Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

File thư viện

DWG, PSD, MAX, 3DS, DXF, ...


Lưu ý:

- Chỉ tải lên các tài liệu có thể sử dụng được (không tải dữ liệu dở dang).
- Không yêu cầu dữ liệu trong phần này. Nếu có nhu cầu, xin mời hát "Thảo luận về dữ liệu"

345 chủ đề trong diễn đàn này

  • 209 trả lời
  • 133.868 lượt xem
  • 77 trả lời
  • 216.457 lượt xem
  • 31 trả lời
  • 125.580 lượt xem
 1. Các block

  • 79 trả lời
  • 114.433 lượt xem
  • 26 trả lời
  • 33.659 lượt xem
 2. Share-Video học Cad 2008

  • 68 trả lời
  • 61.049 lượt xem
  • 13 trả lời
  • 23.353 lượt xem
  • 21 trả lời
  • 60.579 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 5.249 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 4.476 lượt xem
  • 9 trả lời
  • 5.349 lượt xem
 3. Block Super Hatch

  • 6 trả lời
  • 10.008 lượt xem
  • 10 trả lời
  • 31.875 lượt xem
  • 19 trả lời
  • 191.419 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 9.942 lượt xem
  • 23 trả lời
  • 58.521 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 10.474 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 9.253 lượt xem
 4. Share-Block cửa đa dạng

  • 8 trả lời
  • 17.868 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 9.753 lượt xem
  • 7 trả lời
  • 9.846 lượt xem
  • 13 trả lời
  • 41.816 lượt xem
  • 15 trả lời
  • 33.618 lượt xem
  • 11 trả lời
  • 28.442 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 8.630 lượt xem
×