Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
duy782006

Hỏi về cách chuyển cad 3d sang 2d

Các bài được khuyến nghị

Chào mọi người. Mình dùng CAD R14 tìm ý bắng phối cảnh bây giờ lười vẽ lại mặt đứng quá có cách nào chuyển từ 3d (vẽ toàn bộ bằng khối đặc) sang mặt đứng 2d không. Ai biết xin chỉ giùm . Cám ơn nhiều

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Để chuyển bản vẽ 3d thành bản vẽ 2d bạn làm theo các bước sau:

1. Vào "Control Panel\ Autodesk Plotter Mannager"

2. Kích vào "Add-A-Plotter Wizard"

3. Hộp thoại "Add Plotter " hiện ra bạn chọn "Next", Sau đó tiếp tục chọn "Next"

4. Trong hộp thoại "Add Plotter - Plotter Modle" chọn khung bến trái dòng chữ AUtocad DXB file rồi chọn "Next"

5. Tiếp tục chọn Next. Rồi cuối cùng là finish

Mục đích của các bước trên là tạo một máy in ảo DXB File

6.Bạn mở bản vẽ 3D mà bạn muốn chuyển thành 2D.

7. Nhấn Clrt+P để in. Bạn chọn máy in "DXB File", chọn vung cần in

8. Nhấn OK để in, sau khi nhấn Ok để tạo 1 file DXB có tên và đường dẫn theo ý bạn

9. Sau khi in xong bạn đã tạo được 1 file có phần mở rộng DXB.

10. Mở một bản vẽ mới, hoặc bản vẽ 2D bất kì (nên mở bản vẽ mới)

11. Gõ lệnh DXBIN. Và chỉ đường dẫn tới File DXB mà bạn vừa tạo từ máy in DXB File

Kết quả là bạn đã Inert được Hình vẽ 3D từ bản vẽ 3D sang Bản vẽ 2D

:s_dead:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Để chuyển bản vẽ 3d thành bản vẽ 2d bạn làm theo các bước sau:

.....

 

Cách này chuẩn!

 

Xin nói thêm một chút: nếu file DXB kết quả quá nát (nét bị chập, bị đứt rời thành nhiều đoạn thẳng) hãy sử dụng lệnh OVERKILL để xoá trùng và nối các đoạn ngắn với nhau lại thành đoạn dài.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cách này chuẩn!

 

Xin nói thêm một chút: nếu file DXB kết quả quá nát (nét bị chập, bị đứt rời thành nhiều đoạn thẳng) hãy sử dụng lệnh OVERKILL để xoá trùng và nối các đoạn ngắn với nhau lại thành đoạn dài.

 

Cám ơn nhìu! nhưng lệnh OVERKILL là có sẳn hay tự tạo vậy bác.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào mọi người. Mình dùng CAD R14 tìm ý bắng phối cảnh bây giờ lười vẽ lại mặt đứng quá có cách nào chuyển từ 3d (vẽ toàn bộ bằng khối đặc) sang mặt đứng 2d không. Ai biết xin chỉ giùm . Cám ơn nhiều

Dùng lệnh FLATTEN thì cũng được đó bạn

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cám ơn nhìu! nhưng lệnh OVERKILL là có sẳn hay tự tạo vậy bác.

 

Xin hỏi mọi người lệnh OVERKILL trong EXPRESS ở trong cad nào vậy ạ. E tìm trong cad2004 mãi mà không thấy

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

em dang sửa bản vẽ 2d nhưng bản vẽ bị lỗi khi các nét không cùng nằm trên 1 mặt phẳng.

xin các bác giúp đỡ em chuyển về cùng 1 mat75 phẳng

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

vậy có cách nào khi mình in ra file dxb rồi mà hình vẫn giữ được tủ lệ 1:1 không?? mình đã xuất ra dxb, insert vào, nhưng hình thì chả biets là scale tỉ lệ bao nhiêu cho đúng kích thước 1:1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
vậy có cách nào khi mình in ra file dxb rồi mà hình vẫn giữ được tủ lệ 1:1 không?? mình đã xuất ra dxb, insert vào, nhưng hình thì chả biets là scale tỉ lệ bao nhiêu cho đúng kích thước 1:1

