Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Vẽ điểm từ tọa độ có sẵn


 • Please log in to reply
59 replies to this topic

#41 Phiphi-

Phiphi-

  biết lệnh minsert

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)

Đã gửi 21 January 2010 - 03:49 PM

Chào Phi phi
Bạn có thể vào Insert-> function trong excel để đánh công thức.
Còn "đánh các biến vào từng cell rồi save thành file dạng text" -> là file .txt phải không bạn?

Tue_NV có thể chưa rõ ý của Phiphi. PP làm ơn nói rõ

Thanks Tue_NV, file Exel dưới đây PP mới độ lại. Chì cần bôi đen các dòng lệnh, click 1 cái thì sẽ có trong AutoCAD liền. Giờ không cần phải Copy+Paste hoặc xuất sang file Txt nữa.
Tue_NV thử xem ntn nhé. Cheers.
http://www.cadviet.c...uat_command.zip
 • 0

#42 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4332 Bài viết
Điểm đánh giá: 3837 (đỉnh cao)

Đã gửi 21 January 2010 - 04:46 PM

Thanks Tue_NV, file Exell dưới đây PP mới độ lại. Chì cần bôi đen các dòng lệnh, click 1 cái thì sẽ có trong AutoCAD liền. Giờ không cần phải Copy+Paste hoặc xuất sang file Txt nữa.
Tue_NV thử xem ntn nhé. Cheers.
http://www.cadviet.c...uat_command.zip

Bài toán này thực ra anh gia_bach đã giải rồi.
Khỏi cần thiết lập công thức, khỏi cần bôi đen
-> đánh lệnh 1 cái -> có có trong AutoCAD liền. khỏi cần phải Copy+Paste hoặc xuất sang file Txt nữa

Phi phi có thể xem ở đây :
Lisp doc du lieu tu Excel

http://www.cadviet.c...amp;#entry85679
Nếu có am hiểu 1 chút code, Phiphi có thể chỉnh lại cho phù hợp với ý của mình
Nếu trong quá trình làm chưa được, Phi phi hãy post lên đây. Mọi người sẽ giúp cho bạn
Chúc vui.
 • 1

#43 Phiphi-

Phiphi-

  biết lệnh minsert

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)

Đã gửi 22 January 2010 - 12:52 PM

Bài toán này thực ra anh gia_bach đã giải rồi.
Khỏi cần thiết lập công thức, khỏi cần bôi đen
-> đánh lệnh 1 cái -> có có trong AutoCAD liền. khỏi cần phải Copy+Paste hoặc xuất sang file Txt nữa

Phi phi có thể xem ở đây :
Lisp doc du lieu tu Excel

http://www.cadviet.c...amp;#entry85679
Nếu có am hiểu 1 chút code, Phiphi có thể chỉnh lại cho phù hợp với ý của mình
Nếu trong quá trình làm chưa được, Phi phi hãy post lên đây. Mọi người sẽ giúp cho bạn
Chúc vui.

