Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

đọc cấu trúc toạ độ lwpolyline trong file dxf ??


 • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 hoangphung

hoangphung

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 26 September 2010 - 12:51 PM

mìh đang làm đồ án có liên quan tới việc đọc file *.dxf.mình cũng download tài liệu về cách đọc file dxf.nhưng tới khi đọc file text tới đoạn này thì mình không hiểu.các bạn giup mình với nhé.

POLYLINE
8
BOT
66
1
70
1
40
0.0410
41
0.0410
0
VERTEX
8
BOT
10
1.4050
20
1.2750
30
0.0
42
1.0
0
VERTEX
8
BOT
10
1.4450
20
1.2750
30
0.0
42
1.0
0
SEQEND
8
BOT
0
SOLID
8
BOT
10
1.3840
20
1.5340
11
1.4660
21
1.5340
12
1.3840
22
1.6160
13
1.4660
23
1.6160
0
 • 0

#2 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 26 September 2010 - 01:06 PM

mìh đang làm đồ án có liên quan tới việc đọc file *.dxf.mình cũng download tài liệu về cách đọc file dxf.nhưng tới khi đọc file text tới đoạn này thì mình không hiểu.các bạn giup mình với nhé.

POLYLINE
8
BOT
66
1
70
....

Dữ liệu đối tượng bạn đang nghiên cứu là POLYLINE chứ không phải LWPOLYLINE.

POLYLINE có kiểu [polylineheader][vertext][vertext][vertext]...[vertext][endpolyline]
còn LWPOLYLINE có dữ liệu đỉnh nằm luôn trong dữ liệu đối tượng lwpolyline
 • 0

#3 hoangphung

hoangphung

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 26 September 2010 - 05:52 PM

Dữ liệu đối tượng bạn đang nghiên cứu là POLYLINE chứ không phải LWPOLYLINE.

POLYLINE có kiểu [polylineheader][vertext][vertext][vertext]...[vertext][endpolyline]
còn LWPOLYLINE có dữ liệu đỉnh nằm luôn trong dữ liệu đối tượng lwpolyline


nhưng mình xem cấu trúc của nó không giống với polyline mà giống với lwpolyline, vậy bạn có thể giúp mình giải thích đoạn trên không.chỗ nào kí hiệu của toạ độ x,của y??
mình muốn lấy tọa độ tâm các đường tròn trong hình dưới nhưng sao không thấy CIRCLE ???? các bạn giúp mình nha.
đây là file cad được xuất ra file *.dxf.
Hình đã gửi
và đây là file này được mở bằng notepad
0
SECTION
2
HEADER
9
$ACADVER
1
AC1009
9
$LIMMIN
10
2.417283333333334
20
2.370566666666667
9
$LIMMAX
10
3.404366666666668
20
2.833533333333334
9
$GRIDMODE
70
220
9
$GRIDUNIT
10
0
20
0
9
$SNAPMODE
70
1
9
$SNAPSTYLE
70
0
9
$SNAPUNIT
10
0.1
20
0.1
9
$FILLMODE
70
1
9
$CECOLOR
62
256
0
ENDSEC
0
SECTION
2
ENTITIES
0
POLYLINE
8
BOT
66
1
70
1
40
0.0590
41
0.0590
0
VERTEX
8
BOT
10
0.2540
20
0.2290
30
0.0
42
1.0
0
VERTEX
8
BOT
10
0.3120
20
0.2290
30
0.0
42
1.0
0
SEQEND
8
BOT
0
POLYLINE
8
BOT
66
1
70
1
40
0.0590
41
0.0590
0
VERTEX
8
BOT
10
0.0540
20
0.2290
30
0.0
42
1.0
0
VERTEX
8
BOT
10
0.1120
20
0.2290
30
0.0
42
1.0
0
SEQEND
8
BOT
0
POLYLINE
8
BOT
66
1
70
1
40
0.0590
41
0.0590
0
VERTEX
8
BOT
10
0.8540
20
0.2290
30
0.0
42
1.0
0
VERTEX
8
BOT
10
0.9120
20
0.2290
30
0.0
42
1.0
0
SEQEND
8
BOT
0
POLYLINE
8
BOT
66
1
70
1
40
0.0590
41
0.0590
0
VERTEX
8
BOT
10
0.6540
20
0.2290
30
0.0
42
1.0
0
VERTEX
8
BOT
10
0.7120
20
0.2290
30
0.0
42
1.0
0
SEQEND
8
BOT
0
POLYLINE
8
BOT
66
1
70
0
40
0.0600
41
0.0600
0
VERTEX
8
BOT
10
0.2830
20
0.2290
30
0.0
0
VERTEX
8
BOT
10
0.6830
20
0.2290
30
0.0
0
SEQEND
8
BOT
0
POLYLINE
8
BOT
66
1
70
1
40
0.0300
41
0.0300
0
VERTEX
8
BOT
10
0.2680
20
0.2290
30
0.0
42
1.0
0
VERTEX
8
BOT
10
0.2980
20
0.2290
30
0.0
42
1.0
0
SEQEND
8
BOT
0
POLYLINE
8
BOT
66
1
70
1
40
0.0300
41
0.0300
0
VERTEX
8
BOT
10
0.6680
20
0.2290
30
0.0
42
1.0
0
VERTEX
8
BOT
10
0.6980
20
0.2290
30
0.0
42
1.0
0
SEQEND
8
BOT
0
ENDSEC
0
EOF
 • 0

