Đến nội dung


Hình ảnh
- - - - -

[Help] Sửa Lisp Thêm Dung Sai Cho Kích Thước Có Sẵn


 • Please log in to reply
11 replies to this topic

#1 Trnghiado

Trnghiado

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 25 Bài viết
Điểm đánh giá: -9 (bình thường)

Đã gửi 14 October 2016 - 04:35 PM

Chào anh em trên diễn đàn.
Mình có đoạn lisp này cho phép thêm dung sai cho kích thước có sẵn.

 

(defun c:T2 () 
(command "dimtol" "on")
(command "dimtp" "0.02")
(command "dimtm" "0.02")
(command "dim" "update" pause "" "exit")
(command "dimtol" "off")
(princ)
)

 

Tuy nhiên lisp này có một số vấn đề như sau:
1) Lisp chỉ cho chọn một kích thước một lần, mình muốn nhờ sửa lại cho chọn đc nhiều kích thước cùng một lúc.
2) Lisp khi thực hiện sẽ chuyển dim style của kích thước về dim style hiện hành, mình muốn vẫn giữ nguyên đc dim style cũ của kích thước.
Nhờ anh em xem sửa giúp
Thanks


 • -1

#2 Bee

Bee

  biết lệnh copy

 • Members
 • PipPipPip
 • 111 Bài viết
Điểm đánh giá: 31 (tàm tạm)

Đã gửi 14 October 2016 - 07:30 PM

Chào anh em trên diễn đàn.
Mình có đoạn lisp này cho phép thêm dung sai cho kích thước có sẵn.

 

(defun c:T2 () 
(command "dimtol" "on")
(command "dimtp" "0.02")
(command "dimtm" "0.02")
(command "dim" "update" pause "" "exit")
(command "dimtol" "off")
(princ)
)

 

Tuy nhiên lisp này có một số vấn đề như sau:
1) Lisp chỉ cho chọn một kích thước một lần, mình muốn nhờ sửa lại cho chọn đc nhiều kích thước cùng một lúc.
2) Lisp khi thực hiện sẽ chuyển dim style của kích thước về dim style hiện hành, mình muốn vẫn giữ nguyên đc dim style cũ của kích thước.
Nhờ anh em xem sửa giúp
Thanks

Lisp chua test nhe. Chắc không vấn đề ^_^

(defun c:T2 ()
 (if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  (progn
   (setq n 0)
   (repeat (sslength ss)
	(if (/= (getvar 'dimstyle) (cdr (assoc 3 (entget (ssname ss n)))))
	 (command "dimstyle" "r" (cdr (assoc 3 (entget (ssname ss n)))))
	 )
	(command "dimtol" "on")
	(command "dimtp" "0.02")
	(command "dimtm" "0.02")
	(command "dim" "update" (ssname ss n) "" "exit")
	(command "dimtol" "off")
	(setq n (1+ n))
	)
   )
  (princ "\nBan da khong chon DIM.")
  )
 (princ)
 )

 • 1

#3 Trnghiado

Trnghiado

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 25 Bài viết
Điểm đánh giá: -9 (bình thường)

Đã gửi 15 October 2016 - 07:42 AM

 

Lisp chua test nhe. Chắc không vấn đề ^_^

(defun c:T2 ()
 (if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  (progn
   (setq n 0)
   (repeat (sslength ss)
	(if (/= (getvar 'dimstyle) (cdr (assoc 3 (entget (ssname ss n)))))
	 (command "dimstyle" "r" (cdr (assoc 3 (entget (ssname ss n)))))
	 )
	(command "dimtol" "on")
	(command "dimtp" "0.02")
	(command "dimtm" "0.02")
	(command "dim" "update" (ssname ss n) "" "exit")
	(command "dimtol" "off")
	(setq n (1+ n))
	)
   )
  (princ "\nBan da khong chon DIM.")
  )
 (princ)
 )

Thanks Bee rất nhiều, chuẩn như Lê Duẩn luôn, ko lỗi lầm gì cả. Cho mình hỏi mở rộng chút, nếu mình muốn đánh lệnh t2 mà nó hiện ra các dòng ghi các loại dung sai khác nhau, mình chỉ cần pick chọn vào dung sai cần dùng trc khi chọn các kích thước cần thay đổi dung sai thì có thay đổi đc ko ??? 

