Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
Doan Van Ha

Đọc dữ liệu của bản vẽ này từ bản vẽ khác

Các bài được khuyến nghị

Doan Van Ha    2.676

Trong topic "Quản lý biến trong lisp", bạn ketxu có nói rằng: có thể đọc dữ liệu lưu trong từ điển đối tượng của bản vẽ này từ bản vẽ khác. Vậy ai biết xin chỉ giùm. Rất cám ơn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu    2.652

Từ bản vẽ B, bạn có thể mở bản vẽ A, và khi đã mở được bản vẽ A thì có lẽ sẽ lấy được thông tin các đối tượng bên bản vẽ A lưu giữ lắm chứ, đúng k hè ^^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
TRUNGNGAMY    91

Từ bản vẽ B, bạn có thể mở bản vẽ A, và khi đã mở được bản vẽ A thì có lẽ sẽ lấy được thông tin các đối tượng bên bản vẽ A lưu giữ lắm chứ, đúng k hè ^^

Vụ này chắc các bạn hỏi bác giabach

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha    2.676

Vụ này chắc các bạn hỏi bác giabach

Hỏi từ trưa tới giờ mà không thấy cao thủ nào trả lời. Còn bác Gia Bách thì không có địa chỉ mới khổ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu    2.652

Có lẽ bạn nên hỏi các cây đa cây đề thôi ^^. Mình hok nghiên cứu mảng này, chỉ chém gió vậy th mà. Vì bạn hỏi nên phải mò 1 ví dụ viết ra thôi ^^

Ở bản vẽ A.dwg , ta tạo 1 từ điển xinh xinh.Ví dụ

(vlax-ldata-put "My Dic" "My Val" '(134))

Ok, bây giờ save nó lại ,mở 1 bản vẽ khác.

Trước tiên xâm nhập vào bản vẽ A.dwg

Để làm việc đó ta lấy thông tin về các document :

(setq doc(vla-get-Documents(vlax-get-acad-object)))

-> Lấy tên bản vẽ A trong collection :

(setq Adraw(vla-Item doc "A.dwg"))

-> Lấy Dictionaries :

(setq dicts(vla-get-Dictionaries Adraw))

-> Lấy Dictionary của ta :

(setq mydic(vla-Item dicts "My Dic"))

-> Lấy thông tin record

(setq Rec(vla-Item mydic 0))

-> Duyệt thông tin trong nó :

(entget(vlax-vla-object->ename Rec))

Giá trị bạn cần lấy trong mã 300 nhé.

Nếu "rân chơi" thì bạn sẽ gói nó lại trong dòng :

 

(entget(vlax-vla-object->ename (vla-Item (vla-Item (vla-get-Dictionaries (vla-Item (vla-get-Documents(vlax-get-acad-object)) "A.dwg")) "My Dic") 0)))

 

Hy vọng có ích với bạn.

P/S : nguồn In tẹc néc và Gúc Gờ ^^

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach    1.442

Hỏi từ trưa tới giờ mà không thấy cao thủ nào trả lời. Còn bác Gia Bách thì không có địa chỉ mới khổ

Có lẽ bạn nên hỏi các cây đa cây đề thôi ^^. Mình hok nghiên cứu mảng này, chỉ chém gió vậy th mà. Vì bạn hỏi nên phải mò 1 ví dụ viết ra thôi ^^

Ở bản vẽ A.dwg , ta tạo 1 từ điển xinh xinh.Ví dụ

 

Ok, bây giờ save nó lại ,mở 1 bản vẽ khác.

Trước tiên xâm nhập vào bản vẽ A.dwg

Để làm việc đó ta lấy thông tin về các document :

 

-> Lấy tên bản vẽ A trong collection :

 

-> Lấy Dictionaries :

 

-> Lấy Dictionary của ta :

 

-> Lấy thông tin record

 

-> Duyệt thông tin trong nó :

 

Giá trị bạn cần lấy trong mã 300 nhé.

Nếu "rân chơi" thì bạn sẽ gói nó lại trong dòng :

 

(entget(vlax-vla-object->ename (vla-Item (vla-Item (vla-get-Dictionaries (vla-Item (vla-get-Documents(vlax-get-acad-object)) "A.dwg")) "My Dic") 0)))

 

Hy vọng có ích với bạn.

