Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Cập nhật các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, Quy định về Môi trường


 • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 thanhlamct

thanhlamct

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 176 Bài viết
Điểm đánh giá: 70 (tàm tạm)

Đã gửi 05 November 2009 - 02:09 PM

Xin được mở đầu bằng các Quy chuẩn:

Bộ Tài Nguyên Môi trường:
http://www.mediafire.../5yyqztzy2dm/QC khi thai lo dot CTR_02.pdf
http://www.mediafire...1-2008BTNMT.pdf
http://www.mediafire...03-2008BTMT.pdf
http://www.mediafire...8-2008BTNMT.pdf
http://www.mediafire...9-2008BTNMT.pdf
http://www.mediafire...0-2008BTNMT.pdf
http://www.mediafire...1-2008BTNMT.pdf
http://www.mediafire...2-2008BTNMT.pdf
http://www.mediafire...3-2008BTNMT.pdf
http://www.mediafire...4-2008BTNMT.pdf
http://www.mediafire...midik/QC_HCBVTV 04doc.pdf

Bộ Y tế:
http://www.mediafire...mazmqndmmj/QCVN 01_BYT Quy chuan chat luong nuoc an uong.doc
http://www.mediafire...zkyxbmekmz/QCVN 02_BYT - Quy chuan nuoc sinh hoat(2).doc

Bộ Xây Dựng:
http://www.mediafire...uiymwimc/QCXDVN 05_2008 BXD.pdf

Tiêu chuẩn:
http://www.mediafire...5myj4yy25z/TCVN 7957-2008 Thoat nuoc - Mang luoi va cong trinh ben ngoai - Tieu chuan thiet ke.pdf
TCVN: 7733:2007 Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn (Water quality – Effluent standards for leachate of solid waste landfill sites) Ban hành kèm theo quyết định số 3133/QĐ-BKHCN ngày 26/12/2007

Mirror:
http://www.cadviet.c...1-2008btnmt.pdf
http://www.cadviet.c...03-2008btmt.pdf
http://www.cadviet.c...8-2008btnmt.pdf
http://www.cadviet.c...9-2008btnmt.pdf
http://www.cadviet.c...0-2008btnmt.pdf
http://www.cadviet.c...1-2008btnmt.pdf
http://www.cadviet.c...2-2008btnmt.pdf
http://www.cadviet.c...3-2008btnmt.pdf
http://www.cadviet.c...4-2008btnmt.pdf
http://www.cadviet.c...qcvn_01_byt.doc
http://www.cadviet.c...qcvn_02_byt.doc
http://www.cadviet.c...cvn_24-2009.pdf
http://www.cadviet.c...cvn_25-2009.pdf
http://www.cadviet.c...05_2008_bxd.pdf
http://www.cadviet.c...cbvtv_04doc.pdf
http://www.cadviet.c..._dot_ctr_02.pdf
http://www.cadviet.c...2/qd2149ttg.pdf
http://www.cadviet.c...n_7957-2008.pdf

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Nguyen Hoanh: 01 February 2010 - 06:24 PM
thêm mirror

 • 2

#2 civilconst2009

civilconst2009

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 24 November 2009 - 11:10 AM

Thanks anh nhiều !
 • 0

#3 thanhlamct

thanhlamct

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 176 Bài viết
Điểm đánh giá: 70 (tàm tạm)

Đã gửi 30 December 2009 - 11:42 AM

Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050:
http://www.mediafire.com/?mn4jogdmmdg
 • 0

#4 thanhlamct

thanhlamct

  biết lệnh offset

 • Members
 • PipPipPip
 • 176 Bài viết
Điểm đánh giá: 70 (tàm tạm)

Đã gửi 01 February 2010 - 06:00 PM

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp:
http://www.mediafire...zwyyqtzf23/QCVN 24-2009.pdf

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn
http://www.mediafire...xyiyzzyww2/QCVN 25-2009.pdf
 • 1