vẽ bên lyout. Đó là khi bản vẽ bên model thì luôn vẽ hình với tỷ lệ 1:1. Tất cả các ghi chú text bản sẽ chọn theo tỷ lệ định in. Giả sử bạn định in bên layout với tỷ lệ 1:50 (ví dụ text bạn muốn in ra có chiều cao là 2,5) thì height text bạn chọn sẽ là 50*2.5. Như vậy khi in bạn chọn viewport 1:50 khi in ra chữ sẽ cao đúng 2,5. Khung A3 như bạn nói sẽ có KT bên lyout = KT thực của nó (297x420). Bạn thử làm theo cách này xem dễ sử dụng hơn không.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ví dụ như tôi muốn in một bản vẽ bằng layout với khổ giấy A3. Tôi đặt setup cho layout đó về khổ giấy A3. Sau đó tôi tạo các khung nhìn để sắp xếp các bản vẽ. Nhưng có một vấn đê là tôi vẫn chưa định được công thức tỉ lệ liên quan giữa bản vẽ thực tế và tỉ lệ trong khung nhìn. Chẳng hạn như tôi muốn in một khung nhìn với tỉ lệ 1/100 so với thực tế . Tôi phải zoom 1/100xp cho khung nhìn đó. Nhưng thực tế ko phải vậy . Tôi phải in thử ra giấy , đo rồi xác định lại . Công thức tôi lập được cho từng bản vẽ lai khác nhau . tôi ko hiểu tại sao . Mong các bác giúp đỡ .

Bạn suy nghĩ chi cho nhức đầu, bạn cứ dùng lisp này, muốn vẽ tỉ lệ nào thì bạn nhập vào tỉ lệ đó, với điều kiện bản vẽ mới còn bản vẽ mà bạn sửa lại thì cái này cũng làm được nhưng với nhiều tỉ lệ thì tốt nhất nên lam thủ công.Bạn tham khảo lisp của mình nhé

(defun c:SUU()

(setvar "REGENMODE" 0)

(setq SCALE (getreal "Nhap ti le ban ve : "))

(setvar "DIMCLRE" 2) ;Color

(setvar "DIMCLRD" 2) ;Color

(setvar "DIMCLRT" 2) ;Color

(setvar "DIMUNIT" 2) ;Decimal

(setvar "DIMZIN" 8) ;Trailing

(command "STYLE" "5" "Vni-times" (* 5 SCALE) "1" "0" "N" "N")

(command "STYLE" "4" "Vni-times" (* 3.6 SCALE) "1" "0" "N" "N")

(command "STYLE" "3" "Vni-HELVE" (* 2.7 SCALE) "1" "0" "N" "N")

(setvar "DIMEXE" SCALE) ;Extension above line

(setvar "DIMEXO" 0) ;Feature offset

(setvar "DIMASZ" SCALE) ;Arrow size

' (setvar "DIMASZ" 0) ;Arrow size

(setvar "DIMBLK" ".")

(setvar "DIMTSZ" 0) ;Tick size 0.6

(setvar "DIMTXT" (* 1.6 SCALE)) ;Text height 2

(setvar "DIMTAD" 1) ;Verical (defauft)

(setvar "DIMTIH" 0) ;Horizontal

(setvar "DIMTOH" 0) ;Horizontal

(setvar "DIMTIX" 1) ;Force text inside

(setvar "DIMSOXD" 0) ;Force text inside

(setvar "DIMDEC" 0) ;

(setvar "DIMSCALE" 0) ;

(setvar "DIMGAP" (* SCALE 0.5)) ;

(setvar "DIMTXSTY" "2")

(setvar "DIMLFAC" 1)

(setvar "DIMFIT" 5) ;No Leader

(setvar "DIMSE1" 0) ;Suppress

(setvar "REGENMODE" 1)

)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn suy nghĩ chi cho nhức đầu, bạn cứ dùng lisp này, muốn vẽ tỉ lệ nào thì bạn nhập vào tỉ lệ đó, với điều kiện bản vẽ mới còn bản vẽ mà bạn sửa lại thì cái này cũng làm được nhưng với nhiều tỉ lệ thì tốt nhất nên lam thủ công.Bạn tham khảo lisp của mình nhé

(defun c:SUU()

(setvar "REGENMODE" 0)

(setq SCALE (getreal "Nhap ti le ban ve : "))

(setvar "DIMCLRE" 2) ;Color

(setvar "DIMCLRD" 2) ;Color

(setvar "DIMCLRT" 2) ;Color

(setvar "DIMUNIT" 2) ;Decimal

(setvar "DIMZIN" 8) ;Trailing

(command "STYLE" "5" "Vni-times" (* 5 SCALE) "1" "0" "N" "N")

(command "STYLE" "4" "Vni-times" (* 3.6 SCALE) "1" "0" "N" "N")

(command "STYLE" "3" "Vni-HELVE" (* 2.7 SCALE) "1" "0" "N" "N")

(setvar "DIMEXE" SCALE) ;Extension above line

(setvar "DIMEXO" 0) ;Feature offset

(setvar "DIMASZ" SCALE) ;Arrow size

' (setvar "DIMASZ" 0) ;Arrow size

(setvar "DIMBLK" ".")

