Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
chube_sieuway

Tiện ích tạo một bản vẽ Cad Standard toàn diện

Các bài được khuyến nghị

Mình đã viết xong một tiện tích tạo một môi trường Cad Standard toàn diện - Khai thác và phát huy tối đa các tính năng mới của Auto Cad, khắc phục và bổ sung các tính năng của trương trình Auto Cad – Tích hợp các tiện trong một giao diện đồ họa - Sử dụng đơn giản, không phải thao tác gõ lệnh nhiều:

Tên chương trình: Cad Standard Creator

 

Giao diện chương trình:

http://www.cadviet.com/upfiles/2/1_44.jpg

 

01. Chuẩn hóa đơn vị bản vẽ:

Hệ đơn vị bản vẽ cực kỳ quan trọng, nó ảnh hưởng đến tỷ lệ hatch, tỷ lệ đường nét linetype, chiều cao chữ, kích thước các block ký hiệu tỷ lệ in thiết lập trên layout ... Đòi hỏi tất cả bản vẽ trong một môi trường phải thiết lập cùng một đơn vị. Chính vì tầm quan trọng như thế đò hỏi có một tiện ích tự động thông báo và điều chỉnh đơn vị chuẩn cho bản cho một bản vẽ nào đó. Khí đó tỷ lệ các linetype scale của layer được chèn, chiều cao các ghi chú, tỷ lệ các mẫu hatch được tự động chuẩn hóa phù hợp với hệ đơn vị chuẩn (Ví dụ chiều cao chữ ở hệ đơn vị milimet chuẩn là 2.5, thì ở hệ decimet có giá trị là 0.025) Tiện ích này chỉ đáp ứng sử dụng các đơn vị các hệ đơn vị là milimet, centimet, decimet, metre.

Thông tin về đơn vị chuẩn trong một môi trường làm việc có thể được cập nhật và thay đổi từ máy chủ.

 

02. Tự động chuyển tất cả các bản vẽ về chuẩn ANSI.

Các Linetype chuẩn trong autocad cũng là một vấn đề rắc rối. trong Auto Cad có sử dụng hai hệ đơn vị bản vẽ chuẩn ANSI va ISO, tỷ lệ linetype scale, tỷ lệ hatch có liên quan đến vấn đề này. Trong hai bản vẽ, một ở hệ ANSI, một ở hệ ISO, các mẫu hatch hay linetype có cùng tỷ lệ nhưng khi thể hiện tỷ lệ sẽ hơn kém nhau 25.4 lần. Bởi vì khi tạo một mẫu hatch hoặc linetype trong file bản vẽ theo hệ ANSI, chương sẽ lấy thông tin mẫu hatch tử file acad.pat, đường nét từ file acad.lin, ngược lại nếu ở hệ ISO chương trình sẽ lấy thông tin mẫu hatch tử file acadiso.pat, đường nét từ file acadiso.lin.

Như vậy khi có một bản vẽ (một bản vẽ cũ, hoặc vừa mới được khởi tạo từ một bản mẫu), để có các đối tượng hatch, hoặc linetype với tỷ lệ chuẩn thì trước tiên phải thống nhất phải sử dụng hệ ANSI hoặc ISO cho tất cả các bản vẽ. Ở đây tiện ích này sẽ xác định bản vẽ hiện tại ở hệ ANSI hay ISO. Nếu là hệ ISO, tiện ích sẽ tự động chuyển về ANSI, đồng thời thay đổi các giá trị tỉ lệ linetype, Hatch lên 25.4 lần. Nếu là ANSI sẽ giữ nguyên. Như vậy tất các bản vẽ sẽ chuyển về ANSI mà tỷ lệ linetype và hatch sẽ không thay đổi.

 

03. Chuẩn hóa linetype, hatch:

Việc thiết lập tỷ lệ linetype scale cho "vừa mắt" khi in ra cũng là một vấn đề. Vấn đề còn khó khăn hơn khi muốn tất các các bản vẽ khác nhau được vẽ từ những thành viên khác nhau khi in ra có cùng tỷ lệ linetype scale. (chưa kể đến việc người dùng trong các máy thành viên chình sửa các file *.pat hoặc *.lin một cách thiểu hiểu biết).

