Jump to content
Invision Community
lamtrung

Cach chuyen file vector tu corel sang Photoshop de xu ly

Recommended Posts

lamtrung    0

Mình đang rất cần các bạn giúp đỡ, mình muốn thiết kế VD: biển quảng cáo chẳng hạn bằng Corel sau đó chuyển sang Photoshop để thêm các Layer và hiệu ứng cho đẹp. Bạn nào biết giúp mình với.

Share this post


Link to post
Share on other sites
KTVDHKT    5
Bạn xuất ra file có định dạng .eps sẽ tách đc nền

ctrl+e chọn đuôi jpg cũng đc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×