Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

them dung sai cho kich thuoc


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 nguyennamxm

nguyennamxm

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 7 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 05 July 2010 - 09:37 AM

mình có làm một autolisp từ sác của thầy nguyễn hữu lọc nhưng ko chạy được ,các bạn xem giùm mình nhe.
http://www.cadviet.c.../2/ddimtolr.zip
thanks
 • 0

#2 VUVUZELA

VUVUZELA

  biết lệnh chamfer

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 210 Bài viết
Điểm đánh giá: 97 (tàm tạm)

Đã gửi 05 July 2010 - 03:19 PM

Bó tay, hiểu chết liền
Chắc là bạn mới tập tành viết lisp phải ko? Copy ở đâu thì phải
Cú pháp viết của bạn chưa chuẩn nên lỗi tùm lum
Vả lại nếu bạn mới viết lisp thì nên viết dialog bằng Tiếng Việt không có dấu để anh em CADVIET có thể sửa lỗi giúp
Chứ kiểu này thì chịu à.
KInh nghiệm của tôi thì mới vô viết lisp thì khoan viết hộp thoại đã. Khi nào viết câu cú lệnh líp chuẩn thì mới viết DIALOG
 • 0

Hệ thống Liên Kết, Thiết Kế Tự Động

ttps://www.facebook...etThietKeTuDong


#3 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1458 Bài viết
Điểm đánh giá: 1435 (rất tốt)

Đã gửi 06 July 2010 - 08:37 AM

mình có làm một autolisp từ sác của thầy nguyễn hữu lọc nhưng ko chạy được ,các bạn xem giùm mình nhe.
http://www.cadviet.c.../2/ddimtolr.zip
thanks

LISP của bạn nhiều lỗi quá!
Đây là file DCL đã fix lỗi (có thể view đuợc) còn file LSP thì "chịu".
Hình đã gửi
Không hiểu 2 radio_row có chức năng gì ? :D
:radio_row{label="はい"...}
:radio_row{label="いえ"...}

dim_tolr:dialog{label="許容フォーマット";
:boxed_column{
:column{
:boxed_radio_column{label="許容スタイル";
:radio_button{
label="なし";
mnemonic="e";
key="tolr_none";
}
:radio_button{
label="制限";
mnemonic="l";
key="tolr_lim";
}
:radio_button{
label="恒数";
mnemonic="v";
key="tolr_tor";
}
}
:boxed_column{
:edit_box{
label="上限値";
mnemonic="p";
key="tolr_tp";
edit_width=6;
}
:edit_box{
label="低い値";
mnemonic="w";
key="tolr_tm";
edit_width=6;
}
}
}
}
:boxed_row{
:text{
label="拡張子内のテキスト";
}
:radio_row{
label="はい";
mnemonic="y";
key="tix_yes";
}
:radio_row{
label="いえ";
mnemonic="n";
key="tix_no";
}
}

:text{
label=" ";
}
ok_cancel;
}

 • 1

#4 nguyennamxm

nguyennamxm

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 7 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 07 July 2010 - 11:43 AM

LISP của bạn nhiều lỗi quá!
Đây là file DCL đã fix lỗi (có thể view đuợc) còn file LSP thì "chịu".
Hình đã gửi
Không hiểu 2 radio_row có chức năng gì ? :D
:radio_row{label="はい"...}
:radio_row{label="いえ"...}

dim_tolr:dialog{label="許容フォーマット";
:boxed_column{
:column{
:boxed_radio_column{label="許容スタイル";
:radio_button{
label="なし";
mnemonic="e";
key="tolr_none";
}
:radio_button{
label="制限";
mnemonic="l";
key="tolr_lim";
}
:radio_button{
label="恒数";
mnemonic="v";
key="tolr_tor";
}
}
:boxed_column{
:edit_box{
label="上限値";
mnemonic="p";
key="tolr_tp";
edit_width=6;
}
:edit_box{
label="低い値";
mnemonic="w";
key="tolr_tm";
edit_width=6;
}
}
}
}
:boxed_row{
:text{
label="拡張子内のテキスト";
}
:radio_row{
label="はい";
mnemonic="y";
key="tix_yes";
}
:radio_row{
label="いえ";
mnemonic="n";
key="tix_no";
}
}

:text{
label=" ";
}
ok_cancel;
}

à,mình viết đoạn autolisp trên để chèn dung sai vào kích thước ,thường bạn thêm % hoặc dung sai trên dưới vào kích thước của cad,bạn có thể giúp mình không.
 • 0

#5 nguyennamxm

nguyennamxm

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 7 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 07 July 2010 - 12:03 PM

à,mình viết đoạn autolisp trên để chèn dung sai vào kích thước ,thường bạn thêm % hoặc dung sai trên dưới vào kích thước của cad,bạn có thể giúp mình không.

許容フォーマット là tolerance option
なし là no.
制限 là limit
恒数 là variance.
上限値 là upper tolerance.
低い値 là lower tolerance.
拡張子内のテキスト là extension.
はい là yes.
選択すんぽう là pick the dimension,chọn kích thước cần lên dung sai.
すんぽう là the dimension
実行する là done.
 • 0