Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[yêu cầu] Lips move line; pline; vuông góc với line hay pline có sẵn


 • Please log in to reply
7 replies to this topic

#1 phongthan123vn

phongthan123vn

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 11 June 2014 - 03:35 PM

 Em nhờ các bác viết giúp em 1lips cho phép chọn nhiều đường line và đường PL có sẵn move vào vuông góc với đường line hay Pline có sẵn. Em cảm ơn các bác nhiều ạ.

 

PS: Các bác giúp em bổ sung thêm cả text nữa thì tuyệt vời ạ. Tức là move nhiều text, line, pline vuông góc với đưòng line hay pline có sẵn. em xin chân thành cảm ơn một lần nữa.


 • -1

#2 phongthan123vn

phongthan123vn

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 12 June 2014 - 10:07 AM

HIc. Mọi người giúp em với ak. Em cảm ơn mọi người


 • 0

#3 Tot77

Tot77

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 994 Bài viết
Điểm đánh giá: 501 (tốt)

Đã gửi 12 June 2014 - 02:08 PM

Move vuông góc tức là từ đối tượng đó kẻ đường vuông góc với pline rồi move theo đường đó, hoặc là vừa move như vậy vừa xoay vuông góc? Hai cái đó khác nhau.


 • 1

#4 phongthan123vn

phongthan123vn

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 12 June 2014 - 02:23 PM

Move vuông góc tức là từ đối tượng đó kẻ đường vuông góc với pline rồi move theo đường đó, hoặc là vừa move như vậy vừa xoay vuông góc? Hai cái đó khác nhau.

Cảm ơn bác đã đọc bài của em. Em nói rõ hơn ạ. cái em muốn chính là dạng move và xoay vuông góc bác ạ. kiểu như có 1 đường line hay Pl đang ko vuông góc với 1 đường cố định. bjo em muốn chọn và move nó vuông góc với đường đó. chính là ý thứ hai của bác nói, bác cho em chọn được 1 lúc nhiều đối tượng ạ. Thanks bác nhiều.

 

Ví dụ: em có 3 đường line hay PL không vuông góc với đường thẳng ab bây giờ em xin bác lips:

- bước 1 chọn đối tượng

- bước 2 chọn đường L hay PL

- bước 3 move đến vuông góc

 

Em xin chân thành cảm ơn.


 • 0

#5 Tot77

Tot77

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 994 Bài viết
Điểm đánh giá: 501 (tốt)

Đã gửi 12 June 2014 - 04:15 PM

Bạn thử cái này xem sao.

(defun c:tmp()
(defun dxf (id v) (cdr (assoc id (entget v))))
(defun getNear(v ent)
(setq tm (vl-sort (list (vlax-curve-getStartPoint v) (vlax-curve-getEndPoint v))
'(lambda(x y) (< (distance x (vlax-curve-getClosestPointTo ent x))
(distance y (vlax-curve-getClosestPointTo ent y)))))
tm1 (vlax-curve-getClosestPointTo ent (car tm)))
)
(defun thgoc (ent pt / param)
(if (setq param (vlax-curve-getParamAtPoint ent pt))
(- (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv ent param)) (/ pi 2))
nil)
)
(defun laydinh(v / n L node)
(setq v (vlax-ename->vla-object v)
n -1 L nil)
(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply '(lambda() 
(while (setq node (vla-get-Coordinate v (setq n (1+ n)))) 
(setq L (append L (list (vlax-safearray->list (vlax-variant-value node)))))))))
L
)
 
;;;
(vl-load-com)
(command "undo" "be")
(setq ent (car (entsel "\nChon duong dan:"))
os (getvar 'osmode))
(setvar 'osmode 0)
(prompt "\nChon doi tuong can move:")  
(mapcar '(lambda(x) 
(cond ((= "LINE" (dxf 0 x)) (getNear x ent)
(command "move" x "" (car tm) tm1)
(command "rotate" x "" tm1 "r" tm1 (polar tm1 (angle (car tm) (last tm)) 1) (polar tm1 (thgoc ent tm1) 1)))
 
((vl-string-search "LINE" (dxf 0 x)) (getNear x ent)   
(setq tm2 (if (equal (car tm) (car (setq tm3 (laydinh x))) 0.1) (nth 1 tm3) (nth (- (length tm3) 2) tm3)))
(command "move" x "" (car tm) tm1)
(command "rotate" x "" tm1 "r" tm1 (polar tm1 (angle (car tm) tm2) 1)
(polar tm1 (thgoc ent tm1) 1)))
 
