Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
* * * - - 4 Bình chọn

Giao diện hộp thoại trong AutoLisp


 • Please log in to reply
208 replies to this topic

#161 anhduccec

anhduccec

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 45 Bài viết
Điểm đánh giá: 21 (tàm tạm)

Đã gửi 03 November 2014 - 10:37 PM

http://www.cadviet.c...dungsai_2_1.lspGửi bạn, tất cả trong 1 file lisp. Bạn có thể chỉnh sửa trong dialog phần "lựa chọn" và "chọn kích thước". Phần silde thay thế bằng vector_image.


 • 0

#162 nguyenbd1

nguyenbd1

  biết lệnh text

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 276 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)

Đã gửi 04 November 2014 - 06:23 AM

 có tải về được đâu bạn


 • 0

#163 anhduccec

anhduccec

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 45 Bài viết
Điểm đánh giá: 21 (tàm tạm)

Đã gửi 04 November 2014 - 08:09 AM

(DEFUN C:DD (/ tp tm ddiag ss DIMT_FAC fname fn saveVars1 saveVars2 create_dialog doButton vectors vtm3 vtm4)
(defun create_dialog ()
(setq fname (vl-filename-mktemp "dcl.dcl"))
(setq fn (open fname "w"))
(write-line "
cuatui : dialog {
label = \"****DUNG SAI_CHE TAO MAY****\";
: column {
:row {
:column {
: image_button {
key = \"M3\";
width =30;
color = 2;
aspect_ratio = 1 ;
}
: toggle {
label = \"lua chon(h) \" ;
key = \"luachon\" ;
}
: edit_box {
key = \"myvalue3\";
label = \"Dung sai(h):\";
edit_width = 5;
value = \"0.1\";
}
}
:row {
:column {
: image_button {
key = \"M4\";
width =30;
color = 2;
aspect_ratio = 1 ;
}
: edit_box {
key = \"myvalue1\";
label = \"Max(h):\";
edit_width =5;
value = \"0\";
}
: edit_box {
key = \"myvalue2\";
label = \"Min(f):\";
edit_width = 5;
value = \"0.02\";
}}}
}
}
: row {
: button {
key = \"accept\" ;
label = \" Ch\U+1ECDn K\U+00EDch Th\U+01B0\U+1EDBc \" ;
is_tab_stop = true;
is_cancel = false;
is_default = true;
width = 6;
height = 2;
mnemonic = \"B\";
}
: button {
key = \"luachon1\";
label = \"HELP\";
is_default = false;
}
: button {
key = \"cancel\";
label = \" Cancel \";
is_default = false;
is_cancel = true;
height = 2 ;
}
}
}
" fn)
(close fn))
(defun doButton(a)
(cond
((= a 1)(alert "chuong trinh viet boi BUI DINH NGUYEN,
Moi su gop y xin vui lien he qua Gmail: nguyenbd159@gmail.com. hoac phone: 097415548!"))
((= a 2)(alert "Nut nay khong can thiet!"))
)
)
;;;;;;;;;; Vectors image
(defun vectors (img vt-img / X# Y#)
(start_image img)
(setq X# (dimx_tile img))
(setq Y# (dimy_tile img))
(fill_image 0 0 X# Y# 0)
(vt-img)
(end_image)
)
(defun vtm3 ()
(mapcar 'vector_image; Color 6
(list 135 143 141 140 138 137 135 135 135 127 127 127 148 150 151 153 155 156 157 158 159 145 144 135 136 138 139 141 142 144 145 147 160 161 161 162 162 163 163 163 155 155 155 155 154 154 153 152 151 149 147 147 163 162 162 162 161 161 160 160 159 159 158 158 157 156 155 155 155 154 154 154 153 153 152 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 143 142 141 141 141 140 140 139 139 138 138 137 137 137 136 136 135 135 134 133 132 131 130 129 128 100 100 117 100 100 94 94 77 77 77 94 94 117 77 77 77 116 116 115 115 