P/S : nguồn In tẹc néc và Gúc Gờ ^^

to Doan Van Ha.

Tìm kiếm ở đâu cho xa, có sẵn "cao thủ ketxu" mà không biết.

"hắn còn nhiều độc chiêu lắm đó" : mau khai thác đi.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha    2.676

to Doan Van Ha.

Tìm kiếm ở đâu cho xa, có sẵn "cao thủ ketxu" mà không biết.

"hắn còn nhiều độc chiêu lắm đó" : mau khai thác đi.

Cái của ketxu đã tốt rồi, nhưng hình như bản vẽ "A.dwg" phải được mở bằng acad luôn thì mới ok, còn nếu chỉ mở bằng lisp (getfiled, findfile...) thì nó chưa chịu??? Mà mình cần liên kết có khi tới hàng chục bản vẽ.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach    1.442

Trong topic "Quản lý biến trong lisp", bạn ketxu có nói rằng: có thể đọc dữ liệu lưu trong từ điển đối tượng của bản vẽ này từ bản vẽ khác. Vậy ai biết xin chỉ giùm. Rất cám ơn.

Cách đọc dữ liệu lưu trong từ điển (hay các loại dữ liệu khác) của bản vẽ bất kì.

 

Gọi fileName là tên file cần đọc.

(setq fileName (getfiled "FILE TO OPEN" "" "dwg" 16))

;hay

(setq fileName "c:A.dwg)

 

Có 2 t/hợp : file đang đuợc mở (open) và file chưa đuợc mở.

 

T/h 1 : file đang đuợc mở

- duyệt qua các file đang đuợc mở tìm bản vẽ có tên file trùng với tên file cần đọc gán vào biến file-opened.

(vlax-for dwg (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))

(if (= (vla-get-FullName dwg) fileName)

(setq file-opened dwg)) )

- đọc nội dung file file-opened

(get_Dictionary file-opened "My Dic")

- xong.

 

T/h 2 : file chưa đuợc mở

- mở file cần đọc và gán vào biến file-opened :

(setq file-opened (vla-open doc fileName))

- đọc nội dung file file-opened

(get_Dictionary file-opened "My Dic")

- "ăn ốc xong rồi nhớ đổ vỏ" -> đóng (close)file lại.

(vla-close file-opened :vlax-false)

- xong.

 

Dễ như bắt cua trong hang!

 

Ở vd trên hàm get_Dictionary đọc dữ liệu lưu trong từ điển với :

- vla_filename : là tên file kiểu VLA_object

- dic : là tên từ điển.

Trong hàm get_Dictionary tôi có sử dụng hàm vl-catch-all-error-p để bẫy lỗi trong t/hợp file cần đọc không có từ điển tên là dic.

 

Để đọc các loại dữ liệu khác, các bạn viết lại hàm get_Dictionary .

 

Đóng gói toàn bộ các dòng trên (bắt chuớc ketxu)

(defun c:getdic (/ data doc file-opened filename openflag)
 (vl-load-com)

 (defun get_Dictionary (vla_filename dic / dics data)
  (setq dics (vla-get-Dictionaries vla_filename))
  (if (not (vl-catch-all-error-p
    (setq data (vl-catch-all-apply
		  (function (lambda ()
				(vla-item dics dic)) ) ) ) ) )
   (entget(vlax-vla-object->ename (vla-Item data 0))) ))

 (setq fileName (getfiled "FILE TO OPEN" "" "dwg" 16))
 (setq doc (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))
openFlag nil)

 (vlax-for dwg doc
  (if (= (vla-get-FullName dwg) fileName)
   (setq file-opened dwg openFlag T)) )

 (if (not openFlag);open file
  (setq file-opened (vla-open doc fileName)))

 (if (setq data (get_Dictionary file-opened "My Dic"))
  (princ data)
  (princ "Khong co data."))

 (if (not openFlag)
  (vla-close file-opened :vlax-false));close file

 (princ ) )

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha    2.676

Cách đọc dữ liệu lưu trong từ điển (hay các loại dữ liệu khác) của bản vẽ bất kì.

 

Gọi fileName là tên file cần đọc.

 

 

Có 2 t/hợp : file đang đuợc mở (open) và file chưa đuợc mở.

