Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
  • Thông báo

    • Nguyen Hoanh

      CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

      Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Lisp123

Đặt phím để vẽ cad thuận tiện và nhanh hơn :)

Các bài được khuyến nghị

Lisp123    0

Em mới sử dụng Autocad, chưa biết j nhiều, tuy nhiên cũng đã biết thay đổi lệnh cad để sử dụng cho thuận tiện (thường các lệnh hay dùng thường để phía bên bàn phím bên trái) . Em muốn hỏi kinh nghiệm các bác đi truớc thuờng sử dụng các phím phổ thông nào cho các lệnh hay dùng? Em thường thấy công ty em hay để một số phím như A:MATCHPROP, phím D cho lệnh DIMLINEAR, phím DA cho lệnh DIMALIGNED, phím R là ROTATE... Còn các bác thì thuờng đặt phím như thế nào?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
binharch77    163
Em mới sử dụng Autocad, chưa biết j nhiều, tuy nhiên cũng đã biết thay đổi lệnh cad để sử dụng cho thuận tiện (thường các lệnh hay dùng thường để phía bên bàn phím bên trái) . Em muốn hỏi kinh nghiệm các bác đi truớc thuờng sử dụng các phím phổ thông nào cho các lệnh hay dùng? Em thường thấy công ty em hay để một số phím như A:MATCHPROP, phím D cho lệnh DIMLINEAR, phím DA cho lệnh DIMALIGNED, phím R là ROTATE... Còn các bác thì thuờng đặt phím như thế nào?

cái này thì cũng tùy từng người sử dụng thôi, nhưng máy công ty a đang sử dụng như sau, không biết có hợp với mọi người không:

j, *joint

3A, *3DARRAY

3DO, *3DORBIT

3F, *3DFACE

3P, *3DPOLY

A, *ARC

AA, *AREA

AAD, *DBCONNECT

AD, *AecDoorAdd

ADC, *ADCENTER

ADCENTER, *ADCENTER

ADD, *AecDimAdd

ADDA, *AecDimAttach

ADDD, *AecDimDetach

ADDS, *AecDimSetOverride

ADM, *AecDoorModify

ADS, *AecDoorStyle

AE, *AecBldgElevationLineAdd

AEC, *AecBldgElevationLineGenerate

AEP, *AecBldgElevationLineProps

AEU, *AecBldgSectionUpdate

AEX, *DBCONNECT

AG, *AecColumnGridAdd

AGC, *AecLayoutGridClip

AGD, *AecColumnGridDim

AGL, *AecColumnGridLabel

AHI, *AecCreateHLR

AL, *ALIGN

ALI, *DBCONNECT

AO, *AecOpeningAdd

AOM, *AecOpeningModify

AP, *APPLOAD

AQS, *AecQuickSlice

AR, *AecRailingAdd

-AR, *-ARRAY

ARA, *AecRailingAnchorToStair

ARC, *AecRailingConvert

ARM, *AecRailingModify

ARO, *DBCONNECT

ARR, *ARRAY

ARS, *AecRailingStyle

AS, *AecStairAdd

ASC, *AecStairCustomizeEdge

ASE, *AecBldgSectionLineAdd

ASEC, *AecBldgSectionLineGenerate

ASEP, *AecBldgSectionLineProps

ASEU, *AecBldgSectionUpdate

ASM, *AecStairModify

ASQ, *DBCONNECT

ASR, *AecEntRef

ASS, *AecStairStyle

ATE, *ATTEDIT

-ATE, *-ATTEDIT

ATT, *ATTDEF

-ATT, *-ATTDEF

ATTE, *-ATTEDIT

AV, *DSVIEWER

AW, *AecWallAdd

AWA, *AecWinAssemblyAdd

AWAC, *AecWinAssemblyConvert

AWACG, *AecWinAssemblyConvertGrid

AWAM, *AecWinAssemblyModify

AWAS, *AecWinAssemblyStyle

AWC, *AecWallConvert

AWD, *AecWindowAdd

AWDI, *AecWallDim

AWDM, *AecWindowModify

AWDS, *AecWindowStyle

AWM, *AecWallModify

AWS, *AecWallStyle

B, *BLOCK

-B, *-BLOCK

BH, *BHATCH

BL, *BREAKLINE

BMAKE, *BLOCK

BMOD, *BLOCK

BO, *BOUNDARY

-BO, *-BOUNDARY

BPOLY, *BOUNDARY

BR, *BREAK

BTE, *blocktoxref

C, *COPY

CA, *closeall

CC, *CIRCLE

CH, *CHAMFER

-CH, *CHANGE

CHA, *CHAMFER

CHK, *CHECKSTANDARDS

CM, *COPYM

CO, *COPY

COL, *COLOR

COLOUR, *COLOR

CONTENT, *ADCENTER

CP, *COPY

CT, *CTABLESTYLE

CTC, *tcase

D, *DIMLINEAR

DA, *DIMALIGNED

DAG, *DIMANGULAR

DAL, *DIMALIGNED

DAN, *DIMANGULAR

DB, *DIMBASELINE

DBA, *DIMBASELINE

DBC, *DBCONNECT

DC, *DIMCONTINUE

DCE, *DIMCENTER

DCENTER, *ADCENTER

DCO, *DIMCONTINUE

DD, *DIMSTYLE

DDA, *DIMDISASSOCIATE

DDATTDEF, *ATTDEF

DDATTE, *ATTEDIT

DDATTEXT, *ATTEXT

DDCHPROP, *PROPERTIES

DDCOLOR, *COLOR

DDI, *DIMDIAMETER

DDIM, *DIMSTYLE

DDINSERT, *INSERT

DDLMODES, *LAYER

DDLTYPE, *LINETYPE

DDMODIFY, *PROPERTIES

DDOSNAP, *OSNAP

DDPLOTSTAMP, *PLOTSTAMP

DDRMODES, *DSETTINGS

DDSTYLE, *STYLE

DDUCS, *UCSMAN

DDUCSP, *UCSMAN

DDUNITS, *UNITS

DDVIEW, *VIEW

DED, *DIMEDIT

DI, *DIST

DIMALI, *DIMALIGNED

DIMANG, *DIMANGULAR

DIMBASE, *DIMBASELINE

DIMCONT, *DIMCONTINUE

DIMDIA, *DIMDIAMETER

DIMED, *DIMEDIT

DIMHORIZONTAL, *DIMLINEAR

DIMLIN, *DIMLINEAR

DIMORD, *DIMORDINATE

DIMOVER, *DIMOVERRIDE

DIMRAD, *DIMRADIUS

DIMROTATED,*DIMLINEAR

DIMSTY, *DIMSTYLE

DIMTED, *DIMTEDIT

DIMVERTICAL, *DIMLINEAR

DIV, *DIVIDE

DLI, *DIMLINEAR

DO, *DONUT

DOR, *DIMORDINATE

DOUGHNUT, *DONUT

DOV, *DIMOVERRIDE

DR, *DRAWORDER

DRA, *DIMRADIUS

DRE, *DIMREASSOCIATE

DS, *DIST

DST, *DIMSTYLE

DT, *TEXT

DTEXT, *TEXT

DV, *DVIEW

DWFOUT, *PLOT

DXFIN, *OPEN

DXFOUT, *SAVEAS

E, *ERASE

ED, *DDEDIT

EL, *ELLIPSE

ET, *EXTRUDE

EX, *EXTEND

EXIT, *QUIT

EXP, *EXPORT

EXT, *EXTRUDE

F, *FILLET

FI, *FILTER

G, *GROUP

-G, *-GROUP

GR, *DDGRIPS

H, *BHATCH

-H, *HATCH

HE, *HATCHEDIT

HI, *HIDE

I, *INSERT

-I, *-INSERT

IAD, *IMAGEADJUST

IAT, *IMAGEATTACH

ICL, *IMAGECLIP

IM, *IMAGE

-IM, *-IMAGE

IMP, *IMPORT

IN, *intersect

INF, *INTERFERE

INSERTURL, *INSERT

IO, *INSERTOBJ

J, *PLJOIN

L, *PLINE

LA, *LAYER

-LA, *-LAYER

LD, *QLEADER

LE, *QLEADER

LEAD, *LEADER

LEN, *LENGTHEN

LF, *layfrz

LI, *LINE

LINEWEIGHT,*LWEIGHT

LIO, *layiso

LIS, *LIST

LK, *ai_molc

LL, *laylck

LO, *layoff

LON, *layon

LS, *LIST

LT, *laythw

-LT, *-LINETYPE

LTS, *LTSCALE

LTYPE, *LINETYPE

-LTYPE, *-LINETYPE

LUL, *layulk

LW, *LWEIGHT

M, *MOVE

MA, *MATCHPROP

ME, *MEASURE

MI, *MIRROR

ML, *mline

MLS, *mlstyle

MN, *MATCHPROP

MO, *PROPERTIES

MS, *MSPACE

MSM, *MARKUP

MT, *MTEXT

MV, *MVIEW

O, *OFFSET

OP, *OPTIONS

OPENURL, *OPEN

ORBIT, *3DORBIT

OS, *OSNAP

-OS, *-OSNAP

P, *PAN

-P, *-PAN

PA, *PASTESPEC

PAINTER, *MATCHPROP

PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN

PE, *PEDIT

PL, *PLINE

PO, *POINT

POL, *POLYGON

PR, *PROPERTIES

PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE

PRE, *PREVIEW

PREFERENCES, *OPTIONS

PRINT, *PLOT

PROPS, *PROPERTIES

PS, *PSPACE

PTW, *PUBLISHTOWEB

PU, *PURGE

-PU, *-PURGE

QD, *qdim

R, *ROTATE

RA, *REDRAWALL

RB, *blockreplace?

RE, *REGEN

REA, *REGENALL

REC, *RECTANG

REG, *REGION

REN, *RENAME

-REN, *-RENAME

REV, *REVOLVE

RO, *ROTATE

RPR, *RPREF

RR, *RENDER

RT, *RECTANGLE

RY, *xline

S, *STRETCH

SA, *saveall

SAVEURL, *SAVE

SC, *SCALE

SCR, *SCRIPT

SE, *DSETTINGS

SEC, *SECTION

SET, *SETVAR

SHA, *SHADEMODE

SHADE, *SHADEMODE

SL, *SLICE

SM, *MSTRETCH

SN, *SNAP

SO, *SOLID

SP, *SPELL

SPE, *SPLINEDIT

SPL, *SPLINE

SSM, *SHEETSET

ST, *STYLE

STA, *STANDARDS

SU, *SUBTRACT

SV, *sysvdlg?

T, *DTEXT

-T, *-MTEXT

TA, *TABLET

TB, *TABLE

TC, *tcircle?

TF, *textfit

TH, *THICKNESS

TI, *TILEMODE

TJ, *justifytext

TM, *TILEMODE

TO, *TOOLBAR

TOL, *TOLERANCE

TOR, *TORUS

TP, *TOOLPALETTES

TR, *TRIM

TS, *TABLESTYLE

TT, *style

UC, *UCSMAN

UN, *UNITS

-UN, *-UNITS

UNI, *union

V, *VIEW

-V, *-VIEW

VIEWPORTS, *VPORTS

VP, *DDVPOINT

-VP, *VPOINT

W, *WBLOCK

-W, *-WBLOCK

WE, *WEDGE

X, *EXTEND

XA, *XATTACH

XB, *XBIND

-XB, *-XBIND

XC, *XCLIP

XL, *xline

XR, *XREF

-XR, *-XREF

XX, *EXPLODE

Z, *ZOOM

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
miennui_tomo3d    114
Thanks bác nhé, em sẽ tham khảo. Thế các bác khác thì thế nào ạ?

Mỗi người có một cách đặt lệnh tắt khác nhau . theo mình thì mình hay đánh lệnh bằng tay trái nên mình hay đặt phím tắt trên những phím bên trái .

những lệnh mình hay dùng như lệnh dim , dincontinue , trim , extend , layon , layoff , layiso . copy , rectang ....

mọi lệnh này đặt để tiện dùng nhất - thế thui .

chúc bạn tìm ra cách đặt lệnh riêng cho mình để làm nhanh hơn trong công việc .

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
hai_1401    30

Cái này tùy người thôi, như em dùng phím 1 cho Line, 2 là Move, 3 là Copy, chắc là tại ngày xưa hay chơi đế chế, quen đặt nút như thế rồi, quen rồi khó bỏ lắm :(

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em mới sử dụng Autocad, chưa biết j nhiều, tuy nhiên cũng đã biết thay đổi lệnh cad để sử dụng cho thuận tiện (thường các lệnh hay dùng thường để phía bên bàn phím bên trái) . Em muốn hỏi kinh nghiệm các bác đi truớc thuờng sử dụng các phím phổ thông nào cho các lệnh hay dùng? Em thường thấy công ty em hay để một số phím như A:MATCHPROP, phím D cho lệnh DIMLINEAR, phím DA cho lệnh DIMALIGNED, phím R là ROTATE... Còn các bác thì thuờng đặt phím như thế nào?

 

Còn mình thì thích dùng biểu tượng trên thanh công cụ.