(setvar "DIMTSZ" 0) ;Tick size 0.6

(setvar "DIMTXT" (* 1.6 SCALE)) ;Text height 2

(setvar "DIMTAD" 1) ;Verical (defauft)

(setvar "DIMTIH" 0) ;Horizontal

(setvar "DIMTOH" 0) ;Horizontal

(setvar "DIMTIX" 1) ;Force text inside

(setvar "DIMSOXD" 0) ;Force text inside

(setvar "DIMDEC" 0) ;

(setvar "DIMSCALE" 0) ;

(setvar "DIMGAP" (* SCALE 0.5)) ;

(setvar "DIMTXSTY" "2")

(setvar "DIMLFAC" 1)

(setvar "DIMFIT" 5) ;No Leader

(setvar "DIMSE1" 0) ;Suppress

(setvar "REGENMODE" 1)

)

đọc bài viết xong ko hĩu gì cả.chắc tại lever của em còn úy quá.phải training thêm mới vào đây nói chuyện với mấy bác được

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ví dụ như tôi muốn in một bản vẽ bằng layout với khổ giấy A3. Tôi đặt setup cho layout đó về khổ giấy A3. Sau đó tôi tạo các khung nhìn để sắp xếp các bản vẽ. Nhưng có một vấn đê là tôi vẫn chưa định được công thức tỉ lệ liên quan giữa bản vẽ thực tế và tỉ lệ trong khung nhìn. Chẳng hạn như tôi muốn in một khung nhìn với tỉ lệ 1/100 so với thực tế . Tôi phải zoom 1/100xp cho khung nhìn đó. Nhưng thực tế ko phải vậy . Tôi phải in thử ra giấy , đo rồi xác định lại . Công thức tôi lập được cho từng bản vẽ lai khác nhau . tôi ko hiểu tại sao . Mong các bác giúp đỡ .

Sử dụng layout là best nhất trong quản lý scale rồi.

nhưng như ông tôi thấy không ổn.

một là: sử dụng design center để kiểm tra xem tỷ lệ hiện tại của Layout là bao nhiêu. tại đây ông cũng có thế điều chỉnh tỷ lệ của bản vẽ cho phù hợp

hai là: cần thống nhất các scale trong một bản vẽ kể cả text và dim. nếu ông sử dụng 2008 thì cực tiện luôn. Vì khi khai bao style cho mỗi field đều có chọn Scale units cho nó rồi. Nên khi

vào một bản vẽ chỉ cần chọn scale thích hợp là ổn.

ba là: trong dim style có tab primary unit rồi, vào đây ông có thế nghiên cứu thoải mái về scale cho dim và text rồi.

Have fun

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn các bác đã quan tâm . Làm trên layout vô cùng tiện và em sẽ nghiên cứu để sử dụng thành thục thể loại này . Em rất mong những đóng góp quý báu từ các bác

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

In bản vẽ trong layout là cực kỳ tiện. Nhưng khổ một nỗi là nếu text mình viết trong model , khi qua layout nó sẽ đậm hơn những text mình viết trong layout mặc dù đặt cùng màu và cùng nét in . Có ai biết khắc phục lỗi này không

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
In bản vẽ trong layout là cực kỳ tiện. Nhưng khổ một nỗi là nếu text mình viết trong model , khi qua layout nó sẽ đậm hơn những text mình viết trong layout mặc dù đặt cùng màu và cùng nét in . Có ai biết khắc phục lỗi này không

 

Bạn đánh PSLTSCALE rồi nhập vào giá trị 1 thử xem

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn đánh PSLTSCALE rồi nhập vào giá trị 1 thử xem

Tôi đã thử rồi mà vẫn ko được bạn ạ , nét chữ trong model vẫn đậm hơn nét chữ trong layout , mặc dù cùng kiểu chữ và cùng nét in :s_big:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tôi đã thử rồi mà vẫn ko được bạn ạ , nét chữ trong model vẫn đậm hơn nét chữ trong layout , mặc dù cùng kiểu chữ và cùng nét in :s_big:

Bạn đặt lại cái này xem sao?

gp14.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×