 

T/h 1 : file đang đuợc mở

- duyệt qua các file đang đuợc mở tìm bản vẽ có tên file trùng với tên file cần đọc gán vào biến file-opened.

 

- đọc nội dung file file-opened

 

- xong.

 

T/h 2 : file chưa đuợc mở

- mở file cần đọc và gán vào biến file-opened :

 

- đọc nội dung file file-opened

 

- "ăn ốc xong rồi nhớ đổ vỏ" -> đóng (close)file lại.

 

- xong.

 

Dễ như bắt cua trong hang!

 

Ở vd trên hàm get_Dictionary đọc dữ liệu lưu trong từ điển với :

- vla_filename : là tên file kiểu VLA_object

- dic : là tên từ điển.

Trong hàm get_Dictionary tôi có sử dụng hàm vl-catch-all-error-p để bẫy lỗi trong t/hợp file cần đọc không có từ điển tên là dic.

 

Để đọc các loại dữ liệu khác, các bạn viết lại hàm get_Dictionary .

 

Đóng gói toàn bộ các dòng trên (bắt chuớc ketxu)

(defun c:getdic (/ data doc file-opened filename openflag)
 (vl-load-com)

 (defun get_Dictionary (vla_filename dic / dics data)
  (setq dics (vla-get-Dictionaries vla_filename))
  (if (not (vl-catch-all-error-p
    (setq data (vl-catch-all-apply
		  (function (lambda ()
				(vla-item dics dic)) ) ) ) ) )
   (entget(vlax-vla-object->ename (vla-Item data 0))) ))

 (setq fileName (getfiled "FILE TO OPEN" "" "dwg" 16))
 (setq doc (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))
openFlag nil)

 (vlax-for dwg doc
  (if (= (vla-get-FullName dwg) fileName)
   (setq file-opened dwg openFlag T)) )

 (if (not openFlag);open file
  (setq file-opened (vla-open doc fileName)))

 (if (setq data (get_Dictionary file-opened "My Dic"))
  (princ data)
  (princ "Khong co data."))

 (if (not openFlag)
  (vla-close file-opened :vlax-false));close file

 (princ ) )

Cái này phải nói "Dễ như mò kim đáy bể" mới đúng. Đúng là cây đa cây đề! Danh bất hư truyền!

Tuy nhiên, nó mới chỉ đọc được 1 dòng, chứ chưa đọc hết tất cả dữ liệu đã lưu. Sẽ cố gắng phát triển xem thử sao.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu    2.652

Click thank gấp thôi. Bác gia_bach quả là "viết lisp quá kinh" (trích trinhvqh ^^). E vẫn thắc mắc không biết bác gia_bach và 1 số bác trên này có ai đã và đang học CNTT rồi rẽ nhánh hay không ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach    1.442

"Đúng là cây đa cây đề! "

Mặc dù bổn hạ cũng có tí tuổi, nhưng viết thế e rằng có phần tổn thọ.

 

Click thank gấp thôi. Bác gia_bach quả là "viết lisp quá kinh" (trích trinhvqh ^^). E vẫn thắc mắc không biết bác gia_bach và 1 số bác trên này có ai đã và đang học CNTT rồi rẽ nhánh hay không ?

@ ketxu

Không biết trên này có ai đã và đang học CNTT rồi rẽ nhánh hay không ?!

Nhưng có 1 nguời rẽ nhánh qua i-tờ nhưng đụng toàn là "núi" quay đầu trở lại không kịp.

chập mạch, "tây chẳng ra tây, ta chẳng ra ta" thấy mà kinh !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV    3.841

...

@ ketxu

Không biết trên này có ai đã và đang học CNTT rồi rẽ nhánh hay không ?!

Nhưng có 1 nguời rẽ nhánh qua i-tờ nhưng đụng phải "núi" quay đầu trở lại không kịp.

bị chập mạch, "tây chẳng ra tây, ta chẳng ra ta" thấy mà kinh !

