Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Trnghiado

[Help] Lisp Tạo Trục Đối Xứng Cách Đều 2 Đường Cho Trước

Các bài được khuyến nghị

Chào anh em
Mình muốn nhờ anh em làm giúp lisp tạo tâm đối xứng (như hình vẽ)

https://drive.google.com/file/d/0B-gIuhLk2Nw1clpMOGlEclJvcjQ/view?usp=sharing
Nhập lệnh  : cl
Quét chọn các đối tượng muốn tạo trục đối xứng
Yêu cầu là trục đối xứng sẽ nằm trong lớp có tên " Centerline".
Thanks anh em !

 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

http://www.cadviet.com/forum/topic/77029-xin-gup-do-lisp-ve-duong-tam/?p=247501

 

Tìm kiếm GG bằng keyword hoàn toàn tiếng việt :

"đường cách đều 2 đường lisp cad"

Hi bác Ket, link bác post em đã tìm và có thử các lisp mà các anh em đã làm. Tuy nhiên đều ko đúng với ý của em lắm. Dù sao cũng cám ơn bác đã chia sẻ giúp ah :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nếu bạn còn chưa nói ra "đều ko đúng với ý của em lắm" là như thế nào thì e rằng sẽ còn chờ đợi lâu. Gluck ^^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nếu bạn còn chưa nói ra "đều ko đúng với ý của em lắm" là như thế nào thì e rằng sẽ còn chờ đợi lâu. Gluck ^^

Trong link bác đưa ra có 3 lisp, 1 lisp chỉ tạo đc đg tâm cho hình tròn , 1 lisp"chiatim" thì cách chọn là 2 lần chọn điểm của 2 đg. Với 2 đg song song thì kết quả đúng ý em. Nếu 2 đg tạo thành góc và có độ dài khác nhau thì tùy vào điểm chọn sẽ tạo 2 đg tim khác nhau. Mà em muốn là đg tâm tạo ra nó như dạng (phân giác ) và chọn là quét chọn cùng lúc đối tượng luôn bác ạ :v . Còn 1 lisp "lbl" thì em add vào ko dùng đc bác ạ :(

