Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
  • Thông báo

    • Nguyen Hoanh

      CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

      Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
xuanduc103

nhờ chỉnh sữa lisp từ nhập text sang kích chuột

Các bài được khuyến nghị

các bác giúp em với e có 1 lisp vừa sưu tầm được như sau:

 

http://www.cadviet.com/upfiles/3/130966_da12.lsp

các bác giúp e chỉnh sữa như sau:

1- từ chế độ nhập số chuyển sang dùng chuột nhấn vào text là nhận

2- nhập xong 3 text là tự động lưu vào không cần phải save và yes

3- nếu nhập số thứ 1 thì nó nằm ở thứ 1( trong lisp này nhập số thứ 1 nó lại nhảy qua số thứ 3)

cảm ơn các bác

 

 

 

(defun c:a12 (/ a b m F i mm mmm fn )

(setq a 1)

(setq b 3)

(setq show nil)

  (while (<= a b )

 

 

    (setq m (getstring"\n loai dat,                         dien tich,                            so thua "))

    (setq show (cons m show))

    (setq a (+ a 1))

    )

(setq i 0)

;(setq F (OPEN "C:/Documents and Settings/Root/Desktop/Tong_hop_thua-nho.xls" "a"))

(setq f (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "xls" 1))

(setq f (open f "a"))

 

 

 

(WRITE-LINE (strcat (nth i show)" "(nth (setq i (+ i 1)) show)   " "(nth (setq i (+ i 1)) show))F)

(CLOSE F)

 )

 

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lisp này dùng để xuất text ra xls hay txt, mà xuất 1 lần, xuất lần 2 thì vẫn tiếp tục vào xls đó, giá trị lần xuất 2 sẽ tiếp nối lần xuất 1 ( hay nói cách khác là giá trị lần 1 sẽ k mất đi)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

các bác giúp em với e có 1 lisp vừa sưu tầm được như sau:

 

http://www.cadviet.com/upfiles/3/130966_da12.lsp

các bác giúp e chỉnh sữa như sau:

1- từ chế độ nhập số chuyển sang dùng chuột nhấn vào text là nhận

2- nhập xong 3 text là tự động lưu vào không cần phải save và yes

3- nếu nhập số thứ 1 thì nó nằm ở thứ 1( trong lisp này nhập số thứ 1 nó lại nhảy qua số thứ 3)

cảm ơn các bác

 

 

(defun c:a12 (/ a b m F i mm mmm fn )

(setq a 1)

(setq b 3)

(setq show nil)

  (while (<= a b )

 

 

    (setq m (getstring"\n loai dat,                         dien tich,                            so thua "))

    (setq show (cons m show))

    (setq a (+ a 1))

    )

(setq i 0)

;(setq F (OPEN "C:/Documents and Settings/Root/Desktop/Tong_hop_thua-nho.xls" "a"))

(setq f (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "xls" 1))

(setq f (open f "a"))

 

 

 

(WRITE-LINE (strcat (nth i show)" "(nth (setq i (+ i 1)) show)   " "(nth (setq i (+ i 1)) show))F)

(CLOSE F)

 )

 

(defun c:a12 (/ a b m F i mm mmm fn )

(setq a 1)

(setq b 3)

(setq show nil)

  (while (<= a b )

 

 

    (setq m (getstring"\n loai dat,                         dien tich,                            so thua "))

    (setq show (cons m show))

    (setq a (+ a 1))

    )

(setq i 0)

;(setq F (OPEN "C:/Documents and Settings/Root/Desktop/Tong_hop_thua-nho.xls" "a"))

(setq f (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "xls" 1))

(setq f (open f "a"))

 

 

 

(WRITE-LINE (strcat (nth i show)" "(nth (setq i (+ i 1)) show)   " "(nth (setq i (+ i 1)) show))F)

(CLOSE F)

 )

 

(defun c:a12 (/ a b m F i mm mmm fn )

(setq a 1)

(setq b 3)

(setq show nil)

  (while (<= a b )

 

 

    (setq m (getstring"\n loai dat,                         dien tich,                            so thua "))

    (setq show (cons m show))

    (setq a (+ a 1))

    )

(setq i 0)

;(setq F (OPEN "C:/Documents and Settings/Root/Desktop/Tong_hop_thua-nho.xls" "a"))

(setq f (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "xls" 1))

(setq f (open f "a"))

 

 

 

(WRITE-LINE (strcat (nth i show)" "(nth (setq i (+ i 1)) show)   " "(nth (setq i (+ i 1)) show))F)

(CLOSE F)

 )

 

(defun c:a12 (/ a b m F i mm mmm fn )

