Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
Updatelisp

Tạo text,style,dimstyle mau

Các bài được khuyến nghị

ts088    4
Mình có lisp tạo text ,style mẫu rồi nhưng không biết cách nào để tạo dimstyle sẵn!Mình cần đoạn lisp ve món này , mong các pro giúp !!

 

Bạn có thể tham khảo đoạn code sau:

(defun c:Reup ()

(setvar "cmdecho" 0)

(command "-layer" "m" "Hid" "l" "Hidden" "Hid" "c" "8" "Hid" "")

(command "-layer" "m" "Cen" "l" "Center" "Cen" "c" "8" "Cen" "")

(command "-layer" "m" "Dim" "c" "8" "" "")

(command "-layer" "m" "Main" "c" "5" "" "")

(command "-layer" "m" "Hatch" "c" "8" "" "")

(command "-layer" "m" "Light" "c" "4" "" "")

(command "-layer" "m" "Text" "c" "7" "" "")

(command "-layer" "m" "DM34" "c" "34" "" "")

(command "-layer" "m" "DM52" "c" "52" "" "")

(command "-layer" "m" "Slight" "c" "8" "" "")

(command "-layer" "s" "Main" "")

(command "style" "Vnhel" "vni-helve" "4" "0.8" "" "" "")

(command "style" "1vni" "1vni" "2" "0.8" "" "" "")

 

(vl-load-com) ;tai phan mo rong trong Vlisp

 

(setq scl (getstring "\nTY LE BAN VE: "))

 

(while (/= (substr scl 1 2) "1/")

(setq sclto (getstring "\nBAN NHAP TY LE THEO KIEU: 1/...: "))

(setq scl sclto)

)

 

(setq scal (atof (substr scl 3 )))

(setq tyle (/ scal 1000))

 

(setvar "DIMALT" 0)

(setvar "DIMBLK" "")

(setvar "DIMBLK1" "")

(setvar "DIMBLK2" "")

(setvar "DIMASZ" 1.5)

(setvar "DIMCEN" 2)

(setvar "DIMCLRD" 8)

(setvar "DIMDLE" 0)

(setvar "DIMDLI" 0.75)

(setvar "DIMCLRE" 8)

(setvar "DIMEXE" 0.75)

(setvar "DIMEXO" 0.75)

(setvar "DIMTOFL" 1)

(setvar "DIMTMOVE" 2)

(setvar "DIMLDRBLK" "")

(setvar "DIMDEC" 2)

(setvar "DIMCLRT" 7)

(setvar "DIMTXT" 2)

(setvar "DIMTFAC" 1)

(setvar "DIMLFAC" tyle)

(setvar "DIMTIX" 1)

(setvar "DIMTIH" 0)

(setvar "DIMGAP" 0.75)

(setvar "DIMTOH" 1)

(setvar "DIMTAD" 1)

(setvar "DIMTXSTY" "1vni")

(setvar "DIMTDEC" 0)

 

(setq dsn (strcat "TL1-" (substr scl 3 )))

(setq ao (vlax-get-acad-object))

(setq ad (vla-get-ActiveDocument ao))

(setq obj (vla-add (vla-get-dimstyles ad) dsn))

(vla-copyfrom Obj ad)

(vla-put-activedimstyle ad Obj)

 

(princ)

)

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Updatelisp    8
Bạn có thể tham khảo đoạn code sau:

(defun c:Reup ()

(setvar "cmdecho" 0)

(command "-layer" "m" "Hid" "l" "Hidden" "Hid" "c" "8" "Hid" "")

(command "-layer" "m" "Cen" "l" "Center" "Cen" "c" "8" "Cen" "")

(command "-layer" "m" "Dim" "c" "8" "" "")

(command "-layer" "m" "Main" "c" "5" "" "")

(command "-layer" "m" "Hatch" "c" "8" "" "")

(command "-layer" "m" "Light" "c" "4" "" "")

(command "-layer" "m" "Text" "c" "7" "" "")

(command "-layer" "m" "DM34" "c" "34" "" "")

(command "-layer" "m" "DM52" "c" "52" "" "")

(command "-layer" "m" "Slight" "c" "8" "" "")

(command "-layer" "s" "Main" "")

(command "style" "Vnhel" "vni-helve" "4" "0.8" "" "" "")

(command "style" "1vni" "1vni" "2" "0.8" "" "" "")

 

(vl-load-com) ;tai phan mo rong trong Vlisp

 

(setq scl (getstring "\nTY LE BAN VE: "))

 

(while (/= (substr scl 1 2) "1/")

(setq sclto (getstring "\nBAN NHAP TY LE THEO KIEU: 1/...: "))

(setq scl sclto)

)

 

(setq scal (atof (substr scl 3 )))

(setq tyle (/ scal 1000))

 

(setvar "DIMALT" 0)

(setvar "DIMBLK" "")

(setvar "DIMBLK1" "")

(setvar "DIMBLK2" "")

(setvar "DIMASZ" 1.5)

(setvar "DIMCEN" 2)

(setvar "DIMCLRD" 8)

(setvar "DIMDLE" 0)

(setvar "DIMDLI" 0.75)

