Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Thêm mẫu Hatch mới vào CAD????


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 namhai

namhai

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 81 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)

Đã gửi 16 June 2009 - 03:04 PM

Chào các Huynh!e thấy trên diễn đàn có 1 số mẫu Hatch mới mà trong CAD chưa có nhưng không biết cách đưa các mẫu hatch ấy vào CAD để sử dụng,mong các huynh chi bảo giùm em với!!!!
 • 0
Hãy làm việc hết mình rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.....

#2 nguyenhuyhoang

nguyenhuyhoang

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 749 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)

Đã gửi 16 June 2009 - 03:21 PM

Chào các Huynh!e thấy trên diễn đàn có 1 số mẫu Hatch mới mà trong CAD chưa có nhưng không biết cách đưa các mẫu hatch ấy vào CAD để sử dụng,mong các huynh chi bảo giùm em với!!!!

Các mẫu mặt cắt mô tả trong file có đuôi .PAT . Bạn có thể tự tạo riêng và lưu cùng trong các file này hoặc lưu trong 1 file riêng có đuôi .PAT.
Các mẫu bạn thấy có thể xin file.PAT của người nào đó đã post lên
 • 0

#3 namhai

namhai

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 81 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)

Đã gửi 16 June 2009 - 03:50 PM

Các mẫu mặt cắt mô tả trong file có đuôi .PAT . Bạn có thể tự tạo riêng và lưu cùng trong các file này hoặc lưu trong 1 file riêng có đuôi .PAT.
Các mẫu bạn thấy có thể xin file.PAT của người nào đó đã post lên

chẳng hạn mình có 1 mẫu Hatch như thế này(cái này mình post trên CADVIET):
*BETONG, Tao lop be tong
45, 0,0, 0,.7071
45, .1,0, 0,.7071
45, 0,.1, 0,.7071
45, .5,0, 0,.7071
45, .6,0, 0,.7071
0, .8,.1, 0,1, .1,-.9
0, .9,.2, 0,1, .1,-.9
45, .8,.1, .7071,.7071, .1414,-1.2728
45, .9,.1, .7071,.7071, .1414,-1.2728
0, .4,.1, 0,1, .1,-.9
90, .4,.1, 0,1, .1,-.9
90, .5,.1, 0,1, .2,-.8
45, .4,.2, .7071,.7071, .1414,-1.2728
90, .6,.2, 0,1, .1,-.9
0, .6,.3, 0,1, .1,-.9
45, .6,.2, .7071,.7071, .1414,-1.2728
0, .7,.5, 0,1, .1,-.9
90, .8,.5, 0,1, .1,-.9
45, .7,.5, .7071,.7071, .1414,-1.2728
90, .9,.5, 0,1, .1,-.9
0, .9,.6, 0,1, .1,-.9
45, .9,.5, .7071,.7071, .1414,-1.2728
0, .1,.4, 0,1, .1,-.9
90, .2,.4, 0,1, .1,-.9
45, .1,.4, .7071,.7071, .1414,-1.2728
0, .3,.6, 0,1, .1,-.9
45, .4,.6, .7071,.7071, .1414,-1.2728
90, .5,.7, 0,1, .1,-.9
45, .3,.6, .7071,.7071, .2828,-1.1314
90, .6,.8, 0,1, .1,-.9
45, .6,.8, .7071,.7071, .1414,-1.2728
0, .6,.9, 0,1, .1,-.9
0, 0,.8, 0,1, .1,-.9
45, 0,.8, .7071,.7071, .1414,-1.2728
0, .6,.9, 0,1, .1,-.9
0, 0,.8, 0,1, .1,-.9
45, 0,.8, .7071,.7071, .1414,-1.2728
90, .1,.8, 0,1, .1,-.9
90, .2,.8, 0,1, .1,-.9
0, .2,.9, 0,1, .1,-.9
45, .2,.8, .7071,.7071, .1414,-1.2728

giờ mình muốn tạo file.pat từ những dữ liệu trên thì làm thế nào và lưu trong cad thì lưu ở đâu?sao mình search file.pat trong ACAD lại không thấy nhỉ?
 • 0
Hãy làm việc hết mình rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.....

