Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
* * * - - 2 Bình chọn

Viết Lisp theo yêu cầu


 • Chủ đề bị khóa Chủ đề bị khóa
2780 replies to this topic

#2401 bach1212

bach1212

  biết lệnh trim

 • Members
 • PipPipPip
 • 190 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 15 July 2009 - 02:16 PM

Bạn có thể post yêu cầu về autolisp ở topic này.

Bác ơi! trên diễn đàn đã có lisp nào: tính diện tích nhiều vùng chỉ bằng việc pick vào từng vùng được chọn, cộng diện tích lại, rồi xuất ra kết quả bằng 2lựa chọn: là thay vào 1text có sẵn, 2là chọn điểm để ghi diện tích tổng đó ra? em tìm mãi trên diễn đàn mà ko thấy có. hjjj. nếu chưa có bác pro viết cho e 1 cái được hôk ah? thanks kiu bác nhìu. cái này em dùng rất nhìu mà toàn làm thủ công, mệt quá!
 • 0

Một môn tập luyện mang lại vô vàn lợi ích sức khỏe cho mọi người, nhiều bệnh tật nan y đều được chữa khỏi, hoàn toàn miễn phí. Hiệu quả chữa khỏi bệnh tật của nó lên đến hơn 90%.
Tài liệu tại đây: http://phapluan.org/

Rất vui được làm quen với mọi người trên facebook:
https://www.facebook...67946371&type=1

 

 


#2402 lutung

lutung

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 15 July 2009 - 03:56 PM

Nhờ bạn tìm cho mình bộ LISP về ẩn hiện layer..mình đã tìm nhiều nhưng chưa theo ý mình. Ý mình khi dùng LISP đó, chọn 1đường line thuộc 1 layer thì các đường line đó sẽ cùng hiện lên còn các đường line khác sẽ bị ẩn. bạn tìm giúp mình nhé
 • 0

#2403 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4328 Bài viết
Điểm đánh giá: 3830 (đỉnh cao)

Đã gửi 15 July 2009 - 04:20 PM

Bác ơi! trên diễn đàn đã có lisp nào: tính diện tích nhiều vùng chỉ bằng việc pick vào từng vùng được chọn, cộng diện tích lại, rồi xuất ra kết quả bằng 2lựa chọn: là thay vào 1text có sẵn, 2là chọn điểm để ghi diện tích tổng đó ra? em tìm mãi trên diễn đàn mà ko thấy có. hjjj. nếu chưa có bác pro viết cho e 1 cái được hôk ah? thanks kiu bác nhìu. cái này em dùng rất nhìu mà toàn làm thủ công, mệt quá!

Bạn sử dụng đoạn code này xem sao :

(defun c:gdt(/ oldim p1 frome cur toe ss ss2 tt S ans po cao te ente)
(setq oldim (getvar "DimZin"))
(setvar "DimZin" 0)
(setvar "cmdecho" 0)
(setq p1 (getpoint "\n Pick diem vao mien de lay dien tich : ") S 0 ss2 (ssadd))
(While p1
(setq frome (entlast));;

(command ".boundary" p1 "");; boundary
(setq toe (entlast));;

(setq cur frome; khoi tao
ss (ssadd)
)
(while (not (eq cur toe));;
(setq
cur (entnext cur)
ss (ssadd cur ss)
)

(command "area" "S" "O" ss "" "")
(setq tt (getvar "area"))
(setq S (+ S tt))
)
(command "area" "A" "O" "L" "" "")
(setq tt (getvar "area"))
(setq S (+ S (* tt 2)))
;(Command "erase" ss "")
(ch2 ss ss2)
;(sssetfirst ss2 ss2)
(setq p1 (getpoint "\n Pick diem vao mien de lay dien tich : "))

