Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Lỗi khi khởi động CAD trong win XP


 • Please log in to reply
7 replies to this topic

#1 0986051248

0986051248

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 16 December 2009 - 12:09 PM

Giúp em với các pro ơi. Em cài đủ các phiên bản cad từ 04-2010 khi cài đặt thì ngon lành. khi cài đặt xong thì bật bất kì một file cad nào cũng bị báo lỗi như thế này đây. xử lý thế nào bây giờ. Đừng bắt em cài lại win nhé.
Hình đã gửi
Hình đã gửi
 • 0

#2 w1nDream

w1nDream

  biết lệnh ddedit

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 293 Bài viết
Điểm đánh giá: 73 (tàm tạm)

Đã gửi 16 December 2009 - 01:45 PM

Giúp em với các pro ơi. Em cài đủ các phiên bản cad từ 04-2010 khi cài đặt thì ngon lành. khi cài đặt xong thì bật bất kì một file cad nào cũng bị báo lỗi như thế này đây. xử lý thế nào bây giờ. Đừng bắt em cài lại win nhé.
Hình đã gửi
Hình đã gửi


Bạn up file Cad lên thử xem.Có thể do file của bạn bị lỗi.
 • 0
__Tâm tựa lưu thủY__
Vi nhân nan

#3 0986051248

0986051248

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 16 December 2009 - 02:15 PM

Bạn up file Cad lên thử xem.Có thể do file của bạn bị lỗi.

khởi động CAD cũng không được.
 • 0

#4 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1460 Bài viết
Điểm đánh giá: 1439 (rất tốt)

Đã gửi 16 December 2009 - 02:26 PM

khởi động CAD cũng không được.

Lỗi này lúc truớc tui cũng gặp.
Nhưng chỉ bị khi double click file từ Explorer (desktop), khởi động CAD rồi Open từ Menu (hay Icon) thì không sao.
Bạn thử đổi tên file rồi thực hiện lại.
Chúc may mắn.
 • 1

#5 0986051248

0986051248

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 17 December 2009 - 06:42 AM

Tôi search thấy cách khắc phục trên Sever http://usa.autodesk.com nhưng chưa translate được. Mong các pro giúp một tay.

"Error: 'Windows cannot find <Path>\<Filename>.dwg' when opening file in Windows Explorer

Published date: 2007-May-18
ID: TS1070168

Applies to:
AutoCAD® 2008
AutoCAD LT® 2008

Issue


When you tried to open a DWG™ drawing file in Windows Explorer, the following error message was displayed, even though the program may continue to start up properly:

Windows cannot find <Path>\<Filename>.dwg. Make sure you typed the name correctly, and then try again.


Solution


This error may occur if information related to the DWG™ drawing file association that is stored in the Windows Registry is incorrect. To resolve this error, follow these steps:

Click Start menu (Windows) > Run.
In the Run dialog box, enter regedit and click OK.
In the Registry Editor, browse to the following key folder:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AutoCAD.Drawing.17\shell\open\ddeexec


Right-click the ddeexec key folder. Click Export.
Name the file and complete the Export command. This creates a backup of the key.
Locate the following entries in the ddeexec key folder and delete them:
Warning! Deleting any other registry entries contained in this key may corrupt your product installation, requiring you to reinstall the product.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AutoCAD.Drawing.17\shell\open\ddeexec] @="[open(\"%1\")]"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AutoCAD.Drawing.17\shell\open\ddeexec\Application] @="AutoCAD.r17.DDE"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AutoCAD.Drawing.17\shell\open\ddeexec\Topic] @="System"
Close the Registry Editor and verify that DWG drawing files are opened as expected in Windows Explorer.
Warning! Problems caused by improperly editing the Windows registry could render your computer operating system unusable. Microsoft provides a wealth of critical information that you need to know about the registry in the Microsoft Knowledge Base.

Use the Microsoft® Registry Editor only at your own risk and only after backing up the registry as well as the system.dat and user.dat files as outlined for your operating system in the Microsoft Knowledge Base and in the related Autodesk solution, TS66513. Additional information about the registry is also contained in the Help topics in the Microsoft Registry Editor.


See also"

 • 0

#6 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1460 Bài viết
Điểm đánh giá: 1439 (rất tốt)

Đã gửi 17 December 2009 - 07:39 AM

Tôi search thấy cách khắc phục trên Sever http://usa.autodesk.com nhưng chưa translate được. Mong các pro giúp một tay.