114 114 113 113 112 112 111 111 110 110 109 109 108 108 107 107 106 106 105 105 104 104 103 103 102 102 101 101 100 100 99 99 98 98 97 97 96 96 95 95 94 94 94 93 93 92 92 91 91 90 90 89 89 88 88 87 87 86 86 85 85 84 84 83 83 82 82 81 81 80 80 79 79 78 78 38 40 41 43 45 47 48 50 51 53 54 56 57 58 59 27 27 58 57 56 54 53 52 50 49 47 45 44 42 40 38 38 19 19 19 60 61 62 63 64 64 65 66 66 67 67 67 68 68 68 68 68 68 68 68 67 67 67 66 66 65 64 64 63 62 61 60 59 27 37 40 42 44 46 47 49 50 52 53 54 55 55 56 57 58 58 59 59 60 60 60 60 60 60 60 59 59 58 58 57 56 56 55 54 53 52 51 50 48 46 45 43 41 38 37 68 68 68 68 67 67 67 67 66 66 66 65 65 65 65 64 64 63 63 63 62 62 61 61 60 60 60 60 60 60 60 59 59 59 59 59 59 59 59 58 58 58 58 58 58 57 57 57 57 57 56 56 56 56 56 55 55 55 55 55 55 54 54 54 54 53 53 53 53 53 52 52 51 51 51 51 50 50 50 50 49 49 48 48 48 47 47 46 46 46 46 45 45 44 44 44 44 43 43 42 42 41 41 40 40 39 39 38 38 37 37 36 36 35 35 34 34 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20)
(list 61 84 85 85 87 88 89 89 90 121 61 61 77 77 77 77 78 78 79 80 81 83 83 83 82 80 79 78 78 77 77 77 82 83 84 86 87 89 91 93 121 93 91 89 87 86 85 84 84 83 83 83 89 87 86 85 84 83 82 81 81 80 80 79 79 78 78 78 78 78 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 79 79 79 79 80 80 81 81 81 82 82 83 83 61 61 61 61 61 61 61 61 70 86 86 93 93 110 93 93 86 86 70 70 114 121 114 114 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 70 114 70 114 70 114 70 114 70 114 70 114 70 114 86 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 86 114 61 61 61 61 61 62 62 62 63 63 64 65 65 66 67 68 68 116 116 117 118 118 119 119 120 120 121 121 121 121 121 121 121 61 61 68 69 70 71 72 73 75 76 77 79 80 82 84 85 87 89 91 93 94 96 100 100 101 104 104 107 108 108 111 112 113 114 115 114 114 114 114 114 113 113 112 112 111 110 109 108 108 107 105 102 102 99 99 96 94 92 91 89 87 85 83 81 80 78 77 75 74 74 73 72 71 71 70 69 69 69 68 68 68 68 90 85 83 82 81 80 79 78 77 77 76 75 74 74 73 73 72 72 71 70 70 69 69 68 68 68 93 68 96 67 98 67 99 67 100 67 101 67 102 66 102 103 66 104 66 66 105 66 65 106 65 106 107 65 108 65 108 64 108 64 109 64 109 64 110 64 110 63 110 63 63 111 63 111 63 112 63 112 62 112 62 112 62 112 113 62 113 62 113 61 113 61 113 61 113 61 114 61 114 61 114 61 114 61 114 61 114 61 114 61 114 61 114 61 114 61 114 61 114 61 114 61 114 61 114 61 114 61 114 61 114 61 61 61 61 61 61 61 61)
(list 135 144 143 141 140 138 137 135 135 135 127 135 150 151 153 155 156 157 158 159 160 147 145 136 138 139 141 142 144 145 147 148 161 161 162 162 163 163 163 163 163 155 155 155 155 154 154 153 152 151 149 147 163 162 162 162 161 161 160 160 159 159 158 158 157 156 155 155 155 154 154 154 153 153 152 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 143 142 141 141 141 140 140 139 139 138 138 137 137 137 136 136 135 135 134 133 132 131 130 129 128 100 117 117 117 100 100 94 94 77 94 94 100 117 117 77 117 116 116 115 115 114 114 113 113 112 112 111 111 110 110 109 109 108 108 107 107 106 106 105 105 104 104 103 103 102 102 101 101 100 100 