Jump to content
Invision Community
Sign in to follow this  
qnbd

Tìm lại các lệnh đã vẽ

Recommended Posts

qnbd    0

Em muốn tìm lại các lệnh đã vẽ cho 1 hình những không biết cách nào. Mong các anh chỉ giúp

 

Nếu dùng F2 thì chỉ là tại thời điểm đó. Còn đây em đã tắt và sau vài ngày muốn tìm lại

Share this post


Link to post
Share on other sites
truongthanh    7
Em muốn tìm lại các lệnh đã vẽ cho 1 hình những không biết cách nào. Mong các anh chỉ giúp

 

Nếu dùng F2 thì chỉ là tại thời điểm đó. Còn đây em đã tắt và sau vài ngày muốn tìm lại

việc này để làm gì vậy bạn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
qnbd    0

Để xem với vẽ thường và áp dụng các lệnh hiệu chỉnh thì nhanh như thế nào, hơn nhau bao nhiêu lệnh

Share this post


Link to post
Share on other sites
oizdoi_oi    451
Để xem với vẽ thường và áp dụng các lệnh hiệu chỉnh thì nhanh như thế nào, hơn nhau bao nhiêu lệnh

bạn ân nút mũi tên lên xuống trên bàn phím thôi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×