((vl-string-search "TEXT" (dxf 0 x)) 
(command "move" x "" (dxf 10 x) (setq tm1 (vlax-curve-getClosestPointTo ent (dxf 10 x))))   
(command "rotate" x "" tm1 "r" tm1 (polar tm1 (dxf 50 x) 1) (polar tm1 (thgoc ent tm1) 1)))
 
)) (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "*LINE,*TEXT"))))
)
(command "undo" "e") (setvar 'osmode os) (princ)
)

 • 1

#6 phongthan123vn

phongthan123vn

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 12 June 2014 - 09:48 PM

(defun c:tmp()
(defun dxf (id v) (cdr (assoc id (entget v))))
(defun getNear(v ent)
(setq tm (vl-sort (list (vlax-curve-getStartPoint v) (vlax-curve-getEndPoint v))
'(lambda(x y) (< (distance x (vlax-curve-getClosestPointTo ent x))
(distance y (vlax-curve-getClosestPointTo ent y)))))
tm1 (vlax-curve-getClosestPointTo ent (car tm)))
)
(defun thgoc (ent pt / param)
(if (setq param (vlax-curve-getParamAtPoint ent pt))
(- (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv ent param)) (/ pi 2))
nil)
)
(defun laydinh(v / n L node)
(setq v (vlax-ename->vla-object v)
n -1 L nil)
(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply '(lambda() 
(while (setq node (vla-get-Coordinate v (setq n (1+ n)))) 
(setq L (append L (list (vlax-safearray->list (vlax-variant-value node)))))))))
L
)
 
;;;
(vl-load-com)
(command "undo" "be")
(setq ent (car (entsel "\nChon duong dan:"))
os (getvar 'osmode))
(setvar 'osmode 0)
(prompt "\nChon doi tuong can move:")  
(mapcar '(lambda(x) 
(cond ((= "LINE" (dxf 0 x)) (getNear x ent)
(command "move" x "" (car tm) tm1)
(command "rotate" x "" tm1 "r" tm1 (polar tm1 (angle (car tm) (last tm)) 1) (polar tm1 (thgoc ent tm1) 1)))
 
((vl-string-search "LINE" (dxf 0 x)) (getNear x ent)   
(setq tm2 (if (equal (car tm) (car (setq tm3 (laydinh x))) 0.1) (nth 1 tm3) (nth (- (length tm3) 2) tm3)))
(command "move" x "" (car tm) tm1)
(command "rotate" x "" tm1 "r" tm1 (polar tm1 (angle (car tm) tm2) 1)
(polar tm1 (thgoc ent tm1) 1)))
 
((vl-string-search "TEXT" (dxf 0 x)) 
(command "move" x "" (dxf 10 x) (setq tm1 (vlax-curve-getClosestPointTo ent (dxf 10 x))))   
(command "rotate" x "" tm1 "r" tm1 (polar tm1 (dxf 50 x) 1) (polar tm1 (thgoc ent tm1) 1)))
 
)) (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "*LINE,*TEXT"))))
)
(command "undo" "e") (setvar 'osmode os) (princ)
)

Em cảm ơn bác rất nhiều. Lips trên em thấy gần được bác giúp em chỉnh 1 tí nữa thôi ạ.

 

- với line thì move vuông góc ok rồi bác ạ. còn hướng thì ko quan trọng lắm mình có thể mirrow được

- Còn với pl nhiều vị trí sẽ move chưa vuông góc (bác có thể vẽ thử một vài đường kiểm chứng) cái này bác nghiên cứu thêm giúp em ạ.

 

Em cảm ơn bác.


 • 0

#7 Tot77

Tot77

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 994 Bài viết
Điểm đánh giá: 501 (tốt)

Đã gửi 13 June 2014 - 08:51 AM

Sửa lại. Không thấy bạn test với text thế nào?

(defun c:tmp()
(defun dxf (id v) (cdr (assoc id (entget v))))
(defun getNear(v ent)
(setq tm (vl-sort (list (vlax-curve-getStartPoint v) (vlax-curve-getEndPoint v))
'(lambda(x y) (< (distance x (vlax-curve-getClosestPointTo ent x))
(distance y (vlax-curve-getClosestPointTo ent y)))))
tm1 (vlax-curve-getClosestPointTo ent (car tm)))
)
 
(defun thgoc (ent pt / param)
(if (setq param (vlax-curve-getParamAtPoint ent pt))
(- (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv ent param)) (/ pi 2))
nil)
)
(defun laydinh(v / n L node)
(setq v (vlax-ename->vla-object v)
n -1 L nil)
(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply '(lambda() 
(while (setq node (vla-get-Coordinate v (setq n (1+ n)))) 
(setq L (append L (list (vlax-safearray->list (vlax-variant-value node)))))))))
L
)
 