Ai Vậy anh? :lol:

 

Đêm khuya thanh vắng, mọi người còn ngủ say, 1 người với ý tưởng trong đầu cho chương trình của mình vội bật dậy, viết lách, lốc cốc gõ phím trên máy vi tính của mình. Vợ của người đó thấy chồng thường hay dậy sớm, bật đèn sáng choang cộng với tiếng gõ lách cách trên bàn phím nên không ngủ được, nên thường nói với chồng rằng : Ngủ đi anh, anh dậy sớm thế, ai ngủ được, có ngày đem tiền cho bác sĩ, có ngày bị chập mạch, "tây chẳng ra tây, ta chẳng ra ta" thấy mà kinh !

 

Keng thẻng quá trời ơi, muốn đi ngủ nhưng chẳng được, những ý tưởng dang dở, nếu không viết thì quên mất, muốn viết thì cũng chẳng yên với vợ, thôi thì đành ghi nhớ lại trong đầu với niềm đam mê của mình vậy.

Xin lỗi các bác, mình spam quá!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach    1.442

Ai Vậy anh? :lol:

 

Đêm khuya thanh vắng, mọi người còn ngủ say, 1 người với ý tưởng trong đầu cho chương trình của mình vội bật dậy, viết lách, lốc cốc gõ phím trên máy vi tính của mình. Vợ của người đó thấy chồng thường hay dậy sớm, bật đèn sáng choang cộng với tiếng gõ lách cách trên bàn phím nên không ngủ được, nên thường nói với chồng rằng : Ngủ đi anh, anh dậy sớm thế, ai ngủ được, có ngày đem tiền cho bác sĩ, có ngày bị chập mạch, "tây chẳng ra tây, ta chẳng ra ta" thấy mà kinh !

 

Keng thẻng quá trời ơi, muốn đi ngủ nhưng chẳng được, những ý tưởng dang dở, nếu không viết thì quên mất, muốn viết thì cũng chẳng yên với vợ, thôi thì đành ghi nhớ lại trong đầu với niềm đam mê của mình vậy.

Xin lỗi các bác, mình spam quá!

Các bác thông cảm, sờ-băm 1 chút cho đỡ xì-chét.

 

"Keng thẻng quá trời ơi, muốn đi ngủ nhưng chẳng được, những ý tưởng dang dở, nếu không viết thì quên mất, muốn viết thì ..."

 

hề hề : "Con cá trong lờ đỏ hoe con mắt - Con cá ngòai lờ ngúc ngoắc muốn zô"

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
VUVUZELA    98

Các bác thông cảm, sờ-băm 1 chút cho đỡ xì-chét.

 

"Keng thẻng quá trời ơi, muốn đi ngủ nhưng chẳng được, những ý tưởng dang dở, nếu không viết thì quên mất, muốn viết thì ..."

 

hề hề : "Con cá trong lờ đỏ hoe con mắt - Con cá ngòai lờ ngúc ngoắc muốn zô"

 

hihi

Ai mà lỡ dính vô AutoLisp là như dính thuốc ... rồi

Kinh Phật thường gọi là : "Nghiệp chướng, nghiệp chướng đấy thôi"

Vợ mà có quấy rồi khi đang viết thì cứ đọc thần chú : "Anh nghiên cứu kiếm tiền lo mẹ con em chứ ai "

...

:lol:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nataca    553

Keng thẻng quá trời ơi, muốn đi ngủ nhưng chẳng được, những ý tưởng dang dở, nếu không viết thì quên mất, muốn viết thì cũng chẳng yên với vợ, thôi thì đành ghi nhớ lại trong đầu với niềm đam mê của mình vậy.

Xin lỗi các bác, mình spam quá!

Trước em cũng như bác nhưng giờ phải quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn (cẩn thận không đi làm không đủ tiền mua thuốc) cộng với công việc ngày càng nhiều hơn nên em thường xuyên phải ghi ra Note của điện thoại. Khi ghi ra thì rất yên tâm là ý tưởng của mình không bị mất. Thế nên ngủ cũng ngon. Khi có khoảng thời gian rỗi là lôi một loạt ý tưởng ra thực thi. Vừa không hại sức khỏe vừa tiết kiệm thời gian (tránh nhàn cư vi bất thiện) khà khà. Hy vọng kinh nghiệm của em có ích cho các anh em đam mê lập trình.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
phamngoctukts    708

hihi

Ai mà lỡ dính vô AutoLisp là như dính thuốc ... rồi

Kinh Phật thường gọi là : "Nghiệp chướng, nghiệp chướng đấy thôi"

Vợ mà có quấy rồi khi đang viết thì cứ đọc thần chú : "Anh nghiên cứu kiếm tiền lo mẹ con em chứ ai "

...

