Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Vẽ thang bằng lisp


 • Please log in to reply
25 replies to this topic

#1 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 26 February 2007 - 12:06 PM

Bạn mệt mỏi khi phải dóng để vẽ mặt đứng thang phức tạp?

Hãy để lisp tính thang của CADViet giúp bạn phần nào. Bạn copy đoạn code dưới đây vào file một file lisp rồi appload lên và dùng lệnh tinhthang.

(defun c:tinhthang()
(defun l2bac(ent)
(setq
tt (entget ent)
p1 (cdr (assoc 10 tt))
p2 (cdr (assoc 11 tt))
)
(list p1 p2)
)
(setq
ssbac (ssget '((0 . "LINE")))
hbac (getdist "\nChieu cao bac")
lstent (ss2ent ssbac)
ttbac (mapcar 'l2bac lstent)
index 0.0
)
(command ".3dmesh")
(command (* 2 (length lstent)) 2)
(foreach pp ttbac
(setq
caoht (* index hbac)
index (+ index 1.0)
p1 (car pp)
p2 (cadr pp)
x1 (car p1)
y1 (cadr p1)
x2 (car p2)
y2 (cadr p2)
za caoht
zb (+ caoht hbac)
p1a (list x1 y1 za)
p1b (list x1 y1 zb)
p2a (list x2 y2 za)
p2b (list x2 y2 zb)
)
(command p1a p2a p1b p2b)
)
)
(defun ss2ent(ss / sodt index lstent)
(setq
sodt (if ss (sslength ss) 0)
index 0
)
(repeat sodt
(setq ent (ssname ss index)
index (1+ index)
lstent (cons ent lstent)
)
)
(reverse lstent)
)


Đầu tiên là mặt bằng của bạn:
Hình đã gửi

bạn đổi viewport để xem dạng phối cảnh:
Hình đã gửi

dùng lệnh tinhthang để vẽ 3d của bậc thang:
Hình đã gửi

dùng lệnh shade để xem thang dạng có diện:
Hình đã gửi

Xoay để lấy mặt đứng biên:
Hình đã gửi

Lệnh tính thang không thể vẽ kỹ được thang cho bạn, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp bạn làm những thao tác cơ bản để có được những nét phôi của thang. Từ đó bạn sẽ thêm nét để trở thành mặt chiếu hay phối cảnh của thang.

Rất mong có được sự hồi âm sau khi sử dụng Lisp.
 • 6

#2 bemove

bemove

  biết lệnh divide

 • Vip
 • PipPipPipPipPipPip
 • 446 Bài viết
Điểm đánh giá: 1308 (rất tốt)

Đã gửi 27 February 2007 - 01:31 AM

Rất hay nhưng sao khó sử dụng thế nhỉ. hướng dẫn cụ thể đi bạn ơi
 • 0

#3 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 27 February 2007 - 10:09 AM

Cách sử dụng vô cùng đơn giản.

Đây là một thang tròn cần vẽ 3D:
Hình đã gửi

1. Sau khi upload file lisp, tại dòng lệnh bạn gõ lệnh tinhthang:
Command: tinhthang (enter)

2. Chúng ta sẽ chọn đối tượng line đại diện cho bậc thang:
Select objects: f (f = fence)
First fence point: (bạn pick các điểm để bắt theo lựa chọn fence thứ tự các line đại diện cho bậc thang)
Hình đã gửi
Specify endpoint of line or [Undo]:(pick tiếp)
Specify endpoint of line or [Undo]:(pick tiếp)
Specify endpoint of line or [Undo]:(pick tiếp cho đến khi hoàn tất việc lựa chọn tất cả các line đại diện bậc thang - theo thứ tự)
Select objects: (enter - xong rồi thì gõ enter để kết thúc lệnh chọn thang)

3. Nhập chiều cao của thang:
Chieu cao bac 150 (nhập vào chiều cao bậc)

Ta sẽ được 3D của thang:
Hình đã gửi
Hình đã gửi

Có 2 lưu ý quan trọng:
1. Các bậc của thang phải là đối tượng line
2. khi chọn các bậc thang (các line) phải chọn đối tượng theo thứ tự từ bậc thấp đến bậc cao.

