Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
* * * - - 2 Bình chọn

Viết Lisp theo yêu cầu


 • Chủ đề bị khóa Chủ đề bị khóa
2780 replies to this topic

#701 congdung04

congdung04

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 21 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 14 May 2008 - 02:50 PM

Bạn search chữ MPLOT trên diễn đàn CADViet

cảm ơn các đai ca nhiều nhiều
 • 0

#702 nh0ckut3_t0cv4mgh03

nh0ckut3_t0cv4mgh03

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 14 May 2008 - 10:04 PM

Cảm ơn Bác nhiều, nhưng bác có thể hướng dẫn cụ thể hơn cho em được không ? Em đã làm như bác nói nhưng vãn không được và báo như sau :

Unable to execute "geom3d.arx".

Error: ARXLOAD failed.*Cancel*
Em muốn sửa lênh này bởi vì em hay phải copy đối tượng từ bản vẽ này sang bản vẽ kia.
Đoạn mã này :(Defun c:3 (/ ss1)(setq ss1 (ssget))(command "ALIGN" ss1 "" pause "" pause pause "" pause "" "Y" ""))
em vẫn dùng được các đời cad ngoại trừ cadR14 (công ty em chỉ dùng cad14 thui).
Bác giúp em nhé.

Bác Hoành ơi bác không giúp em à ?
Bác Hoành ơi bác không giúp em à ?
Bác Hoành ơi bác không giúp em à ?
Bác Hoành ơi bác không giúp em à ?
 • 0

#703 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 14 May 2008 - 11:23 PM

Bác Hoành ơi bác không giúp em à ?
Bác Hoành ơi bác không giúp em à ?
Bác Hoành ơi bác không giúp em à ?
Bác Hoành ơi bác không giúp em à ?

Bó tay,

Ngoài cách thêm dòng (arxload "geom3d.arx") tôi không có cách nào khác!
 • 0

#704 duy782006

duy782006

  PHẠM QUỐC DUY

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2163 Bài viết
Điểm đánh giá: 1372 (rất tốt)

Đã gửi 15 May 2008 - 08:25 AM

Bó tay,

Ngoài cách thêm dòng (arxload "geom3d.arx") tôi không có cách nào khác!

Có 1 cách giải thích thế này: CAD14 của bạn đó không có phần BONUS
 • 1

Cứ ngỡ trần gian là cõi thật.Cho nên tất bật đến bây giờ.
Tạo hộp thoại bằng lisp My blog QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN TOPIC TRONG CHUYÊN MỤC LISPD http://ktsduy.wordpress.com/
Để cám ơn chỉ cần nhấn rep_up.png
(Là nhấn vào nút đó phía bài viết của người ta í chứ đừng có nhè cái hình này mà nhấn miết đi nha :-D


#705 ssg

ssg

  biết lệnh adcenter

 • Vip
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)

Đã gửi 15 May 2008 - 09:26 AM

Bác hoành giúp em cái dc không.
1. Chọn 1 Pline
2. Tính khoảng cách giữa các đỉnh của Pline vừa chọn
3. Ghi khoảng cách giữa các đỉnh đó vào giữa các đỉnh của Pline vừa chọn.
Em đang cần quá mà làm mãi không đc. Bác cố gắng giúp em cái.

Bạn dùng lisp này, tên lệnh DC (đo cạnh):

