Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Bộ Lisp Tổng Hợp Cho Dân Xây Dựng


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 dinhdainhan

dinhdainhan

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 14 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 23 April 2017 - 01:28 PM

Bộ lisp sưu tập nhiều năm:

Nay mình dã nâng cấp rât nhiều sử dụng cho cad phiên bản cao.
Phiên bản 2017 
https://app.box.com/...wua0lcjcl9sveqj
* Copyright and repair by : ĐinhĐạiNhân_KonTum*
* --------------------layer autoload---------------------- *
* A0,A1,A2,A3,A4 : dat kho giay banve *
* -------------------LENH VELAYER------------------------- *
* 0, 05,1, 15, 2,25, 3, 35,4, 5, 6,66, 60, 7, cv : *
* Auto change layer *
* LK,KL,FF (88-99): loc, hien, tat -cac layer *
* 8 - 9 : Hide - Show *
* C1->C9 : Thay doi linetype *
* DHT : Dua dim, hatch, text ve dunglayer *
* , : Chon layer hien hanh *
* -------------------- LENH VE DIM------------------------ *
* DE,DN : Edit dim *
* KD : Cat ngan chan dim *
* CD : Chon dim hien hanh *
* BD : Sap cac lop dim deu nhau truc(X-Y) *
* D100 : Tao nhanh dim 100 kien truc*
* DD <-> DZ : Fakedim -Fixfakedim *
* XD <-> YD : Sap dim theorieng truc X <-> Y *
* D,DA,DC,DB,DR, DG, DCT :lenh xuatdim autolayer *
* -------------------- LENH VETEXT------------------------ *
* TXT : Chuyen dtext ve mtext *
* TX : Xoay text theo hai diem *
* E1 : Thay doi chieu cao text *
* TF : Tao text-style thong dung *
* TE : Chon text hien hanh *
* TJ : Chon diem dat cho text *
* ST, K : Tao cac kieu text, gachchan text DT *
* XT <-> YT : Can le text theotruc X-Y *
* XK <-> YK : Dan deu k/c texttheo phuong X-Y *
* MM <-> TT : Doi text canchon voi 1 text khac *
* --------------- LENH DA TAO SANDOI TUONG --------------- *
* CC : Ve hinh chu nhat to dac qua 2diem *
* VT : Ve tuong nhanh *
* 1C , 2C : Cua di kieu 1 Canh va 2Canh *
* `1,`2, `3 : Danh dau thep (tl 1/25- 1/50 - 1/100) *
* VC <-> GH : Vet cat co ti le- auto ti le *
* BT <-> BTM : Bac cau thangthuong va co mui cong *
* T`, T1, T2 : Rai thep pick 2 diemtl(1/25, 1/50,1/100) *
* HCD : Huong duong DX : Truc doixung *
* MAY : Dam may TON : Lat cat ton *
* TS : Thep san moc TM : Thep san mu*
* -------LENH HATCH VAT LIEU(H-Acad) - (G-Acadiso) --- *
* HT : hatch tuong HN : hatch ngoi *
* HS : hatch Solid HVS : hatch vesinh *
* HC : hatch cat H40 : hatch luoiB40 *
* HG : hatch gach HDH : hatch da hoc*
* HBT : hatch be tong HGV : hatch btlot *
* HTO : hatch mai ton HDC : hatch dache *
* CH , MH , SS , XH : *
* Copy, Move, Scale, Rotate - HATCH*
* JH : Noi cac hatch lai voi nhau *
* -----LENH NHANH (thay doi lenh coban cua Autocad)------- *
* CO : Copy tang dan *
* BK : Thay doi ban kinh hinh tron *
* OP : Offset co diem dat *
* N, J: Noi cac duong Line thanhPline *
* BF : Break line va pline *
* DBL : Thay doi diem dat cho Block*
* C : Copy Ci: Circle *
* XSC : Scale the mot chieu BC: Doimau block *
* CA : Aray pick nhanh BB: Doi tenblock *
* CR : Copy va Rotate MR: Move vaRotate *
* MI : Mirror giu doi tuong cu F :Fillet voi R=0 *
* MJ : Mirror xoa doi tuong cu FR:Fillet voi R=? *
* --------------- LENH DIEU CHINHUCS --------------------- *
* UB _ UU: Quay he toa do 2D theoline_tra lai he truc *
* UV _ QT: Quay huong ve theo duongline _tra lai he truc *
* VB,BV - VV : xem che do 3d - tralai che do 2d *
* OI, OU, OL : Chon cac che do batdiem Osnap *
* ------------------ LENH TINH TOAN----------------------- *
* % : Tinh % do doc *
* DOC : Ve mai voi do doc % chotruoc *
* TCD : Tinh tong chieu dai duongbat ky *
* TDT : Tinh tong dien tich *
* DW : Dem Block chon F2 de xem ketqua *
* + : Phep tinh cong *
* DTX : Dem so lan text xuat hien *
* CDM : Cong Dim *
* M150, M200, M250, M300 : *
* Tinh khoi luong vat lieu be tongPC40 theo Mac *
 
Nay mình dã nâng cấp rât nhiều sử dụng cho cad phiên bản cao.
Phiên bản 2017 
https://app.box.com/...wua0lcjcl9sveqj

 • 0

#2 dinhdainhan

dinhdainhan

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 14 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 23 April 2017 - 01:33 PM

 

Bộ lisp sưu tập nhiều năm:

Nay mình dã nâng cấp rât nhiều sử dụng cho cad phiên bản cao.
Phiên bản 2017 
 
 
:blush: Hãy copy đường links vào trình duyệt
hoặc Enter thêm lần nữa nhé nếu bạn không vô được trang.
 