 • 1

#4 bemove

bemove

  biết lệnh divide

 • Vip
 • PipPipPipPipPipPip
 • 446 Bài viết
Điểm đánh giá: 1308 (rất tốt)

Đã gửi 03 March 2007 - 10:31 PM

Với thang tròn thì lisp này làm việc tốt, nhưng với thang vuông nó cứ làm sao ấy :lol:
 • 0

#5 xgame

xgame

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 45 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 26 January 2008 - 11:36 AM

Lệnh tính thang không thể vẽ kỹ được thang cho bạn, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp bạn làm những thao tác cơ bản để có được những nét phôi của thang. Từ đó bạn sẽ thêm nét để trở thành mặt chiếu hay phối cảnh của thang.

Rất mong có được sự hồi âm sau khi sử dụng Lisp.

Cảm ơn bác đã chia sẻ, nhưng khi em dùng thì gặp lỗi như sau mong bác xem giúp
Command: tinhthang
CADViet.com © 2007
Select objects: f
First fence point:
Specify endpoint of line or [Undo]:
Specify endpoint of line or [Undo]:
Specify endpoint of line or [Undo]:
Specify endpoint of line or [Undo]:
Specify endpoint of line or [Undo]:
Specify endpoint of line or [Undo]:
Specify endpoint of line or [Undo]:
Specify endpoint of line or [Undo]:
Specify endpoint of line or [Undo]: 9 found

Select objects:
Chieu cao bac150
; error: no function definition: SS2ENT

 • 0

#6 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 26 January 2008 - 09:20 PM

Cảm ơn bác đã chia sẻ, nhưng khi em dùng thì gặp lỗi như sau mong bác xem giúp
[/color]

Xin lỗi bạn, đoạn code trên bị lỗi vì thiếu hàm ss2ent. Hàm này là hàm tôi thường dùng, nên tôi quên mất copy nó vào đoạn mã trên.

Sau khi bổ sung hàm ss2ent, đoạn mã trên sẽ trở thành:

(defun c:tinhthang()
(defun l2bac(ent)
(setq
tt (entget ent)
p1 (cdr (assoc 10 tt))
p2 (cdr (assoc 11 tt))
)
(list p1 p2)
)
(setq
ssbac (ssget '((0 . "LINE")))
hbac (getdist "\nChieu cao bac")
lstent (ss2ent ssbac)
ttbac (mapcar 'l2bac lstent)
index 0.0
)
(command ".3dmesh")
(command (* 2 (length lstent)) 2)
(foreach pp ttbac
(setq
caoht (* index hbac)
index (+ index 1.0)
p1 (car pp)
p2 (cadr pp)
x1 (car p1)
y1 (cadr p1)
x2 (car p2)
y2 (cadr p2)
za caoht
zb (+ caoht hbac)
p1a (list x1 y1 za)
p1b (list x1 y1 zb)
p2a (list x2 y2 za)
p2b (list x2 y2 zb)
)
(command p1a p2a p1b p2b)
)
)
(defun ss2ent(ss / sodt index lstent)
(setq
sodt (if ss (sslength ss) 0)
index 0
)
(repeat sodt
(setq ent (ssname ss index)
index (1+ index)
lstent (cons ent lstent)
)
)
(reverse lstent)
)


 • 2

#7 tuandh

tuandh

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 26 May 2008 - 11:52 PM

Bạn mệt mỏi khi phải dóng để vẽ mặt đứng thang phức tạp?

Hãy để lisp tính thang của CADViet giúp bạn phần nào. Bạn copy đoạn code dưới đây vào file một file lisp rồi appload lên và dùng lệnh tinhthang.