;;;
(vl-load-com)
(command "undo" "be")
(setq ent (car (entsel "\nChon duong dan:"))
os (getvar 'osmode))
(setvar 'osmode 0)
(prompt "\nChon doi tuong can move:")  
(mapcar '(lambda(x)
(cond ((= "LINE" (dxf 0 x)) (getNear x ent)
(command "move" x "" (car tm) tm1)
(command "rotate" x "" tm1 "r" tm1 (polar tm1 (angle (car tm) (last tm)) 1) (polar tm1 (thgoc ent tm1) 1)))
 
((vl-string-search "LINE" (dxf 0 x)) (getNear x ent) 
(command "move" x "" (car tm) tm1)
(setq tm2 (if (< (distance tm1 (car (setq tm3 (laydinh x)))) 0.1) (nth 1 tm3) (nth (- (length tm3) 2) tm3)))
(command "rotate" x "" tm1 "r" tm1 (polar tm1 (angle tm1 tm2) 1)
(polar tm1 (thgoc ent tm1) 1)))
 
((vl-string-search "TEXT" (dxf 0 x))
(command "move" x "" (dxf 10 x) (setq tm1 (vlax-curve-getClosestPointTo ent (dxf 10 x))))
(command "rotate" x "" tm1 "r" tm1 (polar tm1 (dxf 50 x) 1) (polar tm1 (thgoc ent tm1) 1)))
 
)) (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "*LINE,*TEXT"))))
)
(command "undo" "e") (setvar 'osmode os) (princ)
)

 • 1

#8 phongthan123vn

phongthan123vn

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 13 June 2014 - 10:16 AM

Sửa lại. Không thấy bạn test với text thế nào?

 

(defun c:tmp()
(defun dxf (id v) (cdr (assoc id (entget v))))
(defun getNear(v ent)
(setq tm (vl-sort (list (vlax-curve-getStartPoint v) (vlax-curve-getEndPoint v))
'(lambda(x y) (< (distance x (vlax-curve-getClosestPointTo ent x))
(distance y (vlax-curve-getClosestPointTo ent y)))))
tm1 (vlax-curve-getClosestPointTo ent (car tm)))
)
 
(defun thgoc (ent pt / param)
(if (setq param (vlax-curve-getParamAtPoint ent pt))
(- (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv ent param)) (/ pi 2))
nil)
)
(defun laydinh(v / n L node)
(setq v (vlax-ename->vla-object v)
n -1 L nil)
(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply '(lambda() 
(while (setq node (vla-get-Coordinate v (setq n (1+ n)))) 
(setq L (append L (list (vlax-safearray->list (vlax-variant-value node)))))))))
L
)
 
;;;
(vl-load-com)
(command "undo" "be")
(setq ent (car (entsel "\nChon duong dan:"))
os (getvar 'osmode))
(setvar 'osmode 0)
(prompt "\nChon doi tuong can move:")  
(mapcar '(lambda(x)
(cond ((= "LINE" (dxf 0 x)) (getNear x ent)
(command "move" x "" (car tm) tm1)
(command "rotate" x "" tm1 "r" tm1 (polar tm1 (angle (car tm) (last tm)) 1) (polar tm1 (thgoc ent tm1) 1)))
 
((vl-string-search "LINE" (dxf 0 x)) (getNear x ent) 
(command "move" x "" (car tm) tm1)
(setq tm2 (if (< (distance tm1 (car (setq tm3 (laydinh x)))) 0.1) (nth 1 tm3) (nth (- (length tm3) 2) tm3)))
(command "rotate" x "" tm1 "r" tm1 (polar tm1 (angle tm1 tm2) 1)
(polar tm1 (thgoc ent tm1) 1)))
 
((vl-string-search "TEXT" (dxf 0 x))
(command "move" x "" (dxf 10 x) (setq tm1 (vlax-curve-getClosestPointTo ent (dxf 10 x))))
(command "rotate" x "" tm1 "r" tm1 (polar tm1 (dxf 50 x) 1) (polar tm1 (thgoc ent tm1) 1)))
 
)) (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "*LINE,*TEXT"))))
)
(command "undo" "e") (setvar 'osmode os) (princ)
)

Bác ơi. Quá tuyệt vời ạ. Bác đúng là vị cứu tinh của em. Ko biết nói j để cảm ơn sự nhiệt tình của bác. E chỉ biết chúc bác sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống và công việc ạ.


 • 0