Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

xin lisp scale TẠI TÂM cho nhiều đối tượng


 • Please log in to reply
25 replies to this topic

#21 phamhuy1

phamhuy1

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 82 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 27 September 2016 - 01:44 PM

chào anh và các cao thủ trên diễn đàn

anh có thể giúp mình sửa thành lisp có chức năng scale tất cả các block được chọn, tại điểm đặt (pick point) của từng block đó không.

xin cảm ơn rất nhiều ạ

Bạn thử dùng xem sao nếu tốt thì Like nhé :

(defun c:sci (/ ss tile i en obj ins) (vl-load-com)
(princ "\nChon cac Block :") 
(setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))) 
tile (getreal "\nChon tile Scale:")) 
(setq i 0) 
(while (< i (sslength ss)) (setq en (ssname ss i) 
obj (vlax-ename->vla-object en)
ins (vla-get-InsertionPoint obj)) 
(vla-ScaleEntity obj ins tile) (setq i (1+ i)) ) 
(princ)
)


 • 1

#22 thong46i

thong46i

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 27 September 2016 - 02:33 PM

 

Bạn thử dùng xem sao nếu tốt thì Like nhé :

(defun c:sci (/ ss tile i en obj ins) (vl-load-com)
(princ "\nChon cac Block :") 
(setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))) 
tile (getreal "\nChon tile Scale:")) 
(setq i 0) 
(while (< i (sslength ss)) (setq en (ssname ss i) 
obj (vlax-ename->vla-object en)
ins (vla-get-InsertionPoint obj)) 
(vla-ScaleEntity obj ins tile) (setq i (1+ i)) ) 
(princ)
)

chính xác những gì mình cần, thank you very much (y)


 • 0

#23 Kieu Tan

Kieu Tan

  biết vẽ spline

 • Members
 • PipPip
 • 91 Bài viết
Điểm đánh giá: -22 (kém)

Đã gửi 28 September 2016 - 12:37 PM

Bạn thử dùng xem sao nếu tốt thì Like nhé :

(defun c:sci (/ ss tile i en obj ins) (vl-load-com)
(princ "\nChon cac Block :") 
(setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))) 
tile (getreal "\nChon tile Scale:")) 
(setq i 0) 
(while (< i (sslength ss)) (setq en (ssname ss i) 
obj (vlax-ename->vla-object en)
ins (vla-get-InsertionPoint obj)) 
(vla-ScaleEntity obj ins tile) (setq i (1+ i)) ) 
(princ)
)

Tu lsp này ban có the phat huy xoay text trong block luon di ban. Thank ban truoc
 • 0

#24 phamhuy1

phamhuy1

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 82 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 28 September 2016 - 01:00 PM

Tu lsp này ban có the phat huy xoay text trong block luon di ban. Thank ban truoc

Bạn có thể gửi bản vẽ mô tả lên để mình thử sức...Nhớ bấm Like giúp tinh thần


 • 0

#25 Kieu Tan

Kieu Tan

  biết vẽ spline

 • Members
 • PipPip
 • 91 Bài viết
Điểm đánh giá: -22 (kém)

Đã gửi 29 September 2016 - 06:18 AM

Bạn có thể gửi bản vẽ mô tả lên để mình thử sức...Nhớ bấm Like giúp tinh thần

Bài viết của mình có 2 phần:

1/ Phần 1: quay text trong att block (có thể dùng lệnh lsp là HB)

- Gõ lệnh HB, sau đó chọn các đối tượng att block

- Nhập góc quay:

---> Các text trong att block sẽ quay đi 1 góc do ta nhập vào trước đó

* Hình minh họa:

 

2/ Phần 2: scale text trong att block (có thể dùng lệnh lsp là HC)

- Gõ lệnh HC, sau đó chọn các đối tượng att block

- Nhập chiều cao text: (chỉ scale các text trong att block thôi)

* Hình minh họa:

 

Mình thanks bạn trước nha !

Diễn đàn bị sao mà không add hình lên được nữa ! 


 • -1

#26 levucaycoc

levucaycoc

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 03 June 2017 - 08:41 PM

Chào bạn nguyentuyen6,
Nó báo lỗi thế nào hử bạn???
Rất cám ơn bạn về cái hàm (acet-ent-midpoint... )

 

HÌ!! bạn thử cái này xem có vừa ý không nhé

(defun BatDau() (setq OldOs (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0))
(defun KetThuc() (setvar "osmode" OldOs))
(defun c:sct (/ OldOs OldEcho tile en pt1 pt2 mid i Rec)
(setq i 0)
(princ "\nChon Doi tuong Scale tai tam:")
(setq ss (ssget))
(setq tile (getreal "\nChon tile Scale:"))
(while (< i (sslength ss))
(setq en (ssname ss i))
(setq Rec (acet-ent-geomextents en)
pt1 (nth 0 Rec);lay dinh
pt2 (nth 1 Rec);lay dinh
mid (acet-geom-midpoint pt1 pt2)
);setq
(BatDau)
(command "SCALE" en "" mid tile )
(KetThuc)

(setq i (1+ i))
);while
(princ "\n...Done...")
(princ)
);defun
Tại cái TÂM của bạn nó khó xác định quá nên mình dùng cách này nhé!!!
Tiện đây mình hỏi luôn: cái Hàm acet-ent-geomextents tại sao nó vẫn thực hiện mà cứ báo lỗi nhỉ
Mình dùng hàm acet-ent-geomextents để xác định tâm.
Tốt nhất bạn Block từng đối tượng muốn scale vào để đc chính xác!!!

Chào bạn, lisp của bạn dùng rất Ok, chỉ có điều khi trong bản vẽ có nhiều block, nhưng các block có cái nhỏ cái to (Scale lúc trước) nên k đều nhau, khi sử dụng lisp của bạn nó Scale tất cả các block đều thu về 1 tỷ lệ đặt trước. VD mình cho scale về 0.5 thì các block đã scale 0.5 hay 2 hay 1 thì nó sẽ lần lượt về 0.25 1 và 0.5 . Nhưng ở đây mình muốn tất cả đều về 0.5 thì sao ạ?. bạn giúp mình nhé?
email: levu.huaf@gmail.com
cảm ơn bạn rất nhiều!

 


 • 0