Để giải quyết vấn đề linetype chương trình sẽ tạo một file Cad Standard.lin trên máy thành viên với thông tin linetype được cập nhật từ máy chủ. Với các linetype này khi chạy tiện tích này các đối tượng mang layer chứa linetype này sẽ tụ động gán Linetype scale có giá trị "1" nếu hệ đơn vị chuẩn là milimet, "0.1" nếu nếu hệ đơn vị chuẩn là centimet... Khi đó vấn đề chuẩn hóa linetype và tỷ lệ linetype được đảm bảo.

Tỷ lệ mẫu hatch cũng như vậy, tuy nhiên nếu tạo một file *. pat tương tự việc tạo file Cad Standard.lin và sử dụng nó sẽ gây rắc rối khi làm việc với bản vẽ trên môi trường khác, Auto Cad sẽ không đọc được mẫu hatch lạ. Mọi việc sẽ đơn giản hơn khi vẫn sử dụng các mẫu hatch trong file Acad.pat chuẩn (hệ bản vẽ la hệ ANSI) của chương trình, đồng thời tạo một tiện ích thay đổi các giá trị tỷ lệ của các đối tượng hatch. Các giá trị tỷ lệ chuẩn cho từng mẫu hatch sẽ được thiết lập trên máy chủ, các máy thành viên sẽ láy giá trị này trên máy chủ để điều chỉnh mẫu hatch trong bản vẽ cho phù hợp.

 

04. Tự động cập nhật chia sẽ các mẫu hatch mới từ các máy tinh trong một môi trường làm việc.

Trong một môi trường làm việc, việc tự ý chỉnh sử các file *.pat cũng gây khó khăn trong môi việc làm việc chung: bản vẽ sẽ có các mẫu hatch lạ, hoặc có mẫu hatch giống tên với mẫu hatch trong file acad.pat (hệ ANSI) hoặc acadiso.pat (hệ ISO) nhưng nội dung thì khác. Để Khắc phục tình trạng này, tiện ích này cho phép đối chiếu file acad.pat trong máy thành viên với máy chủ. Nếu có mẫu hatch mới ở máy thành viên nó sẽ cập nhật mẫu hatch mới này lên máy chủ, đồng thời kiểm tra các mẫu hatch có tên giống với tên mẫu hatch chuẩn trên máy chủ, xem nội dung có khác không. Nếu có thì nó sẽ cập nhật nội dung mẫu hatch từ máy chủ. Nếu trên máy chủ có mẫu hatch mới thì nó sẽ cập nhật mẫu hatch này cho máy thành viên.

Với cơ chế hoạt động như vậy, đòi hỏi các mẫu hatch chuẩn trên máy chủ nên giống với các mẫu hatch trong file acad.pat do autodesk sản xuất. Nhằm bản vẽ khi chuyển sang môi trường làm việc khác sẽ không bị khó khăn. Các mẫu hatch mới từ mày thành viên cập nhật lên nên kiểm tra nội dung kỹ lưỡng trước.

 

05. Đồng bộ hóa danh sách tỷ lệ bản vẽ sử dụng.

Khi sử dụng tính năng annotative, vì lý do gì đó (bản vẽ cũ, khỏi tạo bản vẽ từ một bản vẽ template bất kỳ… ) trong danh sách tỷ lệ bản vẽ có nhiều tỷ lệ không đúng với tỷ lệ tiêu chuẩn, hoặc thiếu những tỷ lệ tiêu chuẩn, đòi hỏi bổ sung một tiện ích tạo ra một danh sách các tỷ lệ bản vẽ chuẩn vào xóa đi các tỷ lệ bản vẽ không chuẩn. Khi sử dụng tiện ích này các thông tin về danh sách các tỉ lệ sẽ thiết lập trên máy chủ, các máy thành viên sẽ chuẩn hóa danh sách tỷ lệ bản vẽ thông qua danh sách trên máy chủ.

