Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
lamtecco2

StaadPro2007.

Các bài được khuyến nghị

1183658951_staad2007_t.jpg

StaadPro phần mềm tính toán kết cấu xây dựng nổi tiếng của hãng Bentley – Phiên bản mới nhất StaadPro2007.

 

Các đặc điểm chính :

1.Mô hình hoá:

Có thể thiết lập mô hình tính toán từ các phương thức sau:

Có thể nhập từ AutoCAD một cách dễ dàng.

Có thể nhập từ các VBA Macro.

Có thể tạo từ thư viện.

Có thể tạo từ Text Editor.

 

Staad-3.jpg

 

2.Hiệu chỉnh mô hình:

Có thể kéo dài, bẻ gãy đoạn thẳng, chia đoạn thẳng theo muốn.

Có thể kiểm tra các phần tử trùng lặp nhau (đoạn thẳng, tấm, khối)

Có thể xoay 3D , có thể quan sát ở chế độ phối cảnh , có thể Render view

Tính năng đặc biệt ( Tự động chia vẽ liên kết ở những sàn và tường không trùng vị trí..)

Phần tử tấm chiều dày thay đổi

Phần tử dầm cong tuyệt đối (không bẻ gãy)

Có thể gán hệ số liên kết theo muốn (khớp, gối tự cố định, đi động..)

Khai bo đặc trưng hnh học tiết diện theo muốn.

Chức năng Copy theo kiểu dữ liệu mảng( Chữ nhật, tròn..)

Có chức năng chia phần tử theo muốn (tam giác hoặc chữ nhật)

Lựa chọn các cửa sổ nhìn theo muốn( Ví dụ xem tầng 4 từ [12m-16m])

 

staad05my8.jpg

 

3.Tải trọng: Các loại tải trọng:

TỈNH TẢI

+Tải trọng tại 1 điểm

-Moment tại điểm,lực tập trung , khối lượng tập trung....

+Tải trọng nằm trên đường thẳng

-Moment phân bố theo chiều di , tải trọng phân bố theo chiều dài

+Tải trọng nằm trên mặt phẳng

->Tải trọng phân bố trên sàn( Cái này thuộc hạng có 1 ko 2 ,tự động truyền tải về dầm theo kiểu hình thang, hoặc 2 phương ->Tải trọng gió truyền vào nhà theo nút khung.)

->Tải trọng động đất theo các tiu chuẩn IBC, UBC...

->Tải trọng áp lực chất lỏng

Còn nhiều nữa.....

 

doseme2.jpg

 

TẢI TRỌNG DI ĐỘNG

Tải trọng đi động của làn xe , cầu trục...có thể trên đường thẳng , trên mặt phẳng , trên dầm cầu trục (Mặt ảnh hưởng và đường ảnh hưởng).

Tải trọng sóng (sóng của Sông hoặc biển).

Tải ứng lực trước.

4.Điều kiện biên:

1.Ngàm

2.Gối cố định

3.Gối di động, ngầm trượt.....

4.Liên kết đàn hồi

5.Liên kết móng, hoặc tấm đàn hồi...

 

girder.gif

 

Hướng dẫn :

- Sau khi download bạn chạy file Staadpro2007.part1.exe để nối các file Staadpro2007.partx.rar với nhau

- Giải nén file Staadpro2007.rar

- Tiến hành cài đặt : Trước tiên bạn chạy file Setup. exe trong thư mục Bentley IEG License Service trước . Sau khi chạy xong bạn chạy Setup.exe bên ngoài để tiến hàng cài đặt . Trong quá trình cài đặt bạn có thể bỏ qua phần đăng ký ban đầu và chạy như thông thường .

- Copy đè file Bentley.liclib.dll trong thư mục Cr*** vào thư mục C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\IEG\IEGLCS\Bentley.liclib.dll

- Chạy file spro2007.reg để đăng ký với Registry của Windows

 

Download

Staadpro2007.part1.exe

Staad Pro2007.part2.rar

Staad Pro2007.part3.rar

  • Vote tăng 11

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
1183658951_staad2007_t.jpg

StaadPro phần mềm tính toán kết cấu xây dựng nổi tiếng của hãng Bentley – Phiên bản mới nhất StaadPro2007.

 

Các đặc điểm chính :

1.Mô hình hoá:

Có thể thiết lập mô hình tính toán từ các phương thức sau:

Có thể nhập từ AutoCAD một cách dễ dàng.

Có thể nhập từ các VBA Macro.

Có thể tạo từ thư viện.

Có thể tạo từ Text Editor.

 

Staad-3.jpg

 

2.Hiệu chỉnh mô hình:

Có thể kéo dài, bẻ gãy đoạn thẳng, chia đoạn thẳng theo muốn.

