Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Lisp Hỗ Trợ Tính Toán Khối Lượng Trên Bản Vẽ


 • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 anottokatot

anottokatot

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: -2 (bình thường)

Đã gửi 07 August 2016 - 09:49 AM

     Các anh kỹ sư Hàn Quốc cố một lisp rất hay để tính khối lượng dài bằng cách tích vào các điểm, sau mỗi lần tích như thế autocad sẽ xuất ra text là giá trị dimension của khoảng cách đó ở giữa của đoạn thẳng đã chọn. Và sau khi kết thúc se xuất ra một đoạn text là: "tổng=dim1+dim2+...+dim n"

     Các cao thủ có giúp cho LISP này để mọi người cùng học hỏi

 

Cảm ơn mọi người nhiều


 • -2

#2 Danh Cong

Danh Cong

  biết lệnh Xplode

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPip
 • 481 Bài viết
Điểm đánh giá: 108 (tàm tạm)

Đã gửi 07 August 2016 - 12:44 PM

Có quá nhiều các bài đã thảo luận về vấn đề này rồi. Sao bạn ko chịu khó tìm tòi nhỉ ?

Chỉ khi nào bạn đã tìm hiểu và có vướng mắc thì mới nên đưa ý kiến ra bạn à.

 

Đây cũng là 1 lisp theo yêu cầu của bạn.

Gõ lệnh TG, lisp xuất ra chiều dài đoạn thẳng bạn chọn.

http://www.cadviet.c...c_doan__tg_.lsp


 • 0

              *** Vô lo - Vô nghĩ - Vô sầu hận ***
*** Chẳng thương - Chẳng giận - Chẳng đau lòng ***


#3 quang_lac

quang_lac

  biết lệnh stretch

 • Members
 • PipPipPip
 • 168 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)

Đã gửi 07 August 2016 - 01:24 PM

Có quá nhiều các bài đã thảo luận về vấn đề này rồi. Sao bạn ko chịu khó tìm tòi nhỉ ?

Chỉ khi nào bạn đã tìm hiểu và có vướng mắc thì mới nên đưa ý kiến ra bạn à.

 

Đây cũng là 1 lisp theo yêu cầu của bạn.

Gõ lệnh TG, lisp xuất ra chiều dài đoạn thẳng bạn chọn.

http://www.cadviet.c...c_doan__tg_.lsp

 

bạn này chỉ nhanh đẩu đoảng, cho đọc hết bài của người ta đã post này nọ


 • 0

#4 quocmanh04tt

quocmanh04tt

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 803 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)

Đã gửi 07 August 2016 - 03:24 PM

Lsp ở đây:
(defun c:tt (/ Text mid_point FixTextAngle ||| ang dis hei mid poi pt ptt sty tal)
(defun Text (pt hgt str ang sty)
(entmakex (mapcar '(lambda (x y) (cons x y))
'(0 7 10 40 50 1 72 11 73)
(list "TEXT" sty pt hgt ang str 1 pt 2))))
(defun mid_point (p1 p2) (mapcar '(lambda (x y) (* (+ x y) 0.5)) p1 p2))
(defun FixTextAngle (ang)
(if (and (> ang (* 0.5 pi)) (<= ang (* 1.5 pi)))
(+ ang pi)
ang))
(setq hei 250 ;Thay doi chieu cao chu o day
tal 0
sty (getvar 'TEXTSTYLE))
(if (setq poi (getpoint "\nChon diem: "))
(progn (while (setq ptt (getpoint "\nChon diem tiep theo: " poi))
(setq dis (distance poi ptt)
ang (FixTextAngle (angle poi ptt))
mid (mid_point poi ptt))
(Text (polar mid (+ ang (* 0.5 pi)) hei) hei (rtos dis 2 0) ang sty); 0 -> so chu so thap phan
(setq tal (+ tal dis))
(setq poi ptt))
(and (> tal 0)
(setq pt (getpoint "\nChon diem chen text: "))
(Text pt hei (rtos tal 2 0) 0 sty))));(rtos tal 2 0) 0-> so chu so thap phan
(princ))

 • 1

#5 Danh Cong

Danh Cong

  biết lệnh Xplode

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPip
 • 481 Bài viết
Điểm đánh giá: 108 (tàm tạm)

Đã gửi 08 August 2016 - 08:09 AM

bạn này chỉ nhanh đẩu đoảng, cho đọc hết bài của người ta đã post này nọ

Uhm, vậy bạn thử giải thích việc chọn và pick điểm có khác gì nhau.