(setvar "DIMCLRE" 8)

(setvar "DIMEXE" 0.75)

(setvar "DIMEXO" 0.75)

(setvar "DIMTOFL" 1)

(setvar "DIMTMOVE" 2)

(setvar "DIMLDRBLK" "")

(setvar "DIMDEC" 2)

(setvar "DIMCLRT" 7)

(setvar "DIMTXT" 2)

(setvar "DIMTFAC" 1)

(setvar "DIMLFAC" tyle)

(setvar "DIMTIX" 1)

(setvar "DIMTIH" 0)

(setvar "DIMGAP" 0.75)

(setvar "DIMTOH" 1)

(setvar "DIMTAD" 1)

(setvar "DIMTXSTY" "1vni")

(setvar "DIMTDEC" 0)

 

(setq dsn (strcat "TL1-" (substr scl 3 )))

(setq ao (vlax-get-acad-object))

(setq ad (vla-get-ActiveDocument ao))

(setq obj (vla-add (vla-get-dimstyles ad) dsn))

(vla-copyfrom Obj ad)

(vla-put-activedimstyle ad Obj)

 

(princ)

)

Thanks! mình đã làm được dim style cho mình .Tuy nhiên cũng còn một vài lỗi ,lúc nào hoàn thiện mình gửi cho các bạn!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Updatelisp    8
Thanks! mình đã làm được dim style cho mình .Tuy nhiên cũng còn một vài lỗi ,lúc nào hoàn thiện mình gửi cho các bạn!

Đoạn code mình viết được, các bạn tham khảo nhé

;-------------------------------Tao layer - textstyle-dimstyle mau----------------------------

(defun c:suu( )

(command "layer" "new" "De" "c" "9" "De""T" "De" "S" "De" "")

(command "layer" "new" "1" "c" "1" "1" "T" "1" "S" "1" "")

(command "layer" "new" "2" "c" "2" "2" "T" "1" "S" "2" "")

(command "layer" "new" "3" "c" "3" "3" "T" "1" "S" "3""")

(command "layer" "new" "4" "c" "4" "4" "T" "1" "S" "4""")

(command "layer" "new" "5" "c" "5" "5" "T" "1" "S" "5""")

(command "layer" "new" "6" "c" "6" "6" "T" "1" "S" "6""")

(command "layer" "new" "8" "c" "8" "8" "T" "1" "S" "8""")

(command "layer" "new" "9" "c" "9" "9" "T" "1" "S" "9""")

(command "layer" "new" "7" "c" "7" "7""T" "1" "S" "7" "")

(command "style" "ST1" "vni-helve" "10" "0.7" "" "" "")

(command "style" "ST2" "vni-helve-condense" "20" "0.7" "" "" "")

(command "style" "S20" "vni-helve-condense" "20" "0.7" "" "" "")

(command "style" "S7" "vni-helve-condense" "7" "0.7" "" "" "")

(command "style" "S5" "vni-helve-condense" "5" "0.7" "" "" "")

(command "style" "S4G" "vni-helve-condense" "4" "0.7" "" "" "")

(command "style" "S3G" "vni-helve-condense" "3" "0.7" "" "" "")

(command "style" "S2G" "vni-helve-condense" "2" "0.7" "" "" "")

(command "style" "S4KT" "simplex.shx" 4 "0.6" "0" "N" "N" "N")

(command "style" "S2KT" "simplex.shx" 2 "0.6" "0" "N" "N" "N")

(command "style" "S3KT" "simplex.shx" 3 "0.6" "0" "N" "N" "N")

(setvar "DIMBLK" "Open30")

(setvar "DIMASZ" 1)

(setvar "DIMCEN" 1)

(setvar "DIMCLRD" 2)

(setvar "DIMDLI" 2)

(setvar "DIMDLE" 0)

(setvar "DIMCLRE" 9)

(setvar "DIMEXE" 1)

(setvar "DIMEXO" 1)

(setvar "DIMLDRBLK" "OPEN30")

(setvar "DIMDEC" 0)

(setvar "DIMCLRT" 7)

(setvar "DIMTXT" 3)

(setvar "DIMGAP" 1)

(setvar "DIMJUST" 0)

(setvar "DIMTAD" 1)

(setvar "DIMTXSTY" "S3KT" )

(setvar "DIMTDEC" 0 )

(setvar "DIMTFAC" 1)

(setvar "DIMTZIN" 0)

(setvar "DIMZIN" 0 )

(command "dimstyle" "s" "Suu" )

)

Ở đây mình mới làm có 1 dimstyle.Với việc tạo nhiều Dimstyle thì mình chưa thực hiện được.Các bạn có cách nào khác để viết cho các Dimstyle khác không?

