Jump to content
Invision Community
Sign in to follow this  
nguyenson126

cach tinh thep ong

Recommended Posts

các bác ơi cho mình hỏi với:

mình tính trọng lượng 1m thép ống D=30mm, chiều dày 3mm theo công thức:

TL=pi*(R^2-r^2)*7850. Kết quả sẽ là 1,053 kg

Nhưng khi mình vào tra cứu kết quả ở trang Visit My Website thì nó cho kết quả là 2,1420 kg. Vậy hỏi các bác là mình bị sai hay là máy sai.

Share this post


Link to post
Share on other sites
manxd2005    11
các bác ơi cho mình hỏi với:

mình tính trọng lượng 1m thép ống D=30mm, chiều dày 3mm theo công thức:

TL=pi*(R^2-r^2)*7850. Kết quả sẽ là 1,053 kg

Nhưng khi mình vào tra cứu kết quả ở trang Visit My Website thì nó cho kết quả là 2,1420 kg. Vậy hỏi các bác là mình bị sai hay là máy sai.

Công thức tính của bạn ko sai nhưng bạn nhân chia cộng trừ sai. Còn trang web kia kết quả cũng ko chính xác! Bạn thử tính lại xem. Cả hai kết quả của bạn đưa ra đều ko đúng!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×