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

(defun c:LBL (/ foo AT:GetSel _pnts _pline _lwpline _dist e1 e2)
 (vl-load-com)
 (defun foo (e)
  (and (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget (car e)))) "LINE,*POLYLINE,SPLINE")
   (not (vlax-curve-isClosed (car e)))))
 (defun AT:GetSel (meth msg fnc / ent)
  (while
   (progn
    (setvar 'ERRNO 0)
    (setq ent (meth (cond (msg) ("\nSelect object: "))))
    (cond
  ((eq (getvar 'ERRNO) 7) (princ "\nMissed, try again."))
     ((eq (type (car ent)) 'ENAME)
      (if (and fnc (not (fnc ent)))
       (princ "\nInvalid object!"))))))
  ent)
 (defun _pnts (e / p l)
  (if e
   (cond
    ((wcmatch (cdr (assoc 0 (entget e))) "ARC,LINE,SPLINE")
     (list (vlax-curve-getStartPoint e) (vlax-curve-getEndPoint e)))
    ((wcmatch (cdr (assoc 0 (entget e))) "*POLYLINE")
     (repeat (setq p (1+ (fix (vlax-curve-getEndParam e))))
      (setq l (cons (vlax-curve-getPointAtParam e (setq p (1- p))) l)))))))
 (defun _pline (lst)
  (if
   (and
    (> (length lst) 1)
    (entmakex '((0 . "POLYLINE") (10 0. 0. 0.) (70 . 8)))
    (foreach x lst (entmakex (list '(0 . "VERTEX") (cons 10 x) '(70 . 32)))))
   (cdr (assoc 330 (entget (entmakex '((0 . "SEQEND"))))))))
 (defun _lwpline (lst)
  (if (> (length lst) 1)
   (entmakex (append
     (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") (cons 90 (length lst)) (cons 70 (* (getvar 'plinegen) 128)))
     (mapcar (function (lambda (p) (list 10 (car p) (cadr p)))) lst)))))
 (defun _dist (a b)
  (distance (list (car a) (cadr a)) (list (car b) (cadr b))))
  (if
   (and
    (setq e1 (_pnts (car (AT:GetSel entsel "\nSelect first open curve: " foo))))
    (setq e2 (_pnts (car (AT:GetSel entsel "\nSelect next open curve: " foo))))
    (not (initget 0 "Lwpolyline Polyline"))
    (setq *LBL:Opt* (cond ((getkword (strcat "\nSpecify line to draw: [Lwpolyline/Polyline] <" (cond (*LBL:Opt*) ((setq *LBL:Opt* "Lwpolyline"))) ">: "))) (*LBL:Opt*))))
   ((if (eq *LBL:Opt* "Lwpolyline") _lwpline _pline)
    (vl-remove nil
     (mapcar (function (lambda(a b) 
   (if (and a b (not (grdraw (trans a 0 1) (trans b 0 1) 1 1)))
    (mapcar (function (lambda (a b) (/ (+ a b) 2.))) a b))))
       e1
      (if (< (_dist (car e1) (car e2)) (_dist (car e1) (last e2))) e2 (reverse e2))))))
 (princ))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
(defun c:LBL (/ foo AT:GetSel _pnts _pline _lwpline _dist e1 e2)
 (vl-load-com)
 (defun foo (e)
  (and (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget (car e)))) "LINE,*POLYLINE,SPLINE")
   (not (vlax-curve-isClosed (car e)))))
 (defun AT:GetSel (meth msg fnc / ent)
  (while
   (progn
    (setvar 'ERRNO 0)
    (setq ent (meth (cond (msg) ("\nSelect object: "))))
    (cond
  ((eq (getvar 'ERRNO) 7) (princ "\nMissed, try again."))
     ((eq (type (car ent)) 'ENAME)
      (if (and fnc (not (fnc ent)))
       (princ "\nInvalid object!"))))))
  ent)
 (defun _pnts (e / p l)
  (if e
   (cond
    ((wcmatch (cdr (assoc 0 (entget e))) "ARC,LINE,SPLINE")
     (list (vlax-curve-getStartPoint e) (vlax-curve-getEndPoint e)))
    ((wcmatch (cdr (assoc 0 (entget e))) "*POLYLINE")
     (repeat (setq p (1+ (fix (vlax-curve-getEndParam e))))
      (setq l (cons (vlax-curve-getPointAtParam e (setq p (1- p))) l)))))))
 (defun _pline (lst)
  (if
   (and
    (> (length lst) 1)
    (entmakex '((0 . "POLYLINE") (10 0. 0. 0.) (70 . 8)))
    (foreach x lst (entmakex (list '(0 . "VERTEX") (cons 10 x) '(70 . 32)))))
   (cdr (assoc 330 (entget (entmakex '((0 . "SEQEND"))))))))
 (defun _lwpline (lst)
  (if (> (length lst) 1)
   (entmakex (append
     (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") (cons 90 (length lst)) (cons 70 (* (getvar 'plinegen) 128)))
     (mapcar (function (lambda (p) (list 10 (car p) (cadr p)))) lst)))))
 (defun _dist (a b)
  (distance (list (car a) (cadr a)) (list (car b) (cadr b))))
  (if
   (and
    (setq e1 (_pnts (car (AT:GetSel entsel "\nSelect first open curve: " foo))))
    (setq e2 (_pnts (car (AT:GetSel entsel "\nSelect next open curve: " foo))))
    (not (initget 0 "Lwpolyline Polyline"))
    (setq *LBL:Opt* (cond ((getkword (strcat "\nSpecify line to draw: [Lwpolyline/Polyline] <" (cond (*LBL:Opt*) ((setq *LBL:Opt* "Lwpolyline"))) ">: "))) (*LBL:Opt*))))
   ((if (eq *LBL:Opt* "Lwpolyline") _lwpline _pline)
    (vl-remove nil
     (mapcar (function (lambda(a b) 
   (if (and a b (not (grdraw (trans a 0 1) (trans b 0 1) 1 1)))
    (mapcar (function (lambda (a b) (/ (+ a b) 2.))) a b))))
       e1
      (if (< (_dist (car e1) (car e2)) (_dist (car e1) (last e2))) e2 (reverse e2))))))
 (princ))

Em đánh lệnh thì bị báo như này "Unknown command "LBL".  Press F1 for help." Em sử Cad Mechanical 2012, ko biết có phải do phiên bản cad ko nữa 

 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

ko liên quan đến topic nhưng mọi người cho mình hỏi chút, dòng lệnh nào để thay đổi unit của block mà ko thay đổi unit của bản vẽ hiện hành ko. Dùng "insunits" có được ko mọi người nhỉ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn copy code vào file mới, k download nữa xem sao.

Lisp này khác xa yêu cầu em đặt ra. với 2 đường song song thì nó cho kết quả ưng ý. Tuy nhiên với 2 đường ko song song và có độ dài khác nhau, kết quả ra ko phải đường phân giác như em mong muốn. Dữ liệu chỉ là 2 đường thẳng dạng line nên em muốn đường đối xứng cũng chỉ dạng line, màu đỏ và thuộc layer tên là Centerline . Bác ketxu xem lại giúp em xem

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nếu bạn dùng cad 2017, thì có tính năng Centerline sẽ đáp ứng được yêu cầu của bạn, đường tim đó còn tự thay đổi khi bạn xoay 2 đoạn thẳng gốc.

Tham khảo video

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×