Nếu bạn đang dùng ACad2007 bạn có thể tạo một biểu tượng mới cho 1 lệnh mới mà bạn sưu tầm hoặc tự tạo đấy.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
oishi    1
cái này thì cũng tùy từng người sử dụng thôi, nhưng máy công ty a đang sử dụng như sau, không biết có hợp với mọi người không:

j, *joint

3A, *3DARRAY

3DO, *3DORBIT

3F, *3DFACE

3P, *3DPOLY

A, *ARC

AA, *AREA

AAD, *DBCONNECT

AD, *AecDoorAdd

ADC, *ADCENTER

ADCENTER, *ADCENTER

ADD, *AecDimAdd

ADDA, *AecDimAttach

ADDD, *AecDimDetach

ADDS, *AecDimSetOverride

ADM, *AecDoorModify

ADS, *AecDoorStyle

AE, *AecBldgElevationLineAdd

AEC, *AecBldgElevationLineGenerate

AEP, *AecBldgElevationLineProps

AEU, *AecBldgSectionUpdate

AEX, *DBCONNECT

AG, *AecColumnGridAdd

AGC, *AecLayoutGridClip

AGD, *AecColumnGridDim

AGL, *AecColumnGridLabel

AHI, *AecCreateHLR

AL, *ALIGN

ALI, *DBCONNECT

AO, *AecOpeningAdd

AOM, *AecOpeningModify

AP, *APPLOAD

AQS, *AecQuickSlice

AR, *AecRailingAdd

-AR, *-ARRAY

ARA, *AecRailingAnchorToStair

ARC, *AecRailingConvert

ARM, *AecRailingModify

ARO, *DBCONNECT

ARR, *ARRAY

ARS, *AecRailingStyle

AS, *AecStairAdd

ASC, *AecStairCustomizeEdge

ASE, *AecBldgSectionLineAdd

ASEC, *AecBldgSectionLineGenerate

ASEP, *AecBldgSectionLineProps

ASEU, *AecBldgSectionUpdate

ASM, *AecStairModify

ASQ, *DBCONNECT

ASR, *AecEntRef

ASS, *AecStairStyle

ATE, *ATTEDIT

-ATE, *-ATTEDIT

ATT, *ATTDEF

-ATT, *-ATTDEF

ATTE, *-ATTEDIT

AV, *DSVIEWER

AW, *AecWallAdd

AWA, *AecWinAssemblyAdd

AWAC, *AecWinAssemblyConvert

AWACG, *AecWinAssemblyConvertGrid

AWAM, *AecWinAssemblyModify

AWAS, *AecWinAssemblyStyle

AWC, *AecWallConvert

AWD, *AecWindowAdd

AWDI, *AecWallDim

AWDM, *AecWindowModify

AWDS, *AecWindowStyle

AWM, *AecWallModify

AWS, *AecWallStyle

B, *BLOCK

-B, *-BLOCK

BH, *BHATCH

BL, *BREAKLINE

BMAKE, *BLOCK

BMOD, *BLOCK

BO, *BOUNDARY

-BO, *-BOUNDARY

BPOLY, *BOUNDARY

BR, *BREAK

BTE, *blocktoxref

C, *COPY

CA, *closeall

CC, *CIRCLE

CH, *CHAMFER

-CH, *CHANGE

CHA, *CHAMFER

CHK, *CHECKSTANDARDS

CM, *COPYM

CO, *COPY

COL, *COLOR

COLOUR, *COLOR

CONTENT, *ADCENTER

CP, *COPY

CT, *CTABLESTYLE

CTC, *tcase

D, *DIMLINEAR

DA, *DIMALIGNED

DAG, *DIMANGULAR

DAL, *DIMALIGNED

DAN, *DIMANGULAR

DB, *DIMBASELINE

DBA, *DIMBASELINE

DBC, *DBCONNECT

DC, *DIMCONTINUE

DCE, *DIMCENTER

DCENTER, *ADCENTER

DCO, *DIMCONTINUE

DD, *DIMSTYLE

DDA, *DIMDISASSOCIATE

DDATTDEF, *ATTDEF

DDATTE, *ATTEDIT

DDATTEXT, *ATTEXT

DDCHPROP, *PROPERTIES

DDCOLOR, *COLOR

DDI, *DIMDIAMETER

DDIM, *DIMSTYLE

DDINSERT, *INSERT

DDLMODES, *LAYER

DDLTYPE, *LINETYPE

DDMODIFY, *PROPERTIES

DDOSNAP, *OSNAP

DDPLOTSTAMP, *PLOTSTAMP

DDRMODES, *DSETTINGS

DDSTYLE, *STYLE

DDUCS, *UCSMAN

DDUCSP, *UCSMAN

DDUNITS, *UNITS

DDVIEW, *VIEW

DED, *DIMEDIT

DI, *DIST

DIMALI, *DIMALIGNED

DIMANG, *DIMANGULAR

DIMBASE, *DIMBASELINE

DIMCONT, *DIMCONTINUE

DIMDIA, *DIMDIAMETER

DIMED, *DIMEDIT

DIMHORIZONTAL, *DIMLINEAR

DIMLIN, *DIMLINEAR

DIMORD, *DIMORDINATE

DIMOVER, *DIMOVERRIDE

DIMRAD, *DIMRADIUS

DIMROTATED,*DIMLINEAR

DIMSTY, *DIMSTYLE

DIMTED, *DIMTEDIT

DIMVERTICAL, *DIMLINEAR

DIV, *DIVIDE

DLI, *DIMLINEAR

DO, *DONUT

DOR, *DIMORDINATE

DOUGHNUT, *DONUT

DOV, *DIMOVERRIDE

DR, *DRAWORDER

DRA, *DIMRADIUS

DRE, *DIMREASSOCIATE

DS, *DIST

DST, *DIMSTYLE

DT, *TEXT

DTEXT, *TEXT

DV, *DVIEW

DWFOUT, *PLOT

DXFIN, *OPEN

DXFOUT, *SAVEAS

E, *ERASE

ED, *DDEDIT

EL, *ELLIPSE

ET, *EXTRUDE

EX, *EXTEND

EXIT, *QUIT

EXP, *EXPORT

EXT, *EXTRUDE

F, *FILLET

FI, *FILTER

G, *GROUP

-G, *-GROUP

GR, *DDGRIPS

H, *BHATCH

-H, *HATCH

HE, *HATCHEDIT

HI, *HIDE

I, *INSERT

-I, *-INSERT

IAD, *IMAGEADJUST

IAT, *IMAGEATTACH

ICL, *IMAGECLIP

IM, *IMAGE

-IM, *-IMAGE

IMP, *IMPORT

IN, *intersect

INF, *INTERFERE

INSERTURL, *INSERT

IO, *INSERTOBJ

J, *PLJOIN

L, *PLINE

LA, *LAYER

-LA, *-LAYER

LD, *QLEADER

LE, *QLEADER

LEAD, *LEADER

LEN, *LENGTHEN

LF, *layfrz

LI, *LINE

LINEWEIGHT,*LWEIGHT

LIO, *layiso

LIS, *LIST

LK, *ai_molc

LL, *laylck

LO, *layoff

LON, *layon

LS, *LIST

LT, *laythw

-LT, *-LINETYPE

LTS, *LTSCALE

LTYPE, *LINETYPE

-LTYPE, *-LINETYPE

LUL, *layulk

LW, *LWEIGHT

M, *MOVE

MA, *MATCHPROP

ME, *MEASURE

MI, *MIRROR

ML, *mline

