Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Ai Có Thể Tạo Macro Từ Vb6 Cho Cad?


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 506509

506509

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 16 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 09 November 2016 - 11:45 PM

Xin chào cả Nhà!
Nhờ các cao thủ chỉ điểm cho làm sao để tạo 1 macro từ VB6 và chạy nó trong cad giống như trong đoạn mã trên excel như sau
Private Sub Command1_Click()
' Start Excel
Dim xlapp As Object 'Excel.Application
Set xlapp = CreateObject("Excel.Application")

' Make it visible...
xlapp.Visible = True

' Add a new workbook
Dim xlbook As Object 'Excel.Workbook
Set xlbook = xlapp.Workbooks.Add

' Add a module
Dim xlmodule As Object 'VBComponent
Set xlmodule = xlbook.VBProject.VBComponents.Add(1) 'vbext_ct_StdModule

' Add a macro to the module...
Dim strCode As String
strCode = _
"sub MyMacro()" & vbCr & _
" msgbox ""Inside generated macro!!!"" " & vbCr & _
"end sub"
xlmodule.CodeModule.AddFromString strCode


' Run the new macro!
xlapp.Run "MyMacro"

' ** Create a new toolbar with a button to fire macro...
' Add a new toolbar...
Dim cbs As Object 'CommandBars
Dim cb As Object 'CommandBar
Set cbs = xlapp.CommandBars
Set cb = cbs.Add("MyCommandBar", 1, , True) '1=msoBarTop
cb.Visible = True

' Make it visible & add a button...
Dim cbc As Object 'CommandBarControl
Set cbc = cb.Controls.Add(1) '1=msoControlButton

' Assign our button to our macro
cbc.OnAction = "MyMacro"

' Set text...
cbc.Caption = "Call MyMacro()"

' Set Face image...
' 51 = white hand
' 25 = glasses
' 34 = ink dipper
' etc...
cbc.FaceId = 51

' Pause so you can inspect results...
MsgBox "All done, click me to continue...", vbMsgBoxSetForeground

' Remember to release module
Set xlmodule = Nothing

' Clean up
xlbook.Saved = True
xlapp.Quit
End Sub
 • 0

#2 buratino296

buratino296

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 21 November 2016 - 06:24 PM

Xem Help đi bạn, tôi thấy cũng đơn giản vì cũng vọc thử với các lệnh Line, Circle rồi. Mà nên dùng CAD2004 hoặc 2007 thôi cho cái giao diện của Help bớt phức tạp.  


 • 0