Đến nội dung


Hình ảnh
- - - - -

Lisp tính tổng các text


 • Please log in to reply
10 replies to this topic

#1 vuanhdung

vuanhdung

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 31 March 2008 - 06:19 PM

em muon co lisp tính tổng được các chữ số trong bản vễ khi mình chọn đó, cac ban giup em voi em dang rat can. thank cac bac nhe
 • 0
Vũ Anh Dũng

#2 tienlagiay_dxt

tienlagiay_dxt

  biết lệnh trim

 • Members
 • PipPipPip
 • 191 Bài viết
Điểm đánh giá: 185 (tàm tạm)

Đã gửi 31 March 2008 - 08:14 PM

em muon co lisp tính tổng được các chữ số trong bản vễ khi mình chọn đó, cac ban giup em voi em dang rat can. thank cac bac nhe

Đây là code, mình lấy trên diễn đàn, bạn dùng thử xem

;;;-----------------------------------------
(defun CheckObj(e MyType) (equal (cdr (assoc 0 (entget e))) MyType))
;;;-----------------------------------------
(defun FilObj(ss1 MyType / ss2 i e)
(setq ss2 (ssadd) i 0)
(repeat (sslength ss1)
(setq e (ssname ss1 i) i (1+ i))
(if (CheckObj e MyType) (ssadd e ss2) )
)
(eval ss2)
)
;;;-----------------------------------------
(defun SelData( / OK)
(setq OK nil)
(while (not OK)
(prompt "\tChon cac text can tinh:")
(setq ss (FilObj (ssget) "TEXT"))
(if (> (sslength ss) 0) (setq OK T) (princ "\nDoi tuong chon khong phai text"))
)
)
;;;-----------------------------------------
(defun WriteRes(kq / OK e data)
(setq OK nil)
(while (not OK)
(setq e (car (entsel "\tChon text ghi ket qua:")))
(if (CheckObj e "TEXT") (setq OK T) (princ "\nDoi tuong chon khong phai text"))
)
(entmod (subst (cons 1 (rtos kq)) (assoc 1 (setq data (entget e))) data))
(princ)
)
;;;-----------------------------------------
(defun C:MUL( / i m e ss)
(SelData) (setq i 0 m 1.0)
(repeat (sslength ss) (setq e (ssname ss i) i (1+ i) m (* m (atof (cdr (assoc 1 (entget e)))))))
(WriteRes m)
)
;;;-----------------------------------------
(defun C:SUM( / i s e ss)
(SelData) (setq i 0 s 0.0)
(repeat (sslength ss) (setq e (ssname ss i) i (1+ i) s (+ s (atof (cdr (assoc 1 (entget e)))))))
(WriteRes s)
)
;;;-----------------------------------------
 • 1

#3 duong_nguyen411

duong_nguyen411

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 28 November 2008 - 08:31 AM

Đây là code, mình lấy trên diễn đàn, bạn dùng thử xem

;;;-----------------------------------------
(defun CheckObj(e MyType) (equal (cdr (assoc 0 (entget e))) MyType))
;;;-----------------------------------------
(defun FilObj(ss1 MyType / ss2 i e)
(setq ss2 (ssadd) i 0)
(repeat (sslength ss1)
(setq e (ssname ss1 i) i (1+ i))
(if (CheckObj e MyType) (ssadd e ss2) )
)
(eval ss2)
)
;;;-----------------------------------------
(defun SelData( / OK)
(setq OK nil)
(while (not OK)
(prompt "\tChon cac text can tinh:")
(setq ss (FilObj (ssget) "TEXT"))
(if (> (sslength ss) 0) (setq OK T) (princ "\nDoi tuong chon khong phai text"))
)
)
;;;-----------------------------------------
(defun WriteRes(kq / OK e data)
(setq OK nil)
(while (not OK)
(setq e (car (entsel "\tChon text ghi ket qua:")))
(if (CheckObj e "TEXT") (setq OK T) (princ "\nDoi tuong chon khong phai text"))
)
(entmod (subst (cons 1 (rtos kq)) (assoc 1 (setq data (entget e))) data))
(princ)
)
;;;-----------------------------------------
(defun C:MUL( / i m e ss)
(SelData) (setq i 0 m 1.0)
(repeat (sslength ss) (setq e (ssname ss i) i (1+ i) m (* m (atof (cdr (assoc 1 (entget e)))))))
(WriteRes m)
)
;;;-----------------------------------------
(defun C:SUM( / i s e ss)
(SelData) (setq i 0 s 0.0)
(repeat (sslength ss) (setq e (ssname ss i) i (1+ i) s (+ s (atof (cdr (assoc 1 (entget e)))))))
(WriteRes s)
)
;;;-----------------------------------------