* Copyright and repair by : ĐinhĐạiNhân_KonTum*
* --------------------layer autoload---------------------- *
* A0,A1,A2,A3,A4 : dat kho giay banve *
* -------------------LENH VELAYER------------------------- *
* 0, 05,1, 15, 2,25, 3, 35,4, 5, 6,66, 60, 7, cv : *
* Auto change layer *
* LK,KL,FF (88-99): loc, hien, tat -cac layer *
* 8 - 9 : Hide - Show *
* C1->C9 : Thay doi linetype *
* DHT : Dua dim, hatch, text ve dunglayer *
* , : Chon layer hien hanh *
* -------------------- LENH VE DIM------------------------ *
* DE,DN : Edit dim *
* KD : Cat ngan chan dim *
* CD : Chon dim hien hanh *
* BD : Sap cac lop dim deu nhau truc(X-Y) *
* D100 : Tao nhanh dim 100 kien truc*
* DD <-> DZ : Fakedim -Fixfakedim *
* XD <-> YD : Sap dim theorieng truc X <-> Y *
* D,DA,DC,DB,DR, DG, DCT :lenh xuatdim autolayer *
* -------------------- LENH VETEXT------------------------ *
* TXT : Chuyen dtext ve mtext *
* TX : Xoay text theo hai diem *
* E1 : Thay doi chieu cao text *
* TF : Tao text-style thong dung *
* TE : Chon text hien hanh *
* TJ : Chon diem dat cho text *
* ST, K : Tao cac kieu text, gachchan text DT *
* XT <-> YT : Can le text theotruc X-Y *
* XK <-> YK : Dan deu k/c texttheo phuong X-Y *
* MM <-> TT : Doi text canchon voi 1 text khac *
* --------------- LENH DA TAO SANDOI TUONG --------------- *
* CC : Ve hinh chu nhat to dac qua 2diem *
* VT : Ve tuong nhanh *
* 1C , 2C : Cua di kieu 1 Canh va 2Canh *
* `1,`2, `3 : Danh dau thep (tl 1/25- 1/50 - 1/100) *
* VC <-> GH : Vet cat co ti le- auto ti le *
* BT <-> BTM : Bac cau thangthuong va co mui cong *
* T`, T1, T2 : Rai thep pick 2 diemtl(1/25, 1/50,1/100) *
* HCD : Huong duong DX : Truc doixung *
* MAY : Dam may TON : Lat cat ton *
* TS : Thep san moc TM : Thep san mu*
* -------LENH HATCH VAT LIEU(H-Acad) - (G-Acadiso) --- *
* HT : hatch tuong HN : hatch ngoi *
* HS : hatch Solid HVS : hatch vesinh *
* HC : hatch cat H40 : hatch luoiB40 *
* HG : hatch gach HDH : hatch da hoc*
* HBT : hatch be tong HGV : hatch btlot *
* HTO : hatch mai ton HDC : hatch dache *
* CH , MH , SS , XH : *
* Copy, Move, Scale, Rotate - HATCH*
* JH : Noi cac hatch lai voi nhau *
* -----LENH NHANH (thay doi lenh coban cua Autocad)------- *
* CO : Copy tang dan *
* BK : Thay doi ban kinh hinh tron *
* OP : Offset co diem dat *
* N, J: Noi cac duong Line thanhPline *
* BF : Break line va pline *
* DBL : Thay doi diem dat cho Block*
* C : Copy Ci: Circle *
* XSC : Scale the mot chieu BC: Doimau block *
* CA : Aray pick nhanh BB: Doi tenblock *
* CR : Copy va Rotate MR: Move vaRotate *
* MI : Mirror giu doi tuong cu F :Fillet voi R=0 *
* MJ : Mirror xoa doi tuong cu FR:Fillet voi R=? *
* --------------- LENH DIEU CHINHUCS --------------------- *
* UB _ UU: Quay he toa do 2D theoline_tra lai he truc *
* UV _ QT: Quay huong ve theo duongline _tra lai he truc *
* VB,BV - VV : xem che do 3d - tralai che do 2d *
* OI, OU, OL : Chon cac che do batdiem Osnap *
* ------------------ LENH TINH TOAN----------------------- *
* % : Tinh % do doc *
* DOC : Ve mai voi do doc % chotruoc *
* TCD : Tinh tong chieu dai duongbat ky *
* TDT : Tinh tong dien tich *
* DW : Dem Block chon F2 de xem ketqua *
* + : Phep tinh cong *
* DTX : Dem so lan text xuat hien *
* CDM : Cong Dim *
* M150, M200, M250, M300 : *
* Tinh khoi luong vat lieu be tongPC40 theo Mac *
 
 

 

Hi vọng giúp ích  cho công việc mọi người


 • 0

#3 kienxd04

kienxd04

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 79 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 27 April 2017 - 09:12 AM

Mình ko thấy link ban ơi, link fb cũng ko vào được, nhờ bạn kiểm tra lại, thanks


 • 0