)
(initget "T C")
(setq ans (getkword "\n Chon Text de thay gia tri dien tich / chon diem chen de ghi dien tich :"))
(if (or (= ans "c") (= ans "C"))
(progn
(setq po (getpoint "\n Chon diem chen de ghi dien tich :"))
(setq cao (getdist "\n Nhap chieu cao chu : "))
(wtxt (rtos S 2 2) po 0 cao)
(command "erase" ss2 "")
)
)
(if (or (= ans "t") (= ans "T"))
(progn
(setq te (car(entsel "\n Chon Text de thay gia tri dien tich ")))
(setq ente (entget te))
(setq ente (subst(cons 1 (rtos S 2 2)) (assoc 1 ente) ente))
(entmod ente)
(command "erase" ss2 "")
)
)
(setvar "DimZin" oldim)
(Princ)
)
;
;
(defun ch2(ss1 ss2 / i n)
(setq i 0 n (sslength ss1))
(while (< i n)
(setq ss2 (ssadd (ssname ss1 i) ss2))
(setq i (1+ i))
)
(sssetfirst ss2 ss2)
)
;
(defun wtxt (txt p ang h / sty)
(setq sty (getvar "textstyle"))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 7 sty) (cons 1 txt) (cons 10 p) (cons 11 p)
(cons 72 2) (cons 73 2) (cons 50 ang) (cons 40 h) (cons 41 0.8))
)
)

Lisp tính được cả trong trường hợp n hình khoét lỗ và không khoét lỗ
 • 2

#2404 xuantran15

xuantran15

  biết lệnh ddedit

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 295 Bài viết
Điểm đánh giá: 112 (tàm tạm)

Đã gửi 15 July 2009 - 04:20 PM

Nhờ bạn tìm cho mình bộ LISP về ẩn hiện layer..mình đã tìm nhiều nhưng chưa theo ý mình. Ý mình khi dùng LISP đó, chọn 1đường line thuộc 1 layer thì các đường line đó sẽ cùng hiện lên còn các đường line khác sẽ bị ẩn. bạn tìm giúp mình nhé

Bạn có thể dùng lệnh layiso trong bộ express của acad.
Lưu ý: Cùng một nội dung bạn không nên post lung tung nhiều nơi.
 • 0
Hình đã gửi
Thu đi cho lá vàng bay
Lá rơi cho đám cưới về......

#2405 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4328 Bài viết
Điểm đánh giá: 3830 (đỉnh cao)

Đã gửi 15 July 2009 - 04:24 PM

Bạn có thể dùng lệnh layiso trong bộ express của acad.
Lưu ý: Cùng một nội dung bạn không nên post lung tung nhiều nơi.

Layiso trong bộ express của acad hiện layer được chọn trên toàn bản vẽ
chứ không thể hiện layer được chọn trên 1 vùng do user chọn :Tue_NV nghĩ ý của bạn ấy chính là ý này

Tue_NV đã kết hợp với Lisp ẩn đối tượng của bác Bemove mà viết thành Lisp ẩn Layer trên 1 vùng 1 vùng do user chọn
Nó đây : http://www.cadviet.c...showtopic=11889
Nhưng Tue_NV chưa viết Lisp hiện Layer trên 1 vùng do user chọn vì chưa có thời gian.
Lúc rỗi rãi thời gian mới ngồi viết Lisp được

Nếu các bạn đồng ý thì cho vài cái tick thanks ủng hộ :s_dead:
 • 4

#2406 lutung

lutung

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 15 July 2009 - 05:25 PM

vậy bác viết cho em nhe'. em đang cần lắm lắm ý
 • 0

#2407 leducthovn

leducthovn

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 14 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 15 July 2009 - 06:26 PM

Nhờ các bác sáng tác hộ tôi lisp xuất các text có sẵn trong file .txt lên bản vẽ theo đúng các toạ độ kèm theo trong file text
Nội dung file text sẽ là
X Y text
hoặc
Y X text
đang cần cực gấp,nhờ các bác lưu ý giùm cho
Leducthovn@yahoo.com
Xin chân thành cảm ơn!!!
 • 0

#2408 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4328 Bài viết
Điểm đánh giá: 3830 (đỉnh cao)

Đã gửi 15 July 2009 - 06:59 PM

Nhờ các bác sáng tác hộ tôi lisp xuất các text có sẵn trong file .txt lên bản vẽ theo đúng các toạ độ kèm theo trong file text
Nội dung file text sẽ là
X Y text
hoặc
Y X text
đang cần cực gấp,nhờ các bác lưu ý giùm cho
Leducthovn@yahoo.com
Xin chân thành cảm ơn!!!