PP có thử qua rồi, tuy rất hay nhưng chưa biết có thể đọc và vẽ được các chi tiết như kiểu mà Tue_NV đã hướng dẩn.
Dưới đây là các đoạn code PP vừa thực hiện:
(command "layer" "m" "Ps_Solid" "c" "1" "" "")
(command "color" "7")
circle -45,-37 D 17.5
circle -19,-92 D 17.5
circle -145,-152 D 17.5
circle -105,-152 D 17.5
circle -20,-154 D 17.5
circle -20,-214 D 17.5
circle -100,-232 D 17.5
circle -129,-260 D 17.5
circle -20,-264 D 17.5
(command "color" "bylayer")
(command "layer" "m" "Text35" "c" "2" "" "")
(Command "text" "J" "BL" "306,-493,0" "18" "90" "THK")
(Command "text" "J" "BL" "324,-527,0" "18" "90" "10")
(Command "text" "J" "BL" "374,-493,0" "18" "90" "WIDTH")
(Command "text" "J" "BL" "390,-527,0" "18" "90" "342")
(Command "text" "J" "BL" "254,-560,0" "18" "90" "GRADE")
(Command "text" "J" "BL" "390,-560,0" "18" "90" "250")
(Command "text" "J" "BL" "254,-592,0" "18" "90" "LENGTH")
(Command "text" "J" "BL" "390,-592,0" "18" "90" "290")
(Command "text" "J" "BL" "286,-625,0" "18" "90" "A1-H-131970-86")
(Command "text" "J" "BL" "254,-527,0" "18" "90" "PL")
(Command "text" "J" "BL" "254,-460,0" "18" "90" "MEMBER DESCRIPTION")
(command "color" "4")
(Command "text" "J" "MC" "-430,-571,0" "35" "90" "40")
(command "color" "1")
circle -430,-571 D 120
(command "color" "1")
rectang 249,-430 489,-596
rectang 249,-596 489,-630
(command "Layer" "set" "Ps_Solid" "")
(command "color" "7")
circle 62,-26 D 17.5
circle 115,-83 D 17.5
circle 79,-102 D 17.5
circle 92,-196 D 22
circle 139,-213 D 22
(command "color" "1")
(command "pline" "-171,-285" "-171,-122" "-106,0" "97,0" "171,-87" "171,-268" "28,-290" "-163,-290" "-171,-285" "")
(command "color" "8")
(command "pline" "-106,0" "-171,0" "-171,-122" "")
(command "pline" "-171,-285" "-171,-290" "-163,-290" "")
(command "pline" "97,0" "171,0" "171,-87" "")
(command "pline" "171,-268" "171,-290" "28,-290" "")
(command "color" "bylayer")
(command "Layer" "set" "Text35" "")
(Command "text" "J" "BC" "-138.5,0,0" "18" "90" "65")
(Command "text" "J" "BC" "-171,-61,0" "18" "0" "122")
(Command "text" "J" "BC" "-171,-287.5,0" "18" "0" "5")
(Command "text" "J" "TC" "-167,-295,0" "18" "90" "8")
(Command "text" "J" "BC" "134,0,0" "18" "90" "74")
(Command "text" "J" "TC" "176,-43.5,0" "18" "0" "87")
(Command "text" "J" "TC" "176,-279,0" "18" "0" "22")
(Command "text" "J" "TC" "99.5,-295,0" "18" "90" "143")
(command)

Khi copy các đoạn code trên, bỏ vào cột A rồi bôi đen tất cả, click vào nút lệnh Xuat sang ACAD thì sẽ thấy liền hình vẽ (Nhớ mở AutoCAD trước, tắt Snap)
PP Nhờ các bác giúp thêm vào file Excel dưới đây 3 nút lệnh nữa và chỉ định rõ các Cell sẽ được chọn sẳn như sau:
+ Lệnh "Option 1" chọn cell A3:A50
+ Lệnh "Option 2" chọn cell B3:B50
+ Lệnh "Option 3" chọn cell C3:C50
+ Lệnh "Option 4" chọn cell D3:D50
Làm như trên để khỏi phải lập lại thao tác select các Cell nữa.
Trong file này chỉ có 1 nút lệnh Xuat sang ACAD
Cám ơn Bác nhiều.

http://www.cadviet.c...uat_command.zip
 • 0

#44 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4332 Bài viết
Điểm đánh giá: 3837 (đỉnh cao)

Đã gửi 22 January 2010 - 02:16 PM

PP có thử qua rồi, tuy rất hay nhưng chưa biết có thể đọc và vẽ được các chi tiết như kiểu mà Tue_NV đã hướng dẩn.
Dưới đây là các đoạn code PP vừa thực hiện:

(command "layer" "m" "Ps_Solid" "c" "1" "" "")
(command "color" "7")
circle -45,-37 D 17.5
circle -19,-92 D 17.5
circle -145,-152 D 17.5
circle -105,-152 D 17.5
circle -20,-154 D 17.5
circle -20,-214 D 17.5
circle -100,-232 D 17.5
circle -129,-260 D 17.5
circle -20,-264 D 17.5
(command "color" "bylayer")
(command "layer" "m" "Text35" "c" "2" "" "")
(Command "text" "J" "BL" "306,-493,0" "18" "90" "THK")
(Command "text" "J" "BL" "324,-527,0" "18" "90" "10")
(Command "text" "J" "BL" "374,-493,0" "18" "90" "WIDTH")
(Command "text" "J" "BL" "390,-527,0" "18" "90" "342")
(Command "text" "J" "BL" "254,-560,0" "18" "90" "GRADE")
(Command "text" "J" "BL" "390,-560,0" "18" "90" "250")
(Command "text" "J" "BL" "254,-592,0" "18" "90" "LENGTH")
(Command "text" "J" "BL" "390,-592,0" "18" "90" "290")
(Command "text" "J" "BL" "286,-625,0" "18" "90" "A1-H-131970-86")
(Command "text" "J" "BL" "254,-527,0" "18" "90" "PL")
(Command "text" "J" "BL" "254,-460,0" "18" "90" "MEMBER DESCRIPTION")
(command "color" "4")
(Command "text" "J" "MC" "-430,-571,0" "35" "90" "40")
(command "color" "1")
circle -430,-571 D 120
(command "color" "1")
rectang 249,-430 489,-596
rectang 249,-596 489,-630
(command "Layer" "set" "Ps_Solid" "")
(command "color" "7")
circle 62,-26 D 17.5
circle 115,-83 D 17.5
circle 79,-102 D 17.5
circle 92,-196 D 22
circle 139,-213 D 22
(command "color" "bylayer")
(command "color" "8")
(command "pline" "-171,-285" "-171,-122" "-106,0" "97,0" "171,-87" "171,-268" "28,-290" "-163,-290" "-171,-285" "")
(command "Layer" "set" "Ps_Midline" "")
(command "pline" "-106,0" "-171,0" "-171,-122" "")
(command "pline" "-171,-285" "-171,-290" "-163,-290" "")
(command "pline" "97,0" "171,0" "171,-87" "")
(command "pline" "171,-268" "171,-290" "28,-290" "")
(command "color" "bylayer")
(command "Layer" "set" "Text35" "")
(Command "text" "J" "BC" "-138.5,0,0" "18" "90" "65")
(Command "text" "J" "BC" "-171,-61,0" "18" "0" "122")
(Command "text" "J" "BC" "-171,-287.5,0" "18" "0" "5")
(Command "text" "J" "TC" "-167,-295,0" "18" "90" "8")
(Command "text" "J" "BC" "134,0,0" "18" "90" "74")
(Command "text" "J" "TC" "176,-43.5,0" "18" "0" "87")
(Command "text" "J" "TC" "176,-279,0" "18" "0" "22")
(Command "text" "J" "TC" "99.5,-295,0" "18" "90" "143")
(command)

Khi bỏ các đoạn vào cột A rồi bôi đen tất cả, click vào nút lệnh Xuat sang ACAD thì sẽ thấy liền hình vẽ (Nhớ mở AutoCAD trước, tắt Snap)
PP Nhờ các bác giúp thêm vào file Excel dưới đây 3 nút lệnh nữa và chỉ định rõ các Cell sẽ được chọn sẳn như sau:
+ Lệnh "Option 1" chọn cell A3:A50
+ Lệnh "Option 2" chọn cell B3:B50
+ Lệnh "Option 3" chọn cell C3:C50
+ Lệnh "Option 4" chọn cell D3:D50
Làm như trên để khỏi phải lập lại thao tác select các Cell nữa.
Trong file này chỉ có 1 nút lệnh Xuat sang ACAD
Cám ơn Bác nhiều.
http://www.cadviet.c...uat_command.zip

Không hiểu ý của Phi phi
Khi bỏ các đoạn vào cột A rồi bôi đen tất cả, -> đoạn nào vậy ???