99 99 98 98 97 97 96 96 95 95 94 94 94 93 93 92 92 91 91 90 90 89 89 88 88 87 87 86 86 85 85 84 84 83 83 82 82 81 81 80 80 79 79 78 78 40 41 43 45 47 48 50 51 53 54 56 57 58 59 60 37 27 59 58 57 56 54 53 52 50 49 47 45 44 42 40 38 38 19 38 61 62 63 64 64 65 66 66 67 67 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 67 67 67 66 66 65 64 64 63 62 61 60 37 40 42 44 46 47 49 50 52 53 54 55 55 56 57 58 58 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 59 58 58 57 56 56 55 54 53 52 51 50 48 46 45 43 41 38 68 68 68 68 67 67 67 67 66 66 66 65 65 65 65 64 64 63 63 63 62 62 61 61 60 60 60 60 60 60 60 59 59 59 59 59 59 59 59 58 58 58 58 58 58 57 57 57 57 57 56 56 56 56 56 55 55 55 55 55 55 54 54 54 54 53 53 53 53 53 52 52 51 51 51 51 50 50 50 50 49 49 48 48 48 47 47 46 46 46 46 45 45 44 44 44 44 43 43 42 42 41 41 40 40 39 39 38 38 37 37 36 36 35 35 34 34 33 33 32 32 31 31 30 30 29 29 28 28 27 27 27 26 25 24 23 22 21 20)
(list 83 83 84 85 85 87 88 90 121 121 121 61 77 77 77 78 78 79 80 81 82 83 83 82 80 79 78 78 77 77 77 77 83 84 86 87 89 91 93 121 121 121 93 91 89 87 86 85 84 84 83 83 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 90 88 88 87 86 86 85 85 84 84 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 85 85 85 86 86 86 87 87 87 88 88 89 89 90 121 121 121 121 121 121 121 121 86 86 93 93 110 110 110 93 93 86 86 70 121 121 121 114 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 110 121 110 121 110 121 110 121 110 121 110 121 110 121 93 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 93 121 61 61 61 61 62 62 62 63 63 64 65 65 66 67 68 68 114 115 116 116 117 118 118 119 119 120 120 121 121 121 121 121 121 121 61 69 70 71 72 73 75 76 77 79 80 82 84 85 87 89 91 93 94 96 98 98 101 103 103 106 106 107 110 110 111 112 113 114 114 114 114 114 113 113 112 112 111 110 109 108 108 107 105 104 104 101 101 97 97 96 94 92 91 89 87 85 83 81 80 78 77 75 74 74 73 72 71 71 70 69 69 69 68 68 68 91 96 98 99 101 102 103 103 104 105 106 107 107 108 108 109 110 110 111 111 112 113 113 114 114 88 114 86 114 84 114 83 115 82 115 81 115 80 115 79 115 116 78 116 77 77 116 76 76 117 75 117 117 74 117 74 117 74 118 73 118 73 118 72 118 72 118 72 119 71 71 119 71 119 70 119 70 119 70 120 70 120 69 120 120 69 120 69 120 69 121 69 121 69 121 68 121 68 121 68 121 68 121 68 121 68 121 68 121 68 121 68 121 68 121 68 121 68 121 68 121 68 121 68 121 68 121 68 121 68 121 121 121 121 121 121 121 121 121)
(list 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6)
);mapcar
)
(defun vtm4 ()
(mapcar 'vector_image; Color 3
(list 129 131 132 130 129 124 125 126 127 129 128 127 127 127 127 127 131 127 127 123 123 120 120 120 123 123 123 123 118 118 107 107 107 136 140 138 137 136 136 133 133 133 143 145 146 147 148 141 136 138 139 140 142 149 150 150 150 150 146 146 146 146 145 144 143 142 119 119 127 119 119 116 116 108 108 108 116 116 64 66 68 71 73 74 76 78 80 81 83 84 53 53 85 84 82 81 79 78 76 74 72 70 68 66 64 45 45 45 85 87 88 89 90 91 91 92 93 93 94 94 94 94 95 94 94 94 94 93 93 92 92 91 90 89 88 87 86 53 64 66 69 71 73 75 77 