;;;-------------------------------------------------------------
(defun Etype (e) (cdr (assoc 0 (entget e)))) ;;;Entity type
;;;-------------------------------------------------------------
(defun GetMid(p1 p2) (polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2))) ;;;Midpoint
;;;-------------------------------------------------------------
(defun getVert (e / i L) ;;;Return vertexs list of pline e
(setq i 0 L nil)
(vl-load-com)
(repeat (fix (+ (vlax-curve-getEndParam e) 1))
(setq L (append L (list (vlax-curve-getPointAtParam e i))))
(setq i (1+ i))
)
L
)
;;;-------------------------------------------------------------
(defun wtxtpa (txt p a vj hj / sty d h LV vcode LH hcode)
;;;Write text. Arguments: txt, point, angle, ver justify, hor justify
(setq
sty (getvar "textstyle")
d (tblsearch "style" sty)
h (cdr (assoc 40 d))
LV (list "" "B" "M" "T") ;;;Bottom, Middle, Top
vcode (vl-position vj LV)
LH (list "L" "C" "R") ;;;Left, Center, Right
hcode (vl-position hj LH)
)
(if (= h 0) (setq h (cdr (assoc 42 d))))
(entmake
(list (cons 0 "TEXT") (cons 7 sty) (cons 1 txt) (cons 10 p) (cons 11 p)
(cons 40 h) (assoc 41 d) (cons 72 hcode) (cons 73 vcode) (cons 50 a))
)
)
;;;-------------------------------------------------------------
(defun C:DC( / e Lp i p1 p2 L p a) ;;;Do Canh pline
(setq e (car (entsel "\nSelect polyline:")))
(if (/= (etype e) "LWPOLYLINE") (progn (alert "Object is not a polyline!") (exit)))
(setq Lp (getVert e) i 0)
(repeat (- (length Lp) 1)
(setq
p1 (nth i Lp)
p2 (nth (1+ i) Lp)
L (distance p1 p2)
p (getmid p1 p2)
a (angle p1 p2)
i (1+ i)
)
(if (and (> a (* 0.5 pi)) (< a (* 1.5 pi))) (setq a (+ a pi)))
(wtxtpa (rtos L) p a "B" "C")
)
(princ)
)
;;;-------------------------------------------------------------

 • 0

#706 dotracchien

dotracchien

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 21 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 15 May 2008 - 09:59 AM

Bạn muốn kết quả là đường LWPOLINE hay Spline?

Em đang cần vẽ đường EpyCycloid và hypoCycloid
http://en.wikipedia....wiki/Epicycloid
http://en.wikipedia....iki/Hypocycloid
để vẽ biên dạng răng Cycloid ăn khớp trong
Bác Hoành hôm trước có hỏi là kết quả là đường Spline dc ko,Em xin bác giúp đỡ với Spline là tốt quá rồi
Xin bác SSG cũng lưu tâm giúp em 1 tý, bác có cái tài liệu nào về bánh răng Cycloid thì xin shảe cho em với, cái này khó kiếm quá
Cám ơn các bác.
Em có đoạn CODE vẽ với kết quả là đường gấp khúc nhưng bị lỗi. em không hiểu sao nữa, mong các bác chỉ cho, nếu chuyển qua được kếp quả dạng đường cong thì tôt quá.
(defun C:EP ()
(Alert "Duong EP")
(setq R(Getreal R "\n Nhap R"))
(setq a(Getreal a "\n Nhap a"))
(setq t 0)
(setq x 0)
(setq y 0)
(setq m1 (list R 0))
(command "circle" (list 0 0) R)
(Whie (<=t (* 2 pi))
(setq x (-(*(+ R a) (cos t)) (*( cos (*(/(+ a R) a) t) a)))
(setq y (-(*(+ R a) (sin t)) (*( sin (*(/(+ a R) a) t) a)))
(setq m2 (list x y))
(command "line" m1 m2 "")
(command "delay" 50)
(setq m1 m2)
(setq t (+ t 0.01))
)
)
tập hợp điểm này xác định hteo góc t theo công thức
x = (R-r)cost + rcos((r-R)t/r)
y = (R-r)sint + rsin((a-R)t/r)
nhưng em thấy cái này lỗi lắm
 • 0

#707 namng

namng

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 13 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 15 May 2008 - 12:31 PM

Cám ơn Bác ssq và các bác rất nhiều.
 • 0

#708 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 15 May 2008 - 01:03 PM