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
hungbv    9
Đoạn code mình viết được, các bạn tham khảo nhé

;-------------------------------Tao layer - textstyle-dimstyle mau----------------------------

(defun c:suu( )

(command "layer" "new" "De" "c" "9" "De""T" "De" "S" "De" "")

(command "layer" "new" "1" "c" "1" "1" "T" "1" "S" "1" "")

(command "layer" "new" "2" "c" "2" "2" "T" "1" "S" "2" "")

(command "layer" "new" "3" "c" "3" "3" "T" "1" "S" "3""")

(command "layer" "new" "4" "c" "4" "4" "T" "1" "S" "4""")

(command "layer" "new" "5" "c" "5" "5" "T" "1" "S" "5""")

(command "layer" "new" "6" "c" "6" "6" "T" "1" "S" "6""")

(command "layer" "new" "8" "c" "8" "8" "T" "1" "S" "8""")

(command "layer" "new" "9" "c" "9" "9" "T" "1" "S" "9""")

(command "layer" "new" "7" "c" "7" "7""T" "1" "S" "7" "")

(command "style" "ST1" "vni-helve" "10" "0.7" "" "" "")

(command "style" "ST2" "vni-helve-condense" "20" "0.7" "" "" "")

(command "style" "S20" "vni-helve-condense" "20" "0.7" "" "" "")

(command "style" "S7" "vni-helve-condense" "7" "0.7" "" "" "")

(command "style" "S5" "vni-helve-condense" "5" "0.7" "" "" "")

(command "style" "S4G" "vni-helve-condense" "4" "0.7" "" "" "")

(command "style" "S3G" "vni-helve-condense" "3" "0.7" "" "" "")

(command "style" "S2G" "vni-helve-condense" "2" "0.7" "" "" "")

(command "style" "S4KT" "simplex.shx" 4 "0.6" "0" "N" "N" "N")

(command "style" "S2KT" "simplex.shx" 2 "0.6" "0" "N" "N" "N")

(command "style" "S3KT" "simplex.shx" 3 "0.6" "0" "N" "N" "N")

(setvar "DIMBLK" "Open30")

(setvar "DIMASZ" 1)

(setvar "DIMCEN" 1)

(setvar "DIMCLRD" 2)

(setvar "DIMDLI" 2)

(setvar "DIMDLE" 0)

(setvar "DIMCLRE" 9)

(setvar "DIMEXE" 1)

(setvar "DIMEXO" 1)

(setvar "DIMLDRBLK" "OPEN30")

(setvar "DIMDEC" 0)

(setvar "DIMCLRT" 7)

(setvar "DIMTXT" 3)

(setvar "DIMGAP" 1)

(setvar "DIMJUST" 0)

(setvar "DIMTAD" 1)

(setvar "DIMTXSTY" "S3KT" )

(setvar "DIMTDEC" 0 )

(setvar "DIMTFAC" 1)

(setvar "DIMTZIN" 0)

(setvar "DIMZIN" 0 )

(command "dimstyle" "s" "Suu" )

)

Ở đây mình mới làm có 1 dimstyle.Với việc tạo nhiều Dimstyle thì mình chưa thực hiện được.Các bạn có cách nào khác để viết cho các Dimstyle khác không?

Bạn thử lisp này xem có đúng yêu cầu của bạn không: http://www.cadviet.com/upfiles/Tao_Dim.lsp

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ar_Chanwoo    38
Lisp này rất hay.Nếu như mình tổng hợp tất cả các Dimstyle lại bằng một lệnh thì chắc không chạy được rồi.Thanhks!

Vậy Text style thì sao nhỉ ! Tạo textstyle với layer, màu, khích thước(với từng tỷ lệ bản vẽ riêng),.....

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Updatelisp    8
Vậy Text style thì sao nhỉ ! Tạo textstyle với layer, màu, khích thước(với từng tỷ lệ bản vẽ riêng),.....

Cái này chỉ cần mình tạo cho 1 bản vẽ thôi, còn vẽ với tỉ lệ nào thì mình gán vào thôi mà.Textstyle thì mình tạo ra như trên rồi. Ở đây chỉ vẽ tỉ lệ 1/1 còn muốn tỉ lệ bao nhiêu thì ta sang Layout chỉnh. tất nhiên có một đoạn lisp để mình chỉnh tỉ lệ tương ứng với các textstyle bên Model rùi!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
quancomeon    52

tại sao tôi làm không đựoc nhỉ, tôi đã copy đoạn text dán vào fiel notepad, đổi tên *.lsp , app load lên mà không đưọc. ngay ca file TAO-DIM.lsp cung vậy , tôi appload lên cung không được. Tôi đã tìm trong diễn đàn tìm đựoc nhiều file, đoạn code nhưng khi áp dụng thì chưa thành công. mọi người thử coi lại , thử viết đoạn code khác cho tôi cái. thanhks a lot

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
tại sao tôi làm không đựoc nhỉ, tôi đã copy đoạn text dán vào fiel notepad, đổi tên *.lsp , app load lên mà không đưọc. ngay ca file TAO-DIM.lsp cung vậy , tôi appload lên cung không được. Tôi đã tìm trong diễn đàn tìm đựoc nhiều file, đoạn code nhưng khi áp dụng thì chưa thành công. mọi người thử coi lại , thử viết đoạn code khác cho tôi cái. thanhks a lot

sau khi thực hiện mà không thành công ! Bạn nhấn F2 rồi copy phần báo lỗi lên để mọi nguời biết mà sửa cho b!

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×