MLS, *mlstyle

MN, *MATCHPROP

MO, *PROPERTIES

MS, *MSPACE

MSM, *MARKUP

MT, *MTEXT

MV, *MVIEW

O, *OFFSET

OP, *OPTIONS

OPENURL, *OPEN

ORBIT, *3DORBIT

OS, *OSNAP

-OS, *-OSNAP

P, *PAN

-P, *-PAN

PA, *PASTESPEC

PAINTER, *MATCHPROP

PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN

PE, *PEDIT

PL, *PLINE

PO, *POINT

POL, *POLYGON

PR, *PROPERTIES

PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE

PRE, *PREVIEW

PREFERENCES, *OPTIONS

PRINT, *PLOT

PROPS, *PROPERTIES

PS, *PSPACE

PTW, *PUBLISHTOWEB

PU, *PURGE

-PU, *-PURGE

QD, *qdim

R, *ROTATE

RA, *REDRAWALL

RB, *blockreplace?

RE, *REGEN

REA, *REGENALL

REC, *RECTANG

REG, *REGION

REN, *RENAME

-REN, *-RENAME

REV, *REVOLVE

RO, *ROTATE

RPR, *RPREF

RR, *RENDER

RT, *RECTANGLE

RY, *xline

S, *STRETCH

SA, *saveall

SAVEURL, *SAVE

SC, *SCALE

SCR, *SCRIPT

SE, *DSETTINGS

SEC, *SECTION

SET, *SETVAR

SHA, *SHADEMODE

SHADE, *SHADEMODE

SL, *SLICE

SM, *MSTRETCH

SN, *SNAP

SO, *SOLID

SP, *SPELL

SPE, *SPLINEDIT

SPL, *SPLINE

SSM, *SHEETSET

ST, *STYLE

STA, *STANDARDS

SU, *SUBTRACT

SV, *sysvdlg?

T, *DTEXT

-T, *-MTEXT

TA, *TABLET

TB, *TABLE

TC, *tcircle?

TF, *textfit

TH, *THICKNESS

TI, *TILEMODE

TJ, *justifytext

TM, *TILEMODE

TO, *TOOLBAR

TOL, *TOLERANCE

TOR, *TORUS

TP, *TOOLPALETTES

TR, *TRIM

TS, *TABLESTYLE

TT, *style

UC, *UCSMAN

UN, *UNITS

-UN, *-UNITS

UNI, *union

V, *VIEW

-V, *-VIEW

VIEWPORTS, *VPORTS

VP, *DDVPOINT

-VP, *VPOINT

W, *WBLOCK

-W, *-WBLOCK

WE, *WEDGE

X, *EXTEND

XA, *XATTACH

XB, *XBIND

-XB, *-XBIND

XC, *XCLIP

XL, *xline

XR, *XREF

-XR, *-XREF

XX, *EXPLODE

Z, *ZOOM

Bác ơi cho em hỏi làm thế nào để vào đặt phím tắt như vậy được, e mới bắt đầu học vẽ CAD. Mong bác chỉ giúp em. Thanhks bác nhiều

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
binharch77    163
Bác ơi cho em hỏi làm thế nào để vào đặt phím tắt như vậy được, e mới bắt đầu học vẽ CAD. Mong bác chỉ giúp em. Thanhks bác nhiều

nếu không thực hiện được bằng Command Alias Editor trong phần Express

mở file C:\Documents and Settings\(user của bạn)\Application Data\Autodesk\(autocad của bạn)\enu\Support\ acad.pgp

chỉnh sửa lệnh như sau:

(lệnh tắt do bạn chọn), *(lệnh đầy đủ của cad)

vd:

A, *ARC

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
oishi    1
nếu không thực hiện được bằng Command Alias Editor trong phần Express

mở file C:\Documents and Settings\(user của bạn)\Application Data\Autodesk\(autocad của bạn)\enu\Support\ acad.pgp

chỉnh sửa lệnh như sau:

(lệnh tắt do bạn chọn), *(lệnh đầy đủ của cad)

vd:

A, *ARC

Nhưng mà em tìm mãi mà máy em không thấy phần Application Data đâu anh ạ hay là máy tính của em có vấn đề. Mong bác chỉ cho! em vào cả Express mà cũng không làm được

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
binharch77    163
Nhưng mà em tìm mãi mà máy em không thấy phần Application Data đâu anh ạ hay là máy tính của em có vấn đề. Mong bác chỉ cho! em vào cả Express mà cũng không làm được

vào option của folder, tắt chế độ ẩn thư mục systemp đi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em mới sử dụng Autocad, chưa biết j nhiều, tuy nhiên cũng đã biết thay đổi lệnh cad để sử dụng cho thuận tiện (thường các lệnh hay dùng thường để phía bên bàn phím bên trái) . Em muốn hỏi kinh nghiệm các bác đi truớc thuờng sử dụng các phím phổ thông nào cho các lệnh hay dùng? Em thường thấy công ty em hay để một số phím như A:MATCHPROP, phím D cho lệnh DIMLINEAR, phím DA cho lệnh DIMALIGNED, phím R là ROTATE... Còn các bác thì thuờng đặt phím như thế nào?

Hi!

em cũng đang bắt đầu học AutoCAD, cũng muốn biết phím tắt ! Bạn nào biết nhiều thì share cho mọi người đi !

 

 

Useful Sites: Halong Tours|Vietnam Travel|Tours in VietnamVietnam TourVietnam luxury travel|Vietnam Luxury holidayVietnam Luxury tourVietnam Luxury Hotel|Travel To Vietnam|Vietnam Vacation|False Eyelashes|Vietnam Holiday|Hanoi Tours | Thiết kế nhà | Dich thuat |thiet ke kien truc |thiet ke nha |thiết kế kiến trúc|cong ty dich thuat

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
huntervn96    61

Thực ra thì khi đổi lệnh mình dùng thì quen, nhưng nếu ng khác dùng sẽ rất bất tiện vì họ ko biết những lệnh mình đã đổi.