78 80 81 82 83 83 84 85 85 86 86 86 86 86 86 85 85 84 83 82 82 81 79 78 76 75 73 71 68 66 64 150 150 150 149 149 148 148 147 146 146 146 145 144 143 142 141 141 140 140 139 139 138 138 137 137 137 136 135 134 131 130 130 129 129 128 128 128 127 127 127 127 126 126 125 125 124 124 124 124 123 123 123 123 122 122 121 121 120 119 119 118 117 117 116 116 116 115 115 114 114 113 113 112 112 111 111 110 110 109 109 108 95 94 94 94 94 93 93 93 92 92 92 91 91 91 90 90 89 89 88 88 87 87 86 86 86 86 86 86 86 86 85 85 85 85 85 85 85 85 84 84 84 84 84 84 83 83 83 83 83 83 83 82 82 82 82 81 81 81 81 80 80 80 80 79 79 79 79 78 78 77 77 77 77 77 76 76 76 75 75 75 74 74 74 73 73 72 72 72 71 71 71 70 70 70 69 69 69 68 68 67 67 66 66 65 65 64 64 63 63 62 62 61 61 60 60 59 59 58 58 57 57 56 56 55 55 54 54 53 53 53 52 51 50 49 48 47 46)
(list 97 97 97 100 100 99 98 97 97 97 100 101 101 102 104 105 105 108 108 127 108 108 105 105 104 102 100 100 118 114 114 114 118 57 69 70 71 72 72 87 57 57 65 65 65 66 67 68 68 67 66 65 65 68 69 71 72 73 87 73 71 70 69 68 68 68 62 71 71 74 74 82 74 74 71 71 62 62 62 62 62 63 63 63 64 64 65 66 66 67 69 69 116 117 118 119 120 120 121 121 122 122 122 122 122 122 62 62 68 69 70 72 73 74 76 77 79 81 83 85 86 89 91 94 94 96 98 102 102 106 106 109 110 112 113 114 115 115 115 115 115 114 114 113 113 112 111 110 109 106 106 104 101 101 96 94 92 89 87 85 83 81 79 78 76 75 74 73 72 71 71 70 70 69 69 69 72 70 69 68 67 67 66 66 66 65 65 65 65 65 65 65 65 65 66 66 66 67 67 67 68 68 57 57 57 97 97 105 97 105 97 105 97 97 105 97 97 71 97 71 98 71 98 99 100 71 100 101 105 71 105 71 105 71 71 62 62 62 114 62 114 71 71 114 71 114 71 114 71 114 71 114 71 114 71 114 114 90 86 85 83 82 81 80 79 78 77 76 76 75 74 74 73 72 71 71 70 70 69 69 95 69 97 69 99 68 100 68 101 68 102 68 103 68 104 67 104 67 105 67 106 67 106 67 107 66 66 108 66 108 66 109 66 109 65 110 65 110 111 65 65 111 112 64 64 112 64 112 113 64 113 64 113 63 63 113 114 63 114 63 63 114 63 114 114 63 114 115 63 115 62 62 115 62 62 115 62 115 62 115 62 115 62 115 62 115 62 115 62 115 62 115 62 115 62 115 62 115 62 115 62 115 62 115 62 115 62 62 62 62 62 62 62 62)
(list 131 132 132 132 130 125 126 127 129 129 129 128 127 127 127 131 131 131 127 127 123 123 120 123 123 123 123 124 118 118 118 107 118 136 141 140 138 137 136 136 133 136 145 146 147 148 149 142 138 139 140 142 143 150 150 150 150 150 150 146 146 146 146 145 144 143 119 127 127 127 119 119 116 116 108 116 116 119 66 68 71 73 74 76 78 80 81 83 84 85 64 53 86 85 84 82 81 79 78 76 74 72 70 68 66 64 45 64 87 88 89 90 91 91 92 93 93 94 94 94 94 95 95 95 94 94 94 94 93 93 92 92 91 90 89 88 87 64 66 69 71 73 75 77 78 80 81 82 83 83 84 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 85 85 84 83 82 82 81 79 78 76 75 73 71 68 66 150 150 150 149 149 148 148 147 146 146 146 145 144 143 142 141 141 140 140 139 139 138 138 137 137 137 136 135 134 131 130 130 129 129 128 128 128 127 127 127 127 126 126 125 125 124 124 124 124 123 123 123 123 122 122 121 121 120 119 119 118 117 117 116 116 116 115 115 114 114 113 113 112 112 111 111 110 110 109 109 108 95 94 94 94 94 93 93 93 92 92 92 91 91 91 90 90 89 89 88 88 87 87 86 86 86 86 86 86 86 86 85 85 85 85 85 85 85 85 84 84 84 84 84 84 83 83 83 83 83 83 83 82 82 82 82 81 81 81 81 80 80 80 80 79 79 79 79 78 78 77 77 77 77 77 76 76 76 75 75 75 74 74 74 73 73 72 72 72 71 71 71 70 70 70 69 69 69 68 68 67 67 66 66 65 65 64 64 63 63 62 62 61 61 60 60 59 59 58 58 57 57 56 56 55 55 54 54 53 53 53 52 51 50 49 48 47 46)