Bạn dùng "al" để đưa về đúng tỉ lệ nhé. tìm hiểu "al" trên diễn đàn nhé

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
em dang sửa bản vẽ 2d nhưng bản vẽ bị lỗi khi các nét không cùng nằm trên 1 mặt phẳng.

xin các bác giúp đỡ em chuyển về cùng 1 mat75 phẳng

Bạn sử dụng lệnh EXPLAN của Express Tool.

hoặc dùng LISP mình sưu tầm được. sau khi Load sử dụng lệnh : FLAT

;;; FLATTEN.LSP version 2k.01f, 14-Jul-2000
;;;
;;; FLATTEN sets the Z-coordinates of these types of objects to 0
;;; in the World Coordinate System:
;;; "3DFACE" "ARC" "ATTDEF" "CIRCLE" "DIMENSION"
;;; "ELLIPSE" "HATCH" "INSERT" "LINE" "LWPOLYLINE"
;;; "MTEXT" "POINT" "POLYLINE" "SOLID" "TEXT"
;;;
;;;-----------------------------------------------------------------------
;;; copyright 1990-2000 by Mark Middlebrook
;;;  Daedalus Consulting
;;;  e-mail: mark@markcad.com
;;;
;;; Before you e-mail me with support questions, please make sure that
;;; you're using the current version. You can download it from
;;; [url="http://markcad.com"]http://markcad.com[/url].
;;;
;;; This program is free software. You can redistribute it and/or modify
;;; it under the terms of the GNU General Public cấp quyền as published by
;;; the Free Software Foundation: [url="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html"]http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html[/url].
;;;
;;; Thanks to Vladimir Livshiz for improvements in polyline handling
;;; and the addition of several other object types.
;;;
;;;-----------------------------------------------------------------------
;;; Revision history
;;; v. 2k.0  25-May-1999 First release for AutoCAD 2000.
;;; v. 2k.01 25-Jun-1999 Fixed two globalization bugs ("_World" & "_X")
;;;             and revised error handler.
;;; v. 2k.01f 14-Jul-1999 Added GNU GPL and download info to header.
;;;
;;;-----------------------------------------------------------------------
;;;*Why Use FLATTEN?
;;;
;;; FLATTENing is useful in at least two situations:
;;; 1) You receive a DXF file created by another CAD program and discover
;;;   that all the Z coordinates contain small round-off errors. These
;;;   round-off errors can prevent you from object snapping to
;;;   intersections and make your life difficult in other ways as well.
;;; 2) In a supposedly 2D drawing, you accidentally create one object with
;;;   a Z elevation and end up with a drawing containing objects partly
;;;   in and partly outside the Z=0 X-Y plane. As with the round-off
;;;   problem, this situation can make object snaps and other procedures
;;;   difficult.
;;;
;;; Warning: FLATTEN is not for flattening the custom objects created by
;;; applications such as Autodesk's Architectural Desktop. ADT and similar
;;; programs create "application-defined objects" that only the
;;; application really knows what to do with. FLATTEN has no idea how
;;; to handle application-defined objects, so it leaves them alone.
;;;
;;;-----------------------------------------------------------------------
;;;*How to Use FLATTEN
;;;
;;; This version of FLATTEN works with AutoCAD R12 through 2000.
;;;
;;; To run FLATTEN, load it using AutoCAD's APPLOAD command, or type:
;;;  (load "FLATTEN")
;;; at the AutoCAD command prompt. Once you've loaded FLATTEN.LSP, type:
;;;  FLATTEN
;;; to run it. FLATTEN will tell you what it's about to do and ask you
;;; to confirm that you really want to flatten objects in the current
;;; drawing. If you choose to proceed, FLATTEN prompts you to select objects
;;; to be flattened (press ENTER to flatten all objects in the drawing).
;;; After you've selected objects and pressed ENTER, FLATTEN goes to work.
;;; It reports the number of objects it flattens and the number left
;;; unflattenened (because they were objects not recognized by FLATTEN; see
;;; the list of supported objects above).
;;;
;;; If you don't like the results, just type U to undo FLATTEN's work.
;;;
;;;-----------------------------------------------------------------------
;;;*Known limitations
;;; 1) FLATTEN doesn't support all of AutoCAD's object types. See above
;;;   for a list of the object types that it does work on.
;;; 2) FLATTEN doesn't flatten objects nested inside of blocks.
;;;   (You can explode blocks before flattening. Alternatively, you can
;;;   WBLOCK block definitions to separate DWG files, run FLATTEN in
;;;   each of them, and then use INSERT in the parent drawing to update
;;;   the block definitions. Neither of these methods will flatten
;;;   existing attributes, though.
;;; 3) FLATTEN flattens objects onto the Z=0 X-Y plane in AutoCAD's
;;;   World Coordinate System (WCS). It doesn't currently support
;;;   flattening onto other UCS planes.
;;;
;;;=======================================================================