(defun c:tinhthang()
(defun l2bac(ent)
(setq
tt (entget ent)
p1 (cdr (assoc 10 tt))
p2 (cdr (assoc 11 tt))
)
(list p1 p2)
)
(setq
ssbac (ssget '((0 . "LINE")))
hbac (getdist "\nChieu cao bac")
lstent (ss2ent ssbac)
ttbac (mapcar 'l2bac lstent)
index 0.0
)
(command ".3dmesh")
(command (* 2 (length lstent)) 2)
(foreach pp ttbac
(setq
caoht (* index hbac)
index (+ index 1.0)
p1 (car pp)
p2 (cadr pp)
x1 (car p1)
y1 (cadr p1)
x2 (car p2)
y2 (cadr p2)
za caoht
zb (+ caoht hbac)
p1a (list x1 y1 za)
p1b (list x1 y1 zb)
p2a (list x2 y2 za)
p2b (list x2 y2 zb)
)
(command p1a p2a p1b p2b)
)
)


Đầu tiên là mặt bằng của bạn:
Hình đã gửi

bạn đổi viewport để xem dạng phối cảnh:
Hình đã gửi

dùng lệnh tinhthang để vẽ 3d của bậc thang:
Hình đã gửi

dùng lệnh shade để xem thang dạng có diện:
Hình đã gửi

Xoay để lấy mặt đứng biên:
Hình đã gửi

Lệnh tính thang không thể vẽ kỹ được thang cho bạn, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp bạn làm những thao tác cơ bản để có được những nét phôi của thang. Từ đó bạn sẽ thêm nét để trở thành mặt chiếu hay phối cảnh của thang.

Rất mong có được sự hồi âm sau khi sử dụng Lisp.


không vẽ được như ý muốn !
 • 0

#8 sly

sly

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 24 April 2009 - 01:20 PM

Sao các bác không tạo ra 1 file Lisp luôn. Có người không biết làm thế thì sao sử dụng được.
 • 0

#9 sly

sly

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 24 April 2009 - 01:24 PM

Command: tinhthang

Select objects: Specify opposite corner: 4 found

Select objects:
Chieu cao bac150
; error: no function definition: SS2ENT

Command:
 • 0

#10 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6018 Bài viết
Điểm đánh giá: 3118 (tuyệt vời)

Đã gửi 24 April 2009 - 02:49 PM

Command: tinhthang

Select objects: Specify opposite corner: 4 found

Select objects:
Chieu cao bac150
; error: no function definition: SS2ENT

Command:

Hãy đọc kỹ lại bài viết bổ sung của bác Hoành bạn ơi.
 • 0
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#11 ktsk80

ktsk80

  biết lệnh erase

 • Members
 • PipPipPip
 • 107 Bài viết
Điểm đánh giá: 27 (tàm tạm)

Đã gửi 14 May 2009 - 03:23 PM

Bạn mệt mỏi khi phải dóng để vẽ mặt đứng thang phức tạp?

Hãy để lisp tính thang của CADViet giúp bạn phần nào. Bạn copy đoạn code dưới đây vào file một file lisp rồi appload lên và dùng lệnh tinhthang.

Rất mong có được sự hồi âm sau khi sử dụng Lisp.


Hì, tớ hồi âm đây :
phải tính trước chiều cao bậc thì chưa hay lắm vì phải nhẩm trước, bác sửa thành chiếu cao tầng có lẽ hay hơn.
Phần thang thẳng, khi qua chiếu nghỉ ( đoạn giữa) chiếu nghỉ thành hình tam giác bác ạ
 • 0
Tớ nẫu đây ! Khà khà

#12 dh2xd

dh2xd

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 65 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 20 May 2009 - 03:14 PM

chà chà e tính dùng nhưng xem ra thấy còn chưa hoàn chỉnh lắm nên hi vọng bác sớm hoàn thiện để chia sẻ cho anh em một bản hoàn chỉnh nhất
 • 0