Em đang cần vẽ đường EpyCycloid và hypoCycloid
http://en.wikipedia.org/wiki/Epicycloid
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypocycloid
để vẽ biên dạng răng Cycloid ăn khớp trong
Bác Hoành hôm trước có hỏi là kết quả là đường Spline dc ko,Em xin bác giúp đỡ với Spline là tốt quá rồi
Xin bác SSG cũng lưu tâm giúp em 1 tý, bác có cái tài liệu nào về bánh răng Cycloid thì xin shảe cho em với, cái này khó kiếm quá
Cám ơn các bác.
Em có đoạn CODE vẽ với kết quả là đường gấp khúc nhưng bị lỗi. em không hiểu sao nữa, mong các bác chỉ cho, nếu chuyển qua được kếp quả dạng đường cong thì tôt quá.
(defun C:EP ()
(alert "Duong EP")
(setq R(Getreal R "\n Nhap R"))
(setq a(Getreal a "\n Nhap a"))
(setq t 0)
(setq x 0)
(setq y 0)
(setq m1 (list R 0))
(command "circle" (list 0 0) R)
(Whie (<=t (* 2 pi))
(setq x (-(*(+ R a) (cos t)) (*( cos (*(/(+ a R) a) t) a)))
(setq y (-(*(+ R a) (sin t)) (*( sin (*(/(+ a R) a) t) a)))
(setq m2 (list x y))
(command "line" m1 m2 "")
(command "delay" 50)
(setq m1 m2)
(setq t (+ t 0.01))
)
)
tập hợp điểm này xác định hteo góc t theo công thức
x = (R-r)cost + rcos((r-R)t/r)
y = (R-r)sint + rsin((a-R)t/r)
nhưng em thấy cái này lỗi lắm

Đoạn lisp trên không chạy được (chứ không phải chạy lỗi).

Tôi đã sửa lại để lisp chạy được, chắc là đúng ý bạn (vì là đoạn lisp của bạn mà!):
(defun C:EP ()
(alert "Duong EP")
(setq R (Getreal "\n Nhap R"))
(setq a (Getreal "\n Nhap a"))
(setq ti 0)
(setq x 0)
(setq y 0)
(setq m1 (list R 0))
(luuos)
(setvar "osmode" 0)
(command "circle" (list 0 0) R)
(While (<= ti (* 2 pi))
(setq x (- (* (+ R a) (cos ti)) (* (cos (* (/ (+ a R) a) ti)) a)))
(setq
y (- (* (+ R a) (sin ti)) (* (sin (* (/ (+ a R) a) ti)) a))
)
(setq m2 (list x y))
(command "line" m1 m2 "")
(setq m1 m2)
(setq ti (+ ti 0.01))
)
(traos)
)

(defun luuos ()
(setq
old_OSMODE (getvar "OSMODE")
old_AUTOSNAP (getvar "AUTOSNAP")
)
)


(defun traos ()
(if old_OSMODE
(setvar "OSMODE" old_OSMODE)
)
(if old_AUTOSNAP
(setvar "AUTOSNAP" old_AUTOSNAP)
)
)

 • 1

#709 dotracchien

dotracchien

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 21 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 15 May 2008 - 11:10 PM

Đoạn lisp trên không chạy được (chứ không phải chạy lỗi).

Tôi đã sửa lại để lisp chạy được, chắc là đúng ý bạn (vì là đoạn lisp của bạn mà!):

(defun C:EP ()
(Alert "Duong EP")
(setq R (Getreal "\n Nhap R"))
(setq a (Getreal "\n Nhap a"))
(setq ti 0)
(setq x 0)
(setq y 0)
(setq m1 (list R 0))
(luuos)
(setvar "osmode" 0)
(command "circle" (list 0 0) R)
(While (<= ti (* 2 pi))
(setq x (- (* (+ R a) (cos ti)) (* (cos (* (/ (+ a R) a) ti)) a)))
(setq
y (- (* (+ R a) (sin ti)) (* (sin (* (/ (+ a R) a) ti)) a))
)
(setq m2 (list x y))
(command "line" m1 m2 "")
(setq m1 m2)
(setq ti (+ ti 0.01))
)
(traos)
)