(list 97 97 100 100 100 98 97 97 97 97 100 100 102 104 105 105 108 108 127 127 127 108 108 105 105 104 102 99 118 118 114 118 118 68 68 69 70 71 87 87 87 57 65 65 66 67 68 68 67 66 65 65 65 69 71 72 73 87 87 87 73 71 70 69 68 68 71 71 74 74 82 82 82 74 74 71 71 62 62 62 63 63 63 64 64 65 66 66 67 68 69 115 115 116 117 118 119 120 120 121 121 122 122 122 122 122 122 62 69 70 72 73 74 76 77 79 81 83 85 86 89 91 92 92 96 98 100 100 104 104 107 107 109 110 112 113 114 115 115 115 114 114 113 113 112 111 110 109 108 108 104 103 103 99 99 96 94 92 89 87 85 83 81 79 78 76 75 74 73 72 71 71 70 70 69 69 87 87 87 87 87 87 87 87 71 70 69 69 68 68 68 68 69 69 69 69 70 70 71 71 71 72 87 87 87 100 100 108 100 108 100 108 101 101 108 102 127 74 127 74 127 74 127 127 127 74 127 127 108 74 108 74 108 74 74 82 82 82 118 82 118 74 74 118 74 118 74 118 74 118 74 118 74 118 74 118 118 93 97 99 101 102 103 104 105 106 107 108 108 109 110 110 111 112 113 113 114 114 115 89 115 86 115 85 116 84 116 83 116 82 116 81 116 80 117 80 117 79 117 78 117 78 117 77 118 77 76 118 76 118 75 118 75 119 74 119 74 119 119 73 73 120 120 72 72 120 72 120 120 71 121 71 121 71 71 121 121 71 121 70 70 121 70 121 122 70 122 122 70 122 70 70 122 69 69 122 69 122 69 122 69 122 69 122 69 122 69 122 69 122 69 122 69 122 69 122 69 122 69 122 69 122 69 122 69 122 122 122 122 122 122 122 122 122)
(list 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3)
);mapcar
)
;;;;;;;;;;;;
(create_dialog)
(setq dcl_id (load_dialog fname))
(if (not (new_dialog "cuatui" dcl_id))
(exit)
)
;;;
(defun saveVars2()
(setq DIMT_FAC "0.5" )
(setq tp (atof (get_tile "myvalue1")))
(setq tm (atof (get_tile "myvalue2")))
)
;;;
(defun saveVars1()
(setq DIMT_FAC "1.0" )
(setq
tp (atof (get_tile "myvalue3"))
tm tp )
)
;;;
(defun huybo ()(princ "\n... DUNG SAI Cancelled. \n ")(princ))
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun thuchien (/ oldcmd)
(setq oldcmd (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
(command "_.dimoverride"
"DIMTOL" "ON"
"DIMTDEC" 2
"DIMtad" 1
"DIMtolj" 1
"dimclrt" 200
"dimalttz" 10
"dimtzin" 8
"DIMTFAC" DIMT_FAC
"DIMTP" TP
"DIMTM" TM
""
ss
"")
(princ "\n<<>>"))
(setvar "CMDECHO" oldcmd)
(Princ))
;;;
(vectors "M3" vtm3)
(vectors "M4" vtm4)
(action_tile "luachon" "(doButton 2)")
(action_tile "luachon1" "(doButton 1)")
(action_tile "cancel" "(done_dialog)(huybo)")
(action_tile "accept" "(doButton 2)")
(action_tile "M3" "(setq ddiag T)(saveVars1)(done_dialog)")
(action_tile "M4" "(setq ddiag T)(saveVars2)(done_dialog)")
(start_dialog)
(unload_dialog dcl_id)
(if (= ddiag T)(thuchien))
(princ))
có tải về được đâu bạn

