Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Xin lisp tạo một dãy số thứ tự


 • Please log in to reply
2 replies to this topic

#1 quangthanhdu

quangthanhdu

  biết vẽ spline

 • Members
 • PipPip
 • 91 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 27 January 2011 - 09:35 AM

Mọng mọi người viết cho cái lisp đánh số thứ tự với nội dung như sau:
Chọn cớ chữ:
Chọn vị trí đánh số: (pick màn hình)
Số thứ tự đầu: (ví dụ 1)
Số thứ tự cuối (ví dụ 10)
Số được đánh theo phương X or Y):

Giả sử ta chon Y thì được:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mục đích của cái lisp Mình cần là như vậy đó,Chân thành cảm ơn.
 • 0

#2 18011985

18011985

  biết lệnh hatchedit

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 261 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)

Đã gửi 27 January 2011 - 10:20 AM

(defun c:thutu(/ H I KC PHUONG PT SOCUOI SODAU TDX TDY)
(setq h (getreal "\n Co chu: "))
(setq pt (getpoint "\n Chon vi tri danh so: "))
(setq sodau (getreal "\n So thu tu dau: "))
(setq socuoi (getreal "\n So thu tu cuoi: "))
(setq phuong (getstring "\n Phuong : "))
(setq kc (getreal "\n Khoang cach giua cac so: "))
(setq i sodau)
(while (<= i socuoi)
(if (= i sodau)
(progn
(setq tdy (cadr pt))
(setq tdx (car pt))
(entmake(list(cons 0 "TEXT")(cons 10 (list tdx tdy 0.0))(cons 40 h)(cons 62 150)(cons 1 (rtos i 2 0))))
)
(if (or (= phuong "x")(= phuong "X"))
(progn
(setq tdx (+ tdx kc))
(entmake(list(cons 0 "TEXT")(cons 10 (list tdx tdy 0.0))(cons 40 h)(cons 62 150)(cons 1 (rtos i 2 0))))
)
(progn
(setq tdy (- tdy kc))
(entmake(list(cons 0 "TEXT")(cons 10 (list tdx tdy 0.0))(cons 40 h)(cons 62 150)(cons 1 (rtos i 2 0))))
)
)
)
(setq i (1+ i))
)
)
Chúc mừng năm mới hi vọng nó giúp ích cho bạn.
 • 3
Trăng 16 trăng tròn
Em 16 bụng ... như trăng

Hướng dẫn sử dụng diễn đàn:
Để cảm ơn hay bài viết có ích: Ấn dấu + cuối bài.
Không vừa lòng hay bài spam: Ấn dấu - cuối bài.

#3 quangthanhdu

quangthanhdu

  biết vẽ spline

 • Members
 • PipPip
 • 91 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 27 January 2011 - 10:30 AM

Cái lisp rất hay.
Cảm ơn vì đã giúp đỡ.
 • 0