Yếu tố này đảm bảo hồ sơ bản vẽ in ra sẽ không có tỷ lệ bản vẽ “lạ”.

 

06. Sử dụng layer một cách hiệu quả.

Trong Auto Cad việc sử dụng layer là một “nghệ thuật”, đánh giá kỹ năng sử dụng Cad của một người không thể không xem xet họ có quản lý layer tốt hay không. Để sử dụng layer hiệu quả cần khai thác hết các tính năng của chương trình: Layer filter, Layer state manger, bật/tắt layer, đóng băng/rã đông layer toàn cục (ảnh hưởng đến model, layout, model view space), đóng băng/rã đông layer trong model view space (chỉ ảnh hưởng đến mỗi view port) kết hợp với việc tạo một hệ thống layer chuẩn (nên dựa theo tiêu chuẩn layer của NCS).

Một hệ thống layer chuẩn như vậy sẽ có rất nhiều layer, khi làm việc trên số lượng lớn bản vẽ, việc “copy” các layer chuẩn vào bản vẽ hiện hành là rất mất nhiều thời gian. Nếu sử dụng template và không “purge” layer thì sẽ xuất hiện nhiều layer sẽ không sử dụng trên bản vẽ. Như vậy hiệu quả nhất là phải tạo ra một tiện ích chèn layer cần sử dụng hệ thống layer chuẩn.

Hệ thống layer trong tiện ích được lập được lập dựa trên tiêu chuẩn layer của NCS (Unites Nation Cad Standard), hỗ trợ một trong 2 kiểu in: CTB (in theo màu) hoặc STB (in theo đinh danh).

Khi chèn một layer vào trong bản vẽ, chương trình sẽ cập nhật file thiết lập nét in Cad Standard.ctb và Cad Standard.stb từ máy chủ. Khi đó người sử dụng sẽ theo thiết lập in chuẩn.

 

07. Kết hợp tính năng Check Standard trong AutoCad (toàn bộ các file bản vẽ trong một mô trường làm viêc nhóm sẽ liên kết một bản vẽ chuẩn duy nhất).

Khi đó các đối tượng, tính chất đối tượng như layer, dimstype, linetype,textstyle sẽ được tự động thông báo cập nhật khi có sự khác biệt với các đối tượng, tính chất các đối tượng trong file chuẩn.

Đây là một tính năng rất hay, tuy nhiên để đảm bào một số lượng lớn tất cả các file cùng liên kết với một file chuẩn duy nhất, thí cũng mất nhiều thời gian. Khi chạy tiện ích, nó sẽ thông báo file bản vẽ đã được liên kết với file chuẩn chưa đồng thời cho phép liên kết file bản vẽ hiện hành với file bản vẽ chuẩn nếu nó chưa được kết, và ngắt bỏ những liên kết với các file khác không file là file bản vẽ chuẩn trên máy chủ.

 

08. Tính năng chuẩn hoá màu sắc, linetype, lineweight các đối tượng trên bản vẽ:

Thiết lập màu sắc, linetype, lineweight bylayer, người sử dụng không được can thiệp màu sắc, linetype, lineweight của đối tượng, mà chỉ gán đối tượng đó là layer gì và các đối tượng đó có màu sắc, linetype, lineweight theo thiết lập mà layer nó mang.

 

09. Tính năng gán thuộc tính Annotative đối tượng ghi chú, kích thước… trên bản vẽ:

Đây là một tính năng hay trong Auto Cad giúp tiết kiêm thời gian, nếu vẽ theo kiểu cổ điển, bạn phải có nhiều dimstyle, textstyle, trên một bản vẽ, tính toán tỷ lệ các mẫu hatch, các block ghi chú … nhằm bản vẽ in ra ở các tỷ lệ khác nhau nhưng kích thước các ghi chú, các ký hiệu giống nhau. Nếu sử dụng tính năng Annotative bạn chỉ cần quan tâm đối tượng ghi chú đó thể hiện thể hiện trên bản vẽ tỷ lệ bao nhiêu.