Uh, không hiểu tại sao, gửi lại.


 • 1

#164 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 04 November 2014 - 08:27 AM

anhduccec làm cách nào convert slide ra vector list ? Bằng tool hay bằng tay ^^


 • 1

#165 anhduccec

anhduccec

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 45 Bài viết
Điểm đánh giá: 21 (tàm tạm)

Đã gửi 04 November 2014 - 08:40 AM

Có tool bác ạ (cụ thể là lisp). Không phải từ slide, mà từ các đối tượng là line.


 • 2

#166 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 04 November 2014 - 08:39 PM

@Ket: cái này thì chỉ vẽ 2 text rồi dùng lisp Getvectors của Terry Miller thôi, Ket biết rồi mà?


 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#167 nguyenbd1

nguyenbd1

  biết lệnh text

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 276 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)

Đã gửi 04 November 2014 - 09:07 PM

hay quá anhduc ơi. cai này thì em khong biết bác có thể hướng dẫn em gộp dcl vào líp dc không a. và nhất  là tconvert slide ra vector list. tuyêt quá


 • 0

#168 nguyenbd1

nguyenbd1

  biết lệnh text

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 276 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)

Đã gửi 05 November 2014 - 06:47 AM

em vừa mới nghĩ ra 1 ý tưởng. dùng hình ảnh  slide làm biểu tượng cho lenh. tức là tất cả file lisp se o trong cung 1 lsp sau do o bên dcl se cac file anh sslide tương  ứng moi lenh lisp la 1 defun c. hỏi anh hà va anh đức ma cosd do lam the nào hả 2 anh


 • 0

#169 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 05 November 2014 - 06:55 AM

Thì bạn dùng Buuton Image thôi. Bấm vào 1 Button Image thì sẽ thực hiện 1 lệnh.


 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#170 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5732 Bài viết
Điểm đánh giá: 2641 (tuyệt vời)

Đã gửi 05 November 2014 - 08:34 AM

@Ket: cái này thì chỉ vẽ 2 text rồi dùng lisp Getvectors của Terry Miller thôi, Ket biết rồi mà?

Cháu thấy bài post gốc dùng SLD, bài post sau gửi vector nên nghĩ bạn ấy convert. Hồi đầu năm 2012 cũng có người gạ cháu mua công cụ convert BMP sang DCL nhưng cháu từ chối ^^
 • 0

#171 ThuyLinh313

ThuyLinh313

  biết lệnh mtext

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 288 Bài viết
Điểm đánh giá: 146 (tàm tạm)

Đã gửi 05 November 2014 - 05:34 PM

Các Bạn cho mình hỏi: Trong hộp thoại của CAD lisp, phần danh mục trong Popuplist có thể mở rộng theo chiều dài text không ?

 

88193_popuplist.png

 

1). Của bạn là list_box chứ không phải popup_list?

2). Không thể mở rộng theo chiều dài text được, nó bị khống chế do width đã đặt trước.

 

1) Đó là popup list mà chú. 

2) Làm được, rất đơn giản. Chỉ việc kiểm tra chiều dài chuỗi lớn nhất trong list, xác định quan hệ [chiều dài chuỗi - bề rộng popup list] và khai báo (hoặc chỉnh sửa DCL nếu sử dụng file DCL độc lập) chiều rộng popup list trước khi gọi hộp thoại. Cháu chưa làm nhưng chắc chắn làm được


 • 0

#172 nguyenbd1

nguyenbd1

  biết lệnh text

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 276 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)

Đã gửi 05 November 2014 - 05:45 PM

Thì bạn dùng Buuton Image thôi. Bấm vào 1 Button Image thì sẽ thực hiện 1 lệnh.

 bác thử làm mẫu em 1 cái đươc không a. voi truong hop này la defun C:H7 va defun C:H6, va hai hình như dưới.

trăm sự nhờ bác. kien thuc la vo tan.. autolisp that tuyet

  122369_111.jpg


 • 0

#173 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 05 November 2014 - 06:52 PM

 

1) Đó là popup list mà chú. 

