Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
truongthanh

Cho mình xin Lisp Erase short object và Extend undershoots!

Các bài được khuyến nghị

Nhờ các bạn viết dùm mình lisp dùng để Erase short object và Extend undershoots được ko ah?Do em làm quy hoạch hay xử lý nền địa chính mà bên đo đạc gửi qua, nhưng bên đó vẽ ẩu nên có những line nó ngắn quá làm chưa kín thửa, hoặc nó vẽ dài quá dư!

- Đối với lisp Erase short object thì cho phép người nhập khoảng cách dư dài nhất thì các đoạn nhỏ hơn nó sẽ tự hiểu và Trim.

- Đối với lisp Extend undershoots Lisp cũng vậy, cho phép người nhập giá trị MAX cần extend thì các đồi tượng có giá trị nhỏ hơn sẽ tự động extend!

Cảm ơn các bạn trước!

Cho mình gửi file ví dụ nhe!

http://www.cadviet.com/upfiles/2/vd_5.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhờ các bạn viết dùm mình lisp dùng để Erase short object và Extend undershoots được ko ah?Do em làm quy hoạch hay xử lý nền địa chính mà bên đo đạc gửi qua, nhưng bên đó vẽ ẩu nên có những line nó ngắn quá làm chưa kín thửa, hoặc nó vẽ dài quá dư!

- Đối với lisp Erase short object thì cho phép người nhập khoảng cách dư dài nhất thì các đoạn nhỏ hơn nó sẽ tự hiểu và Trim.

- Đối với lisp Extend undershoots Lisp cũng vậy, cho phép người nhập giá trị MAX cần extend thì các đồi tượng có giá trị nhỏ hơn sẽ tự động extend!

Cảm ơn các bạn trước!

Cho mình gửi file ví dụ nhe!

http://www.cadviet.com/upfiles/2/vd_5.dwg

 

Bạn kiếm và cài phiên bản AutoCad Map vào mà dùng...trong đó nó có tool "Cleanup" làm được tất cả các yêu cầu của bạn với "chi phí" 8.000 VND

 

clean001.jpg

 

Chúc vui !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn kiếm và cài phiên bản AutoCad Map vào mà dùng...trong đó nó có tool "Cleanup" làm được tất cả các yêu cầu của bạn với "chi phí" 8.000 VND

Thanks bạn!minh đang dùng Autodesk 3D Map 2010 nè!Cái mình muốn là mình chỉ nhập giá trị MAX thôi!còn những cái nhỏ hơn nó sẽ tự động luôn!Với lại dùng Lisp nó nhẹ hơn là phải cài thêm 1 phần mềm!Với lại mỗi lần mình dùng máy khác thì lại mắc công cài MAP vào nữa!Thanks!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thanks bạn!minh đang dùng Autodesk 3D Map 2010 nè!Cái mình muốn là mình chỉ nhập giá trị MAX thôi!còn những cái nhỏ hơn nó sẽ tự động luôn!Với lại dùng Lisp nó nhẹ hơn là phải cài thêm 1 phần mềm!Với lại mỗi lần mình dùng máy khác thì lại mắc công cài MAP vào nữa!Thanks!

Truong Thanh có thể đọc các bài viết trong topic này :

Nhờ các bạn viết lisp overshoot và undershoot

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Truong Thanh có thể đọc các bài viết trong topic này :

Nhờ các bạn viết lisp overshoot và undershoot

- Cho mình hỏi 1 tí được ko vậy TUE_NV!Lisp này nó chỉ đúng với 2 layer 1 và layer 2 thôi!Mình muốn 2 cái đó cùng 1 layer được ko hoặc là nếu 2 layer thì 2 layer đó mình tự chọn được ko?

- Với lại cái này chỉ đúng với Pline thôi, mình muốn thêm LINE dc ko?

Thanks TUE_NV trước!