Tôi thì làm thế này, giữ nguyên tất cả các lệnh cơ bản của cad, và tạo những lệnh mới mình thường dùng mà không trùng với lệnh cũ của cad.

Nếu có lệnh nào trùng thì tạm thời dóng băng nó lại chứ không xóa nó đi, để khi nào cần thì phục hồi.

 

CC, *COPY

CX, *COPYM

DQ, *DIMLINEAR

DAA, *DIMANGULAR

DA, *DIMALIGNED

DB, *DIMBASELINE

DC, *DIMCONTINUE

DD, *DIMDIAMETER

DDR, *DIMRADIUS

QD, *QDIM

D1, *QLEADER

LF, *LAYOFF

LL, *LAYER

LN, *LAYON

LK, *LAYISO

MM, *MATCHPROP

SS, *mSTRETCH

TTR, *EXTRIM

HH, *superhatch

 

-----------

DC, ADCENTER

 

Các bạn thấy rằng lệnh DC (DIMCONTINUE) mà tôi chỉnh đã bị trùng với DC (ADCENTER), vì vậy tôi dóng băng lệnh ADCENTER để nếu cần có thể phục hồi.

Nhưng mà thực tế có phím tắt để thực hiện lện ADCENTER đó là "Ctrl+2", thế nên tôi cũng ko bít khi nào mới "trả lại tên cho em". Hjhj

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
hoai46ctt    33

Bạn có thể thực hiện theo cách sau: Mở phần mềm Cad và vào Tools -> Customize -> Edit Custom File -> Program Parameters (acad.pgp)

Bạn tìm các lệnh cần sửa các lệnh trong đó.

VD: Mặc định là

CO, *COPY

Bạn sửa thành

1, *COPY

Số 1 sẽ gọi lệnh COPY

Sửa xong file acad.pgp và lưu lại -> khởi động lại Cad -> Ok

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
hangth    0

Các bạn có thể đặt lệnh tắt cho dễ sử dụng bằng cách dùng lệnh: ALIASEDIT trong cad. Đặt làm sao cho dễ nhớ và nhanh là được. Muốn có lệnh ALIASEDIT nhó cài cad thì cài luôn nhé! Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
huntervn96    61
Bác huntervn96 ơi, lệnh mStretch là lệnh j vậy :mellow:

"mStretch" có tên đầy đủ là "Multiple Object Stretch". Bạn có thể gọi lệnh đó từ Menu bar: Express > Modify > Multiple Object Stretch

Lệnh này là lệnh nâng cao của lệnh S (stretch), bạn có thể co giãn nhiều đối tượng khác nhau 1 lúc, với cùng 1 giá trị về một phía mà không cần phải lặp lại lệnh đó nhiều lần giống như lệnh S thông thường.

Ví dụ: bạn có 3 cửa sổ đặt cách xa nhau, bạn muốn tất cả chúng dài thêm 120. Bạn dùng lệnh "mstretch", rồi chọn lần lượt đối tượng 1, đối tượng 2, đối tượng 3. Sau đó làm jống như lệnh Stretch thông thường. Kết quả là cả 3 sẽ dài thêm 120 cùng 1 lúc và về cùng 1 phía.

 

 

Bạn có thể thực hiện theo cách sau: Mở phần mềm Cad và vào Tools -> Customize -> Edit Custom File -> Program Parameters (acad.pgp)

Bạn tìm các lệnh cần sửa các lệnh trong đó.

VD: Mặc định là

CO, *COPY

Bạn sửa thành

1, *COPY

Số 1 sẽ gọi lệnh COPY

Sửa xong file acad.pgp và lưu lại -> khởi động lại Cad -> Ok

Thực ra bạn không cần phải khởi động lại Cad mới có thể sử dụng lệnh đã thay đổi.

Sau khi đã sửa lệnh, lưu lại file dưới dạng acad.pgp, bạn nhập lệnh: REINIT > Click vào ô "PGP file > ok. Thế là bạn đã cập nhật lệnh mới cho cad thành công, có thể sử dụng ngay mà không cần phải khởi động lại cad.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
vnp84055    0

Nếu bạn muốn thay đổi lệnh tắt của autocad thì dùng thêm lisp này, chỉ cần add thêm lệnh nào cần thay đổi vào cũng được.

Chú ý: nếu thay đổi lệnh nào mà bị trùng tên với lệnh tắt của autocad thì phải đổi luôn cả lệnh tắt này (mặc định sẽ sử dụng lệnh của lisp trước)

 

Ví dụ:

thay "C" cho copy thì phải thêm trong lisp lệnh "cr" để vẽ hình tròn.

 

Tham khảo: http://vnp84055.googlepages.com/TiNaAishit...andardshare.LSP

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
LEDANGMINH    1
cái này thì cũng tùy từng người sử dụng thôi, nhưng máy công ty a đang sử dụng như sau, không biết có hợp với mọi người không:

j, *joint

3A, *3DARRAY

3DO, *3DORBIT

3F, *3DFACE

3P, *3DPOLY

A, *ARC

AA, *AREA

AAD, *DBCONNECT

AD, *AecDoorAdd

ADC, *ADCENTER

ADCENTER, *ADCENTER

ADD, *AecDimAdd

ADDA, *AecDimAttach

ADDD, *AecDimDetach

ADDS, *AecDimSetOverride

ADM, *AecDoorModify

ADS, *AecDoorStyle

AE, *AecBldgElevationLineAdd

AEC, *AecBldgElevationLineGenerate

AEP, *AecBldgElevationLineProps

AEU, *AecBldgSectionUpdate

AEX, *DBCONNECT

AG, *AecColumnGridAdd

AGC, *AecLayoutGridClip

AGD, *AecColumnGridDim

AGL, *AecColumnGridLabel

AHI, *AecCreateHLR

AL, *ALIGN

ALI, *DBCONNECT

AO, *AecOpeningAdd

AOM, *AecOpeningModify

AP, *APPLOAD

AQS, *AecQuickSlice

AR, *AecRailingAdd

-AR, *-ARRAY

ARA, *AecRailingAnchorToStair

ARC, *AecRailingConvert

ARM, *AecRailingModify

ARO, *DBCONNECT

ARR, *ARRAY

ARS, *AecRailingStyle

AS, *AecStairAdd

ASC, *AecStairCustomizeEdge

ASE, *AecBldgSectionLineAdd

ASEC, *AecBldgSectionLineGenerate

ASEP, *AecBldgSectionLineProps

ASEU, *AecBldgSectionUpdate

ASM, *AecStairModify

ASQ, *DBCONNECT

ASR, *AecEntRef

ASS, *AecStairStyle

ATE, *ATTEDIT

-ATE, *-ATTEDIT

ATT, *ATTDEF

-ATT, *-ATTDEF

ATTE, *-ATTEDIT

AV, *DSVIEWER

AW, *AecWallAdd

AWA, *AecWinAssemblyAdd

AWAC, *AecWinAssemblyConvert

AWACG, *AecWinAssemblyConvertGrid

AWAM, *AecWinAssemblyModify

AWAS, *AecWinAssemblyStyle

AWC, *AecWallConvert

AWD, *AecWindowAdd

AWDI, *AecWallDim

AWDM, *AecWindowModify

AWDS, *AecWindowStyle

AWM, *AecWallModify

AWS, *AecWallStyle

B, *BLOCK

-B, *-BLOCK

BH, *BHATCH

BL, *BREAKLINE

BMAKE, *BLOCK

BMOD, *BLOCK

BO, *BOUNDARY

-BO, *-BOUNDARY

BPOLY, *BOUNDARY

BR, *BREAK

BTE, *blocktoxref

C, *COPY

CA, *closeall

CC, *CIRCLE

CH, *CHAMFER

-CH, *CHANGE

CHA, *CHAMFER

CHK, *CHECKSTANDARDS

CM, *COPYM

CO, *COPY

COL, *COLOR

COLOUR, *COLOR

CONTENT, *ADCENTER

CP, *COPY

CT, *CTABLESTYLE

CTC, *tcase

D, *DIMLINEAR

DA, *DIMALIGNED

DAG, *DIMANGULAR

DAL, *DIMALIGNED

DAN, *DIMANGULAR

DB, *DIMBASELINE

DBA, *DIMBASELINE

DBC, *DBCONNECT

DC, *DIMCONTINUE

DCE, *DIMCENTER

DCENTER, *ADCENTER

DCO, *DIMCONTINUE

DD, *DIMSTYLE

DDA, *DIMDISASSOCIATE

DDATTDEF, *ATTDEF

DDATTE, *ATTEDIT

DDATTEXT, *ATTEXT

DDCHPROP, *PROPERTIES

DDCOLOR, *COLOR

DDI, *DIMDIAMETER

DDIM, *DIMSTYLE

DDINSERT, *INSERT

DDLMODES, *LAYER

DDLTYPE, *LINETYPE

DDMODIFY, *PROPERTIES

DDOSNAP, *OSNAP

DDPLOTSTAMP, *PLOTSTAMP

DDRMODES, *DSETTINGS

DDSTYLE, *STYLE

DDUCS, *UCSMAN

DDUCSP, *UCSMAN

DDUNITS, *UNITS

DDVIEW, *VIEW

DED, *DIMEDIT

DI, *DIST

DIMALI, *DIMALIGNED

DIMANG, *DIMANGULAR

DIMBASE, *DIMBASELINE

DIMCONT, *DIMCONTINUE

DIMDIA, *DIMDIAMETER

DIMED, *DIMEDIT

DIMHORIZONTAL, *DIMLINEAR

DIMLIN, *DIMLINEAR

DIMORD, *DIMORDINATE

DIMOVER, *DIMOVERRIDE

DIMRAD, *DIMRADIUS

DIMROTATED,*DIMLINEAR

DIMSTY, *DIMSTYLE

DIMTED, *DIMTEDIT

DIMVERTICAL, *DIMLINEAR

DIV, *DIVIDE

DLI, *DIMLINEAR

DO, *DONUT

DOR, *DIMORDINATE

DOUGHNUT, *DONUT

DOV, *DIMOVERRIDE

DR, *DRAWORDER

DRA, *DIMRADIUS

DRE, *DIMREASSOCIATE

DS, *DIST

DST, *DIMSTYLE

DT, *TEXT

DTEXT, *TEXT

DV, *DVIEW

DWFOUT, *PLOT

DXFIN, *OPEN

DXFOUT, *SAVEAS

E, *ERASE

ED, *DDEDIT

EL, *ELLIPSE

ET, *EXTRUDE

EX, *EXTEND

EXIT, *QUIT

EXP, *EXPORT

EXT, *EXTRUDE

F, *FILLET

FI, *FILTER

G, *GROUP

-G, *-GROUP

GR, *DDGRIPS

H, *BHATCH

-H, *HATCH

HE, *HATCHEDIT

HI, *HIDE

I, *INSERT

-I, *-INSERT

IAD, *IMAGEADJUST

IAT, *IMAGEATTACH

ICL, *IMAGECLIP

IM, *IMAGE

-IM, *-IMAGE

IMP, *IMPORT

IN, *intersect

INF, *INTERFERE

INSERTURL, *INSERT

IO, *INSERTOBJ

J, *PLJOIN

L, *PLINE

LA, *LAYER

-LA, *-LAYER

LD, *QLEADER

LE, *QLEADER

LEAD, *LEADER

LEN, *LENGTHEN

LF, *layfrz

LI, *LINE

LINEWEIGHT,*LWEIGHT

LIO, *layiso

LIS, *LIST

LK, *ai_molc

LL, *laylck

LO, *layoff

LON, *layon

LS, *LIST

LT, *laythw

-LT, *-LINETYPE

LTS, *LTSCALE

LTYPE, *LINETYPE

-LTYPE, *-LINETYPE

LUL, *layulk

LW, *LWEIGHT

M, *MOVE

MA, *MATCHPROP

ME, *MEASURE

MI, *MIRROR

ML, *mline

MLS, *mlstyle

MN, *MATCHPROP

MO, *PROPERTIES

MS, *MSPACE

MSM, *MARKUP

MT, *MTEXT

MV, *MVIEW

O, *OFFSET

OP, *OPTIONS

OPENURL, *OPEN

ORBIT, *3DORBIT

OS, *OSNAP

-OS, *-OSNAP

P, *PAN

-P, *-PAN

PA, *PASTESPEC

PAINTER, *MATCHPROP

PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN

PE, *PEDIT

PL, *PLINE

PO, *POINT

POL, *POLYGON

PR, *PROPERTIES

PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE

PRE, *PREVIEW

PREFERENCES, *OPTIONS

PRINT, *PLOT

PROPS, *PROPERTIES

PS, *PSPACE

PTW, *PUBLISHTOWEB

PU, *PURGE

-PU, *-PURGE

QD, *qdim

R, *ROTATE

RA, *REDRAWALL

RB, *blockreplace?

