Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Jin Yong

Thống kê cốt thép - CTK

Các bài được khuyến nghị

Khỏi cần lisp, cũng chẳng cần software nào khác, chỉ cần chức năng drawing table trong autocad (từ 2008 trở lên) là lâp được bảng tkct, chỉnh sửa tự động rất thuận tiện.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

MÌnh đang dùng phần mềm thống ke thép stcad 4.2(free), các bạn nào dùng thử CTK rồi nhận xét xem 2 phần mềm này cái nào tốt hơn.Xin cảm ơn!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

duoc_dai_ka:Mod ơi ,giờ dùng tip 3.0 của xaydung.net đê.hay nhất rồi đó

 

vantori:MÌnh đang dùng phần mềm thống ke thép stcad 4.2(free), các bạn nào dùng thử CTK rồi nhận xét xem 2 phần mềm này cái nào tốt hơn.Xin cảm ơn!

 

leel:Khỏi cần lisp, cũng chẳng cần software nào khác, chỉ cần chức năng drawing table trong autocad (từ 2008 trở lên) là lâp được bảng tkct, chỉnh sửa tự động rất thuận tiện.

 

 

vanbao_ks:sao các bạn ko dùng stcad hay dcad đi!

 

muốn giới thiệu 1 chương trình hay hơn ít ra các bạn cũng cần phải cho người khác cái link hay ít lời giới thiệu vệ cái chương trình đó

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn Jin Yong!

Lisp thống kê thép của bạn có giao diện rất đẹp, dễ hiểu và rất tiện lợi.

Tôi đã sử dụng thử và thấy nó chạy rất tốt.

Nhưng có một cái rất nhỏ là bạn có thể để kết quả thống kê là số có hai chữ số sau dấu phẩy được không. Theo kết quả thống kê mình thử thì chỉ có một chữ số sau dấu phẩy. Mình muốn kết quả có hai chữ số sau dấy phẩy.

Hi, đây là một chuyện rất nhỏ thôi, vì mình không chỉnh sửa được trong chương trình của bạn nên mong bạn giúp cho.

Cảm ơn bạn nhiều!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

See the end of this message for details on invoking

just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

 

************** Exception Text **************

Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eFileSharingViolation

at Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database.ReadDwgFile(String fileName, FileShare fileSharing, Boolean allowCPConversion, String password)

at CTK_NET.molThongKe.Khoi_Tao_Moi_Truong_Do_Hoa()

at CTK_NET.myCommand.CTK()

at AcMgCommandClass.InvokeWorker(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)

at AcMgCommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)

at AcMgPerDocumentCommandClass.Invoke(AcMgPerDocumentCommandClass* , gcroot<System::Reflection::MethodInfo ^>* mi, Boolean bLispFunction)

at AcMgCommandClass.CommandThunk.Invoke(CommandThunk* )

 

 

************** Loaded Assemblies **************

mscorlib

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------

acdbmgd

Assembly Version: 17.1.0.0

Win32 Version: 17.1.219.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/AcdbMgd.DLL

----------------------------------------

msvcm80

Assembly Version: 8.0.50727.1433

Win32 Version: 8.00.50727.1433

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.1433_x-ww_5cf844d2/msvcm80.dll

----------------------------------------

acmgd

Assembly Version: 17.1.0.0

Win32 Version: 17.1.51.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/acmgd.DLL

----------------------------------------

CTK_NET

Assembly Version: 1.0.0.0

Win32 Version: 1.0.0.0

CodeBase: file:///D:/ctk50_pack_2/CTK5.0%20Pack/Dll%20%26%20Lisp/CTK_NET.dll

----------------------------------------

AcInfoCenterConn

Assembly Version: 17.1.0.0

Win32 Version: 17.1.51.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/AcInfoCenterConn.DLL

----------------------------------------

AdInfoCenter

Assembly Version: 17.1.0.0

Win32 Version: 17.1.219.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/AdInfoCenter.DLL

----------------------------------------

System.Windows.Forms

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

----------------------------------------

System

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

----------------------------------------

System.Drawing

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

----------------------------------------

Autodesk.Interop.AcInetEngine

Assembly Version: 17.1.51.0

Win32 Version: 17.1.51.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/Autodesk.Interop.AcInetEngine.DLL

----------------------------------------

AdInfoCenter.resources

Assembly Version: 17.1.0.0

Win32 Version: 17.1.51.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/en-US/AdInfoCenter.resources.DLL