Bạn chép nội dung trong file .txt này -> Ctrol+C
-> Mở Excel -> Chọn ô A1 -> Nhân Ctrol+V
-> Bôi đen dữ liệu của bạn (từ ô A1 -> ô A...)
-> Vào Menu Data -> Text to column -> Bạn thực hiện chia cột
Như vậy, bạn đã chia dữ liệu của bạn thành 3 cột trong Excel (Cột A : là toạ độ X; Cột B : là toạ độ Y; Cột C : chính là Text)

-> Bạn theo dõi bài viết này sẽ xuất được các text có sẵn lên bản vẽ theo đúng các toạ độ của nó
Bai viet so 4 den bai viet so 12

Hy vọng bạn làm được :s_dead:
 • 2

#2409 leducthovn

leducthovn

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 14 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 16 July 2009 - 08:39 AM

Bạn chép nội dung trong file .txt này -> Ctrol+C
-> Mở Excel -> Chọn ô A1 -> Nhân Ctrol+V
-> Bôi đen dữ liệu của bạn (từ ô A1 -> ô A...)
-> Vào Menu Data -> Text to column -> Bạn thực hiện chia cột
Như vậy, bạn đã chia dữ liệu của bạn thành 3 cột trong Excel (Cột A : là toạ độ X; Cột B : là toạ độ Y; Cột C : chính là Text)

-> Bạn theo dõi bài viết này sẽ xuất được các text có sẵn lên bản vẽ theo đúng các toạ độ của nó
Bai viet so 4 den bai viet so 12

Hy vọng bạn làm được :s_dead:

đây là file text mà,lại chuyển sang excel à,có phương pháp nào gọn hơn ko bác
http://www.cadviet.com/upfiles/123.txt
tôi muốn đưa các cao độ trong file text lên cad theo các toạ độ tương ứng
(số thứ tự X Y Z)
 • 0

#2410 bach1212

bach1212

  biết lệnh trim

 • Members
 • PipPipPip
 • 190 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 16 July 2009 - 08:43 AM

?
 • 0

Một môn tập luyện mang lại vô vàn lợi ích sức khỏe cho mọi người, nhiều bệnh tật nan y đều được chữa khỏi, hoàn toàn miễn phí. Hiệu quả chữa khỏi bệnh tật của nó lên đến hơn 90%.
Tài liệu tại đây: http://phapluan.org/

Rất vui được làm quen với mọi người trên facebook:
https://www.facebook...67946371&type=1

 

 


#2411 bach1212

bach1212

  biết lệnh trim

 • Members
 • PipPipPip
 • 190 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 16 July 2009 - 08:48 AM

Bạn sử dụng đoạn code này xem sao :


(defun c:gdt(/ oldim p1 frome cur toe ss ss2 tt S ans po cao te ente)
(setq oldim (getvar "DimZin"))
(setvar "DimZin" 0)
(setvar "cmdecho" 0)
(setq p1 (getpoint "\n Pick diem vao mien de lay dien tich : ") S 0 ss2 (ssadd))
(While p1
(setq frome (entlast));;

(command ".boundary" p1 "");; boundary
(setq toe (entlast));;

(setq cur frome; khoi tao
ss (ssadd)
)
(while (not (eq cur toe));;
(setq
cur (entnext cur)
ss (ssadd cur ss)
)

(command "area" "S" "O" ss "" "")
(setq tt (getvar "area"))
(setq S (+ S tt))
)
(command "area" "A" "O" "L" "" "")
(setq tt (getvar "area"))
(setq S (+ S (* tt 2)))
;(Command "erase" ss "")
(ch2 ss ss2)
;(sssetfirst ss2 ss2)
(setq p1 (getpoint "\n Pick diem vao mien de lay dien tich : "))