#4 nguyenhuyhoang

nguyenhuyhoang

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 749 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)

Đã gửi 17 June 2009 - 12:08 AM

Tên file là acad.pat (dùng hệ Inches) và acadiso.pat (hệ mét), nó nằm trong thư mục Support. Bạn search kỹ lại xem sao

Bạn có thể lưu chung vào các file này. Bạn dùng Notepat để làm, hoặc mở file acad.pat ra thêm vào

Tôi lấy 1 đoạn mẫu có sẵn trong acad.pat

;;
;; Copyright © 1991-2006 by Autodesk, Inc. All Rights Reserved.
;; Version 2.0
;; AutoCAD Hatch Patterns
;;
;;
;; Note: in order to ease migration of this file when upgrading
;; to a future version of AutoCAD, it is recommended that you add
;; your customizations to the User Defined Hatch Patterns section at the
;; end of this file.
;;


;; Note: Dummy pattern description used for 'Solid fill'.
*SOLID, Solid fill
45, 0,0, 0,.125
*ANGLE, Angle steel
0, 0,0, 0,.275, .2,-.075
90, 0,0, 0,.275, .2,-.075
*ANSI31, ANSI Iron, Brick, Stone masonry
45, 0,0, 0,.125
*ANSI32, ANSI Steel
45, 0,0, 0,.375
45, .176776695,0, 0,.375
*ANSI33, ANSI Bronze, Brass, Copper
45, 0,0, 0,.25
45, .176776695,0, 0,.25, .125,-.0625
*ANSI34, ANSI Plastic, Rubber
45, 0,0, 0,.75
45, .176776695,0, 0,.75
45, .353553391,0, 0,.75
45, .530330086,0, 0,.75
*ANSI35, ANSI Fire brick, Refractory material
45, 0,0, 0,.25
45, .176776695,0, 0,.25, .3125,-.0625,0,-.0625
*ANSI36, ANSI Marble, Slate, Glass
45, 0,0, .21875,.125, .3125,-.0625,0,-.0625
*ANSI37, ANSI Lead, Zinc, Magnesium, Sound/Heat/Elec Insulation
45, 0,0, 0,.125
135, 0,0, 0,.125
*ANSI38, ANSI Aluminum
45, 0,0, 0,.125
135, 0,0, .25,.125, .3125,-.1875
;;
;; The following hatch patterns AR-xxxxx
;; come from AEC/Architectural
;;
*AR-B816, 8x16 Block elevation stretcher bond
0, 0,0, 0,8
90, 0,0, 8,8, 8,-8
*AR-B816C, 8x16 Block elevation stretcher bond with mortar joints
0, 0,0, 8,8, 15.625,-.375
0, -8,.375, 8,8, 15.625,-.375
90, 0,0, 8,8, -8.375,7.625
90, -0.375,0, 8,8, -8.375,7.625
*AR-B88, 8x8 Block elevation stretcher bond
0, 0,0, 0,8
90, 0,0, 8,4, 8,-8
*AR-BRELM, Standard brick elevation english bond with mortar joints
0, 0,0, 0,5.334, 7.625,-.375
0, 0,2.25, 0,5.334, 7.625,-.375
0, 2,2.667, 0,5.334, 3.625,-.375
0, 2,4.917, 0,5.334, 3.625,-.375
90, 0,0, 0,8, 2.25,-3.084
90, -0.375,0, 0,8, 2.25,-3.084
90, 2,2.667, 0,4, 2.25,-3.084
90, 1.625,2.667, 0,4, 2.25,-3.084
*AR-BRSTD, Standard brick elevation stretcher bond
0, 0,0, 0,2.667
90, 0,0, 2.667,4, 2.667,-2.667
*AR-CONC, Random dot and stone pattern
50, 0,0, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25
355, 0,0, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6
100.4514, 0.5977168,-0.0522934, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112
46.1842, 0,2, 6.19462551,-8.84684208, 1.125,-12.375
96.6356, 0.88936745,1.86206693, 8.59588071,-10.40965104, 0.95610288,-10.51713
351.1842, 0,2, 7.74328189,11.0585526, 0.9,-9.9
21, 1,1.5, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25
326, 1,1.5, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6
71.4514, 1.49742233,1.16448394, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112
37.5, 0,0, 2.123,2.567, 0,-6.52,0,-6.7,0,-6.625
7.5, 0,0, 3.123,3.567, 0,-3.82,0,-6.37,0,-2.525
-32.5, -2.23,0, 4.6234,2.678, 0,-2.5,0,-7.8,0,-10.35
-42.5, -3.23,0, 3.6234,4.678, 0,-3.25,0,-5.18,0,-7.35
*AR-HBONE, Standard brick herringbone pattern @ 45 degrees
45, 0,0, 4,4, 12,-4
135, 2.828427125,2.828427125, 4,-4, 12,-4
*AR-PARQ1, 2x12 Parquet flooring: pattern of 12x12

.................
 • 0

#5 namhai

namhai

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 81 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)

Đã gửi 18 June 2009 - 08:30 AM

Tên file là acad.pat (dùng hệ Inches) và acadiso.pat (hệ mét), nó nằm trong thư mục Support. Bạn search kỹ lại xem sao

Bạn có thể lưu chung vào các file này. Bạn dùng Notepat để làm, hoặc mở file acad.pat ra thêm vào

