Mình là một thành viên mới mình đang cần 1 lisp cad để làm một việc sau nhờ các ban giúp đỡ: - Trong quá trình làm hoàn công cần phải tính khối lượng đã thi công một hạng mục. Như vậy trong phần diễn giải khối lượng sẽ phải công các số trong Dim thành 1 công thức. Xin cam ơn rất nhiều.!