File Lisp http://www.cadviet.com/upfiles/2/chk.lsp

File Cad http://www.cadviet.com/upfiles/2/drawing3_1.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
- Cho mình hỏi 1 tí được ko vậy TUE_NV!Lisp này nó chỉ đúng với 2 layer 1 và layer 2 thôi!Mình muốn 2 cái đó cùng 1 layer được ko hoặc là nếu 2 layer thì 2 layer đó mình tự chọn được ko?

- Với lại cái này chỉ đúng với Pline thôi, mình muốn thêm LINE dc ko?

Thanks TUE_NV trước!

File Lisp http://www.cadviet.com/upfiles/2/chk.lsp

File Cad http://www.cadviet.com/upfiles/2/drawing3_1.dwg

Chào truongthanh

 

Dựa vào file .dwg mà bạn đã upload, Tue_NV có thể hiểu rằng bạn muốn kiểm tra overshoot và undershoot với 2 đường LINE ngắn thuộc Layer THUADAT. Nhưng khi chạy Lisp thì Lisp không những kiểm tra overshoot và undershoot với 2 đường LINE ngắn mà còn kiểm tra với 2 đường LINE dài thuộc Layer THUADAT. Vì LINE ngắn và LINE dài đều thuộc 1 layer THUADAT và ta thấy đường LINE dài cũng bị vượt quá hoặc chưa vượt quá.

 

TRUONGTHANH có thể nói rõ hơn và upload file .dwg đầy đủ hơn và nói rõ : Bạn muốn kiểm tra overshoot và undershoot với loại đường nào? thuộc Layer nào? Nếu chúng cùng thuộc 1 Layer thì tất cả các đường thuộc Layer đó đều bị kiểm tra cả. Bạn nói rõ nhé.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào truongthanh

 

Dựa vào file .dwg mà bạn đã upload, Tue_NV có thể hiểu rằng bạn muốn kiểm tra overshoot và undershoot với 2 đường LINE ngắn thuộc Layer THUADAT. Nhưng khi chạy Lisp thì Lisp không những kiểm tra overshoot và undershoot với 2 đường LINE ngắn mà còn kiểm tra với 2 đường LINE dài thuộc Layer THUADAT. Vì LINE ngắn và LINE dài đều thuộc 1 layer THUADAT và ta thấy đường LINE dài cũng bị vượt quá hoặc chưa vượt quá.

 

TRUONGTHANH có thể nói rõ hơn và upload file .dwg đầy đủ hơn và nói rõ : Bạn muốn kiểm tra overshoot và undershoot với loại đường nào? thuộc Layer nào? Nếu chúng cùng thuộc 1 Layer thì tất cả các đường thuộc Layer đó đều bị kiểm tra cả. Bạn nói rõ nhé.

ý mình là làm sao nó hiểu được những chỗ mà mình đánh dấu đỏ đó TUE_NV!Mình ko biết là nếu 2 đối tượng đó cùng 1 layer thì nó có hiểu và cho kết quả như mình muốn ko nữa?Chắc phải nhờ TUE_NV đưa ra giải pháp dùm mình nhé!Tốt nhất là một layer!nếu ko được thì 2 layer và 2 layer đó do mình chọn!nhờ TUE_NV giúp mình nhé!

http://www.cadviet.com/upfiles/2/vdmau_1.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ý mình là làm sao nó hiểu được những chỗ mà mình đánh dấu đỏ đó TUE_NV!Mình ko biết là nếu 2 đối tượng đó cùng 1 layer thì nó có hiểu và cho kết quả như mình muốn ko nữa?Chắc phải nhờ TUE_NV đưa ra giải pháp dùm mình nhé!Tốt nhất là một layer!nếu ko được thì 2 layer và 2 layer đó do mình chọn!nhờ TUE_NV giúp mình nhé!

http://www.cadviet.com/upfiles/2/vdmau_1.dwg

truongthanh sử dụng code này thử xem nhé :