)
(initget "T C")
(setq ans (getkword "\n Chon Text de thay gia tri dien tich / chon diem chen de ghi dien tich :"))
(if (or (= ans "c") (= ans "C"))
(progn
(setq po (getpoint "\n Chon diem chen de ghi dien tich :"))
(setq cao (getdist "\n Nhap chieu cao chu : "))
(wtxt (rtos S 2 2) po 0 cao)
(command "erase" ss2 "")
)
)
(if (or (= ans "t") (= ans "T"))
(progn
(setq te (car(entsel "\n Chon Text de thay gia tri dien tich ")))
(setq ente (entget te))
(setq ente (subst(cons 1 (rtos S 2 2)) (assoc 1 ente) ente))
(entmod ente)
(command "erase" ss2 "")
)
)
(setvar "DimZin" oldim)
(Princ)
)
;
;
(defun ch2(ss1 ss2 / i n)
(setq i 0 n (sslength ss1))
(while (< i n)
(setq ss2 (ssadd (ssname ss1 i) ss2))
(setq i (1+ i))
)
(sssetfirst ss2 ss2)
)
;
(defun wtxt (txt p ang h / sty)
(setq sty (getvar "textstyle"))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 7 sty) (cons 1 txt) (cons 10 p) (cons 11 p)
(cons 72 2) (cons 73 2) (cons 50 ang) (cons 40 h) (cons 41 0.8))
)
)

Lisp tính được cả trong trường hợp n hình khoét lỗ và không khoét lỗ

Bác ơi, em.....hix, lisp này bác đã dùng đc chưa ah? Em pick vào vùng đầu tiên thì báo lỗi thế này: ; "error: bad argument type: lselsetp nil". Bác xem lại rùi sửa júp em đc hôk ah? Cám ơn bác.Bác jữ sk để viết nhìu nhìu lisp hay cho bọn em na! hjj
 • 0

Một môn tập luyện mang lại vô vàn lợi ích sức khỏe cho mọi người, nhiều bệnh tật nan y đều được chữa khỏi, hoàn toàn miễn phí. Hiệu quả chữa khỏi bệnh tật của nó lên đến hơn 90%.
Tài liệu tại đây: http://phapluan.org/

Rất vui được làm quen với mọi người trên facebook:
https://www.facebook...67946371&type=1

 

 


#2412 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4328 Bài viết
Điểm đánh giá: 3830 (đỉnh cao)

Đã gửi 16 July 2009 - 09:14 AM

đây là file text mà,lại chuyển sang excel à,có phương pháp nào gọn hơn ko bác
http://www.cadviet.com/upfiles/123.txt
tôi muốn đưa các cao độ trong file text lên cad theo các toạ độ tương ứng
(số thứ tự X Y Z)

Chưa hiểu ý.
cao độ X; Y; Z là cột nào? text là cột nào trong file bạn đã post?? Bạn nói rõ nhé

@bach1212 : Tue_NV viết Lisp cho bạn đã test kỹ rồi. Bạn chạy lại thử nhé.
Hoặc nếu chưa được bạn upload file của bạn lên đây để Tue_NV xem sao
 • 2

#2413 leducthovn

leducthovn

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 14 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 16 July 2009 - 11:28 AM

đây là file text mà,lại chuyển sang excel à,có phương pháp nào gọn hơn ko bác
http://www.cadviet.com/upfiles/123.txt
tôi muốn đưa các cao độ trong file text lên cad theo các toạ độ tương ứng
(số thứ tự X Y Z)

Chưa hiểu ý.
cao độ X; Y; Z là cột nào? text là cột nào trong file bạn đã post?? Bạn nói rõ nhé

@bach1212 : Tue_NV viết Lisp cho bạn đã test kỹ rồi. Bạn chạy lại thử nhé.
Hoặc nếu chưa được bạn upload file của bạn lên đây để Tue_NV xem sao

Bác ui,file text đó có 4 cột (Số thứ tự X Y Z)
 • 0

#2414 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4328 Bài viết
Điểm đánh giá: 3830 (đỉnh cao)

Đã gửi 16 July 2009 - 12:40 PM

Nhờ các bác sáng tác hộ tôi lisp xuất các text có sẵn trong file .txt lên bản vẽ theo đúng các toạ độ kèm theo trong file text
Nội dung file text sẽ là
X Y text
hoặc
Y X text
đang cần cực gấp,nhờ các bác lưu ý giùm cho
Leducthovn@yahoo.com
Xin chân thành cảm ơn!!!


Bác ui,file text đó có 4 cột (Số thứ tự X Y Z)

2 dòng màu đỏ mà bạn nói thật sự không rõ ràng và người đọc thật sự không hiểu

Câu đầu thì bạn nói xuất các text có sẵn trong file .txt lên bản vẽ theo đúng các toạ độ kèm theo trong file text

Câu sau thì bạn nói rằng file text đó có 4 cột (Số thứ tự X Y Z)

Vậy cái Text mà bạn định xuất trong file .txt thì nó đâu trong 4 cột (Số thứ tự X Y Z)??