PP Nhờ các bác giúp thêm vào file Excel dưới đây 3 nút lệnh nữa và chỉ định rõ các Cell sẽ được chọn sẳn như sau:
+ Lệnh "Option 1" chọn cell A3:A50
+ Lệnh "Option 2" chọn cell B3:B50
+ Lệnh "Option 3" chọn cell C3:C50
+ Lệnh "Option 4" chọn cell D3:D50


-> File Excel của Phiphi upload dữ liệu đâu có tới hàng 50. Phiphi định xuất cái gì vậy? Không hiểu được
Nếu xuất Text thì cột A phải chăng là cột Text. Cột B; C; D : phải chăng là tọa độ X; Y; Z của Text
Hoàn toàn không hiểu ý của Phi phi. Chọn Cell B3:B50 ; rồi C3:C50 rồi D3 :D50 để làm gì vậy????
 • 1

#45 Phiphi-

Phiphi-

  biết lệnh minsert

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)

Đã gửi 22 January 2010 - 03:31 PM

Sorry Tue_NV, lúc nãy PP ở cty post bài mà máy bị trouble hoài nên không nói rõ vấn đề được.
File Excel dưới đây đã được PP copy đoạn code trên rồi bỏ vào cột A, bây giờ Tue_NV bôi đen từ cell A3 đến cell A58 (hoặc hơn vẫn OK) rồi click vào nút lệnh Xuat sang ACAD
Nếu Bác đang xài AutoCAD 2007-2008 thì sẽ thấy bản vẽ liền. nhưng nếu xài version 2006 hoặc 2009-2010 thì phải sửa lại trong file Excel như sau:
+ Ở Excel, bấm Alt+F11 để vào Visual Basic Editor, chọn Tools>Reference>tích vao box AutoCAD xxxx Type Library>OK>SAVE. (xxxx=2006 hoặc 2010)
+ Sau đó bôi đen cell A3:A8 rồi click vào nút lệnh Xuat sang ACAD
Tương tự như trên, nếu trong các cột B, C, D... mà có sẳn các dòng lệnh thì cứ bôi đen và click vào nút lệnh để vẽ tiếp.
Nhưng nếu file Excel này được set up thêm vài (chục) nút lệnh cho mổi cột và trong Code VBA đặt sẳn selection các cell (thí dụ từ cell A3:A60...) thì chúng ta cứ việc click vào nút lệnh của từng cột, khỏi phải bôi đen nữa.
http://www.cadviet.c...ad_20072008.rar
P/S: Có thể text trong file CAD sẽ bị xoay 90 độ. Tue_NV cho biết đánh lệnh nào để sửa lại BIẾN text này không.
 • 1

#46 Phiphi-

Phiphi-

  biết lệnh minsert

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)

Đã gửi 22 January 2010 - 03:53 PM

Không hiểu ý của Phi phi
...
File Excel của Phiphi upload dữ liệu đâu có tới hàng 50[/b]. Phiphi định xuất cái gì vậy? Không hiểu được
Nếu xuất Text thì cột A phải chăng là cột Text. Cột B; C; D : phải chăng là tọa độ X; Y; Z của Text
Hoàn toàn không hiểu ý của Phi phi. Chọn Cell B3:B50 ; rồi C3:C50 rồi D3 :D50 để làm gì vậy????