Suy sét:

+ Nếu trong trường hợp đoạn thẳng liên tục? Thì pick điểm có nhanh hơn là chọn đường Pline

+ Việc pick điểm có sảy ra lỗi khi ta pick điểm thuộc 2 đoạn thẳng hoặc "n" đoạn thẳng ?

+ Công thức có đúng trong phạm vi đường cong.

 

Trước khi trả lời mình cũng suy nghĩ, chứ ko phải ko có căn cứ để nói bạn ạ. 


 • 0

              *** Vô lo - Vô nghĩ - Vô sầu hận ***
*** Chẳng thương - Chẳng giận - Chẳng đau lòng ***


#6 quang_lac

quang_lac

  biết lệnh stretch

 • Members
 • PipPipPip
 • 168 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)

Đã gửi 08 August 2016 - 01:13 PM

Uhm, vậy bạn thử giải thích việc chọn và pick điểm có khác gì nhau.

Suy sét:

+ Nếu trong trường hợp đoạn thẳng liên tục? Thì pick điểm có nhanh hơn là chọn đường Pline

+ Việc pick điểm có sảy ra lỗi khi ta pick điểm thuộc 2 đoạn thẳng hoặc "n" đoạn thẳng ?

+ Công thức có đúng trong phạm vi đường cong.

 

Trước khi trả lời mình cũng suy nghĩ, chứ ko phải ko có căn cứ để nói bạn ạ. 

 

:D khác nhau cơ bản bạn nhé, lisp của bạn ấy yêu cầu chủ yếu là phục vụ cho công tác kiểm tra chứ ko phải là tổng chiều dài. Vi dụ bạn có 1 chi tiết nhiều cạnh cần gia công, bạn ấy cần pick các cạnh để xem kích thước có đúng ko hay đã edit, sau đó ra chiều dài. Chứ ko phải là tính tổng chiều dài thép theo như bạn (bạn chắc hay vẽ cốt thép và tính tổng chiều dai thép) nên đã hiểu sai ý bạn ấy


 • 0

#7 babaria333

babaria333

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: -2 (bình thường)

Đã gửi 24 July 2017 - 05:33 PM

Lsp ở đây:

(defun c:tt (/ Text mid_point FixTextAngle ||| ang dis hei mid poi pt ptt sty tal)
(defun Text (pt hgt str ang sty)
(entmakex (mapcar '(lambda (x y) (cons x y))
'(0 7 10 40 50 1 72 11 73)
(list "TEXT" sty pt hgt ang str 1 pt 2))))
(defun mid_point (p1 p2) (mapcar '(lambda (x y) (* (+ x y) 0.5)) p1 p2))
(defun FixTextAngle (ang)
(if (and (> ang (* 0.5 pi)) (<= ang (* 1.5 pi)))
(+ ang pi)
ang))
(setq hei 250 ;Thay doi chieu cao chu o day
tal 0
sty (getvar 'TEXTSTYLE))
(if (setq poi (getpoint "\nChon diem: "))
(progn (while (setq ptt (getpoint "\nChon diem tiep theo: " poi))
(setq dis (distance poi ptt)
ang (FixTextAngle (angle poi ptt))
mid (mid_point poi ptt))
(Text (polar mid (+ ang (* 0.5 pi)) hei) hei (rtos dis 2 0) ang sty); 0 -> so chu so thap phan
(setq tal (+ tal dis))
(setq poi ptt))
(and (> tal 0)
(setq pt (getpoint "\nChon diem chen text: "))
(Text pt hei (rtos tal 2 0) 0 sty))));(rtos tal 2 0) 0-> so chu so thap phan
(princ))

bác giải thích hộ em với được không ạ, làm sao để chèn thêm chữ vào text nữa, VD: bình thường ra kết quả là 500 thì thành L1=500


 • 0

Nope!!!