Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
oaihuong

Các bác xem giúp em bản vẽ này em thấy nó không ổn về vấn đề kích thước

Các bài được khuyến nghị

Anh phải tập làm quen với những bản vẽ thiếu kích thước:

Nếu người ta ghi thiếu anh phải dùng thước đo trực tiếp trên hình vẽ để xác định

Dòm hình ảnh thấy các đường cong nối họ đã vẽ bị gẫy khúc >>>Nếu dựng hình không thấy nó cong đều, anh cũng có thể tự sửa lại R cho đúng....và gần với thực tế:

114276_sdh22.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

thanks bạn nhé. Nhưng mình muốn hỏi là bản vẽ đó có đủ kích thước để vẽ trên CAD hoặc SW hay không  

114276_m%C3%B3ccong222_2.png

 

Nguyên tắc của bài tập vẽ các đường cong nối là các cung cong tiếp xúc trong hoặc ngoài với cung cong khác và cung cong phải tiếp tuyến với đường thẳng,

Nguyên tắc ghi kích thuơc là phải ghi đúng, đủ, không thừa không thiếu, để người khác có thể dựng được hình trên máy tính và dựng được thủ công bằng tay trên giấy vẽ

Tuy nhiên tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật cũng "không cấm việc ghi thiếu kích thuớc"  nhưng bắt buộc phải vẽ đúng tỷ lệ tiêu chuẩn, để phòng khi ghi thiếu kích,  người khác  có thể tự đo bản vẽ để xác định kích thuớc thiếu

Hình của anh ghi thừa kích thuớc 52.0 , ghi thiếu các kích thuớc em ghi bổ xung chữ mầu đỏ. Riêng góc 20°C  em sửa lại thành 19°C

(Lý do để em bổ xung , xoá bỏ và sửa kích thước, chắc anh hiểu chứ??? Có rất nhiều cách ghi kích thước, hình trên chỉ là 1 ví dụ)

Chốt lại: Cái móc... cống của anh có thể dựng hình ngon như húp nước mắm  bằng thước kẻ bút chì và compa trên giấy vẽ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

thanks bạn nhé. Nhưng mình muốn hỏi là bản vẽ đó có đủ kích thước để vẽ trên CAD hoặc SW hay không  

hề hề hề,

Chẳng những thiếu mà còn thiếu khá nhiều.

Vẽ bừa, hoặc tự bịa ra các kích thước để mà vẽ thôi.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

hề hề hề,

Chẳng những thiếu mà còn thiếu khá nhiều.

Vẽ bừa, hoặc tự bịa ra các kích thước để mà vẽ thôi.

 

:) :) :) Không thiếu nhiều đâu bác Bình ơi! Chính xác là chỉ thiếu những chỗ em đã bổ xung thêm kích thước góc và chiều dài . (Chỉ cần dòm khẽ vào hình đã thấy là thấy ngay rằng thiếu mấy cái kích thước có chữ số mầu đỏ)

Tất nhiên là do nét trong ảnh thì đậm, còn em thì lại lấy số chẵn đơn vị, không lấy số lẻ sau số thập phân nên nó có sai số tí ti, không tuyệt đối đúng  nhưng nó cũng nằm trong giới hạn cho phép của dung sai tự do.

Nếu vẽ bừa, hoặc tự bịa ra kích thước mà không đo trên hình ảnh, chắc chắn là bác sẽ không bao giờ  được hình đồng dạng với hình đã cho, là cái chắc rồi!

Không tin bác thử vẽ bừa, và tự bịa ra kích thước để vẽ  xem sao???

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nguyên tắc của bài tập vẽ các đường cong nối là các cung cong tiếp xúc trong hoặc ngoài với cung cong khác và cung cong phải tiếp tuyến với đường thẳng,

Nguyên tắc ghi kích thuơc là phải ghi đúng, đủ, không thừa không thiếu, để người khác có thể dựng được hình trên máy tính và dựng được thủ công bằng tay trên giấy vẽ

Tuy nhiên tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật cũng "không cấm việc ghi thiếu kích thuớc"  nhưng bắt buộc phải vẽ đúng tỷ lệ tiêu chuẩn, để phòng khi ghi thiếu kích,  người khác  có thể tự đo bản vẽ để xác định kích thuớc thiếu

Hình của anh ghi thừa kích thuớc 52.0 , ghi thiếu các kích thuớc em ghi bổ xung chữ mầu đỏ. Riêng góc 20°C  em sửa lại thành 19°C

(Lý do để em bổ xung , xoá bỏ và sửa kích thước, chắc anh hiểu chứ??? Có rất nhiều cách ghi kích thước, hình trên chỉ là 1 ví dụ)

Chốt lại: Cái móc... cống của anh có thể dựng hình ngon như húp nước mắm  bằng thước kẻ bút chì và compa trên giấy vẽ!

Hề hề hề,

Đây là hai cái hình mình vẽ bừa dựa vào việc bịa ra một số kích thước bổ sung như đã ghi trên hình ngoài các kích thước mà bản vẽ đã có.

5194_v_ba.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hề hề hề,

Đây là hai cái hình mình vẽ bừa dựa vào việc bịa ra một số kích thước bổ sung như đã ghi trên hình ngoài các kích thước mà bản vẽ đã có.

