Mình có một file excel và Cad, muốn up nội dung từ excel vào cad  theo thứ tự của tên ô trên các vòng tròn kí hiệu. Dựa và tên ô chèn và thay thế nội dung CCTC, dientich, khoiluong và đúng vị trì nó. File gởi kèm: http://www.cadviet.com/upfiles/3/114381_02_s_1.dwg http://www.cadviet.com/upfiles/3/114381_02_kl_01.rar
Rất mong được giúp đỡ. Cám ơn