2) Làm được, rất đơn giản. Chỉ việc kiểm tra chiều dài chuỗi lớn nhất trong list, xác định quan hệ [chiều dài chuỗi - bề rộng popup list] và khai báo (hoặc chỉnh sửa DCL nếu sử dụng file DCL độc lập) chiều rộng popup list trước khi gọi hộp thoại. Cháu chưa làm nhưng chắc chắn làm được

1). Nhầm.

2). Chỉnh sửa W hoặc khai báo DCL sau thì được. Đang nghĩ là chủ top muốn tự co nở sau khi đã có dialog rồi cơ.


 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#174 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 05 November 2014 - 07:11 PM

 bác thử làm mẫu em 1 cái đươc không a. voi truong hop này la defun C:H7 va defun C:H6, va hai hình như dưới.

trăm sự nhờ bác. kien thuc la vo tan.. autolisp that tuyet

Chẳng hạn sửa mấy dòng cuối như sau:

(action_tile "M3" "(setq ddiag 1)(saveVars1)(done_dialog)")
(action_tile "M4" "(setq ddiag 2)(saveVars2)(done_dialog)")
(start_dialog)
(unload_dialog dcl_id)
(cond
 ((= ddiag 1) (C:H7))
 ((= ddiag 2) (C:H6)))
(princ))
 


 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#175 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 05 November 2014 - 07:38 PM

Test xem nhé!

http://www.cadviet.c.../3/67029_dd.zip


 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#176 nguyenbd1

nguyenbd1

  biết lệnh text

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 276 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)

Đã gửi 05 November 2014 - 07:48 PM

hay quá bác ơi. vậy là ý tưởng ấp ủ mấy năm nay. sắp sửa thành hiện thực. thank bac nhiều.để em thử, có gì còn sư giup do cua bac. bac co tai liệu gi về ghép file dcl vao lisp cho em với a


 • 0

#177 nguyenbd1

nguyenbd1

  biết lệnh text

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 276 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)

Đã gửi 05 November 2014 - 09:21 PM

Test xem nhé!

http://www.cadviet.c.../3/67029_dd.zip

 bác hà ơi. lại có 1 vấn đề  nhờ bác ở dây cái ví dụ của em nó là 1 thu viện bằng líp G.lsp. (do là 1 hộp thoại dcl)...nhưng khi e khong chọn cái này (esc hoac cancel) thi hộp thoại dcl thu viện kia vẫn hiện lên. giúp em voi bac ơi

http://www.cadviet.c...2369_wqwq_1.zip


 • 0

#178 nguyenbd1

nguyenbd1

  biết lệnh text

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 276 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)

Đã gửi 06 November 2014 - 06:44 AM

trăm sư nhờ bác


 • 0

#179 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5555 Bài viết
Điểm đánh giá: 2674 (tuyệt vời)

Đã gửi 06 November 2014 - 07:04 AM

Đọc y/c của bạn tôi không hiểu. Bạn có thể diễn tả rõ hơn?


 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#180 anhduccec

anhduccec

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 45 Bài viết
Điểm đánh giá: 21 (tàm tạm)

Đã gửi 06 November 2014 - 08:54 AM

 bác hà ơi. lại có 1 vấn đề  nhờ bác ở dây cái ví dụ của em nó là 1 thu viện bằng líp G.lsp. (do là 1 hộp thoại dcl)...nhưng khi e khong chọn cái này (esc hoac cancel) thi hộp thoại dcl thu viện kia vẫn hiện lên. giúp em voi bac ơi

http://www.cadviet.c...2369_wqwq_1.zip

Có đúng Y/C ko?http://www.cadviet.c.../3/2860_gf2.zip


 • 0