:D  :D  :D


 • -1

#4 Bee

Bee

  biết lệnh copy

 • Members
 • PipPipPip
 • 111 Bài viết
Điểm đánh giá: 31 (tàm tạm)

Đã gửi 15 October 2016 - 01:30 PM

Thanks Bee rất nhiều, chuẩn như Lê Duẩn luôn, ko lỗi lầm gì cả. Cho mình hỏi mở rộng chút, nếu mình muốn đánh lệnh t2 mà nó hiện ra các dòng ghi các loại dung sai khác nhau, mình chỉ cần pick chọn vào dung sai cần dùng trc khi chọn các kích thước cần thay đổi dung sai thì có thay đổi đc ko ??? 

:D  :D  :D

Đây là lisp nhập thêm 2 gia trị dimtp và dimtm nhé. ^_^

(defun c:T2 (/ ss dimtp dimtm n)
 (if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  (progn
   (setq dimtp (getreal "\nChon gia tri dimtp <0.02>: "))
   (if (not dimtp)
	(setq dimtp 0.02)
	)
   (setq dimtm (getreal "\nChon gia tri dimtm <0.02>: "))
   (if (not dimtm)
	(setq dimtm 0.02)
	)
   (setq n 0)
   (repeat (sslength ss)
	(if (/= (getvar 'dimstyle) (cdr (assoc 3 (entget (ssname ss n)))))
	 (command "dimstyle" "r" (cdr (assoc 3 (entget (ssname ss n)))))
	 )
	(command "dimtol" "on")
	(command "dimtp" dimtp)
	(command "dimtm" dimtm)
	(command "dim" "update" (ssname ss n) "" "exit")
	(command "dimtol" "off")
	(setq n (1+ n))
	)
   )
  (princ "\nBan da khong chon DIM.")
  )
 (princ)
 )
 

 • 1

#5 Trnghiado

Trnghiado

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 25 Bài viết
Điểm đánh giá: -9 (bình thường)

Đã gửi 15 October 2016 - 03:42 PM

 

Đây là lisp nhập thêm 2 gia trị dimtp và dimtm nhé. ^_^

(defun c:T2 (/ ss dimtp dimtm n)
 (if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  (progn
   (setq dimtp (getreal "\nChon gia tri dimtp <0.02>: "))
   (if (not dimtp)
	(setq dimtp 0.02)
	)
   (setq dimtm (getreal "\nChon gia tri dimtm <0.02>: "))
   (if (not dimtm)
	(setq dimtm 0.02)
	)
   (setq n 0)
   (repeat (sslength ss)
	(if (/= (getvar 'dimstyle) (cdr (assoc 3 (entget (ssname ss n)))))
	 (command "dimstyle" "r" (cdr (assoc 3 (entget (ssname ss n)))))
	 )
	(command "dimtol" "on")
	(command "dimtp" dimtp)
	(command "dimtm" dimtm)
	(command "dim" "update" (ssname ss n) "" "exit")
	(command "dimtol" "off")
	(setq n (1+ n))
	)
   )
  (princ "\nBan da khong chon DIM.")
  )
 (princ)
 )
 

Tuyệt vời ông mặt trời, cám ơn Bee rất nhiều. Công việc ghi kích thước của mình giờ ko còn vất vả nữa rồi  :D  :D  :D


 • 0

#6 Trnghiado

Trnghiado

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 25 Bài viết
Điểm đánh giá: -9 (bình thường)