Bình thường theo hướng dẩn của Tue_NV, hãy copy các đoạn code trên rồi paste vào dòng Command cùa AutoCAD. Tue_NV sẽ biết liền.
Vấn đề là PP muốn dùng nút lệnh của VBA để chỉ phải click vào nút lệnh thì bên màn hình AutoCAD có bản vẽ liền.
Mục đích có nhiều nút lệnh là dùng để vẽ được nhiều và nhanh hơn ấy mà. Cheers.
 • 1

#47 codered8x

codered8x

  biết lệnh copy

 • Members
 • PipPipPip
 • 119 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)

Đã gửi 09 May 2010 - 10:37 PM

Rất cảm ơn bác Tue.Nhưng sao mình chỉ chèn được 20 điểm vào cad thôi nhỉ?có cách nào cho nó hiện luôn tọa độ lên trục không?
 • 0

#48 codered8x

codered8x

  biết lệnh copy

 • Members
 • PipPipPip
 • 119 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)

Đã gửi 10 May 2010 - 02:38 AM

Đầu tiên, bạn phải đảm bảo rằng các dòng trong Excel phải không có khoảng trắng
Tại ô E2 : gõ công thức :
=CONCATENATE("(Command ";"""text""";" ";"""";B2;",";C2;",";0;"""";" ";"""0.5""";" ";"""""";" ";"""";A2;"""";")")
Sao chép công thức cho các ô còn lại (từ E2 -> E308)

Cách sử dụng :
Sau đó trong Excel -> Chọn ô E2 -> E308 -> Nhấn Ctrol+C -> Qua Cad nháy chuột vào dòng Command -> Nhấn Ctrol+V

Đây là file excel upload cho bạn : http://www.cadviet.c...pfiles/aa_1.xls

Còn đây là file .dwg đã chuyển tên qua : http://www.cadviet.c...s/khaosat_1.dwg

:cheers:

Bạn giải thích dùm mình câu lệnh =CONCATENATE("(Command ";"""text""";" ";"""";B2;",";C2;",";0;"""";" ";"""0.5""";" ";"""""";" ";"""";A2;"""";")") được không?thanks!
 • 0

#49 Hoa Trang trắng

Hoa Trang trắng

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 58 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 18 August 2010 - 04:18 PM

Cho em hỏi chút, tại các point mình pick lên bằng lệnh ="point"&" "&X&","&Y&"", copy paste cho đơn giản. Em có thể dùng lệnh gì để chuyển đổi các point đó thành vòng tròn với đường kính mình tự chọn? Hay đơn giản hơn là thay bằng việc mình dùng lệnh ="point"&" "&X&","&Y&"" để pick các point, mình pick hẳn bằng các đường tròn với đường kính nhỏ do mình chọn đi. Lòng vòng vậy các bác cố hiểu hộ em nhé, cái khả năng diễn đạt của em kg tốt. Cám ơn các bác.
 • 0

#50 thanhduan2407

thanhduan2407

  biết lệnh adcenter

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1010 Bài viết
Điểm đánh giá: 226 (khá)

Đã gửi 18 August 2010 - 04:48 PM

Cho em hỏi chút, tại các point mình pick lên bằng lệnh ="point"&" "&X&","&Y&"", copy paste cho đơn giản. Em có thể dùng lệnh gì để chuyển đổi các point đó thành vòng tròn với đường kính mình tự chọn? Hay đơn giản hơn là thay bằng việc mình dùng lệnh ="point"&" "&X&","&Y&"" để pick các point, mình pick hẳn bằng các đường tròn với đường kính nhỏ do mình chọn đi. Lòng vòng vậy các bác cố hiểu hộ em nhé, cái khả năng diễn đạt của em kg tốt. Cám ơn các bác.

