Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Nhờ Cao Nhân Sửa Làm Tròn Của Lisp Diện Tích


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 taophatxit

taophatxit

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: -2 (bình thường)

Đã gửi 23 July 2016 - 01:19 AM

Tình hình có cái lisp tính diện tích nhưng nó làm tròn 2 số sau số thập phân! nay muốn sửa thành 3 số nhưng ko biết làm ntn! Mong các cao nhân giúp đỡ!!http://www.cadviet.c...192_dtich_2.lsp

 

(defun c:MM()
  (if (= Ty_le_N nil) (progn
    (setq Ty_le_N (getreal "\nnHorizontal Drawing scale : "))
    (setq He_so (/ 1000 Ty_le_N))
    (setq Ty_le_D (getreal "\nVertical Drawing scale : "))
    (setq He_so1 (/ 1000 Ty_le_D))
    (setq He_so2 (* He_so He_so1))
    )
  )
  (if (= vol nil) (progn
    (setq vol (getreal "\nAll Quanttities or Half: "))
    )
  )
  (setq dtl 0)
  (setq ss (ssadd))
  (setq oslast (getvar "OSMODE"))
  (command "osnap" "")
  (print)
  (print)
  (setq pt1 (getpoint "\nPick internal point : "))
  (while (/= pt1 nil)
    (command "-boundary" pt1 "")
    (setq et (entlast))
    (ssadd et ss)
    (command "area" "e" "last")
    (setq vsize ( /(getvar "VIEWSIZE") 150 ))
    (command "hatch" "ANSI31" vsize "0" "last" "")
    (setq et (entlast))
    (ssadd et ss)
    (setq dtcon (getvar "AREA"))
    (setq dtl (+ dtcon dtl))
    (print)
    (print)
    (setq pt1 (getpoint "\nPick internal point : "))
  )
  ;(Command "ZOOM" "D" pause pause)
  (command "setvar" "OSMODE" oslast)
  (command "erase" ss "")
  (setq ss nil)
  (command "redraw")
  ;(command "zoom" "w" pgoc1 pgoc2)
  (setq dtl (- (/ (/ dtl He_so2) vol) 0))
  (setq en (car (entsel "Thay cho so : ")))
  (setq elst (entget en))
  (setq elst (subst (cons 1 (strcat " " (rtos dtl 2 2))) (assoc 1 elst) elst))
  (setq elst (append elst '((62 . 2))))
  (prin1 elst)
  (entmod elst)
  (print)
  (prompt (strcat "\nTotal area : " (rtos dTy_le 2 4)))
  (print)
  (setq pt2 (getpoint "\nPoint to write: "))
 (command "text" pt2 (/ vsize 6) "0" (rtos dtl 2 2))
);defun
 
 
Tiện có cái lisp nào copy nhiều số theo cột vào excel nhanh không? bác bác chỉ em với! ty 

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi taophatxit: 23 July 2016 - 01:21 AM

 • -2

#2 taophatxit

taophatxit

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: -2 (bình thường)

Đã gửi 23 July 2016 - 01:28 AM

đã tự làm được! nhờ ad xóa bài ạ


 • 0