#4 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 26 September 2010 - 08:33 PM

nhưng mình xem cấu trúc của nó không giống với polyline mà giống với lwpolyline, vậy bạn có thể giúp mình giải thích đoạn trên không.chỗ nào kí hiệu của toạ độ x,của y??
mình muốn lấy tọa độ tâm các đường tròn trong hình dưới nhưng sao không thấy CIRCLE ???? các bạn giúp mình nha.
đây là file cad được xuất ra file *.dxf.
và đây là file này được mở bằng notepad
0
SECTION
2
HEADER
9
..


bỏ qua các dữ liệu định nghĩa layer BOT, ta có thể thấy một đối tượng hình học:

0 POLYLINE
66 1 ; có đối tượng đi kèm (là vertex)
70 1 ; polyline kín
40 0.0590 ; bề dày bắt đầu
41 0.0590 ; bề dày kết thúc (= bề dày bắt đầu có nghĩa là chiều dày không đổi)

0 VERTEX
10 0.2540 ; x
20 0.2290 ; y
30 0.0 ; z
42 1.0 ; cung cong có bug (tang góc mở) =1

0 VERTEX
10 0.3120
20 0.2290
30 0.0
42 1.0

0 SEQEND ; kết thúc các đối tượng đính kèm polyline

đối tượng hình học này bắt đầu bằng đối tượng POLYLINE và kết thúc bằng đối tượng SEQEND

Cấu trúc này không giống với LWPOLYLINE vì LWPOLYLINE không có thông số Z (dxf code 30) và không có SEQEND. Không như bạn nghĩ, Polyline hoặc lwpolyline không bao giờ chứa đường tròn, nó chỉ có thể chứa 2 đường arc 180 độ (có bug=1.0 - dxf code 42). Và ngược lại, đường tròn không bao giờ có bề dày (width).

Nói tóm lại, đối tượng trên là POLYLINE kín có 2 đỉnh (0.2540,0.2290,0.0;0.3120,0.2290,0.0) và 2 cung tròn 180 độ, có bề dày là 0.059. Và vì vậy không xuất hiện circle.

Bạn hãy đọc thêm về dxf entity để hiểu rõ về POLYLINE và LWPOLYLINE để thấy cách tổ chức đối tượng của AutoCAD rất mạch lạc và đơn giản.
 • 0

#5 hoangphung

hoangphung

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 27 September 2010 - 09:45 AM

bỏ qua các dữ liệu định nghĩa layer BOT, ta có thể thấy một đối tượng hình học:

0 POLYLINE
66 1 ; có đối tượng đi kèm (là vertex)
70 1 ; polyline kín
40 0.0590 ; bề dày bắt đầu
41 0.0590 ; bề dày kết thúc (= bề dày bắt đầu có nghĩa là chiều dày không đổi)

-----------

cảm ơn bạn đã giải thích cho mình các kí hiệu trên.giờ mình đã hiểu đuợc ý nghĩa của nó.
bạn cho mình hỏi tiếp là trên hình autocad o trên mình có tất cả 4 đường tròn.mình muốn lọc lấy toạ độ tâm của 4 đường tròn đó.bạn có thể chỉ mình cách lọc lấy toạ độ của nó được không?
mình xin cảm ơn!!

 • 0

#6 hoangphung

hoangphung

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 03 October 2010 - 05:00 PM

chờ mấy ngày rồi mà hẻm thấy ai trả lời hết,các pro vo giúp minh với
 • 0

#7 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 03 October 2010 - 07:29 PM

chờ mấy ngày rồi mà hẻm thấy ai trả lời hết,các pro vo giúp minh với

Bởi vì không ai câu cá giúp bạn được, họ chỉ có thể giúp bạn làm cần câu. Bạn hãy học phương pháp tiếp cận vấn đề hơn là đặt câu hỏi liên tục.

Bạn thử nghĩ xem tâm 'đường tròn' nằm ở đâu? nếu bạn vẫn chưa trả lời được, chứng tỏ bạn chưa hiểu câu trả lời trước đó của tôi (mà bạn đã cảm ơn vì đã hiểu).
 • 0