Đã gửi 15 October 2016 - 03:47 PM

Cho mình hỏi thêm một chút nữa. Nếu giờ bài toán thay đổi là mình chỉ có 1 dim style có thể thay đổi chiều cao chữ, arow thì khi dùng lisp của Bee sẽ bị nhảy về kích cỡ chữ mặc định ban đầu của dim style. Có thể thay đổi câu lệnh nào của lisp để dùng đc cho trg hợp này ko   :blink:  :blink:  :blink:


 • 1

#7 Kieu Tan

Kieu Tan

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 70 Bài viết
Điểm đánh giá: -20 (kém)

Đã gửi 16 October 2016 - 06:36 AM


Đây là lisp nhập thêm 2 gia trị dimtp và dimtm nhé. ^_^

(defun c:T2 (/ ss dimtp dimtm n)
 (if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  (progn
   (setq dimtp (getreal "\nChon gia tri dimtp <0.02>: "))
   (if (not dimtp)
	(setq dimtp 0.02)
	)
   (setq dimtm (getreal "\nChon gia tri dimtm <0.02>: "))
   (if (not dimtm)
	(setq dimtm 0.02)
	)
   (setq n 0)
   (repeat (sslength ss)
	(if (/= (getvar 'dimstyle) (cdr (assoc 3 (entget (ssname ss n)))))
	 (command "dimstyle" "r" (cdr (assoc 3 (entget (ssname ss n)))))
	 )
	(command "dimtol" "on")
	(command "dimtp" dimtp)
	(command "dimtm" dimtm)
	(command "dim" "update" (ssname ss n) "" "exit")
	(command "dimtol" "off")
	(setq n (1+ n))
	)
   )
  (princ "\nBan da khong chon DIM.")
  )
 (princ)
 )

Them số thap phan(2 số) cho dung sai thi hay hon do Bạn
 • 0

#8 Bee

Bee

  biết lệnh copy

 • Members
 • PipPipPip
 • 111 Bài viết
Điểm đánh giá: 31 (tàm tạm)

Đã gửi 16 October 2016 - 08:25 AM

Cho mình hỏi thêm một chút nữa. Nếu giờ bài toán thay đổi là mình chỉ có 1 dim style có thể thay đổi chiều cao chữ, arow thì khi dùng lisp của Bee sẽ bị nhảy về kích cỡ chữ mặc định ban đầu của dim style. Có thể thay đổi câu lệnh nào của lisp để dùng đc cho trg hợp này ko   :blink:  :blink:  :blink:

Mình không hiểu. Bạn post dwg ví dụ xem thế nào!


 • 0

#9 Bee

Bee

  biết lệnh copy

 • Members
 • PipPipPip
 • 111 Bài viết
Điểm đánh giá: 31 (tàm tạm)

Đã gửi 16 October 2016 - 08:30 AM

Them số thap phan(2 số) cho dung sai thi hay hon do Bạn

Chủ thớt có nhu cầu đó đâu :D


 • 0

#10 vanmanh192hd

vanmanh192hd

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 19 Bài viết
Điểm đánh giá: -2 (bình thường)

Đã gửi 17 October 2016 - 07:40 AM

Bee có thể đổi cho mình cái màu của dung sai đó sang màu mặc định là màu green không. bởi vì mình muốn màu của dung sai khác màu với màu của kích thước.


 • 0

#11 Bee

Bee

  biết lệnh copy

 • Members
 • PipPipPip
 • 111 Bài viết
Điểm đánh giá: 31 (tàm tạm)

Đã gửi 17 October 2016 - 03:49 PM

Bee có thể đổi cho mình cái màu của dung sai đó sang màu mặc định là màu green không. bởi vì mình muốn màu của dung sai khác màu với màu của kích thước.

Bạn nghiên cứu thêm \C3 vào Primary Units / Dim suffix ở các dimstyle.


 • 0

#12 Kieu Tan

Kieu Tan

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 70 Bài viết
Điểm đánh giá: -20 (kém)

Đã gửi 17 October 2016 - 08:36 PM

Chủ thớt có nhu cầu đó đâu :D

Tại mình thấy rằng dung sai lúc nào cũng là số thập phân hết ah! 


 • 0