Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Hỏi về vẽ đường thân khai của răng???


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 sea-god

sea-god

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 19 April 2010 - 09:22 PM

Bạn nào bít vẽ đường thân khai của răng thẳng bằng AUTOCAD ko ?Bảo mình với
THankSS
 • 0

#2 tuvanle

tuvanle

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 23 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 19 April 2010 - 10:26 PM

Bạn nào bít vẽ đường thân khai của răng thăng ko ?Bảo mình với
THankSS

Bác ra ngoài mua cuốn chi tiết máy về mà đọc.
 • 0

#3 sson

sson

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 18 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)

Đã gửi 21 April 2010 - 11:05 PM

Bạn nào bít vẽ đường thân khai của răng thẳng bằng AUTOCAD ko ?Bảo mình với
THankSS

Có 1 cách là vẽ bằng đường spline. xác định 1 số điểm chính xác và nối lại bằng Spline. Nếu bạn biết sử dụng mã VBA thì đây là một đoạn mã để vẽ đường đường này(Ở đây r0 bằng 10)
Public Sub pratice()
Dim spl As AcadSpline
Dim i As Variant
Dim b(0 To 2) As Double
Dim p(0 To 2) As Double
Dim anpha As Double
Dim x1 As Double
Dim y1 As Double
Dim j As Integer
Dim step As Double
Dim l As Double
Dim r0 As Double
Dim p1(0 To 5) As Double
Dim startTan(0 To 2) As Double
Dim endTan(0 To 2) As Double


r0 = 10
l = 3 * r0
step = 5 * 3.14 / 180
i = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Chon diem goc")
If Round(l / (r0 * step) - 0.5) > 1 Then
p1(0) = i(0) + l
p1(1) = i(1) + r0
p1(2) = 0
p1(3) = i(0) + r0 * Sin(step) + Cos(step) * (l - step * r0)
p1(4) = i(1) + r0 * Cos(step) - Sin(step) * (l - step * r0)
p1(5) = 0
startTan(0) = 0: startTan(1) = 0: startTan(2) = 0
endTan(0) = 0: endTan(1) = 0: endTan(2) = 0
Set spl = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(p1, startTan, endTan)
Else
Exit Sub
End If
For j = 2 To Round(l / (r0 * step) - 0.5)
anpha = j * step
x1 = r0 * Sin(anpha)
y1 = r0 * Cos(anpha)
p(0) = i(0) + x1 + y1 / r0 * (l - anpha * r0)
p(1) = i(1) + y1 - x1 / r0 * (l - anpha * r0)
spl.AddFitPoint j, p
Next
'Ve duong tron
Dim cir As AcadCircle
Set cir = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(i, r0)
End Sub

 • 0