(defun C:FLAT (/    tmpucs olderr oldcmd zeroz  ss1   ss1len
         i    numchg numnot numno0 ssno0  ename  elist
         etype  yorn  vrt   crz
        )
 (setq tmpucs "$FLATTEN-TEMP$")    ;temporary UCS

 ;;Error handler
 (setq olderr *error*)
 (defun *error* (msg)
  (if (or
     (= msg "Function cancelled")
     (= msg "quit / exit abort")
    )
   ;;if user cancelled or program aborted, exit quietly
   (princ)
   ;;otherwise report error message
   (princ (strcat "\nError: " msg))
  )
  (setq *error* olderr)
  (if (tblsearch "UCS" tmpucs)
   (command "._UCS" "_Restore" tmpucs "._UCS" "_Delete" tmpucs)
  )
  (command "._UNDO" "_End")
  (setvar "CMDECHO" oldcmd)
  (princ)
 )

 ;;Function to change Z coordinate to 0

 (defun zeroz (key zelist / oplist nplist)
  (setq oplist (assoc key zelist)
     nplist (reverse (append '(0.0) (cdr (reverse oplist))))
     zelist (subst nplist oplist zelist)
  )
  (entmod zelist)
 )
 ;;Setup
 (setq oldcmd (getvar "CMDECHO"))
 (setvar "CMDECHO" 0)
 (command "._UNDO" "_Group")
 (command "._UCS" "_Delete" tmpucs "._UCS" "_Save" tmpucs "._UCS" "_World")
                    ;set World UCS

 ;;Get input
 (prompt
  (strcat
   "\nFLATTEN sets the Z coordinates of most objects to zero."
  )
 )

 (initget "Yes No")
 (setq yorn (getkword "\nDo you want to continue <Y>: "))
 (cond ((/= yorn "No")
    (graphscr)
    (prompt "\nChoose objects to FLATTEN ")
    (prompt
     "[press return to select all objects in the drawing]"
    )
    (setq ss1 (ssget))
    (if (null ss1)         ;if enter...
     (setq ss1 (ssget "_X"))   ;select all entities in database
    )
    ;;*initialize variables
    (setq ss1len (sslength ss1)  ;length of selection set
       i   0         ;loop counter
       numchg 0         ;number changed counter
       numnot 0         ;number not changed counter
       numno0 0         ;number not changed and Z /= 0 counter
       ssno0 (ssadd)      ;selection set of unchanged entities
    )               ;setq

    ;;*do the work
    (prompt "\nWorking.")
    (while (< i ss1len)      ;while more members in the SS
     (if (= 0 (rem i 10))
      (prompt ".")
     )
     (setq ename (ssname ss1 i)  ;entity name
        elist (entget ename)  ;entity data list
        etype (cdr (assoc 0 elist)) ;entity type
     )

     ;;*Keep track of entities not flattened
     (if (not (member etype
              '("3DFACE"   "ARC"    "ATTDEF"
               "CIRCLE"   "DIMENSION" "ELLIPSE"
               "HATCH"   "INSERT"   "LINE"
               "LWPOLYLINE" "MTEXT"   "POINT"
               "POLYLINE"  "SOLID"   "TEXT"
              )
          )
       )
      (progn           ;leave others alone
       (setq numnot (1+ numnot))
       (if (/= 0.0 (car (reverse (assoc 10 elist))))
        (progn         ;add it to special list if Z /= 0
         (setq numno0 (1+ numno0))
         (ssadd ename ssno0)
        )
       )
      )
     )

