Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
lethuc007

SolidWorks 2011 - Core Concepts

Các bài được khuyến nghị

1298864090192.jpg

 

b8ef469c67f1.jpg

 

SolidWorks 2011 - Core Concepts

Đây là một phần trong bộ SolidWorks Professor, một website đào tạo SolidWorks có tiếng. Chuyên đào tạo để lấy chứng chỉ CSWA (hỗ trợ thiết kế) và CSWP (Chuyên nghiệp).

 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh - Có video minh họa nên cũng dễ hiểu.

(Anh em nên download nhanh vì những video này có bản quyền và sẽ bị xóa nếu bị báo cáo vi phạm bản quyền ==> Link die).

837803642b8e.jpg

Link download:

 

Bao gồm 80 bài giảng (bằng Video) như sau:

 

1.Introduction - 1.Course Introduction.flv

1.Introduction - 2.SolidWorks Overview.flv

1.Introduction - 3.SolidWorks Interface.flv

1.Introduction - 4.Task Pane Resources.flv

1.Introduction - 5.View Manipulation.flv

2.The Sketcher - 01.The Sketcher.flv

2.The Sketcher - 02.Lines.flv

2.The Sketcher - 03.Rectangles.flv

2.The Sketcher - 04.Circles & Arcs.flv

2.The Sketcher - 05.Automatic Relations.flv

2.The Sketcher - 06.Geometric Relations.flv

2.The Sketcher - 07.Dimensions.flv

2.The Sketcher - 09.Over Defined Sketches.flv

2.The Sketcher - 10.Sketch Fillets.flv

2.The Sketcher - 11.Sketch Mirroring.flv

2.The Sketcher - 12.Offset Entities.flv

2.The Sketcher - 13.Trim Tools.flv

2.The Sketcher - 14.Convert Entities.flv

2.The Sketcher - 15.Sketches on Faces.flv

3.Sketched Features - 1.Sketched Features Introduction.flv

3.Sketched Features - 2.Extruded Boss.flv

3.Sketched Features - 3.Contours & Thin Features.flv

3.Sketched Features - 4.Extruded Cut.flv

3.Sketched Features - 5.Revolved Boss.flv

3.Sketched Features - 6.Revolved Cut.flv

3.Sketched Features - 7.Sweep.flv

3.Sketched Features - 8.Loft.flv

3.Sketched Features - 9.Ribs.flv

4.Applied Features - 01.Applied Features Overview.flv

4.Applied Features - 02.Fillets.flv

4.Applied Features - 03.Chamfers.flv

4.Applied Features - 04.Shell.flv

4.Applied Features - 05.3D Mirroring.flv

4.Applied Features - 06.Planes I.flv

4.Applied Features - 07.Mirroring Bodies.flv

4.Applied Features - 08.Linear Patterns.flv

4.Applied Features - 09.Circular Patterns.flv

4.Applied Features - 10.Curve Driven Patterns.flv

4.Applied Features - 11.Fill Patterns.flv

4.Applied Features - 12.Creating Axes.flv

4.Applied Features - 13.Planes II.flv

4.Applied Features - 14.Hole Wizard.flv

5.Parts - 01.Introducing Parts.flv

5.Parts - 02.Starting a Part.flv

5.Parts - 03.Picking a Plane.flv

5.Parts - 04.Design Intent.flv

5.Parts - 05.Symmetry A.flv

5.Parts - 06.Symmetry B.flv

5.Parts - 07.Appearances.flv

5.Parts - 08.Editing Parts.flv

5.Parts - 09.Instant 3D.flv

5.Parts - 10.Feature Suppression.flv

5.Parts - 11.Parent Child Relations.flv

5.Parts - 12.Configurations - Intro.flv

5.Parts - 13.Configurations - Dimension Changes.flv

5.Parts - 14.Configurations - Feature Suppression.flv

5.Parts - 15.Configurations - Table.flv

5.Parts - 16.Design Tables - Intro.flv

5.Parts - 17.Design Tables - Renaming Dimensions.flv

5.Parts - 18.Design Tables - Creating.flv

5.Parts - 19.Design Tables for Features.flv

6.Assemblies - 01.Introducing Assemblies.flv

6.Assemblies - 02.Starting an Assembly.flv

6.Assemblies - 03.Inserting Components.flv

6.Assemblies - 04.Positioning Parts.flv

6.Assemblies - 05.Adding Mates.flv

6.Assemblies - 06.Coincident Mate.flv

6.Assemblies - 07.Distance Mate.flv

6.Assemblies - 08.Concentric Mate.flv

6.Assemblies - 09.Tangent Mate.flv

6.Assemblies - 10.Smart Mates.flv

6.Assemblies - 11.Multiple Mate Mode.flv

6.Assemblies - 12.Assembly Appearances.flv

6.Assemblies - 13.Assembly Appearances - II.flv

6.Assemblies - 15.Dynamic Clearance.flv

6.Assemblies - 16.Collision Detection.flv

6.Assemblies - 17.Exploding Assemblies.flv

6.Assemblies - 18.Introduction to Top Down Design.flv

6.Assemblies - 19.Intro to Top Down Design - II.flv

6.Assemblies - 20.Assembly BOM.flv

 

 

Links download các file mẫu kèm theo bài giảng: http://www.solidprof...S/partfiles.php

 

(nguồn SPKT.NET)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×