Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

nhờ các anh em sửa giùm lip xuất cao độ thiết kế sang excel, txt


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 tranlaogia

tranlaogia

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 142 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)

Đã gửi 08 June 2010 - 01:56 PM

http://www.cadviet.c...pfiles/2/xu.lsp
mình có lisp này để xuất cao độ thiết kế ra txt nhưng dở cái là nó lại xuất ngược từ dưới lên. tức là xuất cao độ tk từ cọc cuối cùng đến cọc đầu tiên, bác nào biết nhiều về lip thì e nhờ các bác sửa giúp em với, sửa để cao độ thiết kế ra lần lượt từ cọc đầu tiên đến cọc cuối cùng. cám ơn các bác
 • 0

#2 anh.tuan

anh.tuan

  biết lệnh extend

 • Members
 • PipPipPip
 • 196 Bài viết
Điểm đánh giá: 35 (tàm tạm)

Đã gửi 08 June 2010 - 02:10 PM

http://www.cadviet.c...pfiles/2/xu.lsp
mình có lisp này để xuất cao độ thiết kế ra txt nhưng dở cái là nó lại xuất ngược từ dưới lên. tức là xuất cao độ tk từ cọc cuối cùng đến cọc đầu tiên, bác nào biết nhiều về lip thì e nhờ các bác sửa giúp em với, sửa để cao độ thiết kế ra lần lượt từ cọc đầu tiên đến cọc cuối cùng. cám ơn các bác

Không cần lisp vẫn làm được, bạn xuất ra excel dùng lệnh loc giữ liệu lọc lai, chon colum "coc", Order "smallest to largest". Được cái mình cần ngay ấy mà.
 • 0

#3 hoa35ktxd

hoa35ktxd

  biết lệnh move

 • Members
 • PipPipPip
 • 125 Bài viết
Điểm đánh giá: 38 (tàm tạm)

Đã gửi 08 June 2010 - 11:04 PM

Bạn cũng có thể thử bằng cách sửa đoạn mã sau
(setq ssCount 0)
(write-line "Stt so x y" hm_file)
(while (<= ssCount (- ssToTal 1))
(setq EnData (entget (ssname ssSum ssCount)))
(setq ToaDo10 (assoc 11 EnData))
(setq content (cdr (assoc 1 EnData)))
(setq ssCount (+ 1 ssCount))
(setq x_p (float (cadr Toado10)))
(setq y_p (float (caddr Toado10)))
(setq x_str (rtos x_p 2 4))
(setq y_str (rtos y_p 2 4))
(setq thutu (rtos sscount 2 0))
(setq hm_print (strcat thutu " " content " " x_str " " y_str))
(write-line hm_print hm_file)
)
Thành
(setq ssCount (- ssToTal 1))
(write-line "Stt so x y" hm_file)
(while (>= ssCount 0)
(setq EnData (entget (ssname ssSum ssCount)))
(setq ToaDo10 (assoc 11 EnData))
(setq content (cdr (assoc 1 EnData)))
(setq ssCount (- ssCount 1))
(setq x_p (float (cadr Toado10)))
(setq y_p (float (caddr Toado10)))
(setq x_str (rtos x_p 2 4))
(setq y_str (rtos y_p 2 4))
(setq thutu (rtos sscount 2 0))
(setq hm_print (strcat thutu " " content " " x_str " " y_str))
(write-line hm_print hm_file)
)
Tôi chỉ tham gia với bạn về cách đảo chiều, còn cụ tỉ như thế nào thì không rõ vì không có Cad để test.
 • 0

#4 tranlaogia

tranlaogia

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 142 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)

Đã gửi 10 June 2010 - 04:29 PM

Không cần lisp vẫn làm được, bạn xuất ra excel dùng lệnh loc giữ liệu lọc lai, chon colum "coc", Order "smallest to largest". Được cái mình cần ngay ấy mà.

dùng lệnh như thế nào đấy bác. tên lệnh là gì vây
 • 0

#5 tranlaogia

tranlaogia

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 142 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)

Đã gửi 10 June 2010 - 04:42 PM

Bạn cũng có thể thử bằng cách sửa đoạn mã sau

(setq ssCount 0)
(write-line "Stt so x y" hm_file)
(while (<= ssCount (- ssToTal 1))
(setq EnData (entget (ssname ssSum ssCount)))
(setq ToaDo10 (assoc 11 EnData))
(setq content (cdr (assoc 1 EnData)))
(setq ssCount (+ 1 ssCount))
(setq x_p (float (cadr Toado10)))
(setq y_p (float (caddr Toado10)))
(setq x_str (rtos x_p 2 4))
(setq y_str (rtos y_p 2 4))
(setq thutu (rtos sscount 2 0))
(setq hm_print (strcat thutu " " content " " x_str " " y_str))
(write-line hm_print hm_file)
)
Thành
(setq ssCount (- ssToTal 1))
(write-line "Stt so x y" hm_file)
(while (>= ssCount 0)
(setq EnData (entget (ssname ssSum ssCount)))
(setq ToaDo10 (assoc 11 EnData))
(setq content (cdr (assoc 1 EnData)))
(setq ssCount (- ssCount 1))
(setq x_p (float (cadr Toado10)))
(setq y_p (float (caddr Toado10)))
(setq x_str (rtos x_p 2 4))
(setq y_str (rtos y_p 2 4))
(setq thutu (rtos sscount 2 0))
(setq hm_print (strcat thutu " " content " " x_str " " y_str))
(write-line hm_print hm_file)
)
Tôi chỉ tham gia với bạn về cách đảo chiều, còn cụ tỉ như thế nào thì không rõ vì không có Cad để test.

cái này của bác nó khong chia ô, cả hàng đều là 1 tex nên vẫn phải xóa đi mấy dòng mói được theo ýmuôn, bác có thể phân ra làm thành ô để copy thanh file excel được kô?
 • 0