RE, *REGEN

REA, *REGENALL

REC, *RECTANG

REG, *REGION

REN, *RENAME

-REN, *-RENAME

REV, *REVOLVE

RO, *ROTATE

RPR, *RPREF

RR, *RENDER

RT, *RECTANGLE

RY, *xline

S, *STRETCH

SA, *saveall

SAVEURL, *SAVE

SC, *SCALE

SCR, *SCRIPT

SE, *DSETTINGS

SEC, *SECTION

SET, *SETVAR

SHA, *SHADEMODE

SHADE, *SHADEMODE

SL, *SLICE

SM, *MSTRETCH

SN, *SNAP

SO, *SOLID

SP, *SPELL

SPE, *SPLINEDIT

SPL, *SPLINE

SSM, *SHEETSET

ST, *STYLE

STA, *STANDARDS

SU, *SUBTRACT

SV, *sysvdlg?

T, *DTEXT

-T, *-MTEXT

TA, *TABLET

TB, *TABLE

TC, *tcircle?

TF, *textfit

TH, *THICKNESS

TI, *TILEMODE

TJ, *justifytext

TM, *TILEMODE

TO, *TOOLBAR

TOL, *TOLERANCE

TOR, *TORUS

TP, *TOOLPALETTES

TR, *TRIM

TS, *TABLESTYLE

TT, *style

UC, *UCSMAN

UN, *UNITS

-UN, *-UNITS

UNI, *union

V, *VIEW

-V, *-VIEW

VIEWPORTS, *VPORTS

VP, *DDVPOINT

-VP, *VPOINT

W, *WBLOCK

-W, *-WBLOCK

WE, *WEDGE

X, *EXTEND

XA, *XATTACH

XB, *XBIND

-XB, *-XBIND

XC, *XCLIP

XL, *xline

XR, *XREF

-XR, *-XREF

XX, *EXPLODE

Z, *ZOOM

những cái này dùng cho tấc cả phải không anh?em xai cad 2004 ko bit có dung dc khong jay? :mellow:

anh tra loi ho em wa mail nay jum nha:vuongtulonglongca@yahoo.com.vn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
LEDANGMINH    1
cái này thì cũng tùy từng người sử dụng thôi, nhưng máy công ty a đang sử dụng như sau, không biết có hợp với mọi người không:

j, *joint

3A, *3DARRAY

3DO, *3DORBIT

3F, *3DFACE

3P, *3DPOLY

A, *ARC

AA, *AREA

AAD, *DBCONNECT

AD, *AecDoorAdd

ADC, *ADCENTER

ADCENTER, *ADCENTER

ADD, *AecDimAdd

ADDA, *AecDimAttach

ADDD, *AecDimDetach

ADDS, *AecDimSetOverride

ADM, *AecDoorModify

ADS, *AecDoorStyle

AE, *AecBldgElevationLineAdd

AEC, *AecBldgElevationLineGenerate

AEP, *AecBldgElevationLineProps

AEU, *AecBldgSectionUpdate

AEX, *DBCONNECT

AG, *AecColumnGridAdd

AGC, *AecLayoutGridClip

AGD, *AecColumnGridDim

AGL, *AecColumnGridLabel

AHI, *AecCreateHLR

AL, *ALIGN

ALI, *DBCONNECT

AO, *AecOpeningAdd

AOM, *AecOpeningModify

AP, *APPLOAD

AQS, *AecQuickSlice

AR, *AecRailingAdd

-AR, *-ARRAY

ARA, *AecRailingAnchorToStair

ARC, *AecRailingConvert

ARM, *AecRailingModify

ARO, *DBCONNECT

ARR, *ARRAY

ARS, *AecRailingStyle

AS, *AecStairAdd

ASC, *AecStairCustomizeEdge

ASE, *AecBldgSectionLineAdd

ASEC, *AecBldgSectionLineGenerate

ASEP, *AecBldgSectionLineProps

ASEU, *AecBldgSectionUpdate

ASM, *AecStairModify

ASQ, *DBCONNECT

ASR, *AecEntRef

ASS, *AecStairStyle

ATE, *ATTEDIT

-ATE, *-ATTEDIT

ATT, *ATTDEF

-ATT, *-ATTDEF

ATTE, *-ATTEDIT

AV, *DSVIEWER

AW, *AecWallAdd

AWA, *AecWinAssemblyAdd

AWAC, *AecWinAssemblyConvert

AWACG, *AecWinAssemblyConvertGrid

AWAM, *AecWinAssemblyModify

AWAS, *AecWinAssemblyStyle

AWC, *AecWallConvert

AWD, *AecWindowAdd

AWDI, *AecWallDim

AWDM, *AecWindowModify

AWDS, *AecWindowStyle

AWM, *AecWallModify

AWS, *AecWallStyle

B, *BLOCK

-B, *-BLOCK

BH, *BHATCH

BL, *BREAKLINE

BMAKE, *BLOCK

BMOD, *BLOCK

BO, *BOUNDARY

-BO, *-BOUNDARY

BPOLY, *BOUNDARY

BR, *BREAK

BTE, *blocktoxref

C, *COPY

CA, *closeall

CC, *CIRCLE

CH, *CHAMFER

-CH, *CHANGE

CHA, *CHAMFER

CHK, *CHECKSTANDARDS

CM, *COPYM

CO, *COPY

COL, *COLOR

COLOUR, *COLOR

CONTENT, *ADCENTER

CP, *COPY

CT, *CTABLESTYLE

CTC, *tcase

D, *DIMLINEAR

DA, *DIMALIGNED

DAG, *DIMANGULAR

DAL, *DIMALIGNED

DAN, *DIMANGULAR

DB, *DIMBASELINE

DBA, *DIMBASELINE

DBC, *DBCONNECT

DC, *DIMCONTINUE

DCE, *DIMCENTER

DCENTER, *ADCENTER

DCO, *DIMCONTINUE

DD, *DIMSTYLE

DDA, *DIMDISASSOCIATE

DDATTDEF, *ATTDEF

DDATTE, *ATTEDIT

DDATTEXT, *ATTEXT

DDCHPROP, *PROPERTIES

DDCOLOR, *COLOR

DDI, *DIMDIAMETER

DDIM, *DIMSTYLE

DDINSERT, *INSERT

DDLMODES, *LAYER

DDLTYPE, *LINETYPE

DDMODIFY, *PROPERTIES

DDOSNAP, *OSNAP

DDPLOTSTAMP, *PLOTSTAMP

DDRMODES, *DSETTINGS

DDSTYLE, *STYLE

DDUCS, *UCSMAN

DDUCSP, *UCSMAN

DDUNITS, *UNITS

DDVIEW, *VIEW

DED, *DIMEDIT

DI, *DIST

DIMALI, *DIMALIGNED

DIMANG, *DIMANGULAR

DIMBASE, *DIMBASELINE

DIMCONT, *DIMCONTINUE

DIMDIA, *DIMDIAMETER

DIMED, *DIMEDIT

DIMHORIZONTAL, *DIMLINEAR

DIMLIN, *DIMLINEAR

DIMORD, *DIMORDINATE

DIMOVER, *DIMOVERRIDE

DIMRAD, *DIMRADIUS

DIMROTATED,*DIMLINEAR

DIMSTY, *DIMSTYLE

DIMTED, *DIMTEDIT

DIMVERTICAL, *DIMLINEAR

DIV, *DIVIDE

DLI, *DIMLINEAR

DO, *DONUT

DOR, *DIMORDINATE

DOUGHNUT, *DONUT

DOV, *DIMOVERRIDE

DR, *DRAWORDER

DRA, *DIMRADIUS

DRE, *DIMREASSOCIATE

DS, *DIST

DST, *DIMSTYLE

DT, *TEXT

DTEXT, *TEXT

DV, *DVIEW

DWFOUT, *PLOT

DXFIN, *OPEN

DXFOUT, *SAVEAS

E, *ERASE

ED, *DDEDIT

EL, *ELLIPSE

ET, *EXTRUDE

EX, *EXTEND

EXIT, *QUIT

EXP, *EXPORT

EXT, *EXTRUDE

F, *FILLET

FI, *FILTER

G, *GROUP

-G, *-GROUP

GR, *DDGRIPS

H, *BHATCH

-H, *HATCH

HE, *HATCHEDIT

HI, *HIDE

I, *INSERT

-I, *-INSERT

IAD, *IMAGEADJUST

IAT, *IMAGEATTACH

ICL, *IMAGECLIP

IM, *IMAGE

-IM, *-IMAGE

IMP, *IMPORT

IN, *intersect

INF, *INTERFERE

INSERTURL, *INSERT

IO, *INSERTOBJ

J, *PLJOIN

L, *PLINE

LA, *LAYER

-LA, *-LAYER

LD, *QLEADER

LE, *QLEADER

LEAD, *LEADER

LEN, *LENGTHEN

LF, *layfrz

LI, *LINE

LINEWEIGHT,*LWEIGHT

LIO, *layiso

LIS, *LIST

LK, *ai_molc

LL, *laylck

LO, *layoff

LON, *layon

LS, *LIST

LT, *laythw

-LT, *-LINETYPE

LTS, *LTSCALE

LTYPE, *LINETYPE

-LTYPE, *-LINETYPE

LUL, *layulk

LW, *LWEIGHT

M, *MOVE

MA, *MATCHPROP

ME, *MEASURE

MI, *MIRROR

ML, *mline

MLS, *mlstyle

MN, *MATCHPROP

MO, *PROPERTIES

MS, *MSPACE

MSM, *MARKUP

MT, *MTEXT

MV, *MVIEW

O, *OFFSET

OP, *OPTIONS

OPENURL, *OPEN

ORBIT, *3DORBIT

OS, *OSNAP

-OS, *-OSNAP

P, *PAN

-P, *-PAN

PA, *PASTESPEC

PAINTER, *MATCHPROP

PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN

PE, *PEDIT

PL, *PLINE

PO, *POINT

POL, *POLYGON

PR, *PROPERTIES

PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE

PRE, *PREVIEW

PREFERENCES, *OPTIONS

PRINT, *PLOT

PROPS, *PROPERTIES

PS, *PSPACE

PTW, *PUBLISHTOWEB

PU, *PURGE

-PU, *-PURGE

QD, *qdim

R, *ROTATE

RA, *REDRAWALL

RB, *blockreplace?

RE, *REGEN

REA, *REGENALL

REC, *RECTANG

REG, *REGION

REN, *RENAME

-REN, *-RENAME

REV, *REVOLVE

RO, *ROTATE

RPR, *RPREF

RR, *RENDER

RT, *RECTANGLE

RY, *xline

S, *STRETCH

SA, *saveall

SAVEURL, *SAVE

SC, *SCALE

SCR, *SCRIPT

SE, *DSETTINGS

SEC, *SECTION

SET, *SETVAR

SHA, *SHADEMODE

SHADE, *SHADEMODE

SL, *SLICE

SM, *MSTRETCH

SN, *SNAP

SO, *SOLID

SP, *SPELL

SPE, *SPLINEDIT

SPL, *SPLINE

SSM, *SHEETSET

ST, *STYLE

STA, *STANDARDS

SU, *SUBTRACT

SV, *sysvdlg?

T, *DTEXT

-T, *-MTEXT

TA, *TABLET

TB, *TABLE

TC, *tcircle?

TF, *textfit

TH, *THICKNESS

TI, *TILEMODE

TJ, *justifytext

TM, *TILEMODE

TO, *TOOLBAR

TOL, *TOLERANCE

TOR, *TORUS

TP, *TOOLPALETTES

TR, *TRIM

TS, *TABLESTYLE

TT, *style

UC, *UCSMAN

UN, *UNITS

-UN, *-UNITS

UNI, *union

V, *VIEW

-V, *-VIEW

VIEWPORTS, *VPORTS

VP, *DDVPOINT

-VP, *VPOINT

W, *WBLOCK

-W, *-WBLOCK

WE, *WEDGE

X, *EXTEND

XA, *XATTACH

XB, *XBIND

-XB, *-XBIND

XC, *XCLIP

XL, *xline

XR, *XREF

-XR, *-XREF

XX, *EXPLODE

Z, *ZOOM

những cái này dùng cho tấc cả phải không anh?em xai cad 2004 ko bit có dung dc khong jay? :mellow:

anh tra loi ho em wa mail nay jum nha:vuongtulonglongca@yahoo.com.vn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hung.com    0
Bạn có thể thực hiện theo cách sau: Mở phần mềm Cad và vào Tools -> Customize -> Edit Custom File -> Program Parameters (acad.pgp)

Bạn tìm các lệnh cần sửa các lệnh trong đó.

VD: Mặc định là

CO, *COPY

Bạn sửa thành

1, *COPY

Số 1 sẽ gọi lệnh COPY

Sửa xong file acad.pgp và lưu lại -> khởi động lại Cad -> Ok

Cảm ơn bạn nha !!! Mình làm theo cách of bạn và rất ok... Mong bạn và mọi người tích cực xây dựng 4rom :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×