     ;;Change group 10 Z coordinate to 0 for listed entity types.
     (if (member etype
           '("3DFACE"  "ARC"    "ATTDEF"  "CIRCLE"
            "DIMENSION" "ELLIPSE"  "HATCH"   "INSERT"
            "LINE"   "MTEXT"   "POINT"   "POLYLINE"
            "SOLID"   "TEXT"
            )
       )
      (setq elist (zeroz 10 elist) ;change entities in list above
         numchg (1+ numchg)
      )
     )

     ;;Change group 11 Z coordinate to 0 for listed entity types.
     (if (member etype
           '("3DFACE" "ATTDEF" "DIMENSION" "LINE" "TEXT" "SOLID")
       )
      (setq elist (zeroz 11 elist))
     )

     ;;Change groups 12 and 13 Z coordinate to 0 for SOLIDs and 3DFACEs.
     (if (member etype '("3DFACE" "SOLID"))
      (progn
       (setq elist (zeroz 12 elist))
       (setq elist (zeroz 13 elist))
      )
     )

     ;;Change groups 13, 14, 15, and 16
     ;;Z coordinate to 0 for DIMENSIONs.
     (if (member etype '("DIMENSION"))
      (progn
       (setq elist (zeroz 13 elist))
       (setq elist (zeroz 14 elist))
       (setq elist (zeroz 15 elist))
       (setq elist (zeroz 16 elist))
      )
     )

     ;;Change each polyline vertex Z coordinate to 0.
     ;;Code provided by Vladimir Livshiz, 09-Oct-1998
     (if (= etype "POLYLINE")
      (progn
       (setq vrt ename)
       (while (not (equal (cdr (assoc 0 (entget vrt))) "SEQEND"))
        (setq elist (entget (entnext vrt)))
        (setq crz (cadddr (assoc 10 elist)))
        (if (/= crz 0)
         (progn
          (zeroz 10 elist)
          (entupd ename)
         )
        )
        (setq vrt (cdr (assoc -1 elist)))
       )
      )
     )

     ;;Special handling for LWPOLYLINEs
     (if (member etype '("LWPOLYLINE"))
      (progn
       (setq elist (subst (cons 38 0.0) (assoc 38 elist) elist)
          numchg (1+ numchg)
       )
       (entmod elist)
      )
     )

     (setq i (1+ i))       ;next entity
    )
    (prompt " Done.")

    ;;Print results
    (prompt (strcat "\n" (itoa numchg) " object(s) flattened."))
    (prompt
     (strcat "\n" (itoa numnot) " object(s) not flattened.")
    )

    ;;If there any entities in ssno0, show them
    (if (/= 0 numno0)
     (progn
      (prompt (strcat " ["
              (itoa numno0)
              " with non-zero base points]"
          )
      )
      (getstring
       "\nPress enter to see non-zero unchanged objects... "
      )
      (command "._SELECT" ssno0)
      (getstring "\nPress enter to unhighlight them... ")
      (command "")
     )
    )
    )
 )

 (command "._UCS" "_Restore" tmpucs "._UCS" "_Delete" tmpucs)
 (command "._UNDO" "_End")
 (setvar "CMDECHO" oldcmd)
 (setq *error* olderr)
 (princ)
)

;(prompt "\nFLATTEN version 2k.01f loaded. Type FLATTEN to run it.")
;(princ)

;;;eof

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
bạn nói rõ hơn được ko?? "al" là gì?? tìm lồi mắt trên diễn đàn, cụm từ 2 chữ cái ko được phép tìm kiếm

 

 

Kết quả 1 - 10 cho al với Tìm kiếm An toàn bật (0.12 giây)

 

Google

Tìm kiếm Tuỳ chỉnh

1.

Nhờ mọi ngưòi giúp về lệnh AL

Tập hợp mẹo sử dụng các phần mềm CAD, AutoCAD, nơi bạn có thể học hỏi và tìm tòi các lời giải cho các câu hỏi hóc búa về CAD.

www.cadviet.com/cadtips/17319_Nho_moi_nguoi_giup...AL/320/

AL là lệnh tắt

Command: al

ALIGN

http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=17319

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×