Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

vẽ line độ dài l*hệ số ????


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 hhhhgggg

hhhhgggg

  biết dimedit

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 393 Bài viết
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)

Đã gửi 22 February 2010 - 01:30 PM

Các bác pro có cách nào vẽ 1 line dài l*hệ số =k ko ? có nghĩa là khi mình đánh trên bàn phím vào chiều dài của Line là l, thì được kết quả là line có chiều dài là l*k, k là hệ số ta định nghĩa từ trước ???? xi được chỉ giáo !
 • 0
Hoàng Giang

#2 duongsatdn

duongsatdn

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)

Đã gửi 23 February 2010 - 11:26 AM

Các bác pro có cách nào vẽ 1 line dài l*hệ số =k ko ? có nghĩa là khi mình đánh trên bàn phím vào chiều dài của Line là l, thì được kết quả là line có chiều dài là l*k, k là hệ số ta định nghĩa từ trước ???? xi được chỉ giáo !

Vụ này chắc phải dùng lisp cải tiến lệnh line.
Còn nếu dùng tay bo thì có thể ghép thêm CAL vào LINE.
 • 0

#3 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4332 Bài viết
Điểm đánh giá: 3837 (đỉnh cao)

Đã gửi 23 February 2010 - 02:36 PM

Vụ này chắc phải dùng lisp cải tiến lệnh line.
Còn nếu dùng tay bo thì có thể ghép thêm CAL vào LINE.

Nếu ghép thêm CAL vào LINE thì cứ mỗi lần vẽ Line lại phải thêm 'cal thì hơi lâu.
hhhhgggg thử code này xem nhé :

(defun c:TLine(/ hs Total pd pc)
(vl-load-com)
(if (not *hs*) (setq *hs* 0.8))
(setq hs (getreal (strcat "\n he so K < " (rtos *hs* 2 2) " > : ")))
(if (not hs) (setq hs *hs*) (setq *hs* hs))
(setq pd (getpoint "\n Start point :"))
(while (setq pc (getpoint pd "\n End point :"))
(Command "Line" pd pc "")
(setq Total (* (vlax-get (vlax-ename->vla-object (entlast)) 'length) hs))
(command "LENGTHEN" "T" Total pc "")
(setq pd (vlax-get (vlax-ename->vla-object (entlast)) 'Endpoint))
(princ (strcat "\n Chieu dai doan LINE vua ve la : " (rtos Total 2 2)))
);while
(princ)
)

Lisp này viết theo như ý của hhhhgggg nhưng cũng do con người mà ra cả -> chế độ bắt điểm có hiệu lực nhưng.... vô tác dụng.
 • 1