#13 icoffshore

icoffshore

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 63 Bài viết
Điểm đánh giá: 9 (bình thường)

Đã gửi 13 June 2009 - 08:51 AM

Bác Hoành làm như thế là cố gắng với anh em lắm rồi. Mình nghĩ những chỗ như chiếu nghỉ thì chúng ta chịu khó tách ra thành 2 thang, sau đó ghép chúng lại.
 • 0
Có những lần say rượu té bờ ao
Vợ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc
Có cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận rồi, tối sang ngủ với em....
http://www.cadviet.c...othed_tiger.jpg
Sống, chiến đấu, học tập, lao động theo gương Bác Hồ vĩ đại!

#14 KHIEMHAO

KHIEMHAO

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 20 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 14 June 2009 - 05:49 AM

Sao mình đã tải file lisp mới về nhưng appload vào Cad ( cả 2 Cad 2005 và 2008) nhưng đều không sữ dụng được, khi nhập command: tinhthang - enter thì Cad báo là too many arguments, bạn nào đã dùng rồi thì chỉ cho mình với, mình thao tác có điểm nào sai o? Mình nghĩ vấn đề là ở chổ file lisp đó, có cần chỉnh sữa lại gì trước khi load vào Cad o? Thanks in advance
 • 0

#15 hailuavnn

hailuavnn

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 57 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 01 August 2009 - 12:06 PM

không vẽ được như ý muốn !


-Lệnh này rất hay,mình cũng làm nhập lung tung 1 hồi thi có cũng hiện nhập chiều cao bậc.
-Nhưng lúc chọn góc thì hơi khó , nên lúc đã hoàn thành thang thì thang lại nằm 1 chổ khác.
-Bác Nguyen Hoanh xem lại dùm nha. Lệnh như thế thì cũng ok.
Nghĩa là:
B1: Command: TINHTHANG
B2: Select objects: f
B3: Select objects
B4: Nhập chiều cao bậc => ok
Như vậy thì tốt quá.


Đây là lệnh mình làm.

Command: TINHTHANG

Select objects: f

Specify first fence point:
Specify next fence point or [Undo]:
Specify next fence point or [Undo]:
................................................
Specify next fence point or [Undo]:
Specify next fence point or [Undo]:
Specify next fence point or [Undo]: 17 found

Select objects: 150
Specify opposite corner:

Invalid window specification.
Specify opposite corner: Specify opposite corner: 0
0 found
Select objects: 150
Specify opposite corner:

Invalid window specification.
Specify opposite corner: Specify opposite corner:

Invalid window specification.
Specify opposite corner: Specify opposite corner: 150
0 found
Select objects:

Chieu cao bac150
.3dmesh
Enter size of mesh in M direction: 34
Enter size of mesh in N direction: 2
Specify location for vertex (0, 0):
Specify location for vertex (0, 1):
Specify location for vertex (1, 0):
Specify location for vertex (1, 1):
Specify location for vertex (2, 0):
Specify location for vertex (2, 1):
Specify location for vertex (3, 0):
Specify location for vertex (3, 1):
Specify location for vertex (4, 0):
Specify location for vertex (4, 1):
Specify location for vertex (5, 0):
Specify location for vertex (5, 1):
Specify location for vertex (6, 0):
Specify location for vertex (6, 1):
Specify location for vertex (7, 0):
Specify location for vertex (7, 1):
Specify location for vertex (8, 0):
Specify location for vertex (8, 1):
Specify location for vertex (9, 0):
Specify location for vertex (9, 1):
Specify location for vertex (10, 0):
Specify location for vertex (10, 1):
Specify location for vertex (11, 0):
Specify location for vertex (11, 1):
Specify location for vertex (12, 0):
Specify location for vertex (12, 1):
Specify location for vertex (13, 0):
Specify location for vertex (13, 1):
Specify location for vertex (14, 0):
Specify location for vertex (14, 1):
Specify location for vertex (15, 0):
Specify location for vertex (15, 1):
Specify location for vertex (16, 0):
Specify location for vertex (16, 1):
Specify location for vertex (17, 0):
Specify location for vertex (17, 1):
Specify location for vertex (18, 0):
Specify location for vertex (18, 1):
Specify location for vertex (19, 0):
Specify location for vertex (19, 1):
Specify location for vertex (20, 0):
Specify location for vertex (20, 1):
Specify location for vertex (21, 0):
Specify location for vertex (21, 1):
Specify location for vertex (22, 0):
Specify location for vertex (22, 1):
Specify location for vertex (23, 0):
Specify location for vertex (23, 1):
Specify location for vertex (24, 0):
Specify location for vertex (24, 1):
Specify location for vertex (25, 0):
Specify location for vertex (25, 1):
Specify location for vertex (26, 0):
Specify location for vertex (26, 1):
Specify location for vertex (27, 0):
Specify location for vertex (27, 1):
Specify location for vertex (28, 0):
Specify location for vertex (28, 1):
Specify location for vertex (29, 0):
Specify location for vertex (29, 1):
Specify location for vertex (30, 0):
Specify location for vertex (30, 1):
Specify location for vertex (31, 0):
Specify location for vertex (31, 1):
Specify location for vertex (32, 0):
Specify location for vertex (32, 1):
Specify location for vertex (33, 0):
Specify location for vertex (33, 1):
Command: nil
 • 0

#16 dinhgia35

dinhgia35

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 17 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 05 November 2010 - 06:29 PM

Bạn mệt mỏi khi phải dóng để vẽ mặt đứng thang phức tạp?

Hãy để lisp tính thang của CADViet giúp bạn phần nào. Bạn copy đoạn code dưới đây vào file một file lisp rồi appload lên và dùng lệnh tinhthang.

(defun c:tinhthang()
(defun l2bac(ent)
(setq
tt (entget ent)
p1 (cdr (assoc 10 tt))
p2 (cdr (assoc 11 tt))
)
(list p1 p2)
)
(setq
ssbac (ssget '((0 . "LINE")))
hbac (getdist "\nChieu cao bac")
lstent (ss2ent ssbac)
ttbac (mapcar 'l2bac lstent)
index 0.0
)
(command ".3dmesh")
(command (* 2 (length lstent)) 2)
(foreach pp ttbac
(setq
caoht (* index hbac)
index (+ index 1.0)
p1 (car pp)
p2 (cadr pp)
x1 (car p1)
y1 (cadr p1)
x2 (car p2)
y2 (cadr p2)
za caoht
zb (+ caoht hbac)
p1a (list x1 y1 za)
p1b (list x1 y1 zb)
p2a (list x2 y2 za)
p2b (list x2 y2 zb)
)
(command p1a p2a p1b p2b)
)
)
(defun ss2ent(ss / sodt index lstent)
(setq
sodt (if ss (sslength ss) 0)
index 0
)
(repeat sodt
(setq ent (ssname ss index)
index (1+ index)
lstent (cons ent lstent)
)
)
(reverse lstent)
)


Đầu tiên là mặt bằng của bạn:
Hình đã gửi

bạn đổi viewport để xem dạng phối cảnh:
Hình đã gửi

dùng lệnh tinhthang để vẽ 3d của bậc thang:
Hình đã gửi

dùng lệnh shade để xem thang dạng có diện:
Hình đã gửi

Xoay để lấy mặt đứng biên:
Hình đã gửi

Lệnh tính thang không thể vẽ kỹ được thang cho bạn, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp bạn làm những thao tác cơ bản để có được những nét phôi của thang. Từ đó bạn sẽ thêm nét để trở thành mặt chiếu hay phối cảnh của thang.

Rất mong có được sự hồi âm sau khi sử dụng Lisp.

