Jump to content
Invision Community
Sign in to follow this  
thanhtruongst1985

Text trong Autocad

Recommended Posts

Giả sử em có 1 đoạn Text trong Autocad, mình double clịck vào để đình dạng, nhưng khi nhấn Enter thay vì xuống dòng để viết tiếp thì lại thoát ra ngoài, có cách nào giải quyết vấn đề này không mấy anh em?

Share this post


Link to post
Share on other sites
phamngoctukts    708

Giả sử em có 1 đoạn Text trong Autocad, mình double clịck vào để đình dạng, nhưng khi nhấn Enter thay vì xuống dòng để viết tiếp thì lại thoát ra ngoài, có cách nào giải quyết vấn đề này không mấy anh em?

Bạn dùng Mtext đi xuống dòng thoải mái.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×