5194_v_ba.jpg

 

Ở trên em đã nói cách xác định kích thước còn thiếu là đo trực tiếp lên hình ảnh để vẽ

Bác đã " Vẽ bừa, hoặc tự bịa ra các kích thước"  kiểu gì mà lại ra đúng cái hình vẽ có góc 45°C và 42°C  giống như của em??? :) :) :)

Tuy nhiên hình của bác vẫn chưa thật đồng dạng với hình của chủ thớt, sai số quá nhiều. Bác thử copy hình của bác vào ảnh của chủ thớt sẽ thấy!

Em thử copy hình của em vào hình của bác nó ra thế này:

114276_untitledpng22222222.png

 

Em đã nói với chủ thớt:

(Lý do để em bổ xung , xoá bỏ và sửa kích thước, chắc anh hiểu chứ??? Có rất nhiều cách ghi kích thước, hình trên chỉ là 1 ví dụ)

Chốt lại: Cái móc... cống của anh có thể dựng hình ngon như húp nước mắm  bằng thước kẻ bút chì và compa trên giấy vẽ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác đã bịa kiểu gì mà lại ra đúng cái hình vẽ có góc 45°C và 42°C  giống như của em??? :) :) :)

Tuy nhiên hình của bác vẫn chưa thật đồng dạng với hình của chủ thớt, sai số quá nhiều. Bác thử copy hình của bác vào ảnh của chủ thớt sẽ thấy!

Em thử copy hình của em vào hình của bác nó ra thế này:

 

 

 

Ở bài viết phía trên,  em đã viết: "Có rất nhiều cách ghi kích thước, hình trên chỉ là 1 ví dụ)" Em đã chọn cách ghi kích thước như vậy để người ta có thể dễ dàng dựng hình bằng bút chì, thước kẻ, và compa trên giấy vẽ

hề hề hề,

Đã là bịa thì có nhiều kiểu bịa lăm. Đã là bịa thì còn cần gì đến sự đồng dạng mà chắp với chồng hình cho nó thêm "ngớ ngẩn".

Tuy nhiên cái việc bịa này cũng đủ để cho người dựng hình có thể dựng được bằng bút chì, Ê ke và compa trên giấy như "học trò" vậy.

Không tin cứ làm thử với các con số bịa khác khắc biết thôi mà. 5194_v_ba_1.jpg

Và đây là một thứ bừa nữa

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

hề hề hề,

Đã là bịa thì có nhiều kiểu bịa lăm. Đã là bịa thì còn cần gì đến sự đồng dạng mà chắp với chồng hình cho nó thêm "ngớ ngẩn".

Tuy nhiên cái việc bịa này cũng đủ để cho người dựng hình có thể dựng được bằng bút chì, Ê ke và compa trên giấy như "học trò" vậy.

Không tin cứ làm thử với các con số bịa khác khắc biết thôi mà. 5194_v_ba_1.jpg

Và đây là một thứ bừa nữa

 

Chốt lại:

1- Bác đã trả lời lạc đề của chủ thớt "Các bác xem giúp em bản vẽ này em thấy nó không ổn về vấn đề kích thước"

2-Phải công nhận bác đã hơi bị siêu, khi bịa ra góc độ đúng  bằng  góc 45°C và 42°C giống như hình vẽ của em???

3- Dù bác bịa ra kích thước còn thiếu kiểu gì, cũng không thể vẽ bằng AutoTAY trên giấy vẽ một cách chính xác và nhanh bằng việc em đã xác định kích thước còn thiếu thể hiện trên hình trong bài viết số #4. (Có rất nhiều cách ghi kích thước, hình trên chỉ là 1 ví dụ)

Việc em đã chọn chuẩn vẽ tinh trùng với gốc kích thước,>>>> khi dựng bằng thước và compa ,sai số chuẩn bằng 0 là cái chắc rồi!

4- "Nguyên tắc vẽ kỹ thuật,  bắt buộc người ta phải vẽ đúng tỷ lệ tiêu chuẩn , để phòng khi ghi thiếu kích,  người khác  có thể tự đo bản vẽ để xác định kích thuớc ghi thiếu." Đó là chân lý luôn đúng trong mọi thời đại! :) :) :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

thanks ca nhà. để mà vẽ thì mình vẫn có thể vẽ được chỉ cần mình đưa pic đó vô cad rồi scan cho về tỷ lệ 1:1 là có thể xác định được các kich thước gần đúng. Vấn đề ở đây là mình muốn hỏi liệu với thông số như vậy có thể vẽ được chính xác trong CAD hay không. cảm ơn cả nhà đã cho tôi những góp ý bổ ích.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

   Vấn đề ở đây là mình muốn hỏi liệu với thông số như vậy có thể vẽ được chính xác trong CAD hay không. cảm ơn cả nhà đã cho tôi những góp ý bổ ích.

Mình đã vẽ thử hình này và thấy rằng với kích thước trong hình đã đủ để vẽ. Và bạn bí ở khúc nào có thể nói rõ như bạn bên kia:

http://www.cadviet.com/forum/topic/111301-ve-duong-thang/

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×