:lol:

Thế nhưng vợ nào có hiểu mình. Thế mới phải khổ. Nhiều khi vợ còn bảo "anh chọn em hay anh chọn cái máy tính" thế có đau không.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
VUVUZELA    98

Thế nhưng vợ nào có hiểu mình. Thế mới phải khổ. Nhiều khi vợ còn bảo "anh chọn em hay anh chọn cái máy tính" thế có đau không.

 

Hehe

Đối với trường hợp này thì phải dùng chiến thuật khác bác ạ

Phải dùng Kế vu hồi của Tôn Vũ khi xưa đánh thắng quân Sở mà thôi

Kế này bác phải chọn phương pháp đi vòng kết hợp với ám thị vợ cho vợ hiểu :

- Lâu lâu nếu bác có đánh quả nào thì về đưa tiền cho vợ nói là "anh lập trình Lisp được chừng ấy" cho vợ nó mừng

- Vợ nó không cho xài máy tính thì dùng giấy bút ghi ra thuật toán (giả đò suy nghĩ cau có mặt mày vào làm như nghiêm trọng ấy). Vợ có đụng vào thì la làng to lên : trời ơi em làm mất của anh mất chục triệu rồi, làm mất biết bao nhiêu ý tưởng trong đầu của anh rồi, giời ơi là giời (vợ nó mà nhớ lại lúc bác đưa tiền như trên thì chắc nó cũng có cảm giác ân hận và tiếc nuối lắm)

- Đang xài máy tính mà nó biểu giữ con hoặc nhờ làm việc gì thì bác cứ làm bộ nhăn nhó, khó chịu càng nhiều vào càng tốt (nếu bác có đi rửa chén thì lựa mấy chén bể lỡ tay làm vở 1 vài cái xem) hoặc chọc cho đứa con khóc ré lên (đừng đánh em nó tội) ... thì bữa sau chắc nó không nhờ vả đâu nhỉ?

...

Xong rồi bác nhớ dỗ dành em nó : chở đi chơi, ăn nhà hàng, uống cà phê ... nhé

Không thì tối nó cho ra ghế salon nằm một mình thì nguy bác ạ.

:lol:

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
phamngoctukts    708

Hehe

Đối với trường hợp này thì phải dùng chiến thuật khác bác ạ

Phải dùng Kế vu hồi của Tôn Vũ khi xưa đánh thắng quân Sở mà thôi

Kế này bác phải chọn phương pháp đi vòng kết hợp với ám thị vợ cho vợ hiểu :

- Lâu lâu nếu bác có đánh quả nào thì về đưa tiền cho vợ nói là "anh lập trình Lisp được chừng ấy" cho vợ nó mừng

- Vợ nó không cho xài máy tính thì dùng giấy bút ghi ra thuật toán (giả đò suy nghĩ cau có mặt mày vào làm như nghiêm trọng ấy). Vợ có đụng vào thì la làng to lên : trời ơi em làm mất của anh mất chục triệu rồi, làm mất biết bao nhiêu ý tưởng trong đầu của anh rồi, giời ơi là giời (vợ nó mà nhớ lại lúc bác đưa tiền như trên thì chắc nó cũng có cảm giác ân hận và tiếc nuối lắm)

- Đang xài máy tính mà nó biểu giữ con hoặc nhờ làm việc gì thì bác cứ làm bộ nhăn nhó, khó chịu càng nhiều vào càng tốt (nếu bác có đi rửa chén thì lựa mấy chén bể lỡ tay làm vở 1 vài cái xem) hoặc chọc cho đứa con khóc ré lên (đừng đánh em nó tội) ... thì bữa sau chắc nó không nhờ vả đâu nhỉ?

...

Xong rồi bác nhớ dỗ dành em nó : chở đi chơi, ăn nhà hàng, uống cà phê ... nhé

Không thì tối nó cho ra ghế salon nằm một mình thì nguy bác ạ.