(defun c:ous(/ oldco oldos mau lay ss i ent dau cuoi ang sskd sskc)
 (setq oldco (getvar "cecolor"))
 (setvar "cecolor" "1")
(setvar "pdmode" 3)
 (setq oldos (getvar "osmode"))
 (setvar "osmode" 0)
 (setq mau (car(entsel "\n Pick vao duong mau :")))
 (command "zoom" "e")
 	(setq lay (cdr(assoc 8 (entget mau))))
 (setq ss (ssget "X" (list(cons 0 "*LINE") (cons 8 lay)))i 0)
 	(command "layer" "off" "*" "y" "on" lay "")
 (while (  (setq ent (ssname ss i)
  	 dau (vlax-curve-getStartpoint ent)
 cuoi (vlax-curve-getendpoint ent)
 ang (angle dau cuoi)
 sskd (ssget "f" (list dau (polar dau ang 0.01)))
 sskc (ssget "f" (list cuoi (polar cuoi ang 0.01)))
  )
  (if (= (sslength sskd) 1) (command "point" dau))
  (if (= (sslength sskc) 1) (command "point" cuoi))
  (setq i (1+ i))
  )
 (command "layer" "on" "*" "")
 (command "zoom" "P")
 (setvar "osmode" oldos)
 (setvar "cecolor" oldco)
 (setvar "pdsize" 1)
 (princ)
 )

 

:cheers:

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
truongthanh sử dụng code này thử xem nhé :

[

cảm ơn TUE_NV rất rất nhiều!mình đang test thử và chưa thấy có vấn đề gì phát sinh!có gì mình sẽ báo cho TUE nhé!

Nhưng TUE_NV có thể cải tiến thêm 1 tí nữa được ko? đó là cho phép mình chọn vùng để làm!chứ mình mới test thử 1 file khá nhiều nhà thì máy bị treo mất!mình muốn chọn từng vùng để làm dc ko?Thanks TUE_NV rất nhiều!Chúc sức khỏe bạn!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
cảm ơn TUE_NV rất rất nhiều!mình đang test thử và chưa thấy có vấn đề gì phát sinh!có gì mình sẽ báo cho TUE nhé!

Nhưng TUE_NV có thể cải tiến thêm 1 tí nữa được ko? đó là cho phép mình chọn vùng để làm!chứ mình mới test thử 1 file khá nhiều nhà thì máy bị treo mất!mình muốn chọn từng vùng để làm dc ko?Thanks TUE_NV rất nhiều!Chúc sức khỏe bạn!

truongthanh thử code này xem nhé :

(defun c:ous(/ oldco oldos mau lay ss i ent dau cuoi ang sskd sskc chon)
(vl-load-com)
 (setq oldco (getvar "cecolor"))
 (setvar "cecolor" "1")
(setvar "pdmode" 3)
 (setq oldos (getvar "osmode"))
 (setvar "osmode" 0)
 (setq mau (car(entsel "\n Pick vao duong mau :")))

 	(setq lay (cdr(assoc 8 (entget mau))))
(initget "V A")
 (setq chon (getkword "\n Ban muon chon theo Vung hay chon toan bo data :"))
 (if (= chon "V")
 (setq ss (ssget (list(cons 0 "*LINE") (cons 8 lay))))
 (setq ss (ssget "X" (list(cons 0 "*LINE") (cons 8 lay))))
 )
(command "zoom" "e")
 	(setq i 0)
 (while (  (setq ent (ssname ss i)
  	 dau (vlax-curve-getStartpoint ent)
 cuoi (vlax-curve-getendpoint ent)
 ang (angle dau cuoi)
 sskd (ssget "f" (list dau (polar dau ang 0.01)))
 sskc (ssget "f" (list cuoi (polar cuoi ang 0.01)))
  )
  (if (= (sslength sskd) 1) (command "point" dau))
  (if (= (sslength sskc) 1) (command "point" cuoi))
  (setq i (1+ i))
  )
 (command "zoom" "P")
 (setvar "osmode" oldos)
 (setvar "cecolor" oldco)
 (setvar "pdsize" 1)
 (princ)
 )

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×