Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

xin lisp đánh thứ tự như hình sau


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 leductan293

leductan293

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 08 August 2014 - 07:32 PM

Chào các bác,bác nào giúp em làm cái lisp đánh số như hình dưới,em cảm ơn nhiều117725_untitled.jpg


 • 0

#2 Tot77

Tot77

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)

Đã gửi 09 August 2014 - 09:54 AM

Bạn thử cái này.

(defun c:cop()
  (setq a (car (entsel "\nChon text de copy:"))
pt (cdr (assoc 10 (entget a)))
b (list "A" "B" "C")
  ) (setvar 'cmdecho 0)
  (while pt
    (command "copy" a "" pt (setq pt (getpoint pt)) )
    (if pt
      (progn
        (setq c (entlast)
 d (cdr (assoc 1 (entget c)))
 so (itoa (1+ (atoi d)))
 chu (1+ (vl-position (substr d (strlen d)) b))
        )
        (if (> chu (1- (length b))) (setq chu 0))
        (setq chu (nth chu b))
        (entmod (subst (cons 1 (strcat so chu)) (assoc 1 (entget c)) (entget c)))
        (setq a c)
)
      )
  ) (setvar 'cmdecho 1)
  (princ)
)
 

 • 1