Có thể kiểm tra các phần tử trùng lặp nhau (đoạn thẳng, tấm, khối)

Có thể xoay 3D , có thể quan sát ở chế độ phối cảnh , có thể Render view

Tính năng đặc biệt ( Tự động chia vẽ liên kết ở những sàn và tường không trùng vị trí..)

Phần tử tấm chiều dày thay đổi

Phần tử dầm cong tuyệt đối (không bẻ gãy)

Có thể gán hệ số liên kết theo muốn (khớp, gối tự cố định, đi động..)

Khai bo đặc trưng hnh học tiết diện theo muốn.

Chức năng Copy theo kiểu dữ liệu mảng( Chữ nhật, tròn..)

Có chức năng chia phần tử theo muốn (tam giác hoặc chữ nhật)

Lựa chọn các cửa sổ nhìn theo muốn( Ví dụ xem tầng 4 từ [12m-16m])

 

staad05my8.jpg

 

3.Tải trọng: Các loại tải trọng:

TỈNH TẢI

+Tải trọng tại 1 điểm

-Moment tại điểm,lực tập trung , khối lượng tập trung....

+Tải trọng nằm trên đường thẳng

-Moment phân bố theo chiều di , tải trọng phân bố theo chiều dài

+Tải trọng nằm trên mặt phẳng

->Tải trọng phân bố trên sàn( Cái này thuộc hạng có 1 ko 2 ,tự động truyền tải về dầm theo kiểu hình thang, hoặc 2 phương ->Tải trọng gió truyền vào nhà theo nút khung.)

->Tải trọng động đất theo các tiu chuẩn IBC, UBC...

->Tải trọng áp lực chất lỏng

Còn nhiều nữa.....

 

doseme2.jpg

 

TẢI TRỌNG DI ĐỘNG

Tải trọng đi động của làn xe , cầu trục...có thể trên đường thẳng , trên mặt phẳng , trên dầm cầu trục (Mặt ảnh hưởng và đường ảnh hưởng).

Tải trọng sóng (sóng của Sông hoặc biển).

Tải ứng lực trước.

4.Điều kiện biên:

1.Ngàm

2.Gối cố định

3.Gối di động, ngầm trượt.....

4.Liên kết đàn hồi

5.Liên kết móng, hoặc tấm đàn hồi...

 

girder.gif

 

Hướng dẫn :

- Sau khi download bạn chạy file Staadpro2007.part1.exe để nối các file Staadpro2007.partx.rar với nhau

- Giải nén file Staadpro2007.rar

- Tiến hành cài đặt : Trước tiên bạn chạy file Setup. exe trong thư mục Bentley IEG cấp quyền Service trước . Sau khi chạy xong bạn chạy Setup.exe bên ngoài để tiến hàng cài đặt . Trong quá trình cài đặt bạn có thể bỏ qua phần đăng ký ban đầu và chạy như thông thường .

- Copy đè file Bentley.liclib.dll trong thư mục Cr*** vào thư mục C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\IEG\IEGLCS\Bentley.liclib.dll

- Chạy file spro2007.reg để đăng ký với Registry của Windows

 

Download

Staadpro2007.part1.exe

Staad Pro2007.part2.rar

Staad Pro2007.part3.rar

Cảm ơn lamtecco2 đã sharing một chương trình rất hay.

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nếu có thêm Tài liệu Hướng dẫn sữ dụng thì hay quá !

Phần mềm này rất hay trong việc tính toán kết cấu Thép . Ngoài ra còn có Phần mềm Tekla nữa .

Cám ơn Phầm mềm của anh nhé

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
1183658951_staad2007_t.jpg

StaadPro phần mềm tính toán kết cấu xây dựng nổi tiếng của hãng Bentley – Phiên bản mới nhất StaadPro2007.

 

Các đặc điểm chính :

1.Mô hình hoá:

Có thể thiết lập mô hình tính toán từ các phương thức sau:

Có thể nhập từ AutoCAD một cách dễ dàng.

Có thể nhập từ các VBA Macro.

Có thể tạo từ thư viện.

Có thể tạo từ Text Editor.

 

Staad-3.jpg

 

2.Hiệu chỉnh mô hình:

Có thể kéo dài, bẻ gãy đoạn thẳng, chia đoạn thẳng theo muốn.

Có thể kiểm tra các phần tử trùng lặp nhau (đoạn thẳng, tấm, khối)

Có thể xoay 3D , có thể quan sát ở chế độ phối cảnh , có thể Render view

Tính năng đặc biệt ( Tự động chia vẽ liên kết ở những sàn và tường không trùng vị trí..)

Phần tử tấm chiều dày thay đổi

Phần tử dầm cong tuyệt đối (không bẻ gãy)

Có thể gán hệ số liên kết theo muốn (khớp, gối tự cố định, đi động..)

Khai bo đặc trưng hnh học tiết diện theo muốn.

Chức năng Copy theo kiểu dữ liệu mảng( Chữ nhật, tròn..)

