Jump to content
Invision Community
phuoc sinh

lisp tinh dien tich

Recommended Posts

phuoc sinh    4

Chao cac bác!

E mới down được cái lisp này, khi sử dụng thì lúc được lúc không, không biết lỗi thế nào!

Mong các bác trên diễn đàn xem qua cái lisp này và chỉnh sửa lại cho đúng giúp e.

Một ý kiến nữa là lúc e đo diện tích kích chọn nhiều vùng thì (khi chọn vùng mới thì vùng cũ bị mất đi nên rất dễ bị nhầm nếu không để ý) nếu có thể, các bác giúp thêm cho e lỗi này với và up lên diễn đàn lại giúp e hoặc gửi vào địa chỉ mail là phuocsinh1202@yahoo.com

E cảm ơn các bác nhiều!

http://www.cadviet.com/upfiles/3/tinh_dien_tich_ae.rar

Share this post


Link to post
Share on other sites
twins87bmt    4
Chao cac bác!

E mới down được cái lisp này, khi sử dụng thì lúc được lúc không, không biết lỗi thế nào!

Mong các bác trên diễn đàn xem qua cái lisp này và chỉnh sửa lại cho đúng giúp e.

Một ý kiến nữa là lúc e đo diện tích kích chọn nhiều vùng thì (khi chọn vùng mới thì vùng cũ bị mất đi nên rất dễ bị nhầm nếu không để ý) nếu có thể, các bác giúp thêm cho e lỗi này với và up lên diễn đàn lại giúp e hoặc gửi vào địa chỉ mail là phuocsinh1202@yahoo.com

E cảm ơn các bác nhiều!

http://www.cadviet.com/upfiles/3/tinh_dien_tich_ae.rar

cái này dùng lệnh gì để thực hiện tính diện tích vậy bạn? Còn khi bạn kích chọn nhiều vùng thì cùng cũ bị mất đi cố thể là cad bạn đã bbị lỗi rồi, trường hợp này mình đã bị máy lần chỉ cần cài lại cad là được, bạn thử xem!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×