"Error: 'Windows cannot find <Path>\<Filename>.dwg' when opening file in Windows Explorer

Published date: 2007-May-18
ID: TS1070168

Applies to:
AutoCAD® 2008
AutoCAD LT® 2008

Issue
When you tried to open a DWG™ drawing file in Windows Explorer, the following error message was displayed, even though the program may continue to start up properly:

Windows cannot find <Path>\<Filename>.dwg. Make sure you typed the name correctly, and then try again.
Solution
This error may occur if information related to the DWG™ drawing file association that is stored in the Windows Registry is incorrect. To resolve this error, follow these steps:

Click Start menu (Windows) > Run.
In the Run dialog box, enter regedit and click OK.
In the Registry Editor, browse to the following key folder:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AutoCAD.Drawing.17\shell\open\ddeexec
Right-click the ddeexec key folder. Click Export.
Name the file and complete the Export command. This creates a backup of the key.
Locate the following entries in the ddeexec key folder and delete them:
Warning! Deleting any other registry entries contained in this key may corrupt your product installation, requiring you to reinstall the product.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AutoCAD.Drawing.17\shell\open\ddeexec] @="[open(\"%1\")]"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AutoCAD.Drawing.17\shell\open\ddeexec\Application] @="AutoCAD.r17.DDE"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AutoCAD.Drawing.17\shell\open\ddeexec\Topic] @="System"
Close the Registry Editor and verify that DWG drawing files are opened as expected in Windows Explorer.
Warning! Problems caused by improperly editing the Windows registry could render your computer operating system unusable. Microsoft provides a wealth of critical information that you need to know about the registry in the Microsoft Knowledge Base.

Use the Microsoft® Registry Editor only at your own risk and only after backing up the registry as well as the system.dat and user.dat files as outlined for your operating system in the Microsoft Knowledge Base and in the related Autodesk solution, TS66513. Additional information about the registry is also contained in the Help topics in the Microsoft Registry Editor.
See also"

Kết quả của Google translate : http://translate.google.com

"Error:" Windows không thể tìm thấy <Path> \ <filename> . Khi mở tập tin trong Windows Explorer

Published date: 2007-May-18
ID: TS1070168

Áp dụng đối với:
AutoCAD ® 2008
AutoCAD LT ® 2008

Vấn đề

Khi bạn đã cố gắng để mở một tập tin DWG ™ vẽ trong Windows Explorer, thông báo lỗi sau được hiển thị, mặc dù các chương trình có thể tiếp tục khởi động:

Windows không thể tìm thấy <Path> \ <filename>. Hãy chắc chắn rằng bạn đã gõ tên chính xác, và sau đó thử lại.

Giải pháp

Lỗi này có thể xảy ra nếu các thông tin liên quan đến bản vẽ DWG ™ hiệp hội tập tin được lưu trong Windows Registry không đúng. Để giải quyết lỗi này, hãy làm theo các bước sau:

Click vào menu Start (Windows)> Run.
Trong hộp thoại Run, nhập vào regedit và nhấn OK.
Trong Registry Editor, duyệt đến thư mục chính sau đây:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AutoCAD.Drawing.17\shell\open\ddeexec

Nhấp chuột phải vào thư mục ddeexec phím. Click vào xuất khẩu.
Tên tập tin và hoàn tất các lệnh xuất khẩu. Điều này tạo ra một bản sao lưu của khoá.
Xác định vị trí các mục sau trong thư mục chính ddeexec và xóa chúng:
Cảnh báo! Xoá mục đăng ký nào khác chứa trong khóa này có thể hỏng cài đặt sản phẩm, đòi hỏi bạn phải cài đặt lại các sản phẩm.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AutoCAD.Drawing.17\shell\open\ddeexec] @="[open(\"%1\")]"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AutoCAD.Drawing.17\shell\open\ddeexec\Application] @="AutoCAD.r17.DDE"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AutoCAD.Drawing.17\shell\open\ddeexec\Topic] @="System"

Đóng Registry Editor và xác minh rằng các tập tin DWG vẽ được mở ra như dự kiến trong Windows Explorer.
Cảnh báo! Vấn đề gây ra do không đúng cách chỉnh sửa registry Windows có thể khiến hệ điều hành máy tính của bạn không sử dụng được. Microsoft cung cấp nhiều thông tin quan trọng mà bạn cần biết về việc đăng ký trong sở Kiên thưc Microsoft.

Sử dụng Microsoft ® Registry Editor chỉ có nguy cơ của chính bạn và chỉ sau khi sao lưu registry cũng như SYSTEM.DAT và user.dat tập như vạch ra cho hệ điều hành của bạn trong sở Kiên thưc Microsoft và trong các giải pháp Autodesk liên quan, TS66513. Thông tin thêm về registry cũng được chứa trong các chủ đề giúp Microsoft trong Registry Editor.
 • 2

#7 0986051248

0986051248

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 17 December 2009 - 01:16 PM

thank a lot! nhưng em ko chuyên về CNTT lắm lên cũng chưa giải quyết được. tình trạng vẫn vậy. :rolleyes: :( :rolleyes: chắc em phải ghost lại máy thôi.
 • 0

#8 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1460 Bài viết
Điểm đánh giá: 1439 (rất tốt)

Đã gửi 17 December 2009 - 01:35 PM

thank a lot! nhưng em ko chuyên về CNTT lắm lên cũng chưa giải quyết được. tình trạng vẫn vậy. :( :rolleyes: :rolleyes: chắc em phải ghost lại máy thôi.

Registry Editor cũng không phài là khó lắm.
Nếu bạn tính ghost lại máy, tại sao không thử "vọc" 1 lần ?!
Cái gì cũng vậy thôi, "không thử sao biết" ! :rolleyes:

Bạn biết GHOST thì không thể nói là ko chuyên. :rolleyes:
 • 0