Xuất các text theo toạ độ : ừ thì toạ độ X; Y; Z trong file txt đã có. Vậy còn Text đâu?? Bạn muốn xuất cái gì? Xuất như thế nào???
Bạn không nên nghĩ rằng ai cũng nghĩ như bạn. Bạn diễn đạt sao cho người khác hiểu đúng ý của bạn thì mới giúp đúng ý bạn được

Chào bạn. Chúc vui vẻ
 • 0

#2415 bach1212

bach1212

  biết lệnh trim

 • Members
 • PipPipPip
 • 190 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 16 July 2009 - 12:53 PM

Chưa hiểu ý.
cao độ X; Y; Z là cột nào? text là cột nào trong file bạn đã post?? Bạn nói rõ nhé

@bach1212 : Tue_NV viết Lisp cho bạn đã test kỹ rồi. Bạn chạy lại thử nhé.
Hoặc nếu chưa được bạn upload file của bạn lên đây để Tue_NV xem sao

em đã thử rất nhìu lần nhưng vẫn ko được. lại làm fiền bác roài. em up lên ko đc, bác xem file em gửi ở đây na!
http://www.megaupload.com/?d=892ZZK99 cám ơn bác! :s_dead:
 • 0

Một môn tập luyện mang lại vô vàn lợi ích sức khỏe cho mọi người, nhiều bệnh tật nan y đều được chữa khỏi, hoàn toàn miễn phí. Hiệu quả chữa khỏi bệnh tật của nó lên đến hơn 90%.
Tài liệu tại đây: http://phapluan.org/

Rất vui được làm quen với mọi người trên facebook:
https://www.facebook...67946371&type=1

 

 


#2416 leducthovn

leducthovn

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 14 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 16 July 2009 - 01:16 PM

2 dòng màu đỏ mà bạn nói thật sự không rõ ràng và người đọc thật sự không hiểu

Câu đầu thì bạn nói xuất các text có sẵn trong file .txt lên bản vẽ theo đúng các toạ độ kèm theo trong file text

Câu sau thì bạn nói rằng file text đó có 4 cột (Số thứ tự X Y Z)

Vậy cái Text mà bạn định xuất trong file .txt thì nó đâu trong 4 cột (Số thứ tự X Y Z)??

Xuất các text theo toạ độ : ừ thì toạ độ X; Y; Z trong file txt đã có. Vậy còn Text đâu?? Bạn muốn xuất cái gì? Xuất như thế nào???
Bạn không nên nghĩ rằng ai cũng nghĩ như bạn. Bạn diễn đạt sao cho người khác hiểu đúng ý của bạn thì mới giúp đúng ý bạn được

Chào bạn. Chúc vui vẻ

hi hi,sorry bác.Tôi muốn đưa các cao độ z lên bản vẽ theo các toạ độ có trong file .txt
Các cao độ này được điền lên bản vẽ bằng các text.
Ví dụ trong file .txt có ghi 20 1234 5678 99
có nghĩa là số thứ tự là 20
Toạ độ X là 1234
Toạ độ Y là 5678
Cao độ Z là 99
thì trên bản vẽ sẽ điền text là 99 tương ứng với toạ độ X,Y như trên.
Cám ơn bác nhìu nhá
 • 0

#2417 bach1212

bach1212

  biết lệnh trim

 • Members
 • PipPipPip
 • 190 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 16 July 2009 - 02:08 PM

bác pro sửa lisp này júp em đc hôk ah? lisp điền cốt tự động.
http://www.megaupload.com/?d=8XS5WYQF
Lisp này đã đánh cốt rất tốt rùi, nhưng chỉ bắt đầu với cốt 00. nếu muốn bắt đầu với cốt là 12.3 chẳng hạn, em lại phải vào trong list sửa giá trị 0.000. rất mất công! em mong bác sửa lisp này để khi dùng lệnh " cot00" sẽ xuất hiện dòng nhắc là: nhập cao độ ban đầu, sau đó mới đến dòng nhắc: pick vào điểm cốt ban đầu. rùi tới lệnh " dc" , chỉ cần pick vào các điểm tiếp theo, giá trị cao độ sẽ đc cộng từ cao độ ban đầu với chênh cao giữa điểm đó với điểm làm cốt! thanks hiu nhìu nhìu! :s_dead: ah còn nữa chữ " SL " sau khi ghi kết quả ra ko biết là có ý nghĩa j? bác bỏ nó đi được ko ah!
 • 0

