Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Xin Lips Chia Góc Thành Các Phần Bằng Nhau


 • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 Superlong

Superlong

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 49 Bài viết
Điểm đánh giá: -9 (bình thường)

Đã gửi 12 March 2016 - 08:17 AM

ai có lips vẽ các đường chia góc thành các phần bằng nhau không cho mình xin với

vd: mình có 1 góc được tạo từ 2 đường thẳng giao nhau nay muốn chia thành  N lần bằng cách -> pick điểm giao nhau của 2 đường thẳng ban đầu -> pick điểm thứ nhất của góc -> pick điểm thứ 2 của góc -> nhập số lượng góc muốn chia -> kết quả tự vẽ các đường line để chia góc ban đầu thành nhìu phần bằng nhau vs số lượng đã chọn ban đầu . Tks!


 • 0

#2 quocmanh04tt

quocmanh04tt

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 802 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)

Đã gửi 12 March 2016 - 04:40 PM

Của bạn đây:

(defun c:tt  (/ Make-Line mid_point ang ang-i ang-org ang1 ang2 enl1 enl2 int len n ps1 ps2 ss1 ss2)
 (defun Make-Line (p1 p2) (entmakex (list (cons 0 "LINE") (cons 10 p1) (cons 11 p2) (cons 62 3))))
 (defun mid_point (p1 p2) (mapcar '(lambda (a b) (* 0.5 (+ a b))) p1 p2))
 (if (and (princ "\nChon Line 1: ")
          (setq ss1 (ssget "_+.:E:S" '((0 . "LINE"))))
          (princ "\nChon Line 2: ")
          (setq ss2 (ssget "_+.:E:S" '((0 . "LINE")))))
  (progn (setq enl1 (entget (ssname ss1 0))
               enl2 (entget (ssname ss2 0))
               ps1  (list (cdr (assoc 10 enl1)) (cdr (assoc 11 enl1)))
               ps2  (list (cdr (assoc 10 enl2)) (cdr (assoc 11 enl2)))
               len  (* (+ (distance (car ps1) (cadr ps1)) (distance (car ps2) (cadr ps2))) 0.5))
         (if (setq int (inters (car ps1) (cadr ps1) (car ps2) (cadr ps2) nil))
          (progn (setq ang1 (angle int (mid_point (car ps1) (cadr ps1)))
                       ang2 (angle int (mid_point (car ps2) (cadr ps2)))
                       ang  (abs (- ang1 ang2)))
                 (if (> ang pi)
                  (progn (setq ang-org (max ang1 ang2)) (setq ang (- (* 2 pi) ang)))
                  (setq ang-org (min ang1 ang2)))
                 (or (> so_goc_can_chia 2) (setq so_goc_can_chia 2))
                 (initget 6)
                 (and (setq so_goc_can_chia (cond ((getint (strcat "\nSo luong goc can chia <" (itoa so_goc_can_chia) ">: ")))
                                                  (so_goc_can_chia)))
                      (> so_goc_can_chia 1)
                      (setq n so_goc_can_chia)
                      (setq ang-i (/ ang n))
                      (repeat (1- n) (Make-Line int (polar int (+ (* (setq n (1- n)) ang-i) ang-org) len))))))))
 (princ))

 • 0

#3 Superlong

Superlong

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 49 Bài viết
Điểm đánh giá: -9 (bình thường)

Đã gửi 13 March 2016 - 07:29 AM

 sao mình load lips nó báo Command: ap APPLOAD tt .lsp successfully loaded.

Command: ; error: syntax error

 • -1

#4 haanh

haanh

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2967 Bài viết
Điểm đánh giá: 1584 (rất tốt)

Đã gửi 13 March 2016 - 12:52 PM

Trường hợp này,  anh chủ thớt có thể  dùng Polar Array cho nó lành, không nên lạm dụng lisp !

 

Thí dụ về chia một góc bất kỳ ra làm 5 phần bằng nhau:

 

11837_lkj.png


 • 0

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ? / Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”


#5 Superlong

Superlong

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 49 Bài viết
Điểm đánh giá: -9 (bình thường)

Đã gửi 13 March 2016 - 10:25 PM

ở đây việc mình làm lặp đi lặp lại rất nhiều lần nên nếu có lips sẽ đỡ vất vả hơn nhờ quocmanh04tt kiểm tra lại giúp mình với


 • 0

#6 quocmanh04tt

quocmanh04tt

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 802 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)

Đã gửi 13 March 2016 - 11:21 PM

 

 sao mình load lips nó báo Command: ap APPLOAD tt .lsp successfully loaded.

Command: ; error: syntax error

 

Bạn down hay copy? Lỗi download của diễn đàn được nói rất nhiều rồi.


 • 1

#7 Superlong

Superlong

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 49 Bài viết
Điểm đánh giá: -9 (bình thường)

Đã gửi 14 March 2016 - 09:16 AM

mình copy về dùng được rồi cám ơn quocmanh04tt 


 • 0