(defun luuos ()
(setq
old_OSMODE (getvar "OSMODE")
old_AUTOSNAP (getvar "AUTOSNAP")
)
)


(defun traos ()
(if old_OSMODE
(setvar "OSMODE" old_OSMODE)
)
(if old_AUTOSNAP
(setvar "AUTOSNAP" old_AUTOSNAP)
)
)

Xin cám ơn bác hoành nhiều lắm.em vừa down về và xài thử thấy chạy tốt quá. Em sẽ dựa vào đó để viêt tiếp cái hypocycloid. Viết xong em sẽ pót lên bác coi có sai xót gì sửa giúp em với nhé.tại mới làm quen với líp nên nhiều cái chưa biết quá.
 • 0

#710 Sony2007

Sony2007

  biết lệnh copy

 • Members
 • PipPipPip
 • 115 Bài viết
Điểm đánh giá: 85 (tàm tạm)

Đã gửi 16 May 2008 - 10:19 AM

Chèn đường dẫn file vào bản vẽ trước khi in"
Trước đây có lisp là chèn đường dẫn file vào bản vẽ. Nhưng cái đó cũng hơi bất tiện nếu quên chưa chèn đường dẫn vào. Hoặc đường dẫn cũ đã có nhưng không cập nhật lại mới (nó không tự động cập nhật như trong word hoặc excel). Bài toán đặt ra là cứ mỗi lần ấn lệnh in ấn hoặc ctrl+P thì nó tự chèn đường dẫn vào góc dưới bên phải bản vẽ và yêu cầu người dùng nhập vào chiều cao của dòng chữ này. Sau đó tự động thực hiện tiếp các công tác in ấn. Sau khi in xong nó tự động xoá luôn đường dẫn đã chèn vào trước khi in ấn. Liệu AutoLisp có thể thực hiện được việc này không ạ ? Bác nào biết chỉ giúp em với. Vì việc này rất hữu ích và nhiều người rất cần. Cám ơn các bác trước nhé
 • 0

#711 ssg

ssg

  biết lệnh adcenter

 • Vip
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)

Đã gửi 16 May 2008 - 11:29 AM

Chèn đường dẫn file vào bản vẽ trước khi in"
Trước đây có lisp là chèn đường dẫn file vào bản vẽ. Nhưng cái đó cũng hơi bất tiện nếu quên chưa chèn đường dẫn vào. Hoặc đường dẫn cũ đã có nhưng không cập nhật lại mới (nó không tự động cập nhật như trong word hoặc excel). Bài toán đặt ra là cứ mỗi lần ấn lệnh in ấn hoặc ctrl+P thì nó tự chèn đường dẫn vào góc dưới bên phải bản vẽ và yêu cầu người dùng nhập vào chiều cao của dòng chữ này. Sau đó tự động thực hiện tiếp các công tác in ấn. Sau khi in xong nó tự động xoá luôn đường dẫn đã chèn vào trước khi in ấn. Liệu AutoLisp có thể thực hiện được việc này không ạ ? Bác nào biết chỉ giúp em với. Vì việc này rất hữu ích và nhiều người rất cần. Cám ơn các bác trước nhé

Bạn tìm hiểu lệnh plotstamp, có những cái vượt xa yêu cầu của bạn, chẳng cần lisp liếc gì!
 • 1