 

10. Chuẩn hoá chiều cao các ghi chú (text, mtext, attribute, attdef).

Chiều cao các đối tượng ghi chú trên bản vẽ là bao nhiêu cũng cần được chuẩn hóa, khi trên bản vẽ có một đối tượng ghi chú có chiều cao không đúng quy định, chương trình sẽ tự động thay đổi chiều cao của nó thành giá trị chuẩn gần đúng nhất với giá trị chiều cao ban đầu. Ví dụ danh sách các chiều cao chuẩn được thiết lập là: 1.8 – 2.5 – 3.5 – 5 khi text có giá trị chiều cao là 2.35 tiện ích sẽ fix chiều cao text đó về 2.5. Danh sách các chiều cao ghi chú chuẩn được thiết lập trên máy chủ và cập nhật cho các máy thành viên.

Trong Mtext chứa các thành phần ghi chú với chiều cao khác nhau, tiện ích cũng sẽ “fix” từng thành phần ghi chú trong mtext với các giá trị chuẩn tương ứng khác nhau.

 

11. Sử dụng mã Unicode:

Bộ mã Unicode là mã chuẩn mà quốc tế sử dụng, đồng thời khi sử dụng bộ mã này sẽ khai thác hiệu quả các tính năng của Auto Cad, trao dổi dữ liệu các ứng dụng khác nhau dễ dang hơn.

Đối với các đoạn ghi chú được đánh mã Vni – Window hoặc TCVN3 (nhất là các bản vẽ trước ). Để chuyển các đối tượng text này về unioce phải sử dụng các chương trình khác như Unikey, Vietkey… Tuy nhiên việc chuyển đổi cũng rất thủ công (copy nội dung text, xác định mã đích - nguồn cho text, chuyển mã, paste đè lên nội dung text cũ), khi bản vẽ quá nhiều đối tượng text được đánh nhiều loại mã khác nhau thì càng thủ công hơn. Nhiều khi phải nhập lại dữ liệu còn hiệu quả hơn. Với tiện ích này sẽ tự động xác định xem đối tượng ghi chú đánh bộ mã gì sau chuyển tất cả về Unicode, khi đó người dùng chỉ cần chọn đối tượng ghi chú cần chuyển về mã Unicode và chương trình sẽ tự động cho ra kết quả.

Trong Mtext chứa các thành phần ghi chú được gõ bằng các mã khác nhau, tiện ích cũng sẽ “fix” toàn bộ thành phần ghi chú trong mtext về Unicode.

Tình năng này chỉ chuyển mã Vni – Window hoặc TCVN3 chuyển tất cả vể Unicode, không có chuyển ngược lại được.

 

12. Các tiêu chuẩn này có thể đuợc thay đổi tuỳ theo yêu cầu người quản lý trên máy chủ và cập nhật cho các máy thành viên: hệ thống layer, linetype, lineweight, file nét in, dimstyle, textstyle, file bản vẽ chuẩn, danh sách các tỷ lệ bản vẽ chuẩn, danh sách tỷ lệ các mẫu hatch, danh sách chiều cao ghi chú

 

13. Phiên bản AutoCad hoạt động tốt: 2011.

 

14. Chương trình hoạt động cả khi chuẩn hóa một bản vẽ cũ không đúng quy chuẩn, nếu kết hợp các tính năng quản lý của Auto Cad, cách tổ chức quản lý thực hiện hồ sơ sẽ tạo một bộ hồ sơ bản vẽ chuẩn toàn diện về mọi mặt.

Để sử dụng hiệu quả chương trình người sử dụng cần thông thạo các tính năng của AutoCad: Annotative, Layout, Sheetset manager, Field, tổ chức quản lý layer, dynamic block …

Mọi chi tiết để được tư vấn kỹ thuật xin liên hệ: hoangnhat_alp@yahoo.com.

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình mới đang quan tâm đến textstype, linestype, và hatch . Thấy chương trình của bạn rất hay đó. Cho mình hỏi chương trình của bản làm việc ntn trên phiên bản Cad 2007, bạn có thương mại hóa chương trình của mình ko ( vì mình ko thấy link download :) )

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×