----------------------------------------

Accessibility

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll

----------------------------------------

System.Xml

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

----------------------------------------

System.Configuration

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll

----------------------------------------

2pumulyi

Assembly Version: 17.1.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

----------------------------------------

AcLayer

Assembly Version: 17.1.0.0

Win32 Version: 17.1.219.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/AcLayer.DLL

----------------------------------------

AcMgdShared

Assembly Version: 17.1.0.0

Win32 Version: 17.1.51.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/AcMgdShared.DLL

----------------------------------------

acmgdinternal

Assembly Version: 17.1.0.0

Win32 Version: 17.1.219.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/acmgdinternal.DLL

----------------------------------------

AcLayer.resources

Assembly Version: 17.1.0.0

Win32 Version: 17.1.51.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/en-US/AcLayer.resources.DLL

----------------------------------------

Autodesk.Interop.WSCommCntr1

Assembly Version: 17.1.51.0

Win32 Version: 17.1.51.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/Autodesk.Interop.WSCommCntr1.DLL

----------------------------------------

Autodesk.Interop.WebServices1

Assembly Version: 17.1.51.0

Win32 Version: 17.1.51.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%20Architecture%202008/Autodesk.Interop.WebServices1.DLL

----------------------------------------

System.Web.Services

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll

----------------------------------------

ivvbugwl

Assembly Version: 17.1.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

----------------------------------------

Microsoft.VisualBasic

Assembly Version: 8.0.0.0

Win32 Version: 8.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll

----------------------------------------

 

************** JIT Debugging **************

To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this

application or computer (machine.config) must have the

jitDebugging value set in the system.windows.forms section.

The application must also be compiled with debugging

enabled.

 

For example:

 

<configuration>

<system.windows.forms jitDebugging="true" />

</configuration>

 

When JIT debugging is enabled, any unhandled exception

will be sent to the JIT debugger registered on the computer

rather than be handled by this dialog box.

 

khi mình sử dụng toàn báo thế này vậy?????????????????????

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

See the end of this message for details on invoking

just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

 

************** Exception Text **************

Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eFileSharingViolation

at Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database.ReadDwgFile(String fileName, FileShare fileSharing, Boolean allowCPConversion, String password)

....

 

khi mình sử dụng toàn báo thế này vậy?????????????????????

 

Trước hết, bạn phải chắc rằng bạn đã download phiên bản mới nhất tại đây: ketcausoft.com/.../CTK

Bạn cần cài đặt theo hướng dẫn, bao gồm việc đặt đường dẫn trong AutoCad cho thư mục chứa các file của CTK. Lỗi trên cũng có thể xảy ra khi bạn đang mở file CDC_Form.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tôi thấy chỉ có 31 kiểu thanh... và không có thép hình, thép bản.

Về việc có thể sửa trực tiếp trên CAD mà không phải chuyển qua lại với phần mềm thì rất tôt.

Nếu thư viện thanh thép đủ phong phú thì tôi sẽ dùng CTK

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bản 5.0 của bạn Jin lại ko thống kê thép theo kích thước phủ bì của cấu kiện nữa ah ? Sao bạn lại bỏ chức năng này, thật là phí ? Đây chính là thế mạnh của CTK so với những phần mềm khác mà ?

Mình thấy phiên bản 3.1 là ngon lắm rồi, bạn chỉ cần bổ sung chức năng người dùng tự nhập số hiệu thanh thép và chức năng là về thống kê nhanh dầm đơn giản, móng băng... như trước đây là ổn !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bản 5.0 của bạn Jin lại ko thống kê thép theo kích thước phủ bì của cấu kiện nữa ah ? Sao bạn lại bỏ chức năng này, thật là phí ? Đây chính là thế mạnh của CTK so với những phần mềm khác mà ?

Mình thấy phiên bản 3.1 là ngon lắm rồi, bạn chỉ cần bổ sung chức năng người dùng tự nhập số hiệu thanh thép và chức năng là về thống kê nhanh dầm đơn giản, móng băng... như trước đây là ổn !

.

Okies, mình sẽ nghiên cứu để đưa các tính năng của 3.1 vào phiên bản 5.0

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

e dùng cad 2014, load lên nó đã báo là CTK.lisp successfully loaded nhưng vào cad e gõ lên ctk nó ko hiện ra j cả, nó báo cái bản cảnh báo màu vàng kèm theo chữ nil ngay con trỏ chuột, e đã làm theo hướng dẫn của mọi người đầy đủ rồi ạ! mọi người giúp e ạ! tks!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

K VÀO ĐC LINK DOW BẠN ƠI

 

Bạn vào lại thử coi, có thể do mạng chập chờn

 

e dùng cad 2014, load lên nó đã báo là CTK.lisp successfully loaded nhưng vào cad e gõ lên ctk nó ko hiện ra j cả, nó báo cái bản cảnh báo màu vàng kèm theo chữ nil ngay con trỏ chuột, e đã làm theo hướng dẫn của mọi người đầy đủ rồi ạ! mọi người giúp e ạ! tks!