#712 ccc123

ccc123

  biết vẽ line

 • Advance Member
 • PipPip
 • 26 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 18 May 2008 - 09:52 AM

giúp e các bác nhé.
http://www.cadviet.com/upfiles/A.lsp
 • 0

#713 ditimbantot

ditimbantot

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 16 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 18 May 2008 - 01:32 PM

bạn ơi có thể giúp mình sửa file lisp này được không vậy
<a href="http://www.cadviet.com/upfiles/laytoado.lsp.txt" target="_blank">http://www.cadviet.com/upfiles/laytoado.lsp.txt</a>
Mình lấy tọa độ từ thửa đất vì chạy ra số chẵn (tọa độ chẵn) xxx,xx nên diện tích thửa đất khi nhập tọa độ lại lệnh chút ít diện tích , ví dụ tọa độ khi vẽ là 300 M vuông có tọa độ pline là xxx.xxxx khi xuất ra bảng tọa độ thửa đất vừa nhập chỉ lấy xxx.xx mà thôi nên tọa độ lệch chút ít thí dụ còn 289m vuông bạn có cách nào khắc phục mà tọa độ vẫn là xxx.xx không giúp mình sửa cái nha thanks nhiều, lệnh là nth (chỉ phần này thôi)
 • 0

#714 ccc123

ccc123

  biết vẽ line

 • Advance Member
 • PipPip
 • 26 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 18 May 2008 - 03:18 PM

Bạn có thể post yêu cầu về autolisp ở topic này.

A viết hộ em lisp này với.
1. pick vào đường polyline.
2. Insert block "a" vào.
3. Tên ô thay đổi theo lần pick (A1, A2, ....)
4. Chèn diện tích vào ô tròn (DT).
5. MDXD = 40
6. TCTB = 107. SHSD = MDXD*DT*TCTB
Cảm ơn a rất nhiều!

http://www.cadviet.com/upfiles/TK.dwg
 • 0

#715 duy782006

duy782006

  PHẠM QUỐC DUY

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2163 Bài viết
Điểm đánh giá: 1372 (rất tốt)

Đã gửi 19 May 2008 - 10:29 AM

Nhờ các bác viết giúp tôi đoạn này với:
-Tôi có chuổi noidungtim và file c:\duy\filetim.txt
-Cần đọc filetim.txt từng dòng 1 khi có nội dung trùng với noidungtim thì dừng lại báo ra số thứ tự của dòng. Nếu đọc hết file mà không có thì báo ra là không tìm thấy. (hình thức báo ra thì tùy các bác).
 • 0

Cứ ngỡ trần gian là cõi thật.Cho nên tất bật đến bây giờ.
Tạo hộp thoại bằng lisp My blog QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN TOPIC TRONG CHUYÊN MỤC LISPD http://ktsduy.wordpress.com/
Để cám ơn chỉ cần nhấn rep_up.png
(Là nhấn vào nút đó phía bài viết của người ta í chứ đừng có nhè cái hình này mà nhấn miết đi nha :-D


#716 vinataba

vinataba

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 30 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 19 May 2008 - 10:58 AM

Trên diễn đàn đã có đoạn list nối các điểm chèn text bằng các đoạn thẳng. Trên cơ sở ý tưởng đó các Bác sửa cải tiến lại giúp em lệnh Copy 1 đối tượng có sãn vào các điểm chèn text.
Trên màn hình có các đối tượng là text có ghi các mã điểm (mã điểm có thể định dạng theo: 001, 002, 003 hoặc 1), 2), 3) .v. .v.)
Tiện ích sẽ thực hiện: khi chọn các text ghi các mã điểm này, lọc các text trong cùng một layer, hỏi mã điểm sau đó chọn 1 đối tượng và copy đối tượng này vào các điểm chèn của text thứ tự của người sử dụng nhập vào
ví dụ: người sử dụng type tại dòng command : nối điểm 001,002,003 . chọn đối tượng cần copy, chọn base point, sau đó nó sẽ copy đối tượng được chọn vào các điểm 001,002,003.
Cái này em dùng để làm hoàn công vị trí cọc đóng, cọc khoan...từ file số liệu đo của các bác trắc địa. Mỗi lần phải ngồi copy vài trăm cọc, mà các cọc lại có tiết diện khác nhau nên phải tìm vị trí của nó trên bản vẽ cũng rất mất công.
Thanks các bác nhiều.
 • 0