Có chức năng chia phần tử theo muốn (tam giác hoặc chữ nhật)

Lựa chọn các cửa sổ nhìn theo muốn( Ví dụ xem tầng 4 từ [12m-16m])

 

staad05my8.jpg

 

3.Tải trọng: Các loại tải trọng:

TỈNH TẢI

+Tải trọng tại 1 điểm

-Moment tại điểm,lực tập trung , khối lượng tập trung....

+Tải trọng nằm trên đường thẳng

-Moment phân bố theo chiều di , tải trọng phân bố theo chiều dài

+Tải trọng nằm trên mặt phẳng

->Tải trọng phân bố trên sàn( Cái này thuộc hạng có 1 ko 2 ,tự động truyền tải về dầm theo kiểu hình thang, hoặc 2 phương ->Tải trọng gió truyền vào nhà theo nút khung.)

->Tải trọng động đất theo các tiu chuẩn IBC, UBC...

->Tải trọng áp lực chất lỏng

Còn nhiều nữa.....

 

doseme2.jpg

 

TẢI TRỌNG DI ĐỘNG

Tải trọng đi động của làn xe , cầu trục...có thể trên đường thẳng , trên mặt phẳng , trên dầm cầu trục (Mặt ảnh hưởng và đường ảnh hưởng).

Tải trọng sóng (sóng của Sông hoặc biển).

Tải ứng lực trước.

4.Điều kiện biên:

1.Ngàm

2.Gối cố định

3.Gối di động, ngầm trượt.....

4.Liên kết đàn hồi

5.Liên kết móng, hoặc tấm đàn hồi...

 

girder.gif

 

Hướng dẫn :

- Sau khi download bạn chạy file Staadpro2007.part1.exe để nối các file Staadpro2007.partx.rar với nhau

- Giải nén file Staadpro2007.rar

- Tiến hành cài đặt : Trước tiên bạn chạy file Setup. exe trong thư mục Bentley IEG cấp quyền Service trước . Sau khi chạy xong bạn chạy Setup.exe bên ngoài để tiến hàng cài đặt . Trong quá trình cài đặt bạn có thể bỏ qua phần đăng ký ban đầu và chạy như thông thường .

- Copy đè file Bentley.liclib.dll trong thư mục Cr*** vào thư mục C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\IEG\IEGLCS\Bentley.liclib.dll

- Chạy file spro2007.reg để đăng ký với Registry của Windows

 

Download

Staadpro2007.part1.exe

Staad Pro2007.part2.rar

Staad Pro2007.part3.rar

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
bạn ơi ! có thể up lại staddpro.part2 được không?

link đó không down được

Đúng là Part2 ngỏm rồi.Bác xem thế nào up lại dùm anh em. :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đúng là Part2 ngỏm rồi.Bác xem thế nào up lại dùm anh em. <_<

Các bạn chờ mấy hôm nhé , link sẽ được sửa .

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chữ Cadviet Của bác xoay xoay đẹp wa, chỉ cho em cáh làm được khong?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

CÁc bạn muốn tham khảo tài liệu hướng dẫn học stadd pro xin mời ghé qua đây: http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...amp;#entry14123

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác ơi làm sao cài vào window vista vậy bác. Sao mình cài vào Bentley licens rồi mà khi cài staadpro nó cũng nói không có licens và kick mình ra vậy là sao? Bác có ý kiến hay xin giúp. Cảm ơn Bác

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác ơi làm sao cài vào window vista vậy bác. Sao mình cài vào Bentley licens rồi mà khi cài staadpro nó cũng nói không có licens và kick mình ra vậy là sao? Bác có ý kiến hay xin giúp. Cảm ơn Bác

cái này cài hơi rườm rà, bạn đọc thvà làm theo hướng dẫn trong bộ cài ấy

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
cái này cài hơi rườm rà, bạn đọc thvà làm theo hướng dẫn trong bộ cài ấy

Hướng dẩn củng đơn giản, nhưng tớ làm đúng theo đó cũng không xong.: - Tiến hành cài đặt : Trước tiên bạn chạy file Setup. exe trong thư mục Bentley IEG cấp quyền Service trước . Sau khi chạy xong bạn chạy Setup.exe bên ngoài để tiến hàng cài đặt . Trong quá trình cài đặt bạn có thể bỏ qua phần đăng ký ban đầu và chạy như thông thường .

- Copy đè file Bentley.liclib.dll trong thư mục Cr*** vào thư mục C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\IEG\IEGLCS\Bentley.liclib.dll

- Chạy file spro2007.reg để đăng ký với Registry của Windows

Nếu bác đã làm thành công, bảo dùm chổ nào tôi làm mistake? thanks very much.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
link part 3 bi die rồi bác ơi, cho minh xin lại part 3 di.

Đúng là Part3 ngỏm rồi.Bác xem up lại dùm anh em. Cám ơn bac rat nhiều!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×