Bài này có trên diễn đàn rồi:
Bạn xem cái này nhé:
http://www.cadviet.c...showtopic=15274

Bạn hãy sử dụng công cụ Run Script trên menu Tool.
Cách sử dụng như sau:
Bạn dùng excel để kết nối thành 1 chuỗi (Concatenate) giống như bác Tue_NV đã viết
Sau đó bạn copy dòng kết nối đó cho vào notepate rồi lưu thành file abc.scr
vào cad => tool => run script => đưa đường dẫn đến mục abc.scr vừa lưu.
Tôi ví dụ cho bạn biết nhé;
http://www.4shared.c.../VD_online.html
Chúc bạn thành công


 • 1Tôi là con kiến bò trên sa mạc kiến thức bao la. Biển học thật rộng lớn#51 phamtrongloi_83

phamtrongloi_83

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 16 July 2011 - 10:09 AM

sao các bác ko sử dụng topo nhỉ?mình thấy muốn j cũng được mà? không thì sử dụng phần mềm của anh kim lai nó là chuyên dụng cho trắc địa đấy.một phần mềm chuyên nghiệp đấy các bác a!
 • 0

#52 thinhtaquoc

thinhtaquoc

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 13 August 2013 - 11:14 AM

Thôi chết upload lộn file ban đầu của bạn rồi.
Đây bạn : http://www.cadviet.c...es/khaosat2.dwg

 

bạn giỏi lắm , rất mong được làm quen , 

từ file cad như vậy rồi , mình có chút hỏi thêm .

sau khi ra được mình muốn làm 1 cái lisp  tự động nối điểm từ file đó được không .

mình thành viên mới , nên gà lắm . mong bạn chỉ dẫn .


 • 0

#53 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4332 Bài viết
Điểm đánh giá: 3837 (đỉnh cao)

Đã gửi 13 August 2013 - 11:21 AM

bạn giỏi lắm , rất mong được làm quen , 

từ file cad như vậy rồi , mình có chút hỏi thêm .

sau khi ra được mình muốn làm 1 cái lisp  tự động nối điểm từ file đó được không .

mình thành viên mới , nên gà lắm . mong bạn chỉ dẫn .

 

Bạn theo dõi các bài viết ở trang đầu tiên (Trang 1) của topic này, mình có nói tới việc nối điểm rồi


 • 0

#54 ngtnviet

ngtnviet

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 03 July 2014 - 09:56 AM

Đầu tiên, bạn phải đảm bảo rằng các dòng trong Excel phải không có khoảng trắng
Tại ô E2 : gõ công thức :
=CONCATENATE("(Command ";"""text""";" ";"""";B2;",";C2;",";0;"""";" ";"""0.5""";" ";"""""";" ";"""";A2;"""";")")
Sao chép công thức cho các ô còn lại (từ E2 -> E308)

Cách sử dụng :
Sau đó trong Excel -> Chọn ô E2 -> E308 -> Nhấn Ctrol+C -> Qua Cad nháy chuột vào dòng Command -> Nhấn Ctrol+V

Đây là file excel upload cho bạn : http://www.cadviet.c...pfiles/aa_1.xls

Còn đây là file .dwg đã chuyển tên qua : http://www.cadviet.c...s/khaosat_1.dwg

cheers.gif

Bác Tue_NV cho em hỏi muốn căn luôn chữ là "middle center" thì thêm dòng gì vào.

Cái nữa e muốn insert các block thuộc tính thì ra sao?

Cảm ơn bác


 • 0

#55 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4332 Bài viết
Điểm đánh giá: 3837 (đỉnh cao)

Đã gửi 03 July 2014 - 10:57 AM

Bác Tue_NV cho em hỏi muốn căn luôn chữ là "middle center" thì thêm dòng gì vào.

Cái nữa e muốn insert các block thuộc tính thì ra sao?

Cảm ơn bác

 

Chào bạn!

Bạn mô tả cụ thể vấn đề của bạn gặp phải, cần thiết bạn upload file lên và nói rõ hơn yêu cầu của bạn nhé! 