DOWNLOAD VỀ SỬ DỤNG ĐƯỢC ĐÚNG MỘT LẦN, CÒN CÁC LẦN SAU VÀO LỆNH NHƯ VẬY NÓ RA HÌNH CHI CHI ẤY. CÓ BÁC NÀO GẶP PHẢI LỖI NHƯ TÔI CHƯA, CHIA SẺ VỚI :)
 • 0

#17 dinhgia35

dinhgia35

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 17 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 07 May 2011 - 10:48 AM

Bạn mệt mỏi khi phải dóng để vẽ mặt đứng thang phức tạp?

Hãy để lisp tính thang của CADViet giúp bạn phần nào. Bạn copy đoạn code dưới đây vào file một file lisp rồi appload lên và dùng lệnh tinhthang.

(defun c:tinhthang()
(defun l2bac(ent)
(setq
tt (entget ent)
p1 (cdr (assoc 10 tt))
p2 (cdr (assoc 11 tt))
)
(list p1 p2)
)
(setq
ssbac (ssget '((0 . "LINE")))
hbac (getdist "\nChieu cao bac")
lstent (ss2ent ssbac)
ttbac (mapcar 'l2bac lstent)
index 0.0
)
(command ".3dmesh")
(command (* 2 (length lstent)) 2)
(foreach pp ttbac
(setq
caoht (* index hbac)
index (+ index 1.0)
p1 (car pp)
p2 (cadr pp)
x1 (car p1)
y1 (cadr p1)
x2 (car p2)
y2 (cadr p2)
za caoht
zb (+ caoht hbac)
p1a (list x1 y1 za)
p1b (list x1 y1 zb)
p2a (list x2 y2 za)
p2b (list x2 y2 zb)
)
(command p1a p2a p1b p2b)
)
)
(defun ss2ent(ss / sodt index lstent)
(setq
sodt (if ss (sslength ss) 0)
index 0
)
(repeat sodt
(setq ent (ssname ss index)
index (1+ index)
lstent (cons ent lstent)
)
)
(reverse lstent)
)


Đầu tiên là mặt bằng của bạn:
Hình đã gửi

bạn đổi viewport để xem dạng phối cảnh:
Hình đã gửi

dùng lệnh tinhthang để vẽ 3d của bậc thang:
Hình đã gửi

dùng lệnh shade để xem thang dạng có diện:
Hình đã gửi

Xoay để lấy mặt đứng biên:
Hình đã gửi

Lệnh tính thang không thể vẽ kỹ được thang cho bạn, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp bạn làm những thao tác cơ bản để có được những nét phôi của thang. Từ đó bạn sẽ thêm nét để trở thành mặt chiếu hay phối cảnh của thang.

Rất mong có được sự hồi âm sau khi sử dụng Lisp.

Có ai giúp mình không, sao mình vẽ hoài mà vẫn cứ bị như vậy. Đang rất cần. Cám ơn các huynh trước nha.
http://www.cadviet.c...n_17_bac_ko.dwg

 • 0

#18 xuanhaithanhhoa

xuanhaithanhhoa

  biết lệnh break

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 223 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 07 May 2011 - 12:19 PM

nếu bác Hoành có thời gian tạo luôn cái tiện ích vẽ thang cài trực tiếp vào máy tính kiểu như speedCAD thì hay quá.mỗi khi cần thi cài vào dùng luôn.nên kết hợp luôn 1 số tiện ích vào trong đó luôn thì tuyệt cú mèo.
 • 0

#19 detuntt

detuntt

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 9 Bài viết
Điểm đánh giá: 4 (bình thường)

Đã gửi 07 May 2011 - 02:52 PM

trình độ mình chưa biết dùng cái này
 • 0

#20 quockhanh2008

quockhanh2008

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 14 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 08 July 2011 - 08:28 AM

sao minh vẽ không được, nó cứ bị dính lai. bậc trên dính xuống bậc dưới.giúp mình mới. giống như bạn ơ trên vậy đó
 • 0