(setq a 1)

(setq b 3)

(setq show nil)

  (while (<= a b )

 

 

    (setq m (getstring"\n loai dat,                         dien tich,                            so thua "))

    (setq show (cons m show))

    (setq a (+ a 1))

    )

(setq i 0)

;(setq F (OPEN "C:/Documents and Settings/Root/Desktop/Tong_hop_thua-nho.xls" "a"))

(setq f (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "xls" 1))

(setq f (open f "a"))

 

 

 

(WRITE-LINE (strcat (nth i show)" "(nth (setq i (+ i 1)) show)   " "(nth (setq i (+ i 1)) show))F)

(CLOSE F)

 )

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

các bác giúp em với e có 1 lisp vừa sưu tầm được như sau:

 

http://www.cadviet.com/upfiles/3/130966_da12.lsp

các bác giúp e chỉnh sữa như sau:

1- từ chế độ nhập số chuyển sang dùng chuột nhấn vào text là nhận

2- nhập xong 3 text là tự động lưu vào không cần phải save và yes

3- nếu nhập số thứ 1 thì nó nằm ở thứ 1( trong lisp này nhập số thứ 1 nó lại nhảy qua số thứ 3)

cảm ơn các bác

 

 

(defun c:a12 (/ a b m F i mm mmm fn )

(setq a 1)

(setq b 3)

(setq show nil)

  (while (<= a b )

 

 

    (setq m (getstring"\n loai dat,                         dien tich,                            so thua "))

    (setq show (cons m show))

    (setq a (+ a 1))

    )

(setq i 0)

;(setq F (OPEN "C:/Documents and Settings/Root/Desktop/Tong_hop_thua-nho.xls" "a"))

(setq f (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "xls" 1))

(setq f (open f "a"))

 

 

 

(WRITE-LINE (strcat (nth i show)" "(nth (setq i (+ i 1)) show)   " "(nth (setq i (+ i 1)) show))F)

(CLOSE F)

 )

 

(defun c:a12 (/ a b m F i mm mmm fn )

(setq a 1)

(setq b 3)

(setq show nil)

  (while (<= a b )

 

 

    (setq m (getstring"\n loai dat,                         dien tich,                            so thua "))

    (setq show (cons m show))

    (setq a (+ a 1))

    )

(setq i 0)

;(setq F (OPEN "C:/Documents and Settings/Root/Desktop/Tong_hop_thua-nho.xls" "a"))

(setq f (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "xls" 1))

(setq f (open f "a"))

 

 

 

(WRITE-LINE (strcat (nth i show)" "(nth (setq i (+ i 1)) show)   " "(nth (setq i (+ i 1)) show))F)

(CLOSE F)

 )

 

Hề hề hề,

Chả biết bạn có dùng cái lisp này lần nào chưa??? Song cứ theo như bạn yêu cầu và nội dung của cái lisp này thì nó tréo ngoe nhau lắm lắm.

Lisp yêu cầu bạn nhập một chuỗi chứ nào phải nhập số nhỉ. Cái chuỗi này có thể là chuỗi số, có thể là chuỗi không phải số. Do vậy bạn cú nhập đủ 3 chuỗi là nó xuất sang file tẽt mà cóc cần biết chuỗi bạn nhập là số hay là má.

Việc bạn yêu cầu nhập text có sẵn trên bản vẽ thay vi nhập chuỗi bằng cách gõ từ bàn phím chẳng quá khó. bạn hoàn toàn có thể tự làm như sau:

Thay dòng code:

 (setq m (getstring"\n loai dat,                         dien tich,                            so thua "))

bằng dòng code:

 (setq m (cdr (assoc 1 (entget (car (entsel "\n Hay chon một text tuong ung voi  <loai dat,                         dien tich,                            so thua> theo thu tu "))))))

 

và để cho thứ tự nhập không bị lộn nhèo thì bạn hãy thêm dòng code sau đây vào phía trên dòng code (setq i 0)

(setq show (reverse show))

 

Hy vọng bạn làm được và thỏa mãn với kết quả của mình.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cán ơn Phạm Thanh Bình, lisp rất hay

Mong được Bạn giúp chỉnh giúp để thực hiện việc chọn xuất ra lần lươc theo từng nhóm excel:

- chọn Loai đất

- Chọn dien tích

- chọn số thửa

Ghi ra excel tứng cột ---> nhóm thứ nhất

Xong enter hay ấn phải chuột chọn nhóm thứ hai như trên

..... cu  tiep ....

 

ghi tiếp vào excel trước đó.

 

Rất mong được bạn giúp.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×