 • 0

#56 thuhuong1203@gmail.com

thuhuong1203@gmail.com

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 27 August 2014 - 03:00 PM

Mình cũng đang cần làm giống như vậy, nhưng sao làm theo hướng dẫn không ra. giúp minh với. file ễcl của mình đây : http://www.cadviet.c...hu_2737845t.rar


 • 0

#57 ZHBC

ZHBC

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 10 October 2015 - 10:07 PM

E đã làm theo hướng dẫn của a và đã thành công:

1. Đã vẽ được điểm

2. Đã nối được các điểm

3. Đã đánh được tên cọc lên bản vẽ

Tuy nhiên không hiểu sao hôm trước e làm được rồi, vậy mà bây giờ vẫn nhập dữ liệu trên file Excel cũ đó nhưng ở bước 3 - Đánh tên cọc lên bản vẽ thì mỗi lần Ctrl+V Cad lại báo lỗi "NIL".

E gửi kèm file, mong anh fix giùm.

Tks a!

 

http://www.cadviet.c...at_tu_nhien.rar


 • 0

#58 letruongmda

letruongmda

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 January 2016 - 09:20 AM

E đã làm theo hướng dẫn của a và đã thành công:

1. Đã vẽ được điểm

2. Đã nối được các điểm

3. Đã đánh được tên cọc lên bản vẽ

Tuy nhiên không hiểu sao hôm trước e làm được rồi, vậy mà bây giờ vẫn nhập dữ liệu trên file Excel cũ đó nhưng ở bước 3 - Đánh tên cọc lên bản vẽ thì mỗi lần Ctrl+V Cad lại báo lỗi "NIL".

E gửi kèm file, mong anh fix giùm.

Tks a!

 

http://www.cadviet.c...at_tu_nhien.rar

bạn lên tạo 1 Text style mới với với height là 0 thì sẽ không còn lỗi khi đánh dấu cọc nữa bạn ak


 • 0

#59 nhunha_pro279

nhunha_pro279

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 38 Bài viết
Điểm đánh giá: -7 (bình thường)

Đã gửi 06 December 2016 - 09:29 PM

Đầu tiên, bạn phải đảm bảo rằng các dòng trong Excel phải không có khoảng trắng
Tại ô E2 : gõ công thức :
=CONCATENATE("(Command ";"""text""";" ";"""";B2;",";C2;",";0;"""";" ";"""0.5""";" ";"""""";" ";"""";A2;"""";")")
Sao chép công thức cho các ô còn lại (từ E2 -> E308)

Cách sử dụng :
Sau đó trong Excel -> Chọn ô E2 -> E308 -> Nhấn Ctrol+C -> Qua Cad nháy chuột vào dòng Command -> Nhấn Ctrol+V

Đây là file excel upload cho bạn : http://www.cadviet.c...pfiles/aa_1.xls

Còn đây là file .dwg đã chuyển tên qua : http://www.cadviet.c...s/khaosat_1.dwg

cheers.gif

Bác #Tue_NVơi có cách nào ghi giá trị text ra màn hình autocad bằng excel không ạ. Bác chỉ giúp em với a..


 • -1

#60 nhunha_pro279

nhunha_pro279

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 38 Bài viết
Điểm đánh giá: -7 (bình thường)

Đã gửi 07 December 2016 - 04:35 PM

Đầu tiên, bạn phải đảm bảo rằng các dòng trong Excel phải không có khoảng trắng
Tại ô E2 : gõ công thức :
=CONCATENATE("(Command ";"""text""";" ";"""";B2;",";C2;",";0;"""";" ";"""0.5""";" ";"""""";" ";"""";A2;"""";")")
Sao chép công thức cho các ô còn lại (từ E2 -> E308)

Cách sử dụng :
Sau đó trong Excel -> Chọn ô E2 -> E308 -> Nhấn Ctrol+C -> Qua Cad nháy chuột vào dòng Command -> Nhấn Ctrol+V

Đây là file excel upload cho bạn : http://www.cadviet.c...pfiles/aa_1.xls

Còn đây là file .dwg đã chuyển tên qua : http://www.cadviet.c...s/khaosat_1.dwg

cheers.gif

Bác #Tue-NV ơi. Bác có thể upload lại hai file này được không ạ. Em tải file xuống mà không được. Kính mong bác giúp!


 • 0