 

CTK chỉ tích hợp cho CAD từ 2007 - 2012 thôi bạn ạ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác ơi cho em hỏi. em cần thống kê thép nhưng hình dạng không có trong danh sách các mẫu thép của ctk5.0. liệu có thể tạo 1 mẫu riêng biệt rùi add vào thư viện mẫu của chương trình được không. Mong hồi âm !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Code thép. Thép cho mọi công trình.

BẢNG GIÁ THÉP VIỆT NHẬT 

Ngày :

02 – 08  – 2013 ( Áp dụng cho đến khi có bảng giá mới )

Kính gởi :

Quý Khách hàng : ……...

Số fax :

 

Về việc :

Cung cấp sỉ và lẻ thép Việt Nhật – Miền Nam –  Pomina cho công trình xây dựng tại Tp. HCM

Mã số Báo Giá

595/27/VN

        Theo yêu cầu của Quý Khách hàng, Công ty TNHH DV XD TM Song Phuong là nhà phân phối chính thức sản phẩm thép Việt  Nhật – Miền Nam – Pomina – Việt Úc trân trọng gởi báo bảng giá thép Việt Nhật theo bảng liệt kê bên dưới. Nếu Quý Khách hàng có thêm yêu cầu nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để có thông tin mới nhất.

 

Các bạn truy cập địa chỉ này để xem bảng giá : http://giathepxaydung.net/thep-xay-dung-viet-nhat-b660761.html

Bảng giá thép Việt Nhật trên bao gồm các thông tin và các điều khoản:

  • Gía trên đã bao gồm thuế VAT (10%), và phí vận chuyển đến chân công trình
  • Thép cuộn được giao qua cân, Thép cây được giao theo cách đếm cây
  • Phương thức giao hàng: Giao hàng đến công trình
  • Phương thức thanh toán : Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
  • Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thép tấm,H,U,I,V,xà gồ các loại….

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng. Kính chúc Quý Khách hàng sức khoẻ và thành đạt!

Mr. Chung :  08.66.859.879 - 0914.44.65.68

Sản phẩm tin cậy – Giá cả cạnh tranh – Dịch vụ hoàn hảo

 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng. Kính chúc Quý Khách hàng sức khoẻ và thành đạt!

HỆ THỐNG CHUYÊN PHÂN PHỐI THÉP VIỆT NHẬT TẠI VIỆT NAM

Tìm kiếm theo  từ khóa : Thép xây dựng | Báo giá thép xây dựng | Giá thép xây dựng | Bảng giá thép việt nhật | Bảng giá thép xây dựng | Thép Pomina  |Thép Việt Nhật | Thép miền namGiá thép xây dựng hôm nayTiêu chuẩn thép xây dựng

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     THEO :giathepxaydung.net

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Jin xin giới thiệu chương trình thống kế cốt thép cho kết cấu bê tông cốt thép - CTK

Chương trình thuộc dự án phát triển CADViet Utility

 

Khác với các chương trình thống kê khác, chương trình gồm có hai phần độc lập:

  • Phần 1 được viết bằng VB để tối ưu hóa việc soạn thảo và chỉnh sửa, file xuất ra dạng text có đuôi là (*.tk5)
  • Phần 2 là file Lisp, bạn chỉ cần load trong Cad file CTK.lsp rồi gọi lệnh ctk, chương trình sẽ yêu cầu chọn file (*.tk5) và chọn điểm chèn.

Hình 1: Chương trình soạn thảo

 

Gioithieu.jpg

 

 

Hình 2: Gọi lệnh ctk trong AutoCAD, yêu cầu chọn file

 

CAD1.jpg

 

 

Hình 3: Kết quả

 

CAD2.jpg

 

 

 

Download: CTK 5.0 (Last updated: 13.07.2012)

Mình mới down hôm nay, thấy ngay 2 chỗ chưa hợp lý lắm bạn ạ, 1 đó là cái chỗ nhập đường kính thép ấy, theo mình cái đó là chọn chứ không cho nhập chứ nhập 11 nó cũng được hihi. Nên cho chọn các đường kính có trên thị trường để tránh nhầm lẫn gây buồn cười. Ví dụ như 12, 14 mà không có 13

2 là cái ô hình dạng, kích thước cũng cần đường kẻ ngang chứ bạn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×