Một môn tập luyện mang lại vô vàn lợi ích sức khỏe cho mọi người, nhiều bệnh tật nan y đều được chữa khỏi, hoàn toàn miễn phí. Hiệu quả chữa khỏi bệnh tật của nó lên đến hơn 90%.
Tài liệu tại đây: http://phapluan.org/

Rất vui được làm quen với mọi người trên facebook:
https://www.facebook...67946371&type=1

 

 


#2418 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4328 Bài viết
Điểm đánh giá: 3830 (đỉnh cao)

Đã gửi 16 July 2009 - 02:26 PM

hi hi,sorry bác.Tôi muốn đưa các cao độ z lên bản vẽ theo các toạ độ có trong file .txt
Các cao độ này được điền lên bản vẽ bằng các text.
Ví dụ trong file .txt có ghi 20 1234 5678 99
có nghĩa là số thứ tự là 20
Toạ độ X là 1234
Toạ độ Y là 5678
Cao độ Z là 99
thì trên bản vẽ sẽ điền text là 99 tương ứng với toạ độ X,Y như trên.
Cám ơn bác nhìu nhá

Đây là file .dwg đã xuất cao độ z lên bản vẽ theo các toạ độ có trong file .txt

http://www.cadviet.c...es/Drawing4.dwg

Bạn xem có đúng ý bạn không nhé?

Còn đây là file .xls -> chuyển từ file .txt qua
http://www.cadviet.c...files/Book4.xls

Hy vọng đúng ý của bạn

@bach1212 : Tue_NV kiểm tra lại không có lỗi. Mình sử dụng CAD2004 để Test. Bạn sử dụng CAD2007 để test phải không?
Mình cũng không hiểu tại sao lại có sự khác biệt này nữa. Có 1 lần Tue_NV viết Lisp ra dùng CAD2004 để test thì OK còn bạn xuantran test trên CAD2007 thì lỗi. Không biết tại sao nữa? Có ai biết nguyên nhân này không?
bach1212 dùng CAD2004 để kiẻm tra thử, lạ thật
 • 1

#2419 leducthovn

leducthovn

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 14 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 16 July 2009 - 02:49 PM

Đây là file .dwg đã xuất cao độ z lên bản vẽ theo các toạ độ có trong file .txt

http://www.cadviet.c...es/Drawing4.dwg

Bạn xem có đúng ý bạn không nhé?

Còn đây là file .xls -> chuyển từ file .txt qua
http://www.cadviet.c...files/Book4.xls

Hy vọng đúng ý của bạn

@bach1212 : Tue_NV kiểm tra lại không có lỗi. Mình sử dụng CAD2004 để Test. Bạn sử dụng CAD2007 để test phải không?
Mình cũng không hiểu tại sao lại có sự khác biệt này nữa. Có 1 lần Tue_NV viết Lisp ra dùng CAD2004 để test thì OK còn bạn xuantran test trên CAD2007 thì lỗi. Không biết tại sao nữa? Có ai biết nguyên nhân này không?
bach1212 dùng CAD2004 để kiẻm tra thử, lạ thật

chuẩn rồi bạn à.Cảm ơn bạn rất rất nhiều!!!!!!!!!!!
 • 0

#2420 HoangSon614

HoangSon614

  biết lệnh properties

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 254 Bài viết
Điểm đánh giá: 66 (tàm tạm)

Đã gửi 16 July 2009 - 05:24 PM

em đã thử rất nhìu lần nhưng vẫn ko được. lại làm fiền bác roài. em up lên ko đc, bác xem file em gửi ở đây na!
http://www.megaupload.com/?d=892ZZK99 cám ơn bác! :bigsmile:

Mình vẫn đang dùng, bình thường bạn ạ (mình cũng test trên hình của bạn vẫn được mà, cad 2007)
 • 0