#717 ssg

ssg

  biết lệnh adcenter

 • Vip
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)

Đã gửi 19 May 2008 - 05:01 PM

Nhờ các bác viết giúp tôi đoạn này với:
-Tôi có chuổi noidungtim và file c:\duy\filetim.txt
-Cần đọc filetim.txt từng dòng 1 khi có nội dung trùng với noidungtim thì dừng lại báo ra số thứ tự của dòng. Nếu đọc hết file mà không có thì báo ra là không tìm thấy. (hình thức báo ra thì tùy các bác).

Bạn thử xem:

(defun C:FINDTXT( / txt fn f i OK f KQ)
(setq
txt (getstring "\nInput text:" T)
fn (getfiled "Select File" "" "txt" 0)
f (open fn "r")
i 0
OK nil
)
(while (and (not OK) (setq S (read-line f)))
(setq i (1+ i))
(if (vl-string-search txt S) (setq OK T))
)
(close f)
(if OK (setq KQ (strcat "Tim thay tai dong " (itoa i))) (setq KQ "Khong tim thay!"))
(alert KQ)
)

 • 1

#718 duy782006

duy782006

  PHẠM QUỐC DUY

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 2163 Bài viết
Điểm đánh giá: 1372 (rất tốt)

Đã gửi 19 May 2008 - 05:22 PM

Bạn thử xem:


(defun C:FINDTXT( / txt fn f i OK f KQ)
(setq
txt (getstring "\nInput text:" T)
fn (getfiled "Select File" "" "txt" 0)
f (open fn "r")
i 0
OK nil
)
(while (and (not OK) (setq S (read-line f)))
(setq i (1+ i))
(if (vl-string-search txt S) (setq OK T))
)
(close f)
(if OK (setq KQ (strcat "Tim thay tai dong " (itoa i))) (setq KQ "Khong tim thay!"))
(alert KQ)
)


Cảm ơn bác nhưng bác có cách nào không dùng hàm vl- không. cái cad14 của tôi nó không cahỵ được mấy cái này
 • 0

Cứ ngỡ trần gian là cõi thật.Cho nên tất bật đến bây giờ.
Tạo hộp thoại bằng lisp My blog QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN TOPIC TRONG CHUYÊN MỤC LISPD http://ktsduy.wordpress.com/
Để cám ơn chỉ cần nhấn rep_up.png
(Là nhấn vào nút đó phía bài viết của người ta í chứ đừng có nhè cái hình này mà nhấn miết đi nha :-D


#719 Nộ Thiên

Nộ Thiên

  biết lệnh ddedit

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 297 Bài viết
Điểm đánh giá: 133 (tàm tạm)

Đã gửi 19 May 2008 - 06:19 PM

Cảm ơn bác nhưng bác có cách nào không dùng hàm vl- không. cái cad14 của tôi nó không cahỵ được mấy cái này

Thật ra chỉ cần thay "vl-string-search" # "=" là c hính xác với yêu cầu của duy782006 (vì Bác ấy muốn so sánh cả dòng text mà)
 • 1

#720 ssg

ssg

  biết lệnh adcenter

 • Vip
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)

Đã gửi 20 May 2008 - 07:54 AM

Cảm ơn bác nhưng bác có cách nào không dùng hàm vl- không. cái cad14 của tôi nó không cahỵ được mấy cái này

Bạn có thể thay dòng:
(if (vl-string-search txt S) (setq OK T))
Bằng:
(if (wcmatch S (strcat "*" txt "*")) (setq OK T))

Còn nếu ý bạn là so sánh string đã cho với cả dòng trong file thì làm đơn giản như bạn Nộ Thiên đã nêu.
 • 1