Bác ơi dùng thế nào mà em không chọn đc text số, nó toàn báo "Doi tuong chon khong phai text Chon cac text can tinh:" thôi
 • 0

#4 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4087 Bài viết
Điểm đánh giá: 4474 (đỉnh cao)

Đã gửi 28 November 2008 - 08:48 AM

Bác ơi dùng thế nào mà em không chọn đc text số, nó toàn báo "Doi tuong chon khong phai text Chon cac text can tinh:" thôi

Có thể đối tượng của bạn là mtext,
bạn hãy dùng lệnh explode để phá vỡ nó thành text trước khi dùng lệnh.
 • 0

#5 hoai46ctt

hoai46ctt

  biết vẽ spline

 • Members
 • PipPip
 • 91 Bài viết
Điểm đánh giá: 33 (tàm tạm)

Đã gửi 28 November 2008 - 09:29 AM

Tương tự như lisp tính tổng, mình muốn có lisp tích các text khi được chọn, các bác giúp mình với, thanks.
 • 0
Lần 1: Một hai ba z...ô...zô.
Lần 2: Một hai ba z...ô...zô.
Lần...: Một hai ba z...ô...zô.
Lần 10: Một hai ba "z...a...za".
*************************
Ym! hoai46ctt

#6 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4283 Bài viết
Điểm đánh giá: 3779 (đỉnh cao)

Đã gửi 28 November 2008 - 10:01 AM

Tương tự như lisp tính tổng, mình muốn có lisp tích các text khi được chọn, các bác giúp mình với, thanks.

Trong đoạn code ở trên của ban tienlagiay có lệnh MUL là lệnh tính tích các text khi được chọn rồi đấy.
 • 1

#7 xuanhai

xuanhai

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 23 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 29 November 2008 - 02:40 PM

Trong đoạn code ở trên của ban tienlagiay có lệnh MUL là lệnh tính tích các text khi được chọn rồi đấy.

Sao không thấy tính hiệu(-) nhỉ?
 • 0

#8 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4283 Bài viết
Điểm đánh giá: 3779 (đỉnh cao)

Đã gửi 29 November 2008 - 03:16 PM

Sao không thấy tính hiệu(-) nhỉ?

Bạn xem ở đây nhé : http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=205&st=1300
 • 0

#9 trinhngoctri

trinhngoctri

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 62 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 06 June 2013 - 02:05 PM

mình đánh lệnh là j vậy


 • 0

#10 tien2005

tien2005

  biết lệnh linetype

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 249 Bài viết
Điểm đánh giá: 88 (tàm tạm)

Đã gửi 06 June 2013 - 03:45 PM

mình đánh lệnh là j vậy

 Bạn hãy đọc bài số 1 ở đây

http://www.cadviet.c...u-dung-ma-lisp/


 • 0

#11 trinhngoctri

trinhngoctri

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 62 Bài viết
Điểm đánh giá: -1 (bình thường)

Đã gửi 11 June 2013 - 08:01 AM

cảm ơn bạn 

tien2005 nhiều 
 • 0