:lol:

Các kế đó em làm hết rồi Bác ạ. Vợ em nó khôn lắm Bắt bài hết

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
VUVUZELA    98

Các kế đó em làm hết rồi Bác ạ. Vợ em nó khôn lắm Bắt bài hết

 

Thế thì bác dùng 1 trong 2 kế cuối cừng sau đây thôi :

1. Ve sầu thoát xác : Đề nghị Công ty bố trí đi công tác xa hoặc đi làm đêm, thêm giờ trên công ty mà có thời gian nghiên cứu

2. Tẩu vi thượng sách (không phải xử bác bỏ vợ à nghen) : Bỏ luôn đam mê lập trình, tung các mã nguồn AutoLisp lên diễn đàn cho anh em nó nghiên cứu tiếp, mình chỉ việc down về mà xài cho nó khỏe bác ạ.

Cái gì nó cũng có 2 mặt bác ạ

Lấy vợ khôn cũng có cái sướng và cái khổ của nó

he he

:D

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha    2.676

Thế thì bác dùng 1 trong 2 kế cuối cừng sau đây thôi :

1. Ve sầu thoát xác : Đề nghị Công ty bố trí đi công tác xa hoặc đi làm đêm, thêm giờ trên công ty mà có thời gian nghiên cứu

2. Tẩu vi thượng sách (không phải xử bác bỏ vợ à nghen) : Bỏ luôn đam mê lập trình, tung các mã nguồn AutoLisp lên diễn đàn cho anh em nó nghiên cứu tiếp, mình chỉ việc down về mà xài cho nó khỏe bác ạ.

Cái gì nó cũng có 2 mặt bác ạ

Lấy vợ khôn cũng có cái sướng và cái khổ của nó

he he

:D

Đông vui thật! Từ chủ đề "Đọc dữ liệu của bản vẽ này từ bản vẽ khác" chuyển sang chủ đề "VỢ". Có khi "VỢ" nó hấp dẫn hơn "LISP" rồi đó.

Khà, khà, khà!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thaistreetz    515

Trước em cũng như bác nhưng giờ phải quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn (cẩn thận không đi làm không đủ tiền mua thuốc) cộng với công việc ngày càng nhiều hơn nên em thường xuyên phải ghi ra Note của điện thoại. Khi ghi ra thì rất yên tâm là ý tưởng của mình không bị mất. Thế nên ngủ cũng ngon. Khi có khoảng thời gian rỗi là lôi một loạt ý tưởng ra thực thi. Vừa không hại sức khỏe vừa tiết kiệm thời gian (tránh nhàn cư vi bất thiện) khà khà. Hy vọng kinh nghiệm của em có ích cho các anh em đam mê lập trình.

Đúng là Lisp có hại cho sức khoẻ bác ạ. em từng bị sụt từ 49kg xuống 42kg sau hơn 2 tháng tập tành lisp. tuởng mình điên nhưng có thằng còn dị nhân hơn.

Tiện vui thì em kể các bác nghe. thằng truởng phòng của em cũng bị lisp làm tình làm tội, thằng này rất siêu lisp đồng thời cũng bị ám ảnh bởi lisp. Thứ 7 mà nguời yêu fải ra lệnh đi chơi thi nó mới đi.

OK, chiều ý em anh đi. Rồi chả hiểu vì sao 2 đứa giận nhau, ghế đá mỗi đứa đầu, mặt cách nhau cả vòng trái đất. Tội nghiệp con nhỏ, mặt vênh lên ngồi chờ người yêu làm lành trước nhưng em có biết đâu thằng kia vừa có 1 ý tưởng cực kỳ hay trong đầu, nó ngồi rút điện thoại ra, ghi note các bước cần fải làm cho ý tưởng của nó mà quên mất người yêu đang giận dỗi sau lưng. khoảng gần 1 tuần sau nó chìa cho em xem sản phẩm của nó: phần mềm quản lý toàn bộ bản vẽ của 1 dự án.

Phần mềm này giúp liên kết, tìm kiếm, sắp xếp, quản lý và in ấn tất cả các bản vẽ trên nhiều file bản vẽ khác nhau của 1 dự án thông qua 1 file bản vẽ duy nhất là danh mục bản vẽ. Có lẽ đây cũng chính là vấn đề mà chủ topic quan tâm

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×