Tôi lấy 1 đoạn mẫu có sẵn trong acad.pat

;;
;; Copyright © 1991-2006 by Autodesk, Inc. All Rights Reserved.
;; Version 2.0
;; AutoCAD Hatch Patterns
;;
;;
;; Note: in order to ease migration of this file when upgrading
;; to a future version of AutoCAD, it is recommended that you add
;; your customizations to the User Defined Hatch Patterns section at the
;; end of this file.
;;
;; Note: Dummy pattern description used for 'Solid fill'.
*SOLID, Solid fill
45, 0,0, 0,.125
*ANGLE, Angle steel
0, 0,0, 0,.275, .2,-.075
90, 0,0, 0,.275, .2,-.075
*ANSI31, ANSI Iron, Brick, Stone masonry
45, 0,0, 0,.125
*ANSI32, ANSI Steel
45, 0,0, 0,.375
45, .176776695,0, 0,.375
*ANSI33, ANSI Bronze, Brass, Copper
45, 0,0, 0,.25
45, .176776695,0, 0,.25, .125,-.0625
*ANSI34, ANSI Plastic, Rubber
45, 0,0, 0,.75
45, .176776695,0, 0,.75
45, .353553391,0, 0,.75
45, .530330086,0, 0,.75
*ANSI35, ANSI Fire brick, Refractory material
45, 0,0, 0,.25
45, .176776695,0, 0,.25, .3125,-.0625,0,-.0625
*ANSI36, ANSI Marble, Slate, Glass
45, 0,0, .21875,.125, .3125,-.0625,0,-.0625
*ANSI37, ANSI Lead, Zinc, Magnesium, Sound/Heat/Elec Insulation
45, 0,0, 0,.125
135, 0,0, 0,.125
*ANSI38, ANSI Aluminum
45, 0,0, 0,.125
135, 0,0, .25,.125, .3125,-.1875
;;
;; The following hatch patterns AR-xxxxx
;; come from AEC/Architectural
;;
*AR-B816, 8x16 Block elevation stretcher bond
0, 0,0, 0,8
90, 0,0, 8,8, 8,-8
*AR-B816C, 8x16 Block elevation stretcher bond with mortar joints
0, 0,0, 8,8, 15.625,-.375
0, -8,.375, 8,8, 15.625,-.375
90, 0,0, 8,8, -8.375,7.625
90, -0.375,0, 8,8, -8.375,7.625
*AR-B88, 8x8 Block elevation stretcher bond
0, 0,0, 0,8
90, 0,0, 8,4, 8,-8
*AR-BRELM, Standard brick elevation english bond with mortar joints
0, 0,0, 0,5.334, 7.625,-.375
0, 0,2.25, 0,5.334, 7.625,-.375
0, 2,2.667, 0,5.334, 3.625,-.375
0, 2,4.917, 0,5.334, 3.625,-.375
90, 0,0, 0,8, 2.25,-3.084
90, -0.375,0, 0,8, 2.25,-3.084
90, 2,2.667, 0,4, 2.25,-3.084
90, 1.625,2.667, 0,4, 2.25,-3.084
*AR-BRSTD, Standard brick elevation stretcher bond
0, 0,0, 0,2.667
90, 0,0, 2.667,4, 2.667,-2.667
*AR-CONC, Random dot and stone pattern
50, 0,0, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25
355, 0,0, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6
100.4514, 0.5977168,-0.0522934, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112
46.1842, 0,2, 6.19462551,-8.84684208, 1.125,-12.375
96.6356, 0.88936745,1.86206693, 8.59588071,-10.40965104, 0.95610288,-10.51713
351.1842, 0,2, 7.74328189,11.0585526, 0.9,-9.9
21, 1,1.5, 4.12975034,-5.89789472, 0.75,-8.25
326, 1,1.5, -2.03781207,7.37236840, 0.60,-6.6
71.4514, 1.49742233,1.16448394, 5.7305871,-6.9397673, 0.6374019,-7.01142112
37.5, 0,0, 2.123,2.567, 0,-6.52,0,-6.7,0,-6.625
7.5, 0,0, 3.123,3.567, 0,-3.82,0,-6.37,0,-2.525
-32.5, -2.23,0, 4.6234,2.678, 0,-2.5,0,-7.8,0,-10.35
-42.5, -3.23,0, 3.6234,4.678, 0,-3.25,0,-5.18,0,-7.35
*AR-HBONE, Standard brick herringbone pattern @ 45 degrees
45, 0,0, 4,4, 12,-4
135, 2.828427125,2.828427125, 4,-4, 12,-4
*AR-PARQ1, 2x12 Parquet flooring: pattern of 12x12

.................

ok!cảm ơn bác nhiều nhé,e làm được rùi! nhưng không hiểu sao support trong ACAD2007 của em lại không có file.pat nào cả, em search rùi nhưng vẫn không thấy, e phải copy file.pat download trên CADVIET và paste vào support thì mới được, có phải bộ cài ACAD của e có vấn đề không nhỉ?vì trong support cũng không search thấy file.pgp?
 • 0
Hãy làm việc hết mình rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.....