Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
chiewater

Đổi tên Block!?

Các bài được khuyến nghị

Em tìm mãi mà không thấy phần đổi tên Block? Vậy xin các bác chỉ giáo !!!!

 

Đánh lệnh rename, chọn Block, rồi đổi tên

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đánh lệnh rename, chọn Block, rồi đổi tên

Lisp dưới đây cũng dùng để Rename các Block nhưng chỉ cần đánh lệnh BLRN rồi chọn Block trên màn hình, đặt tên mới (Block có tên cũ vẩn còn lưu trong b/v)

;; Block ReName  by Lee McDonnell  [31.05.09]

(defun BlkReName (oBlk nBlk / tdef)
 (if (and (setq tdef
      (tblsearch "BLOCK" oBlk))
     (snvalid nBlk))
  (progn
   (entmake
    (subst
     (cons 2 nBlk)
      (assoc 2 tdef) tdef))
   (mapcar 'entmake
    (mapcar 'entget
     (GetObj (tblobjname "BLOCK" oBlk))))
   (entmake
    (list
     (cons 0 "ENDBLK")
      (cons 8 "0"))))
  nil)
 Nme)

; Get Sub-Entities from Table Def
(defun GetObj (bObj)
 (if (setq bObj (entnext bObj))
  (cons bObj (GetObj bObj))))

; Test Function
(defun c:BLRN (/ Blk Nme)
 (if (and (setq Blk (car (entsel "\nSelect Block to Change: ")))
     (eq "INSERT" (cdr (assoc 0 (setq Blk (entget Blk)))))
     (setq Nme (getstring t "\nSpecify New Block Name: ")))
  (if (BlkReName (cdr (assoc 2 Blk)) Nme)
   (entmod
    (subst
     (cons 2 Nme)
      (assoc 2 Blk) Blk))
   (princ "\n<< Block ReName Failed >>")))
 (princ))

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×